Kennis en kwaliteit

Kennis en kwaliteit

‘Bedrijfsartsen komen te weinig toe aan preventieve taken’

‘De Nederlandse zorg is erg op curatie gericht. Preventie - zoals het belang van een gezonde leefstijl - is gewoon echt een ondergeschoven kindje. Ook bedrijfsartsen hebben een preventieve taak, maar komen daar te weinig aan toe’, vindt hoogleraar Cécile Boot.
Kennis en kwaliteit

Hoe zit het met onze professionele identiteit?

In een prikkelende bijdrage stelt Frans Slebus de vraag of de verzekeringsarts zal uitsterven. ‘Als wij geen actie ondernemen is het antwoord ja,’ meent Slebus. ‘Als wij echter in staat zijn om aankomende collegae aan te spreken als zorgprofessional, is het antwoord nee’. We zullen ons vak dan aantrekkelijker moeten ‘framen’ en beter moeten laten […]
Kennis en kwaliteit

Wedergeboorte!

Toen u de post uit de brievenbus haalde dacht u misschien heel even dat dit tijdschrift bij de buren bezorgd had moeten worden. Want eerlijk is eerlijk… TBV ziet er toch echt heel anders uit: moderner, frisser en uitnodigender. Gelukkig maar, want uw nieuwsgierigheid was waarschijnlijk gewekt en heeft u ertoe gezet om even goed te kijken naar wat voor moois er voor uw buren leek te zijn bedoeld.
Kennis en kwaliteit

22 aios NSPOH over hun onderzoek

Op 2 februari en 11 maart 2021 toonden 22 aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde de (voorlopige) bevindingen van hun onderzoek, uitgevoerd in het kader van de opleiding bij de NSPOH.
Arbocuratieve zorg

Bevorderende en belemmerende factoren in de arbocuratieve samenwerking

Gezondheid is meer dan alleen het 'niet ziek'-zijn. Machteld Huber beschreef in dat kader het concept Positieve Gezondheid.1Het hebben van werk heeft invloed op de ervaren gezondheid. Werk zorgt voor inkomen, zingeving, structuur, sociale contacten en ontwikkeling.
Kennis en kwaliteit

Over werken, niet werken, terugwerken en thuiswerken

Het online symposium Re-integratie werkt! van de Universiteit Gent op 29 april 2021 trok 400 Belgische deelnemers. Het dagprogramma opende met keynotespeaker professor Michiel Reneman van de Universiteit Groningen. Hij gaf zijn visie op Disability Management.
Kennis en kwaliteit

Meer digitalisering, evidence-based medicine en patiënt-inspraak

Het nieuwe in februari 2020 gepubliceerde Belgische HiT-profiel (Health Systems in Transition) biedt een inkijk in het gezondheidssysteem en de lopende beleidsinitiatieven.
Communicatie

Interview voorzitters NVAB en NVVG: ‘we willen een vliegend medium’

Webredacteur Jozien Wijkhuijs interviewde de voorzitters van de NVAB en de NVVG, Gertjan Beens en Rob Kok, over het nieuwe jasje van TBV, het nieuwe platform TBV-online en het belang dat de beroepsverenigingen bij de vernieuwing hebben.
Communicatie

Hoofdredacteur Wim Otto: ‘meer interactie tussen de beroepsgroepen’

Webredacteur Jozien Wijkhuijs interviewde TBV-hoofdredacteur Wim Otto over het nieuwe jasje van TBV en het nieuwe platform TBV-online.
Kennis en kwaliteit

Samen werken aan persoonsgerichte zorg

Wanneer iemand langere tijd gezondheidsproblemen heeft, krijgen verschillende zorgverleners een rol. Als het goed gaat, wordt een samenhangend pakket van hulp of advies geboden dat aansluit op de individuele wensen en persoonlijke behoeften van de patiënt. Dit vraagt om onderlinge samenwerking en om kennis over elkaars rol en werkwijze. Maar ook om een manier van […]

TBV-congres

Kennis en kwaliteit