Chronische ziekten

Expertiseplatform parkinson en werk online

Steeds vaker worden jonge mensen geconfronteerd met de ziekte van Parkinson. Er komt nogal wat op hen af als ze met parkinson willen blijven werken of ondernemen. Ook bij direct betrokkenen zoals werkgevers of zorg- en arboprofessionals ontstaan vragen in de begeleiding van parkinsonpatiënten. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden, rechten en plichten die er zijn om […]

Multidisciplinaire COVID richtlijn met aandacht voor arbeid

De richtlijn is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap, Federatie Medisch Specialisten en Long Alliantie Nederland (LAN) in samenwerking met Longfonds, C-support en andere (beroeps)organisaties. De richtlijn kun je hier downloaden.  

Vaker diabetes bij migranten

Mensen met een Marokkaanse, Turkse of Surinaamse/Antilliaanse achtergrond vormen de grootste migrantengroepen in Nederland. Niet alleen komt binnen deze groepen vaker diabetes voor dan bij mensen zonder migratieachtergrond, ook hebben zij vaak al veel jonger diabetes. Diabetes komt daarnaast vaker voor bij mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES). Uit ander onderzoek komt ook naar […]

Gewricht sparen

Belangrijkste reden voor deze studie is het toenemend aantal jonge mensen met knieartrose door onder meer sportbeoefening en ook werk en obesitas. Deze artrose geeft op jonge leeftijd duidelijke functionele beperkingen in sport en werk. Ze kunnen goed gemitigeerd worden door een chirurgische benadering, overigens na doorlopen van het shared-decisionmaking-principe. Daar waar voorheen veelal gekozen […]

Juiste leefstijl helpt bij vermindering chronische vermoeidheid

Wie ziek wordt door bijvoorbeeld een infectie, diabetes, reuma of MS, wordt ook vaak acuut moe. Bij het merendeel van de patiënten neemt die vermoeidheid weer af zodra ze hersteld zijn van de infectie of behandeld worden voor hun chronische aandoening. Een deel van de patiënten heeft minder geluk: de ziekte wordt optimaal behandeld, maar […]

Beoordelen van belastbaarheid bij CVS

Het beoordelen van de belastbaarheid voor arbeid is met name een uitdaging bij pijn- en vermoeidheidsklachten, waarbij geen duidelijke bevindingen zijn te objectiveren. In dit artikel wordt onderzocht wat in de Nederlandse literatuur over dit onderwerp met betrekking tot het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) is beschreven. In het Tijdschrift voor Bedrijfs en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) werd onder de […]

Duurbeperking bij chronische moeheid

Bestaande wetgeving5 en richtlijnen6-8 bieden hiervoor onvoldoende concrete handvatten en bij eerder onderzoek2,4 bleek het niet mogelijk door discussie over dit punt overeenstemming te bereiken. In de praktijk bestaat er dan ook een aanzienlijke interdoktervariatie in de verzekeringsgeneeskundige beoordeling van dit soort klachten.2,3 Hierdoor ontstaat de vraag welke afwegingen de verzekeringsarts maakt om wel of […]
Chronische ziekten

Cognitieve vermoeidheid na hersenletsel

Heel veel zin om naar de schouwburg te gaan en toch moet je afzeggen door vermoeidheid. Na een uur stevig zwemmen legt een bevriende bedrijfsarts (60+) aan één van ons uit waarom hij deze en vorige week te laat was. ‘Ik werk nu bij een nieuwe dienst en hoewel het werk min of meer hetzelfde […]

Werkproductiviteit bij mensen met MS

Het doel van deze studie is het onderzoeken van fysieke en psychologische voorspellers van werkproductiviteit bij mensen met MS. MS is de meest invaliderende ziekte onder jongvolwassenen en heeft een grote impact op het werkleven. In een recente Australische studie gaf de helft van de mensen met MS aan productiviteitsverlies te ervaren door de ziekte. […]
Chronische ziekten

‘Nachten voor de afspraak met de verzekeringsarts slaap je al slecht’  

Werk is geen vanzelfsprekendheid wanneer je chronisch ziek bent. En zeker niet wanneer die chronische aandoening een aangeboren hartaandoening is. Dayenne Zwaagman weet er alles van.