Communicatie

Communicatie

Arts en dr. Google

De hoeveelheid medische informatie op internet neemt enorme vormen aan en de kwaliteit begint steeds beter te worden. Patiënten weten steeds meer informatie op internet te vinden en nemen dat ook vaker serieus. Hoe ga je als arts om met patiënten die al bij Dr. Google zijn geweest voordat ze bij jou komen?
Communicatie

NVAB haakt aan bij campagne ‘Samen Beslissen’

De NVAB doet vanaf nu mee aan de campagne Samen Beslissen. De campagne richt zich op betere communicatie en meer begrip tussen patiënt/cliënt en zorgverlener om zo tot de best passende ondersteuning of behandeling te komen. “Door mee te doen, willen we benadrukken dat dit vertrekpunt ook bij bedrijfsartsen fundamenteel is voor goede zorg”, stelt NVAB-voorzitter Gertjan Beens.

‘Als gendersensitieve geneeskunde het einddoel is, zijn we nog niet eens…

Op de 15e Domus Dag staat de feminisering van de medische beroepen centraal. De Domus Dagen worden georganiseerd door het Domus Overleg in samenwerking met de KNMG en Medisch Contact. De geneeskunde was lang een mannenbolwerk, maar op dit moment studeren meer vrouwen dan mannen geneeskunde en dat is natuurlijk terug te zien in het […]
Communicatie

‘Bedrijfsartsen mogen minder bescheiden en meer vindbaar zijn’

Volgens bijzonder hoogleraar Frederieke Schaafsma zou het goed zijn als bedrijfsartsen beter vindbaar zijn via het platform Zorgdomein. ‘Preventie is ook onze taak en communicatie is daarbij belangrijk.’
Communicatie

Zeg maar ‘dag’ tegen het dagverhaal?

Het dagverhaal is voor mij een gevleugeld begrip en belangrijk voor de verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming. Het is de plaats in mijn rapport waarin de klant zijn eigen verhaal kan doen over wat de ziekte voor zijn functioneren betekent. Als de klant klaagt dat ik het dagverhaal niet goed heb opgetekend trek ik mij dat erg aan. […]
Preventie

Onbekend maakt onbemind

Waarom een bijdrage van twee artsen M&G in TBV? Omdat wij het dringend nodig vinden dat er meer samenwerking komt binnen de sociaalgeneeskundige ‘familie’: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen M&G én hun hoogleraren. Dit is ook een van de conclusies uit de dialogen die de VAV (Vereniging artsen Volksgezondheid) dit voorjaar organiseerde.
Preventie

Nieuwe toolbox middelengebruik

De toolbox bevat materialen die helpen om een ADM-beleid te maken waarmee bedrijven preventie van alcohol- en drugsgebruik op de werkvloer kunnen vormgeven. Zo is er een ADM-Handreiking, een werkwijzer ‘Vroegsignalering alcoholproblematiek op het werk’ en informatie over op maat gemaakte ‘Ikpas’ bedrijfspakketten. Binnenkort wordt ook de NVAB-leidraad ADM-beleid in de toolbox gepubliceerd. Overigens verscheen […]

Shared decision making in het spreekuur van de bedrijfsarts

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Femke van Roosendaal-Bous met haar onderzoek Samen is beter. Of toch niet...?
Communicatie

Interview voorzitters NVAB en NVVG: ‘we willen een vliegend medium’

Webredacteur Jozien Wijkhuijs interviewde de voorzitters van de NVAB en de NVVG, Gertjan Beens en Rob Kok, over het nieuwe jasje van TBV, het nieuwe platform TBV-online en het belang dat de beroepsverenigingen bij de vernieuwing hebben.
Communicatie

Hoofdredacteur Wim Otto: ‘meer interactie tussen de beroepsgroepen’

Webredacteur Jozien Wijkhuijs interviewde TBV-hoofdredacteur Wim Otto over het nieuwe jasje van TBV en het nieuwe platform TBV-online.

TBV-congres

Communicatie