Home Tags Praktijk

praktijk

Plannen van de gezondheidsraad voor 2023

De gezondheidsraad geeft adviezen aan de regering en het parlement over wetenschappelijke inzichten in gezondheid. Dit gebeurt zowel op aanvraag van ministeries als op eigen initiatief en er komen adviezen uit voort die de politiek weer kan gebruiken in beleid. Voor 2023 heeft de raad allerlei plannen, waaronder op het gebied van Arbeid en Gezondheid.

Nieuwe handreiking voor taakdelegatie biedt verzekeringsarts concrete handvatten

Onlangs presenteerde de commissie Taakdelegatie van de NVVG de Handreiking Taakdelegatie voor de Verzekeringsarts. TBV sprak met commissievoorzitter Nico Croon over het nut en de noodzaak van de handreiking. ‘De verzekeringsarts moet zelf een professionele afweging maken of hij of zij met taakdelegatie wil en kan werken.’

NVAB wisselt van voorzitter: ‘De ervaring en de toekomst moeten bij elkaar komen’

Op 7 april koos de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) Boyd Thijssens als nieuwe voorzitter. Hij volgt Gertjan Beens op, die na ruim vier jaar de voorzittershamer neerlegt. Welk advies heeft hij voor zijn opvolger? En wat hoopt Thijssens in zijn periode als voorzitter te bereiken? ‘Ik hoop dat jonge collega’s zich met mij kunnen identificeren.’

NVAB komt met standpunt Overgang en Werk

De NVAB wil de werkvloer overgangsvriendelijker maken, het welzijn en de gezondheid van vrouwen in deze leeftijdsfase verhogen en belemmering van werk door overgangsklachten zoveel mogelijk helpen beperken. Zorgprofessionals, beleidsbepalers en werkgevers moeten zorgdragen voor een open, veilige en inclusieve werkvloer met betrekking tot de overgang. De bedrijfsarts is de aangewezen zorgprofessional om het voortouw te nemen in preventie van gezondheidsschade door de overgang.

Boyd Thijssens nieuwe voorzitter NVAB

Gisteren koos de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) Boyd Thijssens als nieuwe voorzitter. Hij volgt Gertjan Beens op, die na ruim vier jaar de voorzittershamer overdraagt. 

Als compenseren niet meer gaat

‘Vermoeidheid is een vrij aspecifieke klacht, die op vele oorzaken kan berusten. Voor bedrijfsarts en verzekeringsarts het startpunt van een zoektocht.’ Deze zin stond in november 2021 op de achterzijde van dit tijdschrift in een wervingstekst voor een congres. Moeheid is een belangrijke belemmerende factor voor duurzaam werkfunctioneren.1
Arbocuratieve zorg

‘Demedicaliseren van overgangsklachten is niet de oplossing’

Bedrijfsarts Sophia Franklin houdt zich al jaren bezig met overgangsklachten bij werkende vrouwen. Ze wil bedrijfsartsen beter informeren over dit fenomeen en meer vrouwen ondersteunen bij deze klachten. 'Er was behoefte aan aandacht voor en richtlijnen over dit onderwerp.'
Re-integratie

Begeleiding bij re-integratie na ziekte loont

Boekbespreking van 'Ik wil gewoon werken' onder redactie van Fons Leroy en Wendy Ranschaert.
Kennis en kwaliteit

Perfectionisme onvoldoende erkend als risicofactor voor burn-out

Perfectionisten, mensen met hoge normen en waarden of controlebehoefte lopen een verhoogde kans om door burn-out uit te vallen. Het risico op uitval wordt echter nog onvoldoende erkend, vindt psychiater dr. Arjan Schröder. Tijdens het aankomende TBV-congres spreekt hij onder meer over de relatie tussen perfectionisme en burn-out.
Kennis en kwaliteit

‘Het is belangrijk om meer rekening te kunnen houden met wat de klant echt nodig heeft.’

Op donderdag 3 februari 2022 om 13.45 uur zal Kristel Weerdesteijn haar promotie getiteld Work-related functioning among long-term sick-listed workers with persistent subjective health complaints verdedigen in de Aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam.