Opleiding en registratie

‘Als gendersensitieve geneeskunde het einddoel is, zijn we nog niet eens…

Op de 15e Domus Dag staat de feminisering van de medische beroepen centraal. De Domus Dagen worden georganiseerd door het Domus Overleg in samenwerking met de KNMG en Medisch Contact. De geneeskunde was lang een mannenbolwerk, maar op dit moment studeren meer vrouwen dan mannen geneeskunde en dat is natuurlijk terug te zien in het […]

Campagne ‘De andere dokter’ krijgt een vervolg

Het initiatief richt zich vooral op het vergroten van de bekendheid van het domein arbeid & gezondheid onder jonge geneeskundestudenten. Het laat zien en horen wat het vak en het domein te bieden hebben en brengt dit via podcasts en sociale media zo dicht mogelijk naar de student. Onderdeel van de campagne is ook een […]
Kennis en kwaliteit

Zijn aios wel ondernemend genoeg?

Dit is een reactie van Joost van der Gulden, hoofd van de SGBO en redacteur van TBV, op de discussie die gaande is over het toetsboek waarmee opleiders en aios moeten werken.

Een pleidooi voor slim(mer) plannen en ondernemendheid

Op TBV online laaide de discussie over het toetsboek opnieuw op. Graag doet Boyd Thijssens, bedrijfsarts in opleiding bij het SGBO, ook een duit in het zakje.

Nog tot 15 november reageren op Toetsboek NVVG

De NVVG is  niet alleen geïnteresseerd in feedback, maar zoekt ook mensen die bereid zijn om het nieuwe toetsboek voor verschijning te reviewen. Zowel AIOS, praktijkopleiders als opleiders van de opleidingsinstituten en –instellingen zijn welkom om hieraan deel te nemen. Inhoudelijk komt het reviewen neer op het doornemen van de conceptversie op taaltechnische fouten, leesbaarheid, […]
Kennis en kwaliteit

Hoe zit het met onze professionele identiteit?

In een prikkelende bijdrage stelt Frans Slebus de vraag of de verzekeringsarts zal uitsterven. ‘Als wij geen actie ondernemen is het antwoord ja,’ meent Slebus. ‘Als wij echter in staat zijn om aankomende collegae aan te spreken als zorgprofessional, is het antwoord nee’. We zullen ons vak dan aantrekkelijker moeten ‘framen’ en beter moeten laten […]

Stel je op als zorgprofessional

Het tekort aan verzekeringsgeneeskundige zorg wordt steeds nijpender. Het aantal verzekeringsartsen past niet meer goed bij de hoeveelheid wettelijk te verrichten verzekeringsgeneeskundige beoordelingen. Dit neemt chronische vormen aan. Dat het ministerie blijft wachten op beoordelingen die toch niet worden verricht is onwaarschijnlijk. De verzekeringsarts dreigt zijn wettelijke rol binnen de sociale zekerheid te verliezen. Hoe is het allemaal zo gekomen en is het tij nog te keren?

Opleidingseisen leiden tot te veel controle en bureaucratie

Via deze open brief spreken wij namens een groep praktijkopleiders onze zorg uit over het sterk controlerende en beheersende karakter van recente kwaliteitseisen in het landelijke opleidingsplan (LOP) en het kwaliteitssysteem KOERS. Wij begrijpen dat u hiermee de kwaliteit van de opleiding probeert te verbeteren. Wij ervaren echter dat in de praktijk het tegenovergestelde gebeurt. […]
Kennis en kwaliteit

Samen werken aan persoonsgerichte zorg

Wanneer iemand langere tijd gezondheidsproblemen heeft, krijgen verschillende zorgverleners een rol. Als het goed gaat, wordt een samenhangend pakket van hulp of advies geboden dat aansluit op de individuele wensen en persoonlijke behoeften van de patiënt. Dit vraagt om onderlinge samenwerking en om kennis over elkaars rol en werkwijze. Maar ook om een manier van […]
Communicatie

Online spreekuur: kennismaken met bedrijfsgeneeskunde

Femke is praktijkopleider bij ArboNed, geeft les aan coassistenten aan het Erasmus MC en is expert in leefstijl en preventie. Haar motto is: Wil je gezond blijven? Ga naar de bedrijfsarts! “Fitte werknemers zijn minder ziek” zo stelt ze. “Ze hebben meer werkplezier en zijn productiever. Resultaten waar werknemers en werkgevers mooie voordelen uithalen.” Het […]

TBV-congres

18e TBV Congres

Hotel Veenendaal | Veenendaal