Opleiding en registratie

Verslag minisymposium NSPOH

Tijdens een NSPOH-minisymposium op 21 maart 2024 presenteerden aios bedrijfsgeneeskunde hun onderzoek. Zoals gebruikelijk kwamen er weer uiteenlopende onderwerpen aan bod.

Ja, we schieten een tikje door

Momenteel is de NVAB bezig met een herziening van het LOP. Als reactie op de opiniebijdrage van Joost van der Gulden (‘Schieten we niet een tikje door?’) beschrijft bedrijfsarts Mohammed Boudjemaoui enkele belangrijke knelpunten waar aios in de praktijk tegen aan lopen. Ook doet hij suggesties voor veranderingen, die meegenomen kunnen worden bij de opzet van het nieuwe LOP.

EUMASS 2023 – een Europese aangelegenheid

Straatsburg is niet zomaar een Franse stad. Het Europees parlement is er gevestigd. Dat wil zeggen: één week per maand vinden daar plenaire vergaderingen plaats, de rest van de tijd zit het circus in een van de Europese hoofdsteden, Brussel. De maandelijkse volksverhuizingen die daarvoor nodig zijn hebben nogal eens aan stevige kritiek blootgestaan.
Kennis en kwaliteit

Tekort aan bedrijfsartsen: zorg of zegen?

De positionering van de bedrijfsarts staat dit keer ter discussie vanwege dreigende tekorten. Taakdelegatie naar paramedici zal een dreigend systeemfalen niet voorkomen. Dreigende tekorten bieden kansen om fundamenteler te demedicaliseren en niet langer loopjongen te zijn van het UWV, vindt bedrijfsarts Hans Dam. In dit artikel schetst hij de problematiek en neemt hij de handelingsopties door.

Marjolein Bastiaanssen (SGBO): ‘De hele keten heeft een uitdaging’

Marjolein startte meteen na haar geneeskundestudie met de specialisatie bedrijfsgeneeskunde. ‘Dat kwam omdat ik ook toen al geïnteresseerd was in preventie, een onderwerp waar je in andere specialismen toch wat minder mee uit de voeten kunt.’ Ze liep haar coschap in Roermond, bij wat in die tijd nog een bedrijfsgezondheidsdienst heette. ‘Een onverwacht leuk coschap’, […]

Ga als dat kan voor een zesje

Dit is een blog van Joost van der Gulden, redacteur van TBV en opleidingsdirecteur Eerstelijnsvervolgopleidingen bij het Radboudumc, over de goede dingen aan een zesjesmentaliteit.

‘Het voelt als een vliegwiel, je gaat harder’

Hoe ga je als praktijkopleider en aios om met leren werken met taakdelegatie tijdens de opleiding? Zij-instromer in de opleiding tot verzekeringsarts Metha Maenhout en haar opleider Rokajja Asgarali zien vooral voordelen. 'Het is voor mij een goede les om dit al tijdens de opleiding te doen en het heeft mijn werk alleen maar leuker gemaakt.'

Gun iedere aios iemand als Cor

Ver voordat het woord taakdelegatie gangbaar werd, deed ik mijn opleiding tot bedrijfsarts bij de interne arbodienst van de Radboud Universiteit. Fijne plek om te werken, leuke collega's en niet alleen onder de artsen. Zo had je Cor die als verpleegkundige een deel van het spreekuur deed in afstemming met enkele artsen. Ook ik had het geluk met hem te kunnen samenwerken.

Meer extramurale artsen nodig: extramurale opleiding en -praktijk versterken

In het veranderende zorglandschap zijn meer extramurale artsen nodig, voor meer preventie, meer nadruk op functioneren en participeren van mensen in hun eigen leefomgeving, meer zorg in de directe woon- en werkomgeving, en terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Dat vraagt om aanpassing van de basisopleiding geneeskunde, de vervolgopleidingen, en de praktijk.

‘Private financiering bedrijfsartsenopleiding is recept voor rampspoed’

In de rapportage constateert het Capaciteitsorgaan voor de komende jaren een afnemend aanbod van bedrijfsartsen, vooral door pensionering. Hier staat een forse onvervulde vraag tegenover. En die neemt door onder meer langer doorwerken, een diverse beroepsbevolking en grotere kans op ziekte en ongevallen alleen maar verder toe. De conclusie ligt voor de hand: er moeten […]

TBV-congres

Opleiding en registratie