Re-integratie

Covid-19

Long covid verantwoordelijk voor aanzienlijk deel van totale ziekteverzuim

Oval verstaat onder longcovidpatiënten mensen die langer dan twaalf weken ziek zijn als gevolg van hun besmetting. Van deze mensen is dertig procent een jaar later nog steeds ziek. Uit de cijfers van Oval blijkt verder dat circa veertig procent van de longcovidpatiënten binnen zes maanden weer aan het werk is en zeventig procent binnen […]

Expertiseplatform parkinson en werk online

Steeds vaker worden jonge mensen geconfronteerd met de ziekte van Parkinson. Er komt nogal wat op hen af als ze met parkinson willen blijven werken of ondernemen. Ook bij direct betrokkenen zoals werkgevers of zorg- en arboprofessionals ontstaan vragen in de begeleiding van parkinsonpatiënten. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden, rechten en plichten die er zijn om […]
Re-integratie

Positief effect van betaald werk

Een levertransplantatie is de standaardbehandeling voor een eindstadium chronische leveraandoening of levensbedreigende acute leverziekte. Het doel van een transplantatie is meervoudig: het overleven van een leverziekte, maximaliseren van de levensduur, verbeteren van de kwaliteit van leven en participeren in de samenleving.1,2 In de afgelopen vijf jaar zijn in Nederland gemiddeld 160 levertransplantaties per jaar uitgevoerd.3 […]
Re-integratie

Nieuw zorgpad naar werk

Op dit moment wordt het genoemde zorgpad op haalbaarheid onderzocht. Daarnaast is voor 2022 tot en met 2025 een subsidie toegekend door ZonMw in het programma Verbetering kwaliteit poortwachterproces om de effectiviteit van dit zorgpad verder te onderzoeken met betrekking tot arbeidsparticipatie bij patiënten na een KP. Dit artikel beschrijft de inhoud en ervaringen tot […]

Re-integreren en werken met een stoma: wat gaat er goed, wat…

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Ankie van den Oord is bedrijfsarts bij ArboNed en deed onderzoek naar re-integreren en werken met een stoma.
Re-integratie

Begeleiding bij re-integratie na ziekte loont

Boekbespreking van 'Ik wil gewoon werken' onder redactie van Fons Leroy en Wendy Ranschaert.
Re-integratie

Minister Vandenbroucke over het Belgische Terug Naar Werk-plan:  “Het is een…

Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in België, kondigde bij zijn aantreden een vernieuwde aanpak aan voor de re-integratie van arbeidsongeschikten. TBV vroeg de minister naar het Terug Naar Werk beleidsplan.
Re-integratie

Verzekeringsarts Linda Battes is ‘Leefstijlprofessional van het jaar ‘

Leefstijl vormt al zeker tien jaar een rode draad in het professionele leven van Linda Battes, die nu twee jaar als verzekeringsarts werkt bij UWV in Breda. Aanvankelijk had ze niet de ambitie om verzekeringsarts te worden, zo vertelt ze. “Ik deed promotieonderzoek op de afdeling cardiologie van het Erasmus MC en werkte daar vervolgens […]
Wet en ethiek

Medewerkingsplicht in het Belgische re-integratietraject

Het aantal (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers stijgt elk jaar, zo blijkt uit cijfers van het Riziv. Het doel van het re-integratietraject is om de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers die het overeengekomen werk niet kunnen uitoefenen te bevorderen. Het is de preventieadviseur-arbeidsarts die een re-integratietraject opstart. Dit kan op verzoek van de werknemer, de adviserend arts van […]
Wet en ethiek

Onttrekken aan controle van arbeidsongeschiktheid in Nederland

In het artikel van mr. Julie Devos gaat zij in op de medewerkingsplicht van werknemers in België in het re-integratietraject, dit naar aanleiding van een recente uitspraak van de arbeidsrechtbank in Gent. De regelgeving in België rondom zieke werknemers wijkt echter sterk af van die in Nederland. In deze korte reactie zal ik uiteenzetten hoe […]

TBV-congres

Re-integratie