Chronische ziekten

Covid-19

‘Angst kan oorzaak én gevolg zijn’

Biopsychosociale factoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van long covid én het genezen ervan, blijkt uit onderzoek van verzekeringsarts Colin Cordemans. Zo zijn depressie en angst voorafgaand aan het doormaken van covid-19 goede voorspellers voor het ontwikkelen van langdurige klachten na covid-19. Empathie en geruststelling daarentegen, zijn cruciale componenten om patiënten naar herstel te begeleiden.
Re-integratie

Durven

Bewegen na de diagnose kanker? Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als je kanker hebt heb je wel wat anders aan je hoofd dan bewegen. Toch is bewegen belangrijk bij het herstel.
Chronische ziekten

Vaker posttraumatische stressstoornis door pandemie

In het najaar van 2022 had 3,7% van de volwassenen in Nederland last van een (vermoedelijke) posttraumatische stressstoornis. Bij de helft van deze mensen werden de klachten veroorzaakt door heftige gebeurtenissen direct gerelateerd aan de coronapandemie.
Beroepsziekten

De regeling TSB: De drie ziektebeelden nader toegelicht

Ter voorbereiding op de start van de regeling TSB heeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) in samenwerking met de andere Lexces partners (zie kader) de opdracht gekregen vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te komen tot een eerste werkbare lijst van stoffengerelateerde beroepsziekten, en om hierna voor een drietal beroepsziekten diagnose […]

Patiënten met spondyloartritis in Vlaanderen

Hoe zit het met de arbeidsparticipatie van spondyloartritis-patiënten in Vlaanderen? De Craemer presenteert cijfers uit een Vlaams ziekenhuis.

Arthritis psoriatica in Nederland

Hoe zit het met de arbeidsparticipatie van patiënten met arthritis psoriatica in Nederland? Ter herinnering: het verschil tussen spondyloartritis en arthritis psoriatica is de locatie van de gewrichtsontsteking (veelal in de wervelkolom bij spondyloartritis en in de perifere gewrichten bij arthritis psoriatica) en de aanwezigheid van psoriasis. Van Hal presenteert cijfers uit een Nederlands ziekenhuis.

Gehoorverlies

Hoe kun je met gehoorverlies aan het werk blijven? Qua onderzoek is dat behoorlijk onontgonnen terrein. Hanneke van der Hoek-Snieders promoveerde erop.

Naasten kunnen veel invloed hebben op arbeidsparticipatie van chronisch zieke werkenden

Naasten kunnen een belangrijke invloed hebben op de arbeidsparticipatie van werkenden met chronische ziekten. Voor sociaal geneeskundigen is het daarom belangrijk hierop in te spelen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Nicole Snippen, onderzoeker bij de afdeling Gezondheidswetenschappenwetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
Preventie

Maak alcoholproblematiek bespreekbaar 

In het bedrijfsleven blijft alcoholproblematiek te vaak verborgen. En dat is jammer, want alcoholgebruik leidt tot verminderde prestaties en gevaarlijke situaties. Er ligt een belangrijke taak voor de bedrijfsarts, zo blijkt uit een interview dat bedrijfsarts Jeanne Gambon had met Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA).

Kwestie van perspectief

De discussie over ME/CVS wordt vaak vertroebeld door conceptuele misvattingen. Deze kunnen leiden tot een onjuiste beoordeling van de beperkingen en/of onterechte dan wel onredelijke behandelingseisen. Hierna volgt een korte bespreking van deze misvattingen. Daarbij komt ook aan de orde dat het voor de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid niet uitmaakt of de diagnose ME/CVS of somatisch-symptoomstoornis wordt gesteld.