Re-integratie

Covid-19

‘Angst kan oorzaak én gevolg zijn’

Biopsychosociale factoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van long covid én het genezen ervan, blijkt uit onderzoek van verzekeringsarts Colin Cordemans. Zo zijn depressie en angst voorafgaand aan het doormaken van covid-19 goede voorspellers voor het ontwikkelen van langdurige klachten na covid-19. Empathie en geruststelling daarentegen, zijn cruciale componenten om patiënten naar herstel te begeleiden.
Re-integratie

Werkhervatting na ingreep aan pols

Dr. Joris Teunissen verdedigde half april aan de Radboud Universiteit zijn proefschrift A long story short - Outcomes of ulna shortening osteotomy. Zijn (co-)promotoren waren prof. dr. Dietmar Ulrich, prof. dr. Steven Hovius, prof. dr. Ruud Selles en dr. Brigitte van der Heijden.
Re-integratie

Belangrijkste voorspellers voor herstel

De zelfverwachte verzuimduur en ervaren gezondheidstoestand blijken de belangrijkste voorspellers voor herstel binnen 13 weken onder zieke werklozen. Zo komt voort uit een studie onder 9720 UWV-cliënten.
Re-integratie

Ongeschikt voormilitaire dienst

Bij verzuim van een militair loopt het re-integratietraject op basis van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in tijd parallel aan het militaire geneeskundig onderzoek (MGO). Dit artikel legt bloot dat geschiktheid voor reguliere (civiele) arbeid niet noodzakelijkerwijs betekent dat betrokkene kan terugkeren naar eigen (militaire) werkzaamheden.

WIA-aanvragers met kanker

Henk-Jan Boersema schrijft in TBV 9-10 van november 2021 over zijn studie, die aan het licht brengt dat 39,4 procent van de WIA-aanvragers een beperkte duurbelastbaarheid heeft. Zijn huidige onderzoek is hierop een vervolg, maar nu vanuit patiënten met kanker.
Re-integratie

Durven

Bewegen na de diagnose kanker? Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als je kanker hebt heb je wel wat anders aan je hoofd dan bewegen. Toch is bewegen belangrijk bij het herstel.
Beroepsziekten

Werkgever moet brandweerman met PTSS toch schadevergoeding betalen

De gemeente Emmen heeft rondom traumatische incidenten onvoldoende nazorg verleend aan voormalig brandweerman Ruud Lohuis uit Emmen. Lohuis liep mede daardoor PTSS op en heeft dankzij een uitspraak van de hoogste bestuursrechter, na twintig jaar strijd toch recht op schadevergoeding.

Vraag en antwoord…

Of we het nu willen of niet we hebben als verzekeringsartsen slechts een bijrolletje bij het toetsen van het re-integratieverslag (RIV). De arbeidsdeskundige gaat op kop en moet volgens het beoordelingsprotocol vier vragen beantwoorden.

Naasten kunnen veel invloed hebben op arbeidsparticipatie van chronisch zieke werkenden

Naasten kunnen een belangrijke invloed hebben op de arbeidsparticipatie van werkenden met chronische ziekten. Voor sociaal geneeskundigen is het daarom belangrijk hierop in te spelen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Nicole Snippen, onderzoeker bij de afdeling Gezondheidswetenschappenwetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Wat als de dokter zelf psychische klachten heeft?

Het aantal mensen met burn-out of andere psychische problemen is de afgelopen decennia fors gestegen. Desondanks rust er nog altijd een groot taboe op. Stigma is een onderschatte factor met grote impact op verzuim, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en kennis hierover mag daarom niet ontbreken in het onderwijs. Daarom is er nu een educatieve film gemaakt voor het lesprogramma van NSPOH en SGBO.

TBV-congres

Re-integratie