Communicatie

Preventie

Duurzame inzetbaarheid en/of gezond werk?

Er zijn in Nederland nog te veel werknemers die ziek worden door hun werk. In deze Zeepkist pleit ik voor meer samenwerking tussen de bedrijfsarts en de arbeidshygiënist om werknemers beter te beschermen voor ziekte door het werk.
Wet en ethiek

Belgische werkgever beboet wegens indirecte discriminatie

Voor het eerst is een Belgische werkgever door het arbeidshof van Brussel veroordeeld wegens indirecte discriminatie, vanwege het niet voeren van een effectief beleid tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze uitspraak benadrukt het belang van beschermende maatregelen voor werknemers, met name vrouwelijke, tegen dergelijk gedrag op de werkplek.

Agressie moet je altijd begrenzen

Agressie in de spreekkamer kent veel verschijningsvormen. Van non-verbaal, verbaal en fysiek tot het geven van ‘een ongemakkelijk gevoel’, waardoor je als professional misschien wel aan je eigen houding gaat twijfelen. Tijdens het TBV-congres spreekt prof. dr. Larissa Hoogsteder over de verschillende perspectieven van agressief gedrag en hoe je daar als professional het beste mee kunt omgaan.
Communicatie

Spreken in plaats van zwijgen

Het Belgische symposium 'Agressie in de zorg' op 20 oktober 2023, georganiseerd door de nationale raad van de Orde der Artsen, lokte 200 deelnemers naar Brussel en had ook 1.500 online participanten. Een verslag van Katrien Mortelmans.
Communicatie

Motiverende gespreksvoering bij re-integratie in België

Onderzoek in het kort: Motiverende gespreksvoering bij re-integratie in België, de ervaring van arbeidsongeschikte personen. Rymenans, C. Vanovenberghe, M. Du Bois, A. Van den Broeck, and E. Lauwerier, “Process Evaluation of a Motivational Interviewing Intervention in a Social Security Setting: A Qualitative Study among Work-Disabled Patients,” J. Occup. Rehabil., pp. 1–16, Apr. 2023, doi: 10.1007/S10926-023-10108-4.Auteur: […]
Kennis en kwaliteit

Een ander licht op neurodiversiteit

De Radboudumc Health Academy organiseerde onlangs samen met de SGBO een bijscholingsdag voor bedrijfs- en verzekeringsartsen met neurodiversiteit als thema. Er was veel belangstelling voor de dag, die ruim 120 geïnteresseerden trok.
Preventie

‘De bedrijfsarts is de aangewezen persoon voor leefstijladvies’

Leefstijl is steeds vaker onderwerp van gesprek in de spreekkamer van de bedrijfsarts. En dat is een goede zaak, vindt Giny Norder, bedrijfsarts bij Arbounie. ‘Bij oudere werknemers schat ik dat zeker zeventig procent van het langdurig verzuim leefstijl gerelateerd is. Leefstijladvies kan enorm bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.’
Communicatie

Verminderd vaardig binnen sociale zekerheid

Methode: 567 leden van het online cliëntpanel van UWV met een WIA-WGA-uitkering vulden een vragenlijst in over socialezekerheidsvaardigheden. Figuur 1 laat zien welke vaardigheden en domeinen werden bevraagd. Ook bevatte de lijst vragen over sociaal-economische factoren (onder meer geslacht, opleidingsniveau, woonregio en beheersing van het Nederlands). Er werd bepaald in welke mate verminderde socialezekerheidsvaardigheden voorkomen […]

Persoonsgerichte communicatie…. Ook naar personen in arbeidsongeschiktheid toe een hele uitdaging!

Het Observatorium voor chronische ziekten, hierna kortweg ‘het Observatorium’, startte haar werkzaamheden op 2 mei 2012 en viert in 2022 haar 10 jarig bestaan. Het Observatorium bevindt zich in het hart van de sociale zekerheidsinstellingen in België en is één van de organen van het RIZIV. Het Observatorium heeft een Raadgevende Afdeling die op eigen […]
Communicatie

Arts en dr. Google

De hoeveelheid medische informatie op internet neemt enorme vormen aan en de kwaliteit begint steeds beter te worden. Patiënten weten steeds meer informatie op internet te vinden en nemen dat ook vaker serieus. Hoe ga je als arts om met patiënten die al bij Dr. Google zijn geweest voordat ze bij jou komen?

TBV-congres

Communicatie