Covid-19

Covid-19

COVID-19 infectie: naast een beroepsziekte ook een arbeidsongeval?

Is COVID-19 een beroepsziekte? Volgens velen is COVID-19 inderdaad ondubbelzinnig een beroepsziekte, zeker in het geval van (alle?) gezondheidswerkers (2,3). Anderen vinden dat de blootstelling van ‘gezondheidswerkers’ zeer verschillend van karakter kan zijn en dat er onderscheid in blootstellingsgroepen  dient gemaakt te worden met een indeling naar de intensiteit van de blootstelling. Sommige studies toonden […]
Covid-19

Overheid start grootschalig onderzoek naar gevolgen corona

Het brede, praktijkgerichte gezondheidsonderzoek helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van de coronacrisis. Het onderzoek is gestart, loopt tot 2026 en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS) dat daarmee invulling geeft aan ‘Gezondheidsonderzoek bij Rampen’ (GOR), een van de taken van de overheid bij een gezondheidscrisis. […]
Kwetsbare groepen

Vaccinatietwijfels bij laaggeletterde en verstandelijk beperkte mensen

Uit de resultaten blijkt dat een groot deel van hen zich vaak zorgen maakt of bang is voor corona, onder andere vanwege de tegenstrijdige informatie hierover in de media. Laaggeletterden zijn meer afhankelijk van informatie op televisie en van vrienden, familie en begeleiders. Ze kunnen moeilijker inschatten welke informatie betrouwbaar is. De onderzoekers maakten twee […]
Covid-19

Hoe pak je vaccinatie-twijfels aan?

Gebrek aan vertrouwen in de vaccinatie tegen Covid-19 is een serieuze directe en indirecte bedreiging voor de gezondheid.
Covid-19

‘Aandacht voor goed werk kan tsunami aan psychische klachten voorkomen’

Pas als de corona-epidemie achter de rug is zullen veel mensen last krijgen van mentale klachten en aandoeningen, verwacht IDEWEdirecteur Lode Godderis. Een reden te meer om in te zetten op goed, veilig en zinvol werk. Want daarmee kun je veel mentale problemen voorkomen.

‘Aandacht voor goed werk kan tsunami aan psychische klachten voorkomen’

Wetenschappelijk onderzoek stond centraal in de carrière van dr. Lode Godderis. Bijna veertien jaar was hij als hoogleraar arbeidsgeneeskunde verbonden aan de medische faculteit van de KU Leuven. Daarnaast was hij het afgelopen decennium hoofd onderzoek bij IDEWE, de organisatie die hem in januari aanstelde als CEO. In de nieuwe editie van TBV gaat hij […]
Covid-19

Gezamenlijk grootschalig long-Covid onderzoek

Het onderzoek biedt meer inzicht in de aard, ernst en duur van de klachten, in mogelijke onderliggende oorzaken van long-COVID en in risicofactoren voor het krijgen van long-COVID. Daarnaast worden zorgtrajecten van patiënten met long-COVID in kaart gebracht. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek   
Covid-19

Webinar lange termijn effecten Covid-19

Hoe vergaat het de werknemer die na drie maanden nog last van klachten heeft? Was de centrale vraag van het webinar. Hoewel over long-Covid disease nog veel onzeker is, is wel duidelijk dat het forse gevolgen heeft voor de belastbaarheid van mensen in hun werk. Tijdens het webinar laten onder meer Bram van de Bors […]
Covid-19

Onderzoek naar long-Covid patiënten

Het betrof een online onderzoek onder patiënten die gediagnosticeerd waren met Covid-19 of waarvan een vermoeden bestond dat ze het virus hadden. De onderzoekspopulatie werd gevonden in COVID-19 supportgroepen en via social media. In totaal ontvingen de onderzoekers de gegevens van 3.762 patiënten uit 56 landen. Alle respondenten waren langer dan 28 dagen ziek. De […]
Covid-19

Actualiteit en afscheid

De pandemie lijkt zijn einde te naderen, maar voor bedrijfs- en verzekeringsartsen is het einde nog niet in zicht, juist en vooral omdat voor tienduizenden werkenden COVID-19 nog een lange nasleep heeft. Daarom is het van belang dat we opnieuw - inmiddels voor de derde keer - een special wijden aan COVID-19, die ongeveer de helft van deze editie beslaat. Met uiteraard aandacht voor Long COVID: elke arts krijgt ermee te maken, volgens Hermanns en Pieters.

TBV-congres

Covid-19