Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Preventie

NEN publiceert kwaliteitsstandaard voor PGO 

Recent heeft NEN de Kwaliteitsstandaard Preventief Gezondheidsonderzoek gepubliceerd. De NEN 8051 vervangt de huidige Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (MR-PMO, KNMG, 2013). 

Objectief vaststellen urenbeperking

Het vaststellen van beperking in duurbelastbaarheid is steeds een discussiepunt onder verzekeringsartsen geweest. Draagt de vernieuwde standaard Duurbelastbaarheid in arbeid bij aan meer duidelijkheid en overeenstemming? En is hierin verschil naar werkervaring (≤ 3 jaar versus > 3 jaar) in de verzekeringsgeneeskunde?

Hoe beoordeelt de arbeidsdeskundige het RIV?

Er is weinig bekend over het arbeidsdeskundig handelen bij toetsing van het re-integratieverslag (RIV). Wel is duidelijk dat werkgevers in ruim 40 procent van de opgelegde loonsancties ontevreden zijn over de RIV-beoordeling. Daarom dit onderzoek om inzicht te krijgen in de overwegingen van arbeidsdeskundigen bij de beoordeling van het RIV.

Vraag en antwoord…

Of we het nu willen of niet we hebben als verzekeringsartsen slechts een bijrolletje bij het toetsen van het re-integratieverslag (RIV). De arbeidsdeskundige gaat op kop en moet volgens het beoordelingsprotocol vier vragen beantwoorden.

Kritische blik op methodisch beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek is de eerste en vaak voornaamste bron van informatie ten behoeve van de beoordeling door de verzekeringsarts. Het is de plek waar de abstracte juridische criteria worden toegepast op de situatie van de individuele cliënt. Die zit in een situatie waarvan de spelregels niet zo duidelijk zijn voor hem of haar en waarvan het resultaat grote financiële en sociale impact heeft.

Advies aan bedrijfsartsen: ‘Brand je niet aan de FML’

De Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) is een instrument voor de verzekeringsarts om de arbeidsbelastbaarheid in kaart te brengen. De bedrijfsarts doet er goed aan de FML niet te gebruiken, maar de arbeidsbelastbaarheid te beschrijven zoals de NVAB adviseert (BAR of inzetbaarheidsprofiel).

Interdoktervariatie in duurbelastbaarheid

Dit onderzoek richt zich op de interdoktervariatie bij de beoordeling in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA-beoordeling) bij klanten die arbeidsongeschikt zijn gemeld wegens borstkanker. Dit onderzoek richt zich specifiek op borstkanker omdat het een afgebakende klantengroep betreft, er een verzekeringsgeneeskundig protocol Borstkanker8 beschikbaar is, het een veelvoorkomende aandoening is […]

Werken met taakdelegatie

Werken met taakdelegatie moet. Anders wordt de weg naar uitvoerbare en toekomstbestendige sociale zekerheid een lange lijdensweg. Hoe kan de verzekeringsgeneeskundige praktijk verbeteren met taakdelegatie? En wat betekent het voor de corebusiness, het claimbeoordelen?

Een nieuw MAOC…

Alexandrov en Spanjer zwengelen in TBV 6 2022 een discussie aan over de invulling van het MAOC. De juiste interpretatie van het MAOC wordt opgevoerd als probleem dat moet worden opgelost. Bestaande richtlijnen zouden niet volstaan. Dus moet de politiek de polisvoorwaarden verduidelijken.

Tweede versie BAR nu online

De belangrijkste veranderingen die zijn doorgevoerd in de beschrijving van arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden noemen we hier. Zo spreken we hier niet meer van ‘beperkingen’, maar van ‘aandachtsgebieden’ waarin een voorwaarde voor re-integratie kan worden aangegeven en is de rubriek ‘werkfactoren’ naar boven verplaatst. Dit stimuleert gebruikers te denken in de mogelijkheden van werknemers in plaats […]

TBV-congres

Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML