Home Tags Praktijk

praktijk

Kennis en kwaliteit

Interprofessioneel Samenwerken centraal op Muntendamsymposium 2024

Op de eerste lentedag voor het begin van de lente vond het Muntendamsymposium 2024 plaats. Het was donderdag 14 maart en veel deelnemers laafden zich aan de zon op de kade voor de Rode Hoed aan de Amsterdamse Keizersgracht.
Kennis en kwaliteit

Hoe ziet de bedrijfsarts van de toekomst eruit?

Vandaag komen de leden van de NVAB bijeen om te stemmen over de nieuwe koers voor het vak van bedrijfsarts. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een visiedocument, zowel door het bestuur als door de leden. Doel is om te formuleren hoe de bedrijfsarts van morgen eruitziet. Bestuursleden Madelijn de Kleine en Boyd Thijssens vertellen erover. ‘Het belangrijkste punt in deze koers is prioritering.’
Re-integratie

Waar leg jij de lat met BAR?

Onlangs is de definitieve versie van het Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR)-instrument en de bijbehorende leidraad verschenen. Het instrument en de leidraad moeten bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen helpen een betere samenwerking en afstemming te vinden in de re-integratie van verzuimende werknemers en hun werkgevers. Het instrument en de leidraad zijn klaar voor gebruik in de praktijk.

De penurie – verslag van het symposium Medische Wereld

Een verslag van Katrien Mortelmans van een gevestigde waarde onder de symposia: het symposium Medische Wereld. Katrien Mortelmans is redacteur van TBV.

IN MEMORIAM: Raphael Masschelein (1942 – 2023)

André Weel, bedrijfsarts, schrijft een In Memoriam voor professor Raphael Masschelein, een enthousiaste docent en onvermoeibare ambassadeur.
Kennis en kwaliteit

Arbeidsarts of bedrijfsarts: wat zijn de verschillen?

Dr. Edelhart Kempeneers is preventieadviseur en arbeidsarts. Hij is medisch directeur bij de externe preventiedienst Attentia, een Belgisch bedrijf op het terrein van preventie en bescherming op het werk. Kempeneers zet zich in voor het ontwikkelen van nieuwe methoden om het welzijn van werkenden te verbeteren. Hij deelt zijn kennis en visie onder andere via blogs. Dat doet hij nu ook via TBV-online, soms in een blog, soms in een grotere analyse. Dit is een tekst van de laatste categorie, over de verschillen tussen het Vlaamse en Nederlandse werkveld.
Wet en ethiek

Loonsanctie werkgever niet altijd terecht

In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam oordeelde de rechter dat een werkgever geen loonsanctie hoefde te betalen na het volgen van een advies van de bedrijfsarts. Eerder oordeelde de Centrale Raad van Beroep anders. Die stelde dat dit valt onder het eigen risico van de werkgever.
Kennis en kwaliteit

‘We zijn arts geworden om mensen te helpen’

Deze periode besteedt TBV-online extra aandacht aan collega's die zich naast hun dagelijkse taken inzetten voor het werkveld, in aanvullende functies. Deze keer: Gerda de Groene en Willem Pieter Piebenga, werkzaam bij het NCvB en de PMA van het Amsterdam UMC. Ze werkten onder andere mee aan NVAB-richtlijnen op het gebied van contacteczeem en longziekten en werken aan meer kennis over blootstelling aan chemische stoffen. ‘Alles wat wij weten en kennen uit de literatuur wordt in zo’n richtlijn samengevat.’

Plannen van de gezondheidsraad voor 2023

De gezondheidsraad geeft adviezen aan de regering en het parlement over wetenschappelijke inzichten in gezondheid. Dit gebeurt zowel op aanvraag van ministeries als op eigen initiatief en er komen adviezen uit voort die de politiek weer kan gebruiken in beleid. Voor 2023 heeft de raad allerlei plannen, waaronder op het gebied van Arbeid en Gezondheid.

Nieuwe handreiking voor taakdelegatie biedt verzekeringsarts concrete handvatten

Onlangs presenteerde de commissie Taakdelegatie van de NVVG de Handreiking Taakdelegatie voor de Verzekeringsarts. TBV sprak met commissievoorzitter Nico Croon over het nut en de noodzaak van de handreiking. ‘De verzekeringsarts moet zelf een professionele afweging maken of hij of zij met taakdelegatie wil en kan werken.’
Nieuwsbrief