Drs. Rulanda van Kruysbergen

Bedrijfsarts-opleider, Arbo Unie

Sinds 1986 is Rulanda Kruysbergen werkzaam als bedrijfsarts. De reden waarom zij destijds voor dit vak heeft gekozen, heeft alles te maken met het belang van preventie waar zij al in haar studententijd mee bezig was. Onder andere door het organiseren in 1982 van een studentencongres Demedicalisering. Daarnaast heeft ook de wetenschappelijke onderbouwing van het vak haar belangstelling en om die reden is zij sinds 2003 betrokken bij het TBV en sinds 2013 ook bij het TBV congres. Zij voelt zich nog steeds een bedrijfsarts met de ‘voeten in de klei’. Tot 2017 heeft zij vooral voor industriële bedrijven gewerkt en op dit moment werkt zij vooral voor zorg- en onderwijsinstellingen.