Re-integratie

Wat als de dokter zelf psychische klachten heeft?

Het aantal mensen met burn-out of andere psychische problemen is de afgelopen decennia fors gestegen. Desondanks rust er nog altijd een groot taboe op. Stigma is een onderschatte factor met grote impact op verzuim, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en kennis hierover mag daarom niet ontbreken in het onderwijs. Daarom is er nu een educatieve film gemaakt voor het lesprogramma van NSPOH en SGBO.
Beroepsziekten

Ziekte van Dupuytren vermoedelijk werkgerelateerd

De Ziekte van Dupuytren, een bindweefselaandoening die kromstand van de vingers kan veroorzaken, is naar alle waarschijnlijkheid werkgerelateerd. Tot die conclusie komen onderzoekers van het UMCG en de universiteit van Oxford.

Bedrijfsarts Youri Versloot: ‘pas wanneer je echt bent uitgevallen dringt het besef door’

Het aantal mensen met burn-out of andere psychische problemen is de afgelopen decennia fors gestegen. Desondanks rust er nog altijd een groot taboe op. Om dat taboe te slechten, maakte Tranzo een educatieve film waarin vijf bedrijfsartsen werden geïnterviewd die zelf kamp(t)en met psychische problemen. Een van is Youri Versloot, bedrijfsarts in opleiding en werkzaam bij de Koninklijke Landmacht.
Beroepsziekten

‘Met mijn dienstverlening hield ik een verziekt systeem in stand’

Eind februari stopte Ernst Harderwijk als bedrijfsarts voor een grote vracht- en bagage afhandelaar op de luchthaven Schiphol. Hij levert daarmee een flink percentage van zijn omzet in. Zijn vertrek lost de problemen in de sector niet op, beseft hij. Maar aanblijven ook niet. ‘Er verandert niets aan de zware werkomstandigheden van vracht- en bagagemedewerkers. Doorgaan kon ik voor mijzelf niet langer meer verantwoorden.’
Re-integratie
TBV congres - Post 2 - hand- en polsklachten

Letselschade, een herstelbelemmerende factor?

Patiënten met hand- en polsletsel die een letselschadezaak hebben lopen, herstellen moeizamer onafhankelijk van de (non-)invasieve behandeling.

Onderzoek naar virtual reality bij herstel van burn-out 

Het Verwey-Jonker Instituut gaat onderzoeken of virtual reality (vr) een rol kan spelen bij het herstel van mensen die langdurig met burnout thuiszitten. Het instituut richt zich daarbij vooral op sectoren sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang, sectoren waar uitval door overbelasting en burn-out al jaren hoog zijn. 
Kennis en kwaliteit

Langdurig vooroverbuigen voorspeller voor langdurig ziekteverzuim

Methoden en resultaten 944 medewerkers (93% handarbeiders) werden uitgenodigd voor accelerometrie-metingen van de rug en het bovenbeen (1-6 werkdagen) om de mate van vooroverbuigen (>30° en >60°) tijdens het werk te meten. Werknemers werden daarna 4 jaar vervolgd in een nationaal register om te screenen op langdurig ziekteverzuim (>6 weken aanhoudend ziekteverzuim). Het risico op […]

Late effecten

Werkenden die in het verleden met een kankerdiagnose werden geconfronteerd, kunnen te maken krijgen met late effecten van de behandelingen, zoals lichamelijke klachten, vermoeidheid of cognitieve problemen. Ingrid Boelhouwer onderzocht in haar promotieonderzoek Werk na kanker in hoeverre deze late effecten samenhangen met het functioneren in werk.

Werkende vrouwen in de overgang

Steeds meer vrouwen van 45 jaar en ouder werken. Vanaf deze leeftijd raken zij over het algemeen in de overgang en kunnen zij langdurig klachten ervaren. Deze hebben mogelijk invloed op het functioneren in het werk. Dit onderzoek onderzocht daarom het verband tussen overgangsklachten en werkuitkomsten.

IPS-methode in Nederland

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een bewezen effectieve methode om mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) aan betaald werk te helpen. Het blijkt echter gecompliceerd om IPS te implementeren in de praktijk.

TBV-congres

Re-integratie