Kennis en kwaliteit

Preventie

Zes procent meer arbeidsongevallen in 2022

In 2022 ontving de Arbeidsinspectie 3.700 meldingen van arbeidsongevallen, zes procent meer dan in 2021. Evenals vorige jaren waren industrie, bouwnijverheid, handel, vervoer en opslag de meest risicovolle sectoren. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie. 
Beroepsziekten

Psychische aandoeningen meest gemelde beroepsziekten in 2022 

In 2022 meldden bedrijfsartsen bijna 3000 beroepsziekten. Psychische aandoeningen, aandoeningen van het bewegingsapparaat en luchtwegaandoeningen door (post)covid-19 zijn het meest gemeld. Dit blijkt uit de kerncijfers beroepsziekten 2023 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB).

Blijf de klant in de ogen kijken

Het tekort aan verzekeringsartsen bij UWV maakt een andere manier van werken noodzakelijk. Dr. Frans Slebus, verzekeringsarts, vindt dat dit niet ten koste moet gaan van het fysieke spreekuur. Hiervoor blijft ruimte bestaan door het voorwerk voor een beoordeling aan anderen toe te vertrouwen. Vervolgens moet een verzekeringsarts ‘de klant in de ogen kijken’.

Optimale inzet van pob’ers

Sinds enkele jaren werken bedrijfsartsen met taakdelegatie met pob'ers. Het inzetten van de pob'er kan de bedrijfsarts ondersteunen bij inzetbaarheidsvraagstukken.¹ De inrichting van taakdelegatie binnen een arbodienst kan relevant zijn voor de samenwerking tussen bedrijfsartsen en pob'ers.

Advies aan bedrijfsartsen: ‘Brand je niet aan de FML’

De Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) is een instrument voor de verzekeringsarts om de arbeidsbelastbaarheid in kaart te brengen. De bedrijfsarts doet er goed aan de FML niet te gebruiken, maar de arbeidsbelastbaarheid te beschrijven zoals de NVAB adviseert (BAR of inzetbaarheidsprofiel).

Taakdelegatie vanuit juridisch perspectief: ‘Standpunt is toe aan opfrissing’

Het NVAB-standpunt Delegatie van taken door de bedrijfsarts (hierna: NVAB-standpunt) beschrijft de randvoorwaarden van taakdelegatie. De wijze waarop taakdelegatie in de praktijk wordt toegepast is echter divers, mede doordat het standpunt een aantal aspecten van taakdelegatie niet of onvoldoende beschrijft. Ik zal hieronder een aantal van deze aspecten bespreken.

Geen panacee, wel een sleutel

Taakdelegatie is binnen ons zorgsysteem niet meer weg te denken. Inzet van praktijkondersteuners, nurse practitioners en verpleegkundig specialisten is breed ingebed in onze huisartsenzorg, ouderenzorg, medisch-specialistische zorg, GGZ-zorg en jeugdgezondheidszorg. Het fenomeen taakdelegatie is dus niet nieuw, maar wel actueler en relevanter dan ooit.

Ervaringen in tandartsenpraktijk

Door het tekort aan bedrijfsartsen worden in toenemende mate andere professionals ingezet onder taakdelegatie. Het is interessant om de ontwikkeling van taakdelegatie in de bedrijfsgeneeskunde te vergelijken met de ontwikkeling daarvan in andere specialismen. De tandartsenpraktijk heeft al langer ervaring met taakdelegatie en taakherschikking.

‘Verzuim is een mooi aanknopingspunt bij preventie’

Werken in de verlengde arm is momenteel een hot item. Voor bedrijfsarts Eveline Knibbeler en arbeidsdeskundige Mieke Rabou is taakdelegatie echter al meer dan vijftien jaar dagelijkse praktijk. Al het verzuim, ongeacht de uitvalgrond, begint bij de arbeidsdeskundige.

Samenwerking en werkplezier met pob

Krapte op de arbeidsmarkt van de bedrijfsgezondheidszorg en een dreigend tekort aan bedrijfsartsen reikt naar een oplossing in de vorm van taakdelegatie. In dit pilotonderzoek werd onderzocht welke aspecten van taakdelegatie en samenwerken met de pob (praktijkondersteuner bedrijfsarts) invloed hebben op het werkplezier van bedrijfsartsen bij Zorg van de Zaak.

TBV-congres

Kennis en kwaliteit