Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

FCE: maak je werk leuker en doelmatiger

‘Waarom hebben we hier niet eerder van gehoord?' is één van de meestvoorkomende reacties in het onderwijs over het vaststellen van werkvermogen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen bij de NSPOH. Dan gaat het over de inzet van FCE-methoden (functionele capaciteit-evaluatie) of de zogenaamde ‘performance-based tests' om een beter beeld te krijgen van het werkvermogen van een persoon.1-4

Ankercasus

Tijdens de casuïstiekbespreking was het weer eens zo ver. Een felle discussie tussen collega's over de beoordeling van een urenbeperking bij een casus van een cliënt met moeilijk objectiveerbare klachten. ‘Niks objectiefs te vinden dus geen urenbeperking' versus ‘er is een heel consistent beeld van ervaren belemmeringen en een zeer beperkt dagverhaal en daarom een urenbeperking'.

Complex concept

Verzekeringsarts Henk-Jan Boersema verdedigde 29 november 2023 zijn proefschrift1 waarin zijn onderzoek naar het concept ‘beperkte duurbelastbaarheid' centraal stond.

IVT en IT maken het dagelijks leven van mensen met een handicap makkelijker

In België kunnen mensen met een beperking in aanmerking komen voor een aantal financiële regelingen, zoals een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een Integratietegemoetkoming (IT). De Directie-generaal Personen met een handicap moet de handicap dan wel eerst erkennen. Dit werk gebeurt onder meer door (verzekerings)artsen, blijkt uit de woorden van coördinerend arts en centrumdirecteur Paul Jenet.

Is ‘positieve gezondheid’ toepasbaar binnen de verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming?

Is het concept positieve gezondheid toepasbaar in het kader van verzekeringsgeneeskundige claimbeoordeling? Deze vraag is uitgediept door onderzoekers verbonden aan de Universiteit Maastricht en het Academisch Kenniscentrum Arbeid en Gezondheid Zuid-Oost Nederland (AKAG-ZON). Hun resultaten worden hier beschreven.

OCTAS komt met drie varianten voor vereenvoudigd arbeidsongeschiktheidsstel

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstel (OCTAS) heeft haar advies uitgebracht aan minister Van Gennip (SZW). In dat advies presenteert OCTAS drie varianten waardoor het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid vereenvoudigd kan worden. Ook doet de OCTAS een aantal voorstellen om knelpunten voor mensen zonder (recent) arbeidsverleden aan te pakken.
Kennis en kwaliteit

Onderzoek in het kort: De ontwikkeling van Prognosable

De prognosebeoordeling is een lastige taak voor verzekeringsartsen, waar hoge eisen aan gesteld worden. Eerder onderzoek toonde aan dat verzekeringsartsen meerdere aspecten relevant vinden voor de prognosebeoordeling: ziekte, behandeling, beloop, informatie en patiënt- en arts-gerelateerde aspecten. Verder vermeldden verzekeringsartsen behoefte te hebben aan een tool met evidence-based prognostische informatie [1].

Criteria voor arbeidsongeschiktheid

Minister Van Gennip stelde 9 november 2022 de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) in met als opdracht om alternatieven aan te dragen voor het huidige stelsel, gezien de problemen die er zijn. In de opdracht wordt ook gewezen op zaken die specifiek de verzekeringsartsen betreffen, namelijk de achterstanden in de beoordelingen en het criterium voor arbeidsongeschiktheid. In dit artikel gaan we in op het criterium voor arbeidsongeschiktheid.

Verzekeringsartsen willen zich losmaken van UWV

De Nieuwe Orde van Verzekeringsartsen Arbeid & Gezondheid (NOVAG) wil dat verzekeringsartsen die nu voor UWV werken in dienst kunnen komen bij een nieuw op te richten medische dienst die onder meer de medische keuringen voor de WIA op zich gaat nemen. De verzekeringsartsen zijn ontevreden over UWV als werkgever en willen zich afsplitsen, zo blijkt uit een bericht op de site van de belangenvereniging.

Contact gezocht met verzekeringsarts

Doel van dit onderzoek was om te achterhalen welke redenen arbeidsdeskundigen hebben om wel of niet te overleggen met verzekeringsartsen bij claimbeoordelingen. En welke aanbevelingen hebben zij voor dit overleg met de verzekeringsarts? Hiermee kunnen verzekeringsartsen hun communicatie naar arbeidsdeskundigen aanpassen waardoor het beoordelingsproces efficiënter verloopt en de werktijd van verzekeringsartsen optimaal wordt benut.

TBV-congres