Kwetsbare groepen

Kennis en kwaliteit

Verslag Prinsjesdagsymposium – migranten en vluchtelingen in de zorg

‘Migranten en vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt’ was het thema van het jaarlijkse Prinsjesdagsymposium van de opleiding SGBO. Het programma was gevuld met sprekers die allerlei kanten van dit onderwerp belichten. Een verslag van het ochtendprogramma.
Kwetsbare groepen

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen belicht

Gezondheid is ongelijk verdeeld. Er zijn grote sociale verschillen in levensverwachting, het voorkomen van aandoeningen en beperkingen en ervaren gezondheid. Het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen maakte hierover een themanummer. 
Communicatie

Verminderd vaardig binnen sociale zekerheid

Methode: 567 leden van het online cliëntpanel van UWV met een WIA-WGA-uitkering vulden een vragenlijst in over socialezekerheidsvaardigheden. Figuur 1 laat zien welke vaardigheden en domeinen werden bevraagd. Ook bevatte de lijst vragen over sociaal-economische factoren (onder meer geslacht, opleidingsniveau, woonregio en beheersing van het Nederlands). Er werd bepaald in welke mate verminderde socialezekerheidsvaardigheden voorkomen […]

Bevorderen van mentaliserend vermogen

Het begrip mentaliseren komt voort uit de kennis over en behandeling van borderlinepatiënten. Het is het vermogen om gevoelens en gedachten van anderen en jezelf te begrijpen. Bij borderlinepatiënten is de ontwikkeling van de mentaliserende vermogens verstoord. Fonagy en Bateman1,2 hebben dit uitgebreid bestudeerd en een effectieve behandeling uitgevonden, de zogenaamde ‘mentalisatiebevorderende therapie’ (MBT). Uit […]
Kwetsbare groepen

‘Emancipatie in werk wordt afgewenteld op klasse-ongelijkheid’

TBV-online besteedt de eerste maanden van 2022 extra aandacht aan genderspecifieke geneeskunde en werk. Promovenda Saskia Duijs doet onderzoek naar ongelijkheid in gender, racisme en klasse in de ouderenzorg. TBV sprak haar en haar co-promotor Petra Verdonk hierover. ‘Als mensen het hadden over “gedoe binnen teams”, bleek later vaak dat het ging over racisme.’
Kwetsbare groepen

Kwetsbaarheid als kracht

Sinds kort heeft het Amsterdam UMC er drie hoogleraren op het terrein van arbeid en gezondheid bij: Sylvia van den Burg, Frederieke Schaafsma en Cécile Boot. De laatstgenoemde als hoogleraar Maatschappelijke participatie en gezondheid.
Kwetsbare groepen

Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie herzien

Ten opzichte van de vorige versie is de structuur van de richtlijn aangepast, waarbij de verschillende fasen waarin een persoon met NAH kan verkeren de basis vormen voor de opbouw van de richtlijn. Door deze chronologie is het voor personen met NAH, medisch specialisten, bedrijfs- en verzekeringsartsen en re-integratieprofessionals gemakkelijker geworden om de juiste informatie […]
Kwetsbare groepen

Congres Sterk door Werk 

Te gast zijn onder meer de enkele bestuurders uit het convenant Sterk door Werk, waaronder UWV-directeur Guus van Weelden, Erik Dannenberg (Divosa), Dirk Jan van den Berg (Zorgverzekeraars Nederland) en Titia Feldmann (MIND). In het tweede deel van de talkshow komen staatssecretarissen Paul Blokhuis (VWS) en Dennis Wiersma (SZW) aan het woord. Ook Evelien Brouwers, […]
Re-integratie

Training voor bedrijfsartsen omtrent ziekte bij praktisch geschoolden

De afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG heeft een nieuwe interventie ontwikkeld waarmee bedrijfsartsen praktisch geschoolde werkenden met een chronische ziekte (en hun naasten) beter kunnen ondersteunen bij werkbehoud en terugkeer naar werk.
Kwetsbare groepen

Vaccinatietwijfels bij laaggeletterde en verstandelijk beperkte mensen

Uit de resultaten blijkt dat een groot deel van hen zich vaak zorgen maakt of bang is voor corona, onder andere vanwege de tegenstrijdige informatie hierover in de media. Laaggeletterden zijn meer afhankelijk van informatie op televisie en van vrienden, familie en begeleiders. Ze kunnen moeilijker inschatten welke informatie betrouwbaar is. De onderzoekers maakten twee […]

TBV-congres

19e TBV Congres

Hotel Veenendaal | Veenendaal