Kwetsbare groepen

Kwetsbare groepen

Congres Sterk door Werk 

Te gast zijn onder meer de enkele bestuurders uit het convenant Sterk door Werk, waaronder UWV-directeur Guus van Weelden, Erik Dannenberg (Divosa), Dirk Jan van den Berg (Zorgverzekeraars Nederland) en Titia Feldmann (MIND). In het tweede deel van de talkshow komen staatssecretarissen Paul Blokhuis (VWS) en Dennis Wiersma (SZW) aan het woord. Ook Evelien Brouwers, […]
Re-integratie

Training voor bedrijfsartsen omtrent ziekte bij praktisch geschoolden

De afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG heeft een nieuwe interventie ontwikkeld waarmee bedrijfsartsen praktisch geschoolde werkenden met een chronische ziekte (en hun naasten) beter kunnen ondersteunen bij werkbehoud en terugkeer naar werk.
Kwetsbare groepen

Vaccinatietwijfels bij laaggeletterde en verstandelijk beperkte mensen

Uit de resultaten blijkt dat een groot deel van hen zich vaak zorgen maakt of bang is voor corona, onder andere vanwege de tegenstrijdige informatie hierover in de media. Laaggeletterden zijn meer afhankelijk van informatie op televisie en van vrienden, familie en begeleiders. Ze kunnen moeilijker inschatten welke informatie betrouwbaar is. De onderzoekers maakten twee […]

Ervaringen met IPS als bewezen effectieve methode

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een bewezen effectieve methode om mensen met een ernstige psychische aandoening aan betaald werk te helpen. Deze studie onderzocht IPS-ervaringen geïmplementeerd met een veelzijdige implementatiestrategie (IPS + VIS) en regulier, betaald werk.
Kwetsbare groepen

Herken laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat komt neer op ongeveer 1 op de 6 mensen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Wie niet goed kan lezen, schrijven en/of rekenen, vindt minder snel een baan, […]

Stigma staat duurzame inzetbaarheid in de weg

Volgens de hoogleraar is er een enorm verbeterpotentieel als het gaat om duurzame inzetbaarheid bij psychische aandoeningen. “Er wordt nog te veel gekeken naar de ziekte en te weinig naar andere cruciale factoren die welzijn en duurzame inzetbaarheid in arbeid bepalen. Als 64% van de leidinggevenden bij voorbaat een kandidaat al niet wil hebben omdat […]

Boekevenement Zinvol Ziek

Lynn Formesyn1 schreef als ervaringsdeskundige het boek Zinvol ziek. TBV was 9 maart 2021 present op een eerste Zoom-boekgesprek en vat de kritiek op en de aanbevelingen voor de Belgische sociale verzekeringsartsen en beleidsmakers samen.
Preventie

Chronische stress vergroot gezondheidsverschillen

Expertisecentrum Pharos probeert bij te dragen aan het verminderen van gezondheidsverschillen in relatie tot sociaaleconomische status. De kernboodschap van Leven met ongezonde stress is dat veel mensen die maatschappelijk niet goed mee kunnen komen onder chronisch hoge stress staan en mede daardoor minder gezond zijn.

Toepasbaarheid van de Eigen Kracht-methode bij re-integratie

Een methode die sterk uitgaat van de zelfredzaamheid van burgers is de Eigen Kracht-methode, internationaal bekend onder de naam Family Group Conference (FGC – zie kader). De FGC-methode is ontstaan in Nieuw Zeeland als een reactie op traditionele vormen van hulpverlening en is gebaseerd op Maori-tradities. De FGC-methode is een besluitvormingsmodel waarbij burgers samen met […]

Beroepsziekten drie keer zo vaak bij praktische beroepen

Het behouden van gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers in praktische beroepen – meestal aangeduid als werknemers in een lagere sociaal-economische positie (SEP) – is een toenemende zorg.1-3 In beroepen met hogere SEP kunnen de taakeisen echter ook de individuele capaciteit overstijgen zoals in een recent Europees review is gepubliceerd.4 Met de demografische veranderingen – de leeftijd van de werkende bevolking stijgt – neemt de cumulatieve belasting toe en daarmee de kans op beroepsziekten.5-7 Sociaal-economische status als determinant van gezondheid is een samenstelling van onderliggende aspecten als opleiding, inkomen en sociale positie.8 Beroep is één aspect van de sociaal-economische status met in de beroepen verschillende taakeisen en arbeidsomstandigheden. Complexiteit van een beroep kan een SEP-indicator zijn met intellectuele en managementberoepen als hogere SEP en praktische beroepen als lagere SEP.9,10

TBV-congres

Kwetsbare groepen