Opleiding en registratie

Bedrijf- en verzekeringsartsen in opleiding presenteren hun onderzoek bij de NSPOH

Op dinsdag 10 mei 2022 presenteerden zes bedrijfsartsen en twee verzekeringsartsen in opleiding bij de NSPOH hun onderzoek. Het was een boeiende dag. Er was aandacht voor beroepsziekten, gezondheid onder defensiepersoneel en samenwerkingsvraagstukken.

Aios in opleiding presenteren hun onderzoek

Op 14 februari presenteerden elf aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde de voorlopige bevindingen van hun onderzoek in het kader van hun opleiding tot bedrijfs- of verzekeringsarts bij de NSPOH.

Op weg naar 1500 co’s per jaar

De deelnemers aan de bijeenkomst bespraken mogelijke oplossingen voor de knelpunten en gaven adviezen voor een nieuwe invulling van het coschap. De bijeenkomst gaf veel input voor de werkgroep en praktische inzichten die meteen al door individuele bedrijfsartsen ingezet kunnen worden. Kijk hier voor meer informatie over coschappen problematiek en mogelijke oplossingen.
Kennis en kwaliteit

Perfectionisme onvoldoende erkend als risicofactor voor burn-out

Perfectionisten, mensen met hoge normen en waarden of controlebehoefte lopen een verhoogde kans om door burn-out uit te vallen. Het risico op uitval wordt echter nog onvoldoende erkend, vindt psychiater dr. Arjan Schröder. Tijdens het aankomende TBV-congres spreekt hij onder meer over de relatie tussen perfectionisme en burn-out.

‘Als gendersensitieve geneeskunde het einddoel is, zijn we nog niet eens…

Op de 15e Domus Dag staat de feminisering van de medische beroepen centraal. De Domus Dagen worden georganiseerd door het Domus Overleg in samenwerking met de KNMG en Medisch Contact. De geneeskunde was lang een mannenbolwerk, maar op dit moment studeren meer vrouwen dan mannen geneeskunde en dat is natuurlijk terug te zien in het […]

Campagne ‘De andere dokter’ krijgt een vervolg

Het initiatief richt zich vooral op het vergroten van de bekendheid van het domein arbeid & gezondheid onder jonge geneeskundestudenten. Het laat zien en horen wat het vak en het domein te bieden hebben en brengt dit via podcasts en sociale media zo dicht mogelijk naar de student. Onderdeel van de campagne is ook een […]
Kennis en kwaliteit

Zijn aios wel ondernemend genoeg?

Dit is een reactie van Joost van der Gulden, hoofd van de SGBO en redacteur van TBV, op de discussie die gaande is over het toetsboek waarmee opleiders en aios moeten werken.

Een pleidooi voor slim(mer) plannen en ondernemendheid

Op TBV online laaide de discussie over het toetsboek opnieuw op. Graag doet Boyd Thijssens, bedrijfsarts in opleiding bij het SGBO, ook een duit in het zakje.

Nog tot 15 november reageren op Toetsboek NVVG

De NVVG is  niet alleen geïnteresseerd in feedback, maar zoekt ook mensen die bereid zijn om het nieuwe toetsboek voor verschijning te reviewen. Zowel AIOS, praktijkopleiders als opleiders van de opleidingsinstituten en –instellingen zijn welkom om hieraan deel te nemen. Inhoudelijk komt het reviewen neer op het doornemen van de conceptversie op taaltechnische fouten, leesbaarheid, […]
Kennis en kwaliteit

Hoe zit het met onze professionele identiteit?

In een prikkelende bijdrage stelt Frans Slebus de vraag of de verzekeringsarts zal uitsterven. ‘Als wij geen actie ondernemen is het antwoord ja,’ meent Slebus. ‘Als wij echter in staat zijn om aankomende collegae aan te spreken als zorgprofessional, is het antwoord nee’. We zullen ons vak dan aantrekkelijker moeten ‘framen’ en beter moeten laten […]

TBV-congres

Opleiding en registratie