Re-integratie

Wet en ethiek

UWV mag experimenteren met sollicitatieplicht

Het demissionair kabinet geeft UWV de ruimte om te gaan experimenteren met de sollicitatieplicht van WW-gerechtigden. Voor een aanzienlijke groep mensen met een WW-uitkering komt die plicht te vervallen. Het experiment heeft een doorlooptijd van vier jaar. 

Ankercasus

Tijdens de casuïstiekbespreking was het weer eens zo ver. Een felle discussie tussen collega's over de beoordeling van een urenbeperking bij een casus van een cliënt met moeilijk objectiveerbare klachten. ‘Niks objectiefs te vinden dus geen urenbeperking' versus ‘er is een heel consistent beeld van ervaren belemmeringen en een zeer beperkt dagverhaal en daarom een urenbeperking'.

FCE: maak je werk leuker en doelmatiger

‘Waarom hebben we hier niet eerder van gehoord?' is één van de meestvoorkomende reacties in het onderwijs over het vaststellen van werkvermogen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen bij de NSPOH. Dan gaat het over de inzet van FCE-methoden (functionele capaciteit-evaluatie) of de zogenaamde ‘performance-based tests' om een beter beeld te krijgen van het werkvermogen van een persoon.1-4

Mentaliserend vermogen en het vermogen om kennis van anderen te vertrouwen; belangrijke interpersoonlijke factoren

Recent onderzoek laat zien dat interpersoonlijke factoren, in de vorm van mentaliserend vermogen en vertrouwen op informatie van anderen een grote rol spelen in welzijn en functioneren. Bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen zijn gebaat bij herkenning en hantering van deze factoren en dit verdient daarom een plek in scholing en intervisie. Rob Hoedeman praat ons bij.
Re-integratie

Pilotstudie van Boost2work2 België: impact evaluatie

Stéphanie Hollebosch sloot de Interuniversitaire opleiding Master in de Arbeidsgeneeskunde af met een masterproef waarin ze de impact onderzocht van Boost2work2, een interventie met een combinatie van individuele en collectieve coaching om arbeidsongeschikten te helpen bij terugkeer naar werk. Deze Signaal bevat een samenvatting van haar onderzoek.
Re-integratie

Waar leg jij de lat met BAR?

Onlangs is de definitieve versie van het Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR)-instrument en de bijbehorende leidraad verschenen. Het instrument en de leidraad moeten bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen helpen een betere samenwerking en afstemming te vinden in de re-integratie van verzuimende werknemers en hun werkgevers. Het instrument en de leidraad zijn klaar voor gebruik in de praktijk.
Covid-19

5% van de jongeren houdt langdurig klachten na coronabesmetting

Mensen die een coronabesmetting hebben gehad, kunnen nog lang last hebben van klachten, soms zelfs meerdere jaren. Bij volwassenen van 26 jaar en ouder gaat het hierbij om ruimt 3% en bij jongeren tussen de 12 en 25 jaar is dat ongeveer 5%. Ongeveer een derde van deze groepen mensen krijgt van de huisarts de diagnose post-COVID of Long COVID.

Is ‘positieve gezondheid’ toepasbaar binnen de verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming?

Is het concept positieve gezondheid toepasbaar in het kader van verzekeringsgeneeskundige claimbeoordeling? Deze vraag is uitgediept door onderzoekers verbonden aan de Universiteit Maastricht en het Academisch Kenniscentrum Arbeid en Gezondheid Zuid-Oost Nederland (AKAG-ZON). Hun resultaten worden hier beschreven.

OCTAS komt met drie varianten voor vereenvoudigd arbeidsongeschiktheidsstel

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstel (OCTAS) heeft haar advies uitgebracht aan minister Van Gennip (SZW). In dat advies presenteert OCTAS drie varianten waardoor het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid vereenvoudigd kan worden. Ook doet de OCTAS een aantal voorstellen om knelpunten voor mensen zonder (recent) arbeidsverleden aan te pakken.

Preventie van werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen

In België is een advies geformuleerd over hoe meer kan worden ingezet op de preventie van musculoskeletale aandoeningen. Het doel is de werkomstandigheden en het welzijn van werknemers gericht te verbeteren. Edelhart Kempeneers, arbeidsarts en medisch directeur van preventiedienst Attentia in Vlaanderen, geeft uitleg.

TBV-congres

Re-integratie