Home Achtergrondartikel

Achtergrondartikel

Re-integratie

Ablatio retinae. Hoelang blijft de patiënt arbeidsongeschikt?

Op 9 november 2023 werden Vlaamse verzekeringsartsen ingewijd in recent wetenschappelijk onderzoek uit eindwerken en doctoraten in de verzekeringsgeneeskunde in België. TBV-redacteur Katrien Mortelmans selecteerde uit de studiedag de bijdrage over netvliesloslating van Liesbeth Wellens (1), winnaar van de Wetenschappelijke Benevermedexprijs 2022-2023.

Loondoorbetaling bij ziekte. Wat zeggen de politieke partijen?

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen geanalyseerd. Dit geeft inzicht in hun standpunten met betrekking tot loondoorbetaling bij ziekte. Wat zijn de partijen hiermee van plan?
Wet en ethiek

Handboek beroepsethiek voor artsen arbeid en gezondheid: Recht doen aan de ander

Het boek ‘Ethiek voor artsen arbeid en gezondheid’ wil op basis van het zevenstappenmodel ‘morele oordeelsvorming’, bedrijfs- en verzekeringsartsen houvast geven bij het nemen van beslissingen in lastige praktijksituaties. TBV sprak met Kevin De Decker, Ruud Meij en André Weel, de drie auteurs van het boek. 
Kennis en kwaliteit

Meerwaarde van lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts

Omdat er steeds minder een gericht lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts zelf wordt verricht, ontstaat een gemiste kans op het vergaren van essentiële informatie die nodig is, of kan zijn, voor het optimaal begeleiden van een verzuimende werknemer. De auteur gaat uitgebreid in op het belang en de doel(en) van het lichamelijk onderzoek, verricht door de bedrijfsarts.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

FML en inzetbaarheidsprofiel

De FML (functionele mogelijkhedenlijst) is geen instrument voor de bedrijfsarts. De FML is een methodiek van het UWV behorend bij het CBBS (claimbeoordelings- en borgingssysteem). Bedrijfsartsen kunnen de arbeidsbelastbaarheid voor re-integratie beter beschrijven aan de hand van een inzetbaarheidsprofiel. Er zijn bedrijfsartsen die dit niet weten. Daarom dit korte artikel voor de dagelijkse praktijk.
Beroepsziekten

Blik op multiple chemical sensitivity(MCS)

Huid- en slijmvliesklachten worden geregeld toegeschreven aan externe factoren in de (werk)omgeving. Beschreven wordt een casus waarin de klachten uiteindelijk konden worden toegedicht aan een nocebo-effect. Behandeling hiervan, evenals van de onderliggende oorzaken, leidde tot verdwijning van de klachten en volledige re-integratie in eigen werk.
Preventie

Ik geloof in preventie

An De Roeck is sinds eind vorig jaar medisch directeur bij Mensura, Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk in België. TBV ging met haar in gesprek over de zorg voor werknemers. ‘Met preventie kun je heel veel bereiken.’

De olifant in de spreekkamer?

Bedrijfsarts-adviseur Hans Dam schrijft een opiniestuk over het bespreekbaar maken van leefstijl in de spreekkamer. 'Wat maakt dat het doorsnee elektronische patiëntendossier wel alle toeters en bellen laat rinkelen om de voortgang van de Wet verbetering Poortwachter (WvP) in de gaten te houden, maar over de leefstijl van de werknemer weinig tot niets vastlegt?'

Is de voltijdse vierdagenweek wel zo’n goed idee?

Dr. Edelhart Kempeneers is preventieadviseur en arbeidsarts. Hij is medisch directeur bij de externe preventiedienst Attentia, een Belgisch bedrijf op het terrein van preventie en bescherming op het werk. Kempeneers zet zich in voor het ontwikkelen van nieuwe methoden om het welzijn van werkenden te verbeteren. Hij deelt zijn kennis en visie onder andere via blogs. Dat doet hij nu ook via TBV-online, soms in een blog, soms in een grotere analyse. Dit is een tekst van de laatste categorie, over de voltijdse vierdagenweek.

Commissiewerk maakt het vak nog breder en leuker

De komende periode besteedt TBV-online extra aandacht aan collega's die zich naast hun dagelijkse taken inzetten voor het werkveld in aanvullende functies. Deze keer: Arthur Schulte, aios verzekeringsgeneeskunde bij UWV Groot Amsterdam. 'Deelname aan de commissie geeft mij de mogelijkheid om al tijdens de opleiding op iets hoger niveau bezig te zijn met het vak.'