Beoordeling van rijgeschiktheid bij vrachtwagenchauffeurs met medische klachten

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Wanda Plugge met een kwantitatief onderzoek naar de medische beoordeling van rijgeschiktheid bij vrachtwagenchauffeurs. Hieruit blijkt dat 87% van de artsen aangeeft tijdens spreekuurcontacten ‘meestal’ tot ‘altijd’ uitspraak te doen over de rijgeschiktheid van de vrachtwagenchauffeurs.

Vacatures

TMI / Locatie : Sint Maarten
BKV / Locatie : Leeuwarden
BKV / Locatie : Amsterdam
BKV / Locatie : Utrecht
Nieuwsbrief