Home Tags Praktijk

praktijk

De penurie – verslag van het symposium Medische Wereld

Een verslag van Katrien Mortelmans van een gevestigde waarde onder de symposia: het symposium Medische Wereld. Katrien Mortelmans is redacteur van TBV.

IN MEMORIAM: Raphael Masschelein (1942 – 2023)

André Weel, bedrijfsarts, schrijft een In Memoriam voor professor Raphael Masschelein, een enthousiaste docent en onvermoeibare ambassadeur.
Kennis en kwaliteit

Arbeidsarts of bedrijfsarts: wat zijn de verschillen?

Dr. Edelhart Kempeneers is preventieadviseur en arbeidsarts. Hij is medisch directeur bij de externe preventiedienst Attentia, een Belgisch bedrijf op het terrein van preventie en bescherming op het werk. Kempeneers zet zich in voor het ontwikkelen van nieuwe methoden om het welzijn van werkenden te verbeteren. Hij deelt zijn kennis en visie onder andere via blogs. Dat doet hij nu ook via TBV-online, soms in een blog, soms in een grotere analyse. Dit is een tekst van de laatste categorie, over de verschillen tussen het Vlaamse en Nederlandse werkveld.
Wet en ethiek

Loonsanctie werkgever niet altijd terecht

In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam oordeelde de rechter dat een werkgever geen loonsanctie hoefde te betalen na het volgen van een advies van de bedrijfsarts. Eerder oordeelde de Centrale Raad van Beroep anders. Die stelde dat dit valt onder het eigen risico van de werkgever.
Kennis en kwaliteit

‘We zijn arts geworden om mensen te helpen’

Deze periode besteedt TBV-online extra aandacht aan collega's die zich naast hun dagelijkse taken inzetten voor het werkveld, in aanvullende functies. Deze keer: Gerda de Groene en Willem Pieter Piebenga, werkzaam bij het NCvB en de PMA van het Amsterdam UMC. Ze werkten onder andere mee aan NVAB-richtlijnen op het gebied van contacteczeem en longziekten en werken aan meer kennis over blootstelling aan chemische stoffen. ‘Alles wat wij weten en kennen uit de literatuur wordt in zo’n richtlijn samengevat.’

Plannen van de gezondheidsraad voor 2023

De gezondheidsraad geeft adviezen aan de regering en het parlement over wetenschappelijke inzichten in gezondheid. Dit gebeurt zowel op aanvraag van ministeries als op eigen initiatief en er komen adviezen uit voort die de politiek weer kan gebruiken in beleid. Voor 2023 heeft de raad allerlei plannen, waaronder op het gebied van Arbeid en Gezondheid.

Nieuwe handreiking voor taakdelegatie biedt verzekeringsarts concrete handvatten

Onlangs presenteerde de commissie Taakdelegatie van de NVVG de Handreiking Taakdelegatie voor de Verzekeringsarts. TBV sprak met commissievoorzitter Nico Croon over het nut en de noodzaak van de handreiking. ‘De verzekeringsarts moet zelf een professionele afweging maken of hij of zij met taakdelegatie wil en kan werken.’

NVAB wisselt van voorzitter: ‘De ervaring en de toekomst moeten bij elkaar komen’

Op 7 april koos de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) Boyd Thijssens als nieuwe voorzitter. Hij volgt Gertjan Beens op, die na ruim vier jaar de voorzittershamer neerlegt. Welk advies heeft hij voor zijn opvolger? En wat hoopt Thijssens in zijn periode als voorzitter te bereiken? ‘Ik hoop dat jonge collega’s zich met mij kunnen identificeren.’

NVAB komt met standpunt Overgang en Werk

De NVAB wil de werkvloer overgangsvriendelijker maken, het welzijn en de gezondheid van vrouwen in deze leeftijdsfase verhogen en belemmering van werk door overgangsklachten zoveel mogelijk helpen beperken. Zorgprofessionals, beleidsbepalers en werkgevers moeten zorgdragen voor een open, veilige en inclusieve werkvloer met betrekking tot de overgang. De bedrijfsarts is de aangewezen zorgprofessional om het voortouw te nemen in preventie van gezondheidsschade door de overgang.

Boyd Thijssens nieuwe voorzitter NVAB

Gisteren koos de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) Boyd Thijssens als nieuwe voorzitter. Hij volgt Gertjan Beens op, die na ruim vier jaar de voorzittershamer overdraagt.