Kwetsbare groepen

Re-integratie

Participatie van mensen met een beperking blijft achter

Ook afgelopen jaar is de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking achtergebleven bij die van de algemene bevolking. Dit geldt met name voor mensen met een verstandelijke beperking, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel. Ook hebben mensen met een beperking minder vaak betaald werk, terwijl ze vaak wel graag willen en kunnen werken.
Kennis en kwaliteit

Een ander licht op neurodiversiteit

De Radboudumc Health Academy organiseerde onlangs samen met de SGBO een bijscholingsdag voor bedrijfs- en verzekeringsartsen met neurodiversiteit als thema. Er was veel belangstelling voor de dag, die ruim 120 geïnteresseerden trok.
Kwetsbare groepen

Acuut-NAH: effect veroudering

Volgens de Hersenstichting waren in 2019 777.000 mensen bekend bij de huisarts met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Er wordt onderscheid gemaakt tussen patiënten met een acuut-NAH, zoals een traumatisch hersenletsel (THL) of cerebrovasculair accident (CVA) en patiënten met een niet-acuut-NAH, zoals een hersentumor. Dit artikel bespreekt uitsluitend acuut-optredend NAH, waarbij er sprake is van een knik in de levensloop.
Chronische ziekten

Vaker posttraumatische stressstoornis door pandemie

In het najaar van 2022 had 3,7% van de volwassenen in Nederland last van een (vermoedelijke) posttraumatische stressstoornis. Bij de helft van deze mensen werden de klachten veroorzaakt door heftige gebeurtenissen direct gerelateerd aan de coronapandemie.

Naasten kunnen veel invloed hebben op arbeidsparticipatie van chronisch zieke werkenden

Naasten kunnen een belangrijke invloed hebben op de arbeidsparticipatie van werkenden met chronische ziekten. Voor sociaal geneeskundigen is het daarom belangrijk hierop in te spelen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Nicole Snippen, onderzoeker bij de afdeling Gezondheidswetenschappenwetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
Preventie

Maak alcoholproblematiek bespreekbaar 

In het bedrijfsleven blijft alcoholproblematiek te vaak verborgen. En dat is jammer, want alcoholgebruik leidt tot verminderde prestaties en gevaarlijke situaties. Er ligt een belangrijke taak voor de bedrijfsarts, zo blijkt uit een interview dat bedrijfsarts Jeanne Gambon had met Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA).
Kwetsbare groepen

Gezond werken en zwangerschap

Dat in een ontwikkeld land als Nederland zoveel zwangere vrouwen doorwerken in risicovolle omstandigheden mag de meest belangrijke conclusie van dit onderzoek worden genoemd. De cijfers spreken voor zich: meer dan de helft van de vrouwen met een laag-risico-zwangerschap werkt door en bij meerlingzwangerschappen zelfs 60 procent.
Kwetsbare groepen

Schaamte over psychische problemen leidt tot discriminatie op de arbeidsmarkt

Dit is een blog van Joost van der Gulden, redacteur van TBV en opleidingsdirecteur Eerstelijnsvervolgopleidingen bij het Radboudumc, over het stigma bij werkenden en werkzoekenden met psychische problemen.

Wat als de dokter zelf psychische klachten heeft?

Het aantal mensen met burn-out of andere psychische problemen is de afgelopen decennia fors gestegen. Desondanks rust er nog altijd een groot taboe op. Stigma is een onderschatte factor met grote impact op verzuim, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en kennis hierover mag daarom niet ontbreken in het onderwijs. Daarom is er nu een educatieve film gemaakt voor het lesprogramma van NSPOH en SGBO.

IPS-methode in Nederland

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een bewezen effectieve methode om mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) aan betaald werk te helpen. Het blijkt echter gecompliceerd om IPS te implementeren in de praktijk.

TBV-congres

20e TBV congres

Van der Valk Hotel Utrecht | Utrecht