Achtergrondartikel

Beroepsziekten

Ankylostomiase in de Waalse steenkoolmijnen

België hanteert een officiële lijst van erkende beroepsziekten waarvan de ankylostomiase, die veroorzaakt wordt door een besmetting met de nematode Ancylostoma duodenale, deel van uitmaakt.1, 2 Werknemers met die ziekte komen onder voorwaarden in aanmerking voor compensatie.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Criteria voor arbeidsongeschiktheid

Minister Van Gennip stelde 9 november 2022 de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) in met als opdracht om alternatieven aan te dragen voor het huidige stelsel, gezien de problemen die er zijn. In de opdracht wordt ook gewezen op zaken die specifiek de verzekeringsartsen betreffen, namelijk de achterstanden in de beoordelingen en het criterium voor arbeidsongeschiktheid. In dit artikel gaan we in op het criterium voor arbeidsongeschiktheid.
Communicatie

Agressie moet je altijd begrenzen

Agressie in de spreekkamer kent veel verschijningsvormen. Van non-verbaal, verbaal en fysiek tot het geven van ‘een ongemakkelijk gevoel’, waardoor je als professional misschien wel aan je eigen houding gaat twijfelen. Tijdens het TBV-congres spreekt prof. dr. Larissa Hoogsteder over de verschillende perspectieven van agressief gedrag en hoe je daar als professional het beste mee kunt omgaan.
Communicatie

Spreken in plaats van zwijgen

Het Belgische symposium 'Agressie in de zorg' op 20 oktober 2023, georganiseerd door de nationale raad van de Orde der Artsen, lokte 200 deelnemers naar Brussel en had ook 1.500 online participanten. Een verslag van Katrien Mortelmans.

De rol van motivatie bij werkhervatting

Motivatie is een ‘hot topic’ in de context van arbeidsongeschiktheid en re-integratie in België. Charlotte Vanovenberghe bestudeerde motivatie vanuit de invalshoek van de arbeidsongeschikte persoon en vanuit de invalshoek van de adviserend arts en zijn team.
Re-integratie

Belgische bedrijven worden beboet bij een te hoog verzuim

In 2022 heeft de Belgische regering, onder leiding van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke, een plan ingevoerd gericht op het verminderen van langdurig ziekteverzuim in bedrijven. Dit initiatief, dat vooral focust op bedrijven met een hoog aantal langdurig zieke werknemers, heeft geleid tot het opleggen van boetes aan 173 bedrijven, met een totale waarde van 1,38 miljoen euro.
Re-integratie

Ablatio retinae. Hoelang blijft de patiënt arbeidsongeschikt?

Op 9 november 2023 werden Vlaamse verzekeringsartsen ingewijd in recent wetenschappelijk onderzoek uit eindwerken en doctoraten in de verzekeringsgeneeskunde in België. TBV-redacteur Katrien Mortelmans selecteerde uit de studiedag de bijdrage over netvliesloslating van Liesbeth Wellens (1), winnaar van de Wetenschappelijke Benevermedexprijs 2022-2023.

Loondoorbetaling bij ziekte. Wat zeggen de politieke partijen?

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen geanalyseerd. Dit geeft inzicht in hun standpunten met betrekking tot loondoorbetaling bij ziekte. Wat zijn de partijen hiermee van plan?
Wet en ethiek

Handboek beroepsethiek voor artsen arbeid en gezondheid: Recht doen aan de ander

Het boek ‘Ethiek voor artsen arbeid en gezondheid’ wil op basis van het zevenstappenmodel ‘morele oordeelsvorming’, bedrijfs- en verzekeringsartsen houvast geven bij het nemen van beslissingen in lastige praktijksituaties. TBV sprak met Kevin De Decker, Ruud Meij en André Weel, de drie auteurs van het boek. 
Kennis en kwaliteit

Meerwaarde van lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts

Omdat er steeds minder een gericht lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts zelf wordt verricht, ontstaat een gemiste kans op het vergaren van essentiële informatie die nodig is, of kan zijn, voor het optimaal begeleiden van een verzuimende werknemer. De auteur gaat uitgebreid in op het belang en de doel(en) van het lichamelijk onderzoek, verricht door de bedrijfsarts.
Nieuwsbrief