Chronische ziekten

Chronische ziekten

Helft nieuwe diabetespatiënten zonder medicatie door leefstijlverandering 

De helft van de mensen met diabetes type 2 krijgt in het eerste jaar na de diagnose geen diabetesmedicatie voorgeschreven. Zorgverleners starten eerst met leefstijlbegeleiding als dat mogelijk is. Dit blijkt uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
Re-integratie

Re-integreren en werken met een stoma

Tussen 2010 en 2013 heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar kwaliteit van leven van mensen met een stoma.3 Hieruit kwam naar voren dat een aantal sociaal-demografische en klinische variabelen een betere kwaliteit van leven voorspellen. Een daarvan was werkzaam zijn of vrijwilligerswerk doen. Werk zou bij stomapatiënten dus gestimuleerd moeten worden. Het is echter voorstelbaar […]

Expertiseplatform parkinson en werk online

Steeds vaker worden jonge mensen geconfronteerd met de ziekte van Parkinson. Er komt nogal wat op hen af als ze met parkinson willen blijven werken of ondernemen. Ook bij direct betrokkenen zoals werkgevers of zorg- en arboprofessionals ontstaan vragen in de begeleiding van parkinsonpatiënten. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden, rechten en plichten die er zijn om […]

Multidisciplinaire COVID richtlijn met aandacht voor arbeid

De richtlijn is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap, Federatie Medisch Specialisten en Long Alliantie Nederland (LAN) in samenwerking met Longfonds, C-support en andere (beroeps)organisaties. De richtlijn kun je hier downloaden.  

Vaker diabetes bij migranten

Mensen met een Marokkaanse, Turkse of Surinaamse/Antilliaanse achtergrond vormen de grootste migrantengroepen in Nederland. Niet alleen komt binnen deze groepen vaker diabetes voor dan bij mensen zonder migratieachtergrond, ook hebben zij vaak al veel jonger diabetes. Diabetes komt daarnaast vaker voor bij mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES). Uit ander onderzoek komt ook naar […]

Gewricht sparen

Belangrijkste reden voor deze studie is het toenemend aantal jonge mensen met knieartrose door onder meer sportbeoefening en ook werk en obesitas. Deze artrose geeft op jonge leeftijd duidelijke functionele beperkingen in sport en werk. Ze kunnen goed gemitigeerd worden door een chirurgische benadering, overigens na doorlopen van het shared-decisionmaking-principe. Daar waar voorheen veelal gekozen […]

Juiste leefstijl helpt bij vermindering chronische vermoeidheid

Wie ziek wordt door bijvoorbeeld een infectie, diabetes, reuma of MS, wordt ook vaak acuut moe. Bij het merendeel van de patiënten neemt die vermoeidheid weer af zodra ze hersteld zijn van de infectie of behandeld worden voor hun chronische aandoening. Een deel van de patiënten heeft minder geluk: de ziekte wordt optimaal behandeld, maar […]

Duurbeperking bij chronische moeheid

Bestaande wetgeving5 en richtlijnen6-8 bieden hiervoor onvoldoende concrete handvatten en bij eerder onderzoek2,4 bleek het niet mogelijk door discussie over dit punt overeenstemming te bereiken. In de praktijk bestaat er dan ook een aanzienlijke interdoktervariatie in de verzekeringsgeneeskundige beoordeling van dit soort klachten.2,3 Hierdoor ontstaat de vraag welke afwegingen de verzekeringsarts maakt om wel of […]
Chronische ziekten

Cognitieve vermoeidheid na hersenletsel

Heel veel zin om naar de schouwburg te gaan en toch moet je afzeggen door vermoeidheid. Na een uur stevig zwemmen legt een bevriende bedrijfsarts (60+) aan één van ons uit waarom hij deze en vorige week te laat was. ‘Ik werk nu bij een nieuwe dienst en hoewel het werk min of meer hetzelfde […]

Beoordelen van belastbaarheid bij CVS

Het beoordelen van de belastbaarheid voor arbeid is met name een uitdaging bij pijn- en vermoeidheidsklachten, waarbij geen duidelijke bevindingen zijn te objectiveren. In dit artikel wordt onderzocht wat in de Nederlandse literatuur over dit onderwerp met betrekking tot het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) is beschreven. In het Tijdschrift voor Bedrijfs en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) werd onder de […]