Kwetsbare groepen

Bevorderen van mentaliserend vermogen

Het begrip mentaliseren komt voort uit de kennis over en behandeling van borderlinepatiënten. Het is het vermogen om gevoelens en gedachten van anderen en jezelf te begrijpen. Bij borderlinepatiënten is de ontwikkeling van de mentaliserende vermogens verstoord. Fonagy en Bateman1,2 hebben dit uitgebreid bestudeerd en een effectieve behandeling uitgevonden, de zogenaamde ‘mentalisatiebevorderende therapie’ (MBT). Uit […]
Kwetsbare groepen

‘Emancipatie in werk wordt afgewenteld op klasse-ongelijkheid’

TBV-online besteedt de eerste maanden van 2022 extra aandacht aan genderspecifieke geneeskunde en werk. Promovenda Saskia Duijs doet onderzoek naar ongelijkheid in gender, racisme en klasse in de ouderenzorg. TBV sprak haar en haar co-promotor Petra Verdonk hierover. ‘Als mensen het hadden over “gedoe binnen teams”, bleek later vaak dat het ging over racisme.’
Kwetsbare groepen

Kwetsbaarheid als kracht

Sinds kort heeft het Amsterdam UMC er drie hoogleraren op het terrein van arbeid en gezondheid bij: Sylvia van den Burg, Frederieke Schaafsma en Cécile Boot. De laatstgenoemde als hoogleraar Maatschappelijke participatie en gezondheid.
Kwetsbare groepen

Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie herzien

Ten opzichte van de vorige versie is de structuur van de richtlijn aangepast, waarbij de verschillende fasen waarin een persoon met NAH kan verkeren de basis vormen voor de opbouw van de richtlijn. Door deze chronologie is het voor personen met NAH, medisch specialisten, bedrijfs- en verzekeringsartsen en re-integratieprofessionals gemakkelijker geworden om de juiste informatie […]
Kwetsbare groepen

Congres Sterk door Werk 

Te gast zijn onder meer de enkele bestuurders uit het convenant Sterk door Werk, waaronder UWV-directeur Guus van Weelden, Erik Dannenberg (Divosa), Dirk Jan van den Berg (Zorgverzekeraars Nederland) en Titia Feldmann (MIND). In het tweede deel van de talkshow komen staatssecretarissen Paul Blokhuis (VWS) en Dennis Wiersma (SZW) aan het woord. Ook Evelien Brouwers, […]
Re-integratie

Training voor bedrijfsartsen omtrent ziekte bij praktisch geschoolden

De afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG heeft een nieuwe interventie ontwikkeld waarmee bedrijfsartsen praktisch geschoolde werkenden met een chronische ziekte (en hun naasten) beter kunnen ondersteunen bij werkbehoud en terugkeer naar werk.
Kwetsbare groepen

Vaccinatietwijfels bij laaggeletterde en verstandelijk beperkte mensen

Uit de resultaten blijkt dat een groot deel van hen zich vaak zorgen maakt of bang is voor corona, onder andere vanwege de tegenstrijdige informatie hierover in de media. Laaggeletterden zijn meer afhankelijk van informatie op televisie en van vrienden, familie en begeleiders. Ze kunnen moeilijker inschatten welke informatie betrouwbaar is. De onderzoekers maakten twee […]

Ervaringen met IPS als bewezen effectieve methode

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een bewezen effectieve methode om mensen met een ernstige psychische aandoening aan betaald werk te helpen. Deze studie onderzocht IPS-ervaringen geïmplementeerd met een veelzijdige implementatiestrategie (IPS + VIS) en regulier, betaald werk.
Kwetsbare groepen

Herken laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat komt neer op ongeveer 1 op de 6 mensen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Wie niet goed kan lezen, schrijven en/of rekenen, vindt minder snel een baan, […]

Stigma staat duurzame inzetbaarheid in de weg

Volgens de hoogleraar is er een enorm verbeterpotentieel als het gaat om duurzame inzetbaarheid bij psychische aandoeningen. “Er wordt nog te veel gekeken naar de ziekte en te weinig naar andere cruciale factoren die welzijn en duurzame inzetbaarheid in arbeid bepalen. Als 64% van de leidinggevenden bij voorbaat een kandidaat al niet wil hebben omdat […]

TBV-congres

Kwetsbare groepen