Home Achtergrondartikel

Achtergrondartikel

Beroepsziekten

Bewustwording, risicocommunicatie en systeembenadering belangrijk bij aanpak beroepsziekten

Henk van der Molen werd begin maart benoemd tot hoogleraar etiologie en preventie van beroepsziekten. Hij was al hoofd van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Zijn ambitie is om risicofactoren in werk verder te ontrafelen en stappen te zetten met preventieve maatregelen, want: ‘voorkomen van beroepsziekten is beter dan behandelen.’
Preventie

Toxische stoffen in de spreekkamer van de bedrijfsarts: een praktisch stappenplan

Een op de zes werknemers loopt het risico ziek te worden door blootstelling aan toxische stoffen op het werk. Denk hierbij aan ziekten zoals contacteczeem, astma, COPD, longkanker of aantasting van het zenuwstelsel. Jaarlijks overlijden ongeveer 3.000 Nederlanders door ziekten die zijn oplopen door onveilig werken met gevaarlijke stoffen. Kanker is verreweg de meest voorkomende oorzaak van overlijden. Dit artikel biedt twee stappenplannen voor de bedrijfsarts: hoe de bedrijfsarts dient te handelen in enerzijds het geval van een acute vergiftiging én anderzijds bij vermoeden op klachten door een (on)bekende giftige stof.  
Kwetsbare groepen

IVT en IT maken het dagelijks leven van mensen met een handicap makkelijker

In België kunnen mensen met een beperking in aanmerking komen voor een aantal financiële regelingen, zoals een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een Integratietegemoetkoming (IT). De Directie-generaal Personen met een handicap moet de handicap dan wel eerst erkennen. Dit werk gebeurt onder meer door (verzekerings)artsen, blijkt uit de woorden van coördinerend arts en centrumdirecteur Paul Jenet.
Kennis en kwaliteit

Interprofessioneel Samenwerken centraal op Muntendamsymposium 2024

Op de eerste lentedag voor het begin van de lente vond het Muntendamsymposium 2024 plaats. Het was donderdag 14 maart en veel deelnemers laafden zich aan de zon op de kade voor de Rode Hoed aan de Amsterdamse Keizersgracht.
Psychische aandoeningen

Mentaliserend vermogen en het vermogen om kennis van anderen te vertrouwen; belangrijke interpersoonlijke factoren

Recent onderzoek laat zien dat interpersoonlijke factoren, in de vorm van mentaliserend vermogen en vertrouwen op informatie van anderen een grote rol spelen in welzijn en functioneren. Bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen zijn gebaat bij herkenning en hantering van deze factoren en dit verdient daarom een plek in scholing en intervisie. Rob Hoedeman praat ons bij.

Begeleiding van werknemers tijdens ziekteverzuim gerelateerd aan ASS: wat gaat goed en wat kan beter?

De afgelopen jaren wordt de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) steeds vaker gesteld. De meeste internationale onderzoeken wijzen op een prevalentie van ongeveer 1% en de schattingen in Nederland komen op hetzelfde uit [1,2]. Oorzaken van deze toename zijn een duidelijkere en bredere diagnose en meer bekendheid [3]. Ook krijgen steeds vaker mensen op volwassen leeftijd alsnog de diagnose. In tegenstelling tot mensen die opgroeien met deze diagnose krijgen mensen waarbij de diagnose pas op oudere leeftijd wordt gesteld vaak nauwelijks begeleiding. Zij weten niet goed hoe ze om moeten gaan met hun mogelijkheden en beperkingen en hoe ze het beste kunnen leven met de voor- en nadelen van ASS.
Arbocuratieve zorg

De kloof tussen kliniek en bedrijfsgeneeskunde is nog te groot

Tijdens de algemene ledenvergadering van 5 april neemt de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) officieel afscheid van Leo Elders. Elders was 16 jaar geleden medeoprichter van de NVKA en heeft met de vereniging samen, de klinische arbeidsgeneeskunde op de kaart gezet. 
Chronische ziekten

Gezondheidsraad: fibromyalgie verdient erkenning

Fibromyalgie is een belangrijk gezondheidsprobleem dat erkend dient te worden. De klachten en gevolgen ervan moeten serieus worden genomen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat is opgesteld op verzoek van de minister van VWS.
Re-integratie

Preventie van werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen

In België is een advies geformuleerd over hoe meer kan worden ingezet op de preventie van musculoskeletale aandoeningen. Het doel is de werkomstandigheden en het welzijn van werknemers gericht te verbeteren. Edelhart Kempeneers, arbeidsarts en medisch directeur van preventiedienst Attentia in Vlaanderen, geeft uitleg.
Beroepsziekten

PTSS bij de politie

Bedrijfsarts Teus Brand is sinds 2000 (parttime) verbonden aan Polikliniek Mens en Arbeid in het Amsterdam UMC. Hij is daar niet alleen coördinator onderwijs, maar ook betrokken bij de afdeling beroepsrisico van de Nationale Politie, waar ook de meldingen over PTSS worden gedaan. Brand spreekt op het TBV-congres over de NVAB-richtlijn ‘Agressie en geweld in de werksituatie’ en hoe die in de praktijk toe te passen.
Nieuwsbrief