Re-integratie

Re-integratie

Werk en Wijzer voor zorgverleners 

Er is niet altijd even veel aandacht voor werk van patiënten die onder behandeling zijn in het ziekenhuis. Voor de re-integratie is het echter belangrijk om ook tijdens de ziekenhuisopname rekening te houden met werk of de wens om te werken. Daarom is er nu de Werk en Wijzer voor zorgverleners. 
Re-integratie

Re-integreren en werken met een stoma

Tussen 2010 en 2013 heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar kwaliteit van leven van mensen met een stoma.3 Hieruit kwam naar voren dat een aantal sociaal-demografische en klinische variabelen een betere kwaliteit van leven voorspellen. Een daarvan was werkzaam zijn of vrijwilligerswerk doen. Werk zou bij stomapatiënten dus gestimuleerd moeten worden. Het is echter voorstelbaar […]

Argumenten voor blijvende arbeidsongeschiktheid

Indien nog wel verbetering van de belastbaarheid te verwachten is of als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, gaat het om een uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De IVA en WGA zijn onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).3 Geregeld wordt een bezwaar gericht op het verkrijgen van een IVA toegekend. Uit […]

Eigen belangenvereniging voor long covid patiënten

Mensen met langdurige klachten na corona hebben nu hun eigen patiëntenorganisatie: PostCovid NL. De oprichting is een initiatief van Longfond en vervangt het patiëntenplatform ‘coronaplein.nu’. 
Covid-19

Long covid verantwoordelijk voor aanzienlijk deel van totale ziekteverzuim

Oval verstaat onder longcovidpatiënten mensen die langer dan twaalf weken ziek zijn als gevolg van hun besmetting. Van deze mensen is dertig procent een jaar later nog steeds ziek. Uit de cijfers van Oval blijkt verder dat circa veertig procent van de longcovidpatiënten binnen zes maanden weer aan het werk is en zeventig procent binnen […]

Expertiseplatform parkinson en werk online

Steeds vaker worden jonge mensen geconfronteerd met de ziekte van Parkinson. Er komt nogal wat op hen af als ze met parkinson willen blijven werken of ondernemen. Ook bij direct betrokkenen zoals werkgevers of zorg- en arboprofessionals ontstaan vragen in de begeleiding van parkinsonpatiënten. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden, rechten en plichten die er zijn om […]
Re-integratie

Positief effect van betaald werk

Een levertransplantatie is de standaardbehandeling voor een eindstadium chronische leveraandoening of levensbedreigende acute leverziekte. Het doel van een transplantatie is meervoudig: het overleven van een leverziekte, maximaliseren van de levensduur, verbeteren van de kwaliteit van leven en participeren in de samenleving.1,2 In de afgelopen vijf jaar zijn in Nederland gemiddeld 160 levertransplantaties per jaar uitgevoerd.3 […]
Re-integratie

Nieuw zorgpad naar werk

Op dit moment wordt het genoemde zorgpad op haalbaarheid onderzocht. Daarnaast is voor 2022 tot en met 2025 een subsidie toegekend door ZonMw in het programma Verbetering kwaliteit poortwachterproces om de effectiviteit van dit zorgpad verder te onderzoeken met betrekking tot arbeidsparticipatie bij patiënten na een KP. Dit artikel beschrijft de inhoud en ervaringen tot […]

Re-integreren en werken met een stoma: wat gaat er goed, wat…

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Ankie van den Oord is bedrijfsarts bij ArboNed en deed onderzoek naar re-integreren en werken met een stoma.
Re-integratie

Begeleiding bij re-integratie na ziekte loont

Boekbespreking van 'Ik wil gewoon werken' onder redactie van Fons Leroy en Wendy Ranschaert.

TBV-congres

Re-integratie