Opleiding en registratie

Kennis en kwaliteit

Tekort aan bedrijfsartsen: zorg of zegen?

De positionering van de bedrijfsarts staat dit keer ter discussie vanwege dreigende tekorten. Taakdelegatie naar paramedici zal een dreigend systeemfalen niet voorkomen. Dreigende tekorten bieden kansen om fundamenteler te demedicaliseren en niet langer loopjongen te zijn van het UWV, vindt bedrijfsarts Hans Dam. In dit artikel schetst hij de problematiek en neemt hij de handelingsopties door.

Marjolein Bastiaanssen (SGBO): ‘De hele keten heeft een uitdaging’

Marjolein startte meteen na haar geneeskundestudie met de specialisatie bedrijfsgeneeskunde. ‘Dat kwam omdat ik ook toen al geïnteresseerd was in preventie, een onderwerp waar je in andere specialismen toch wat minder mee uit de voeten kunt.’ Ze liep haar coschap in Roermond, bij wat in die tijd nog een bedrijfsgezondheidsdienst heette. ‘Een onverwacht leuk coschap’, […]

Ga als dat kan voor een zesje

Dit is een blog van Joost van der Gulden, redacteur van TBV en opleidingsdirecteur Eerstelijnsvervolgopleidingen bij het Radboudumc, over de goede dingen aan een zesjesmentaliteit.

Gun iedere aios iemand als Cor

Ver voordat het woord taakdelegatie gangbaar werd, deed ik mijn opleiding tot bedrijfsarts bij de interne arbodienst van de Radboud Universiteit. Fijne plek om te werken, leuke collega's en niet alleen onder de artsen. Zo had je Cor die als verpleegkundige een deel van het spreekuur deed in afstemming met enkele artsen. Ook ik had het geluk met hem te kunnen samenwerken.

‘Het voelt als een vliegwiel, je gaat harder’

Hoe ga je als praktijkopleider en aios om met leren werken met taakdelegatie tijdens de opleiding? Zij-instromer in de opleiding tot verzekeringsarts Metha Maenhout en haar opleider Rokajja Asgarali zien vooral voordelen. 'Het is voor mij een goede les om dit al tijdens de opleiding te doen en het heeft mijn werk alleen maar leuker gemaakt.'

Meer extramurale artsen nodig: extramurale opleiding en -praktijk versterken

In het veranderende zorglandschap zijn meer extramurale artsen nodig, voor meer preventie, meer nadruk op functioneren en participeren van mensen in hun eigen leefomgeving, meer zorg in de directe woon- en werkomgeving, en terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Dat vraagt om aanpassing van de basisopleiding geneeskunde, de vervolgopleidingen, en de praktijk.

‘Private financiering bedrijfsartsenopleiding is recept voor rampspoed’

In de rapportage constateert het Capaciteitsorgaan voor de komende jaren een afnemend aanbod van bedrijfsartsen, vooral door pensionering. Hier staat een forse onvervulde vraag tegenover. En die neemt door onder meer langer doorwerken, een diverse beroepsbevolking en grotere kans op ziekte en ongevallen alleen maar verder toe. De conclusie ligt voor de hand: er moeten […]

‘We zijn misschien niet zichtbaar genoeg’

Dr. Lutgart Braeckman, professor aan de Universiteit van Gent, is sinds kort programmadirecteur van de interuniversitaire opleiding tot arbeidsarts in Vlaanderen. Aan het begin van het nieuwe academisch jaar vroegen we haar naar de laatste ontwikkelingen. 

Hoe blijft bijna afgestudeerde VA geboeid?

UWV kampt al jaren met een tekort aan verzekeringsartsen.1 In 2020 zijn zelfs meer artsen weggegaan dan er bijgekomen zijn.2 Dit is een ongewenste situatie. De hoofdredenen om UWV te verlaten als (verzekerings)arts (VA) zijn pensionering en een andere baan.3 Als redenen voor het kiezen van ander werk worden het gemis aan persoonlijke aandacht, werkdruk, administratieve last en ICT genoemd.

Aandacht voor arbeid en gezondheid

De website ‘De andere dokter’ maakte een rondje langs de velden en interviewt  onderwijscoördinatoren sociale geneeskunde van verschillende medische faculteiten. In hoeverre besteden zij in hun curriculum al aandacht aan arbeid & gezondheid? En wat zijn de plannen voor de toekomst?

TBV-congres

Opleiding en registratie