Kennis en kwaliteit

Kennis en kwaliteit

Verslag Prinsjesdagsymposium – migranten en vluchtelingen in de zorg

‘Migranten en vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt’ was het thema van het jaarlijkse Prinsjesdagsymposium van de opleiding SGBO. Het programma was gevuld met sprekers die allerlei kanten van dit onderwerp belichten. Een verslag van het ochtendprogramma.
Kennis en kwaliteit

Chronisch ziek

Hoe blijf je aan het werk met een chronische ziekte? En waar is de bedrijfsarts die je daarbij zou kunnen helpen? Vragen die Astrid Bosma in dit proefschrift probeert te beantwoorden.
Kennis en kwaliteit

ZonMw-conferentie over werk, inkomen en gezondheid

De conferentie vindt plaats in Utrecht en staat in het teken van delen en leren van kennis uit onderzoeken over bijvoorbeeld de positie van met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De conferentie is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met werk, inkomen en gezondheid zoals (arbo) professionals, bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en […]
Kwetsbare groepen

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen belicht

Gezondheid is ongelijk verdeeld. Er zijn grote sociale verschillen in levensverwachting, het voorkomen van aandoeningen en beperkingen en ervaren gezondheid. Het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen maakte hierover een themanummer. 

Gedragwetenschappelijke expertise essentieel voor effectief leefstijlbeleid

Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor de gedragswetenschappelijke expertise bij een van de grootste maatschappelijke uitdagingen: mensen aanzetten tot een gezonde leefstijl en preventie. Immers, verandering in leefstijl is gedragsverandering. Daarom roepen twaalf gerenommeerde gedragsexperts op tot actie: zet primair gedragsexpertise in bij de ontwikkeling en implementatie van interventies en beleid op het gebied van leefstijl. Alleen dan halen we ons doel van een duurzaam gezonder Nederland.

Handreiking Taakdelegatie Publiek Domein

De Handreiking Taakdelegatie Publiek Domein is samengesteld door een gelijknamige werkgroep van de NVVG. Het resultaat is een degelijk en helder document dat verzekeringsartsen houvast biedt bij het beoordelen van de kansen van taakdelegatie en de inrichting daarvan. Download hier de handreiking.

Datagedreven werken

Tijdens mijn coschap interne geneeskunde, in een ver verleden, beklaagde een internist zich om het feit dat het verrichten van de echoscopie terecht was gekomen bij de echoscopisten en niet bij de internisten. Hij was van mening dat de internisten daar de slag gemist hadden, wat voorkomen had kunnen worden als ze zich al eerder […]

Dat moet je goed regelen: Taakdelegatie

Tijdens het laatste Muntendamsymposium kwam aan de orde hoe UWV wil inzetten op taakdelegatie. Eenzelfde beweging zien we in de Arbowereld. Taken overdragen aan anderen is onvermijdelijk, willen we de dienstverlening overeind houden en liefst nog verbeteren. Het helpt dan natuurlijk als we die anderen beter leren kennen en vertrouwen hebben in hun competentie. Wat […]

Artificial intelligence in de geneeskunde: kansen en nog te nemen hobbels

In de media verschijnen met enige regelmaat artikelen die de mogelijkheden en gevolgen van artificial intelligence (AI) beschrijven. Soms in positieve zin, soms in negatieve zin. In het algemeen zijn de verwachtingen ten aanzien van AI hooggespannen. De algemene opvatting is dat het de wereld ingrijpend zal veranderen en dat ook nu al doet en dat dit onafwendbaar is. Bedrijfsarts Frans Riesthuis en Datascientist Bram Wisse over AI in de geneeskunde.

Bedrijf- en verzekeringsartsen in opleiding presenteren hun onderzoek bij de NSPOH

Op dinsdag 10 mei 2022 presenteerden zes bedrijfsartsen en twee verzekeringsartsen in opleiding bij de NSPOH hun onderzoek. Het was een boeiende dag. Er was aandacht voor beroepsziekten, gezondheid onder defensiepersoneel en samenwerkingsvraagstukken.

TBV-congres

19e TBV Congres

Hotel Veenendaal | Veenendaal