Kwetsbare groepen

Netwerkbijeenkomst over werken met de gevolgen van kanker

UWV Eindhoven organiseerde onlangs een regionale netwerkbijeenkomst voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Thema was ‘Werken met de gevolgen van kanker(behandeling)'. De bijeenkomst werd door circa 90 deelnemers bijgewoond.

Type vangnet-situatie sterkste voorspeller

Bijna de helft van de ziekmeldingen in de vangnetpopulatie bij het UWV is vanwege psychische klachten. Vaak blijven deze cliënten langdurig ziekgemeld en stromen zij door naar de WIA, terwijl bekend is dat passende werkhervatting kan bijdragen aan het welbevinden. Het is daarom belangrijk om cliënten met een verhoogd risico op langdurig verzuim vroegtijdig te herkennen. Vervolgens kunnen Ziektewet-professionals begeleiding inzetten om functioneel herstel en werkhervatting te bevorderen.

IVT en IT maken het dagelijks leven van mensen met een handicap makkelijker

In België kunnen mensen met een beperking in aanmerking komen voor een aantal financiële regelingen, zoals een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een Integratietegemoetkoming (IT). De Directie-generaal Personen met een handicap moet de handicap dan wel eerst erkennen. Dit werk gebeurt onder meer door (verzekerings)artsen, blijkt uit de woorden van coördinerend arts en centrumdirecteur Paul Jenet.
Kennis en kwaliteit

Veiligheid?

Veiligheidsrisico's onderbelicht in dit handboek over medische zorg aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen.
Re-integratie

Participatie van mensen met een beperking blijft achter

Ook afgelopen jaar is de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking achtergebleven bij die van de algemene bevolking. Dit geldt met name voor mensen met een verstandelijke beperking, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel. Ook hebben mensen met een beperking minder vaak betaald werk, terwijl ze vaak wel graag willen en kunnen werken.
Kennis en kwaliteit

Een ander licht op neurodiversiteit

De Radboudumc Health Academy organiseerde onlangs samen met de SGBO een bijscholingsdag voor bedrijfs- en verzekeringsartsen met neurodiversiteit als thema. Er was veel belangstelling voor de dag, die ruim 120 geïnteresseerden trok.
Kwetsbare groepen

Acuut-NAH: effect veroudering

Volgens de Hersenstichting waren in 2019 777.000 mensen bekend bij de huisarts met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Er wordt onderscheid gemaakt tussen patiënten met een acuut-NAH, zoals een traumatisch hersenletsel (THL) of cerebrovasculair accident (CVA) en patiënten met een niet-acuut-NAH, zoals een hersentumor. Dit artikel bespreekt uitsluitend acuut-optredend NAH, waarbij er sprake is van een knik in de levensloop.
Chronische ziekten

Vaker posttraumatische stressstoornis door pandemie

In het najaar van 2022 had 3,7% van de volwassenen in Nederland last van een (vermoedelijke) posttraumatische stressstoornis. Bij de helft van deze mensen werden de klachten veroorzaakt door heftige gebeurtenissen direct gerelateerd aan de coronapandemie.

Naasten kunnen veel invloed hebben op arbeidsparticipatie van chronisch zieke werkenden

Naasten kunnen een belangrijke invloed hebben op de arbeidsparticipatie van werkenden met chronische ziekten. Voor sociaal geneeskundigen is het daarom belangrijk hierop in te spelen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Nicole Snippen, onderzoeker bij de afdeling Gezondheidswetenschappenwetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
Preventie

Maak alcoholproblematiek bespreekbaar 

In het bedrijfsleven blijft alcoholproblematiek te vaak verborgen. En dat is jammer, want alcoholgebruik leidt tot verminderde prestaties en gevaarlijke situaties. Er ligt een belangrijke taak voor de bedrijfsarts, zo blijkt uit een interview dat bedrijfsarts Jeanne Gambon had met Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA).

TBV-congres

Kwetsbare groepen