Communicatie

Preventie

‘De bedrijfsarts is de aangewezen persoon voor leefstijladvies’

Leefstijl is steeds vaker onderwerp van gesprek in de spreekkamer van de bedrijfsarts. En dat is een goede zaak, vindt Giny Norder, bedrijfsarts bij Arbounie. ‘Bij oudere werknemers schat ik dat zeker zeventig procent van het langdurig verzuim leefstijl gerelateerd is. Leefstijladvies kan enorm bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.’
Communicatie

Verminderd vaardig binnen sociale zekerheid

Methode: 567 leden van het online cliëntpanel van UWV met een WIA-WGA-uitkering vulden een vragenlijst in over socialezekerheidsvaardigheden. Figuur 1 laat zien welke vaardigheden en domeinen werden bevraagd. Ook bevatte de lijst vragen over sociaal-economische factoren (onder meer geslacht, opleidingsniveau, woonregio en beheersing van het Nederlands). Er werd bepaald in welke mate verminderde socialezekerheidsvaardigheden voorkomen […]

Persoonsgerichte communicatie…. Ook naar personen in arbeidsongeschiktheid toe een hele uitdaging!

Het Observatorium voor chronische ziekten, hierna kortweg ‘het Observatorium’, startte haar werkzaamheden op 2 mei 2012 en viert in 2022 haar 10 jarig bestaan. Het Observatorium bevindt zich in het hart van de sociale zekerheidsinstellingen in België en is één van de organen van het RIZIV. Het Observatorium heeft een Raadgevende Afdeling die op eigen […]
Communicatie

Arts en dr. Google

De hoeveelheid medische informatie op internet neemt enorme vormen aan en de kwaliteit begint steeds beter te worden. Patiënten weten steeds meer informatie op internet te vinden en nemen dat ook vaker serieus. Hoe ga je als arts om met patiënten die al bij Dr. Google zijn geweest voordat ze bij jou komen?
Communicatie

NVAB haakt aan bij campagne ‘Samen Beslissen’

De NVAB doet vanaf nu mee aan de campagne Samen Beslissen. De campagne richt zich op betere communicatie en meer begrip tussen patiënt/cliënt en zorgverlener om zo tot de best passende ondersteuning of behandeling te komen. “Door mee te doen, willen we benadrukken dat dit vertrekpunt ook bij bedrijfsartsen fundamenteel is voor goede zorg”, stelt NVAB-voorzitter Gertjan Beens.

‘Als gendersensitieve geneeskunde het einddoel is, zijn we nog niet eens halverwege’

Op de 15e Domus Dag staat de feminisering van de medische beroepen centraal. De Domus Dagen worden georganiseerd door het Domus Overleg in samenwerking met de KNMG en Medisch Contact. De geneeskunde was lang een mannenbolwerk, maar op dit moment studeren meer vrouwen dan mannen geneeskunde en dat is natuurlijk terug te zien in het […]
Communicatie

‘Bedrijfsartsen mogen minder bescheiden en meer vindbaar zijn’

Volgens bijzonder hoogleraar Frederieke Schaafsma zou het goed zijn als bedrijfsartsen beter vindbaar zijn via het platform Zorgdomein. ‘Preventie is ook onze taak en communicatie is daarbij belangrijk.’
Communicatie

Zeg maar ‘dag’ tegen het dagverhaal?

Het dagverhaal is voor mij een gevleugeld begrip en belangrijk voor de verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming. Het is de plaats in mijn rapport waarin de klant zijn eigen verhaal kan doen over wat de ziekte voor zijn functioneren betekent. Als de klant klaagt dat ik het dagverhaal niet goed heb opgetekend trek ik mij dat erg aan. […]
Preventie

Onbekend maakt onbemind

Waarom een bijdrage van twee artsen M&G in TBV? Omdat wij het dringend nodig vinden dat er meer samenwerking komt binnen de sociaalgeneeskundige ‘familie’: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen M&G én hun hoogleraren. Dit is ook een van de conclusies uit de dialogen die de VAV (Vereniging artsen Volksgezondheid) dit voorjaar organiseerde.
Preventie

Nieuwe toolbox middelengebruik

De toolbox bevat materialen die helpen om een ADM-beleid te maken waarmee bedrijven preventie van alcohol- en drugsgebruik op de werkvloer kunnen vormgeven. Zo is er een ADM-Handreiking, een werkwijzer ‘Vroegsignalering alcoholproblematiek op het werk’ en informatie over op maat gemaakte ‘Ikpas’ bedrijfspakketten. Binnenkort wordt ook de NVAB-leidraad ADM-beleid in de toolbox gepubliceerd. Overigens verscheen […]

TBV-congres

20e TBV congres

Van der Valk Hotel Utrecht | Utrecht