Opleiding en registratie

Stel je op als zorgprofessional

Het tekort aan verzekeringsgeneeskundige zorg wordt steeds nijpender. Het aantal verzekeringsartsen past niet meer goed bij de hoeveelheid wettelijk te verrichten verzekeringsgeneeskundige beoordelingen. Dit neemt chronische vormen aan. Dat het ministerie blijft wachten op beoordelingen die toch niet worden verricht is onwaarschijnlijk. De verzekeringsarts dreigt zijn wettelijke rol binnen de sociale zekerheid te verliezen. Hoe is het allemaal zo gekomen en is het tij nog te keren?

Opleidingseisen leiden tot te veel controle en bureaucratie

Via deze open brief spreken wij namens een groep praktijkopleiders onze zorg uit over het sterk controlerende en beheersende karakter van recente kwaliteitseisen in het landelijke opleidingsplan (LOP) en het kwaliteitssysteem KOERS. Wij begrijpen dat u hiermee de kwaliteit van de opleiding probeert te verbeteren. Wij ervaren echter dat in de praktijk het tegenovergestelde gebeurt. […]
Kennis en kwaliteit

Samen werken aan persoonsgerichte zorg

Wanneer iemand langere tijd gezondheidsproblemen heeft, krijgen verschillende zorgverleners een rol. Als het goed gaat, wordt een samenhangend pakket van hulp of advies geboden dat aansluit op de individuele wensen en persoonlijke behoeften van de patiënt. Dit vraagt om onderlinge samenwerking en om kennis over elkaars rol en werkwijze. Maar ook om een manier van […]
Communicatie

Online spreekuur: kennismaken met bedrijfsgeneeskunde

Femke is praktijkopleider bij ArboNed, geeft les aan coassistenten aan het Erasmus MC en is expert in leefstijl en preventie. Haar motto is: Wil je gezond blijven? Ga naar de bedrijfsarts! “Fitte werknemers zijn minder ziek” zo stelt ze. “Ze hebben meer werkplezier en zijn productiever. Resultaten waar werknemers en werkgevers mooie voordelen uithalen.” Het […]

Online onderwijs niet meer weg te denken!

Dit platform biedt de mogelijkheid plenaire presentaties en discussies af te wisselen met contact in subgroepen via breakout rooms (onlinesessies voor kleine groepen). In principe kan zo hetzelfde als in een fysieke omgeving. Inmiddels is hier de nodige ervaring mee opgedaan en wordt duidelijk wat de aandachtspunten zijn om een goede onderwijskwaliteit te bereiken. In […]

De nieuwe generatie aan het roer

In dit artikel vertellen we over het hoe en waarom en kunt u alvast kennismaken met drie van de gastredacteuren. Omdat de themanummers die TBV elk jaar in november publiceert goed gewaardeerd en gelezen worden, zijn er sinds enkele jaren ook ‘Specials’ waarin een deel van de editie is gewijd aan één speciaal onderwerp. De […]

Lustrumcongres NVVG

De locatie was voor mij ook een trip back to memory lane. Als jonge jongen was ik er eens voor een van de weinige kinderprogramma’s die er toen waren, Stuif es in. Bij binnentreden van het gebouw werden we vlot naar het souterrain gedirigeerd. Ook dat zou als niet geheel vrij van symboliek gezien kunnen […]
Kennis en kwaliteit

Van Buiten naar Binnen

21 september 2018 vond de jaarlijkse landelijke themadag plaats om de arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen B&B weer in hun kracht te zetten. Op een mooie locatie met prachtige rozen hielden binnen een aantal goede sprekers de aandacht vast. Hoe kijkt de buitenwereld naar het werk van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige en in hoeverre sluit de leefwereld van de klant, die centraal staat, aan bij de systeemwereld van een uitvoeringsorgaan met al zijn regels. Op zoek dus naar een stukje verbinding tussen binnen- en buitenwereld.

TBV-congres

Opleiding en registratie