Re-integratie

OCTAS komt met drie varianten voor vereenvoudigd arbeidsongeschiktheidsstel

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstel (OCTAS) heeft haar advies uitgebracht aan minister Van Gennip (SZW). In dat advies presenteert OCTAS drie varianten waardoor het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid vereenvoudigd kan worden. Ook doet de OCTAS een aantal voorstellen om knelpunten voor mensen zonder (recent) arbeidsverleden aan te pakken.

Preventie van werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen

In België is een advies geformuleerd over hoe meer kan worden ingezet op de preventie van musculoskeletale aandoeningen. Het doel is de werkomstandigheden en het welzijn van werknemers gericht te verbeteren. Edelhart Kempeneers, arbeidsarts en medisch directeur van preventiedienst Attentia in Vlaanderen, geeft uitleg.
Arbocuratieve zorg

Prevalentie van fasciitis plantaris bij staande beroepen.

Nadia Nijs, arbeidsarts bij Mensura (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) in België, deed haar scriptieonderzoek over Fasciitis plantaris (FP) of plantaire hielpijn (joggershiel). Nijs was, met een poster over haar eindwerk, de winnaar van de Posterprijs op de Nationale dagen BBvAg[1] eind 2023.
Re-integratie

Boekbespreking: ‘Riet breekt niet’

We zien geregeld mensen die worstelen met stress op ons spreekuur en zijn ook zelf vertrouwd met de gevolgen van stress. Katrien Mortelmans bespreekt een nieuw boek over dit onderwerp. De auteurs geven uitleg over het mechanisme achter stress en vertalen de theorie naar concrete en praktijkgerichte handvatten op individueel, team- en organisatieniveau. Ze gebruiken daarbij onder meer de metafoor van het raampje, waarover hieronder meer.
Re-integratie

Langetermijneffecten van kanker(behandeling) op werk

Veel mensen ondervinden ook op langere termijn de gevolgen van kanker en kankerbehandelingen. Uit een peiling van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK) blijkt dat 61% van de respondenten hierdoor beperkingen in werk of school ervaart. 

PTSS bij de politie

Bedrijfsarts Teus Brand is sinds 2000 (parttime) verbonden aan Polikliniek Mens en Arbeid in het Amsterdam UMC. Hij is daar niet alleen coördinator onderwijs, maar ook betrokken bij de afdeling beroepsrisico van de Nationale Politie, waar ook de meldingen over PTSS worden gedaan. Brand spreekt op het TBV-congres over de NVAB-richtlijn ‘Agressie en geweld in de werksituatie’ en hoe die in de praktijk toe te passen.
Covid-19

Schadelijke misvattingen over long-COVID ontleed: Geen ‘out of proportion’ maar ‘out of box’ denken bij patiënten met Long COVID

Wij hebben ons gestoord aan deze opstelling die wij herkennen als bekende oude dogma’s, die niet langer volgehouden kunnen worden in het licht van de huidige kennis over long-COVID. Door onvoldoende op de hoogte te zijn van dit ziektebeeld en van de actuele stand van de wetenschap doet hij patiënten ernstig tekort in zijn opstelling […]
Re-integratie

Kanker en werk

In dit kwalitatief pilot-onderzoek zijn (bedrijfs)artsen bevraagd naar hun gebruik, ervaren knelpunten en behoefte van de in 2019 geautoriseerde NVAB-richtlijn Kanker en werk.
Re-integratie

Participatie van mensen met een beperking blijft achter

Ook afgelopen jaar is de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking achtergebleven bij die van de algemene bevolking. Dit geldt met name voor mensen met een verstandelijke beperking, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel. Ook hebben mensen met een beperking minder vaak betaald werk, terwijl ze vaak wel graag willen en kunnen werken.
Re-integratie

Werkhervatting na partiële meniscectomie in Vlaanderen

Studies over sporthervatting na artroscopische partiële meniscectomie zijn beschikbaar, maar over werkhervatting zijn die schaars. Van Doninck is de eerste die hierover publiceert in België.

TBV-congres

20e TBV congres

Van der Valk Hotel Utrecht | Utrecht