Chronische ziekten

Aandacht voor werkbehoud in de spreekkamer

Tijdens het webinar delen verschillende zorgverleners hun ervaring, hun aanpak en wat dit voor de patiënten en de zorgverleners oplevert. Het webinar is bedoeld voor alle zorgprofessionals die interesse hebben in arbeidsgerichte zorg en arbocuratieve samenwerking. Aan het woord komen onder andere Annemieke Visser, onderzoeker bij het UMCG. Ze vertelt over het bevorderen van arbeidsparticipatie […]
Re-integratie

Cognitieve achteruitgang door hersenletsel en veroudering

Een kleinere groep van 45.000 patiënten krijgen andere vormen van NAH zoals een cerebrovasculair accident (CVA) of een subarachnoïdale bloeding (SAB). De ketenzorg voor de meeste vormen van NAH richt zich op herstel in de subacute fase meestal tot een jaar na het letsel. Na deze adaptatiefase wordt een nieuw evenwicht bereikt met stabilisatie van […]

Kanker, lichaamsbeleving en spiritualiteit

TBV sprak met hem en ontdekte heel concrete verbanden tussen de diagnose kanker, de lichaamsbeleving en de spirituele ontwikkeling. Transcendentie voor dokters. Kun je iets vertellen over je achtergrond? Al tijdens mijn studie theologie ben ik me gaan verdiepen in yoga, want ik vond het een gemis dat het lichaam, toch een belangrijk stuk van […]

De invloed van naasten op arbeidsparticipatie van werkenden met …

Hoewel er toenemend bewijs is dat naasten tevens een belangrijke invloed kunnen hebben op arbeidsuitkomsten, zoals werkhervatting en duur van verzuim, is niet bekend welke specifieke cognities en gedragingen van naasten een rol spelen bij arbeidsparticipatie.1 Om arbeidsparticipatie van werkenden met een chronische aandoening optimaal te kunnen bevorderen is het belangrijk meer inzicht te verkrijgen […]
Re-integratie

Goede kankerzorg: begin bij het begin

Inspanning en krachttraining zijn goed bij kanker. Zegt u eens eerlijk, wist u dat? En dan bedoel ik niet alleen als revalidatieonderdeel, maar tijdens het hele ziektetraject. Voor en tijdens behandelingen en zelfs in de palliatieve fase. En als u dit wist, hoelang dan al? Eén jaar, vijf jaar, langer? Ik wist het niet voordat […]

Een hoofdpijncongres

Middagvoorzitter van de conferentie en beschermheer van patiëntenvereniging Hoofdpijnnet, Nout Wellink, opent. Wellink is niet alleen oud-directeur van De Nederlandsche Bank, maar ook sinds zijn 6de levensjaar migrainepatiënt. “Mijn carrière is begonnen door mijn migraine”, stelt hij. Minister van Financiën Duisenberg heeft hem daarbij geholpen. Wellink concludeert: “Om te kunnen blijven werken als migrainepatiënt is […]

De rol van coping bij kankerpatiënten

Door de toenemende participatie van ouderen op de arbeidsmarkt en hogere pensioenleeftijd is toename van het aantal aanvragen te verwachten. Werkhervatting na langdurig verzuim is van meerdere factoren afhankelijk. Naast werk- en omgevingsfactoren zijn ook persoonlijke factoren, zoals coping en ervaren belemmeringen van belang. Uit de literatuur blijkt dat bij kankerpatiënten actieve coping positief geassocieerd […]
Preventie

Verslaving en werk

Ingrijpen door collega’s is niet alleen voor de verslaafde arts zelf van belang maar ook voor de patiëntveiligheid. Hij gaf concrete en praktische tips hoe een verslaving te herkennen bij een collega en hoe dit te bespreken. Vraag bijvoorbeeld (regelmatig) bij de desbetreffende collega eens hoe het eigenlijk met hem of haar gaat. Om de […]