Kennis en kwaliteit

Covid-19

WIA-beoordeling longcovidpatiënten rammelt

Jurist/verzekeringsarts Jim Faas en UWV-verzekeringsarts Nina Wijnands hebben op eigen initiatief WIA-beoordelingen van long covidpatiënten onderzocht. Uit hun onderzoek blijkt dat in driekwart van de onderzochte dossiers het eindoordeel onvoldoende was onderbouwd.

Veel variatie in onderzoeksonderwerpen aios SGBO

Sinds 2022 organiseert de SGBO vier keer per jaar een minisymposium waar aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde in opleiding bij de SGBO de gelegenheid krijgen hun onderzoek te presenteren aan een publiek van mede-aios, praktijkopleiders en geïnteresseerde collega’s en SGBO-medewerkers. Ook de jongste editie van dit minisymposium omvatte weer veel variatie.

Bewustwording, risicocommunicatie en systeembenadering belangrijk bij aanpak beroepsziekten

Henk van der Molen werd begin maart benoemd tot hoogleraar etiologie en preventie van beroepsziekten. Hij was al hoofd van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Zijn ambitie is om risicofactoren in werk verder te ontrafelen en stappen te zetten met preventieve maatregelen, want: ‘voorkomen van beroepsziekten is beter dan behandelen.’

Toxische stoffen in de spreekkamer van de bedrijfsarts: een praktisch stappenplan

Samenvatting Eén op de zes werknemers wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Wat zijn gevaarlijke stoffen en tot welke beroepsziekten kunnen zij leiden? Aan de hand van twee stappenplannen laten we enerzijds zien hoe de bedrijfsarts dient te handelen in geval van een acute vergiftiging én anderzijds bij vermoeden op klachten door een […]

Netwerkbijeenkomst over werken met de gevolgen van kanker

UWV Eindhoven organiseerde onlangs een regionale netwerkbijeenkomst voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Thema was ‘Werken met de gevolgen van kanker(behandeling)'. De bijeenkomst werd door circa 90 deelnemers bijgewoond.

NVVG-voorzitter Donker: ‘We moeten samen de dingen doen die goed zijn voor cliënten’

Birgit Donker-Cools is sinds april voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG). Tijd voor een nadere kennismaking met Birgit, die werkt als senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) en is daarnaast actief als district adviseur verzekeringsarts bij UWV in Utrecht.

De BG-dagen 2024. Een congresverslag in zes stappen*

Op 30 en 31 mei werden op nationaal sportcentrum Papendal de jaarlijkse BG-dagen gehouden. De bedrijfsgezondheidsdagen hadden dit jaar als thema 'Van lijden naar leiden: eigen regie begint bij jezelf!' Marieke Wijffels-De Groot en Bart Dollekens waren erbij en doen verslag in zes stappen.

Nieuwe koers NVAB: minder gericht op individueel verzuim

Het tekort aan bedrijfsartsen blijft onverminderd groot. Daarom sluit de beroepsgroep verenigd in de NVAB op deze realiteit aan met een nieuwe koers voor de bedrijfsgeneeskunde. Hierin maken bedrijfsartsen scherpe keuzes vanuit een heldere ambitie: van maximale betekenis zijn én blijven voor zo veel mogelijk werkenden, of die nu ziek of (nog) gezond zijn.

Toetsingskader digitale zorg uitgebreid

De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) heeft recent een uitgebreide versie van het Toetsingskader digitale zorg gepresenteerd. In het document kun je als zorgverlener precies terugzien aan welke voorwaarden en eisen je moet voldoen als het gaat om digitale zorg en communicatie met patiënten. 
Preventie

Slecht imago

Bij veel bedrijven heeft de RI&E geen goed imago. De mogelijke meerwaarde ervan wordt vaak onvoldoende onderkend. Hierdoor krijgt de risico-inventarisatie & -evaluatie, waar RI&E voor staat, niet de aandacht en waardering die ze verdient. Dat is een gemiste kans, want een goede RI&E is juist een prima hulpmiddel om ervoor te zorgen dat medewerkers het beste van zichzelf kunnen en willen geven in het belang van hun bedrijf, door hen veilig, gezond en prettig te laten werken.

TBV-congres

Kennis en kwaliteit