Kwetsbare groepen

Kwetsbare groepen

Gezond werken en zwangerschap

Dat in een ontwikkeld land als Nederland zoveel zwangere vrouwen doorwerken in risicovolle omstandigheden mag de meest belangrijke conclusie van dit onderzoek worden genoemd. De cijfers spreken voor zich: meer dan de helft van de vrouwen met een laag-risico-zwangerschap werkt door en bij meerlingzwangerschappen zelfs 60 procent.
Kwetsbare groepen

Schaamte over psychische problemen leidt tot discriminatie op de arbeidsmarkt

Dit is een blog van Joost van der Gulden, redacteur van TBV en opleidingsdirecteur Eerstelijnsvervolgopleidingen bij het Radboudumc, over het stigma bij werkenden en werkzoekenden met psychische problemen.

Wat als de dokter zelf psychische klachten heeft?

Het aantal mensen met burn-out of andere psychische problemen is de afgelopen decennia fors gestegen. Desondanks rust er nog altijd een groot taboe op. Stigma is een onderschatte factor met grote impact op verzuim, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en kennis hierover mag daarom niet ontbreken in het onderwijs. Daarom is er nu een educatieve film gemaakt voor het lesprogramma van NSPOH en SGBO.

IPS-methode in Nederland

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een bewezen effectieve methode om mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) aan betaald werk te helpen. Het blijkt echter gecompliceerd om IPS te implementeren in de praktijk.

Psychische stoornis

Mensen met een psychische stoornis zijn drie tot zeven keer vaker werkloos. Het hebben van werk is echter geassocieerd met een betere gezondheid en daarom een belangrijke interventie bij het herstel van een psychische stoornis.
Kwetsbare groepen

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Uit de monitor huiselijk geweld en kindermishandeling (2020) blijkt dat 8 procent van de personen van 16 jaar en ouder aangeeft in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van een of meerdere vormen van huiselijk geweld. Dit betekent dat omgerekend 1,2 miljoen personen van 16 jaar en ouder in 2020 huiselijk geweld hebben meegemaakt. Daarnaast hebben in 2017 90.000 tot 127.000 kinderen te maken gehad met kindermishandeling.1

Jongeren zijn onverminderd somber

Ook na een periode zonder coronamaatregelen blijft het aantal jongeren (12-25 jaar) met serieuze suïcidale gedachten onverminderd hoog (16%). Na bijna een verdubbeling in de laatste lockdownperiode (van 9% in het najaar van 2021 naar 17% tussen december 2021 en februari 2022) daalde dit percentage nauwelijks.
Kennis en kwaliteit

Verslag Prinsjesdagsymposium – migranten en vluchtelingen in de zorg

‘Migranten en vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt’ was het thema van het jaarlijkse Prinsjesdagsymposium van de opleiding SGBO. Het programma was gevuld met sprekers die allerlei kanten van dit onderwerp belichten. Een verslag van het ochtendprogramma.
Kwetsbare groepen

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen belicht

Gezondheid is ongelijk verdeeld. Er zijn grote sociale verschillen in levensverwachting, het voorkomen van aandoeningen en beperkingen en ervaren gezondheid. Het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen maakte hierover een themanummer. 
Communicatie

Verminderd vaardig binnen sociale zekerheid

Methode: 567 leden van het online cliëntpanel van UWV met een WIA-WGA-uitkering vulden een vragenlijst in over socialezekerheidsvaardigheden. Figuur 1 laat zien welke vaardigheden en domeinen werden bevraagd. Ook bevatte de lijst vragen over sociaal-economische factoren (onder meer geslacht, opleidingsniveau, woonregio en beheersing van het Nederlands). Er werd bepaald in welke mate verminderde socialezekerheidsvaardigheden voorkomen […]

TBV-congres

Kwetsbare groepen