Kwetsbare groepen

IPS-methode in Nederland

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een bewezen effectieve methode om mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) aan betaald werk te helpen. Het blijkt echter gecompliceerd om IPS te implementeren in de praktijk.

Psychische stoornis

Mensen met een psychische stoornis zijn drie tot zeven keer vaker werkloos. Het hebben van werk is echter geassocieerd met een betere gezondheid en daarom een belangrijke interventie bij het herstel van een psychische stoornis.
Kwetsbare groepen

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Uit de monitor huiselijk geweld en kindermishandeling (2020) blijkt dat 8 procent van de personen van 16 jaar en ouder aangeeft in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van een of meerdere vormen van huiselijk geweld. Dit betekent dat omgerekend 1,2 miljoen personen van 16 jaar en ouder in 2020 huiselijk geweld hebben meegemaakt. Daarnaast hebben in 2017 90.000 tot 127.000 kinderen te maken gehad met kindermishandeling.1

Jongeren zijn onverminderd somber

Ook na een periode zonder coronamaatregelen blijft het aantal jongeren (12-25 jaar) met serieuze suïcidale gedachten onverminderd hoog (16%). Na bijna een verdubbeling in de laatste lockdownperiode (van 9% in het najaar van 2021 naar 17% tussen december 2021 en februari 2022) daalde dit percentage nauwelijks.
Kennis en kwaliteit

Verslag Prinsjesdagsymposium – migranten en vluchtelingen in de zorg

‘Migranten en vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt’ was het thema van het jaarlijkse Prinsjesdagsymposium van de opleiding SGBO. Het programma was gevuld met sprekers die allerlei kanten van dit onderwerp belichten. Een verslag van het ochtendprogramma.
Kwetsbare groepen

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen belicht

Gezondheid is ongelijk verdeeld. Er zijn grote sociale verschillen in levensverwachting, het voorkomen van aandoeningen en beperkingen en ervaren gezondheid. Het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen maakte hierover een themanummer. 
Communicatie

Verminderd vaardig binnen sociale zekerheid

Methode: 567 leden van het online cliëntpanel van UWV met een WIA-WGA-uitkering vulden een vragenlijst in over socialezekerheidsvaardigheden. Figuur 1 laat zien welke vaardigheden en domeinen werden bevraagd. Ook bevatte de lijst vragen over sociaal-economische factoren (onder meer geslacht, opleidingsniveau, woonregio en beheersing van het Nederlands). Er werd bepaald in welke mate verminderde socialezekerheidsvaardigheden voorkomen […]

Bevorderen van mentaliserend vermogen

Het begrip mentaliseren komt voort uit de kennis over en behandeling van borderlinepatiënten. Het is het vermogen om gevoelens en gedachten van anderen en jezelf te begrijpen. Bij borderlinepatiënten is de ontwikkeling van de mentaliserende vermogens verstoord. Fonagy en Bateman1,2 hebben dit uitgebreid bestudeerd en een effectieve behandeling uitgevonden, de zogenaamde ‘mentalisatiebevorderende therapie’ (MBT). Uit […]
Kwetsbare groepen

‘Emancipatie in werk wordt afgewenteld op klasse-ongelijkheid’

TBV-online besteedt de eerste maanden van 2022 extra aandacht aan genderspecifieke geneeskunde en werk. Promovenda Saskia Duijs doet onderzoek naar ongelijkheid in gender, racisme en klasse in de ouderenzorg. TBV sprak haar en haar co-promotor Petra Verdonk hierover. ‘Als mensen het hadden over “gedoe binnen teams”, bleek later vaak dat het ging over racisme.’
Kwetsbare groepen

Kwetsbaarheid als kracht

Sinds kort heeft het Amsterdam UMC er drie hoogleraren op het terrein van arbeid en gezondheid bij: Sylvia van den Burg, Frederieke Schaafsma en Cécile Boot. De laatstgenoemde als hoogleraar Maatschappelijke participatie en gezondheid.

TBV-congres

19e TBV Congres

Van der Valk Hotel Veenendaal | Veenendaal