Kennis en kwaliteit

Verslag minisymposium NSPOH

Tijdens een NSPOH-minisymposium op 21 maart 2024 presenteerden aios bedrijfsgeneeskunde hun onderzoek. Zoals gebruikelijk kwamen er weer uiteenlopende onderwerpen aan bod.

Interprofessioneel Samenwerken centraal op Muntendamsymposium 2024

Op de eerste lentedag voor het begin van de lente vond het Muntendamsymposium 2024 plaats. Het was donderdag 14 maart en veel deelnemers laafden zich aan de zon op de kade voor de Rode Hoed aan de Amsterdamse Keizersgracht.

Hoe ziet de bedrijfsarts van de toekomst eruit?

Vandaag komen de leden van de NVAB bijeen om te stemmen over de nieuwe koers voor het vak van bedrijfsarts. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een visiedocument, zowel door het bestuur als door de leden. Doel is om te formuleren hoe de bedrijfsarts van morgen eruitziet. Bestuursleden Madelijn de Kleine en Boyd Thijssens vertellen erover. ‘Het belangrijkste punt in deze koers is prioritering.’

Duurzame inzetbaarheid van kwetsbare werkenden

Onlangs promoveerde Rosanne Schaap, onderzoeker op het gebied van Werk, Participatie en Sociale Zekerheid. Rulanda van Kruysbergen, bedrijfsarts, bespreekt haar proefschrift ‘Sustainable employability of workers in a vulnerable position’. Schaap ontwikkelde een interventie om kwetsbare werknemers meer grip op hun gezondheid te geven en ze evalueerde het gebruik ervan.
Re-integratie

Pilotstudie van Boost2work2 België: impact evaluatie

Stéphanie Hollebosch sloot de Interuniversitaire opleiding Master in de Arbeidsgeneeskunde af met een masterproef waarin ze de impact onderzocht van Boost2work2, een interventie met een combinatie van individuele en collectieve coaching om arbeidsongeschikten te helpen bij terugkeer naar werk. Deze Signaal bevat een samenvatting van haar onderzoek.

De kloof tussen kliniek en bedrijfsgeneeskunde is nog te groot

Tijdens de algemene ledenvergadering van 5 april neemt de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) officieel afscheid van Leo Elders. Elders was 16 jaar geleden medeoprichter van de NVKA en heeft met de vereniging samen, de klinische arbeidsgeneeskunde op de kaart gezet. 

Gezondheidsraad: fibromyalgie verdient erkenning

Fibromyalgie is een belangrijk gezondheidsprobleem dat erkend dient te worden. De klachten en gevolgen ervan moeten serieus worden genomen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat is opgesteld op verzoek van de minister van VWS.

OCTAS komt met drie varianten voor vereenvoudigd arbeidsongeschiktheidsstel

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstel (OCTAS) heeft haar advies uitgebracht aan minister Van Gennip (SZW). In dat advies presenteert OCTAS drie varianten waardoor het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid vereenvoudigd kan worden. Ook doet de OCTAS een aantal voorstellen om knelpunten voor mensen zonder (recent) arbeidsverleden aan te pakken.
Arbocuratieve zorg

Prevalentie van fasciitis plantaris bij staande beroepen.

Nadia Nijs, arbeidsarts bij Mensura (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) in België, deed haar scriptieonderzoek over Fasciitis plantaris (FP) of plantaire hielpijn (joggershiel). Nijs was, met een poster over haar eindwerk, de winnaar van de Posterprijs op de Nationale dagen BBvAg[1] eind 2023.
Kennis en kwaliteit

Veiligheid?

Veiligheidsrisico's onderbelicht in dit handboek over medische zorg aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

TBV-congres

Congres Gezond, vitaal en duurzaam werk

Van der Valk hotel Tiel | Tiel