Opleiding en registratie

‘We zijn misschien niet zichtbaar genoeg’

Dr. Lutgart Braeckman, professor aan de Universiteit van Gent, is sinds kort programmadirecteur van de interuniversitaire opleiding tot arbeidsarts in Vlaanderen. Aan het begin van het nieuwe academisch jaar vroegen we haar naar de laatste ontwikkelingen. 

Hoe blijft bijna afgestudeerde VA geboeid?

UWV kampt al jaren met een tekort aan verzekeringsartsen.1 In 2020 zijn zelfs meer artsen weggegaan dan er bijgekomen zijn.2 Dit is een ongewenste situatie. De hoofdredenen om UWV te verlaten als (verzekerings)arts (VA) zijn pensionering en een andere baan.3 Als redenen voor het kiezen van ander werk worden het gemis aan persoonlijke aandacht, werkdruk, administratieve last en ICT genoemd.

Aandacht voor arbeid en gezondheid

De website ‘De andere dokter’ maakte een rondje langs de velden en interviewt  onderwijscoördinatoren sociale geneeskunde van verschillende medische faculteiten. In hoeverre besteden zij in hun curriculum al aandacht aan arbeid & gezondheid? En wat zijn de plannen voor de toekomst?

‘Dit vak verdient beter’

Hoe kwam je in Nederland terecht? ‘Ik ben in 1982 geboren. In 1995 wilde ik mijn geboorteland Vietnam verlaten. Dat was toen een heel ander land dan nu, met veel minder vrijheid en maar één politieke partij. In 1997 kwam ik in Nederland aan als AMA: alleenstaande minderjarige asielzoeker. Pleegouders had ik niet. Ik werd […]

Bedrijf- en verzekeringsartsen in opleiding presenteren hun onderzoek bij de NSPOH

Op dinsdag 10 mei 2022 presenteerden zes bedrijfsartsen en twee verzekeringsartsen in opleiding bij de NSPOH hun onderzoek. Het was een boeiende dag. Er was aandacht voor beroepsziekten, gezondheid onder defensiepersoneel en samenwerkingsvraagstukken.

Aios in opleiding presenteren hun onderzoek

Op 14 februari presenteerden elf aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde de voorlopige bevindingen van hun onderzoek in het kader van hun opleiding tot bedrijfs- of verzekeringsarts bij de NSPOH.

Op weg naar 1500 co’s per jaar

De deelnemers aan de bijeenkomst bespraken mogelijke oplossingen voor de knelpunten en gaven adviezen voor een nieuwe invulling van het coschap. De bijeenkomst gaf veel input voor de werkgroep en praktische inzichten die meteen al door individuele bedrijfsartsen ingezet kunnen worden. Kijk hier voor meer informatie over coschappen problematiek en mogelijke oplossingen.
Kennis en kwaliteit

Perfectionisme onvoldoende erkend als risicofactor voor burn-out

Perfectionisten, mensen met hoge normen en waarden of controlebehoefte lopen een verhoogde kans om door burn-out uit te vallen. Het risico op uitval wordt echter nog onvoldoende erkend, vindt psychiater dr. Arjan Schröder. Tijdens het aankomende TBV-congres spreekt hij onder meer over de relatie tussen perfectionisme en burn-out.

‘Als gendersensitieve geneeskunde het einddoel is, zijn we nog niet eens halverwege’

Op de 15e Domus Dag staat de feminisering van de medische beroepen centraal. De Domus Dagen worden georganiseerd door het Domus Overleg in samenwerking met de KNMG en Medisch Contact. De geneeskunde was lang een mannenbolwerk, maar op dit moment studeren meer vrouwen dan mannen geneeskunde en dat is natuurlijk terug te zien in het […]

Campagne ‘De andere dokter’ krijgt een vervolg

Het initiatief richt zich vooral op het vergroten van de bekendheid van het domein arbeid & gezondheid onder jonge geneeskundestudenten. Het laat zien en horen wat het vak en het domein te bieden hebben en brengt dit via podcasts en sociale media zo dicht mogelijk naar de student. Onderdeel van de campagne is ook een […]

TBV-congres

19e TBV Congres

Van der Valk Hotel Veenendaal | Veenendaal