Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Inzet van symptoom- validiteitstesten

Bij claimbeoordelingen in het kader van de sociale verzekering kunnen bedrijfs- en verzekeringsartsen geconfronteerd worden met uitkomsten van symptoomvaliditeitstesten (SVT-en) die wijzen op simuleren van de geclaimde klachten en beperkingen in het functioneren. Een goed begrip van de mogelijkheden en beperkingen van deze instrumenten is belangrijk, omdat overdrijven van klachten en onderpresteren kunnen voortkomen uit een (onbewust) intrapsychisch proces in plaats van vanuit simuleren.

Ziekte of gedrag? Wat zijn de polisvoorwaarden?

Al in 1998 werd duidelijk dat het ‘medisch arbeidsongeschiktheidscriterium’ (MAOC) op twee manieren kan worden geïnterpreteerd.1 De ‘causale benadering’ benadrukt de vraag of arbeidsongeschiktheid het gevolg is van ziekte, de ‘finale benadering’ benadrukt de beperkingen en minder de oorzaak daarvan.1 De gehanteerde benadering kan grote gevolgen hebben voor de uitkomst van de claimbeoordeling. Kleine verschillen […]

Hoe blijft bijna afgestudeerde VA geboeid?

UWV kampt al jaren met een tekort aan verzekeringsartsen.1 In 2020 zijn zelfs meer artsen weggegaan dan er bijgekomen zijn.2 Dit is een ongewenste situatie. De hoofdredenen om UWV te verlaten als (verzekerings)arts (VA) zijn pensionering en een andere baan.3 Als redenen voor het kiezen van ander werk worden het gemis aan persoonlijke aandacht, werkdruk, administratieve last en ICT genoemd.

Dit najaar maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV

Nadat delen van de plannen al via dagblad Trouw waren uitgelekt, heeft minister van Gennip (SZW) op 26 augustus de Tweede Kamerbrief verstuurd over het oplossen van de mismatch tussen vraag naar en aanbod van sociaal-medische beoordelingen. In de brief kondigt Van Gennip maatregelen aan tegen de alsmaar groeiende lijst met mensen die wachten op een sociaal-medische beoordeling. Ook wil ze de ‘hardheden’ uit de WIA wegnemen.

WIA-beoordeling 60-plussers zonder verzekeringsarts?

Er is momenteel veel gedoe over een uitgelekte kamerbrief van minister Karien van Gennip (SZW). In de brief zou staan dat UWV voorlopig geen verzekeringsartsen meer inschakelt voor de medische keuring van 60-plussers bij een WIA-aanvraag. Dagblad Trouw kwam met deze informatie op basis van anonieme bronnen. 60-Plussers zijn verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle WIA-aanvragen.

Handreiking Taakdelegatie Publiek Domein

De Handreiking Taakdelegatie Publiek Domein is samengesteld door een gelijknamige werkgroep van de NVVG. Het resultaat is een degelijk en helder document dat verzekeringsartsen houvast biedt bij het beoordelen van de kansen van taakdelegatie en de inrichting daarvan. Download hier de handreiking.

Argumenten voor blijvende arbeidsongeschiktheid

Indien nog wel verbetering van de belastbaarheid te verwachten is of als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, gaat het om een uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De IVA en WGA zijn onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).3 Geregeld wordt een bezwaar gericht op het verkrijgen van een IVA toegekend. Uit […]
Covid-19

Meeste long covid patiënten volledig arbeidsongeschikt

Zo’n 85 procent van de zieke werknemers met langdurige coronaklachten die voor een WIA-beoordeling bij UWV terechtkomen, krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend. In het merendeel van de gevallen zijn zij volledig arbeidsongeschikt verklaard. Dat blijkt uit de eerste analyse van de WIA-beoordelingen van cliënten met coronaklachten als hoofddiagnose sinds het begin van de pandemie tot en met mei 2022.

Nieuwe UWV-bestuurder moet capaciteitsprobleem sociaal-medische beoordelingen oplossen

De Raad van Bestuur van UWV wordt tijdelijk versterkt met een vierde bestuurslid, Johanna Hirscher. Zij gaat zich met name richten op de opgaven waar UWV voor staat op het gebied van de sociaal-medische beoordelingen. De benoeming heeft plaatsgevonden in de ministerraad van 24 juni. Hirscher start maandag 27 juni en blijft tot 1 januari 2025.

Persoonsgerichte communicatie…. Ook naar personen in arbeidsongeschiktheid toe een hele uitdaging!

Het Observatorium voor chronische ziekten, hierna kortweg ‘het Observatorium’, startte haar werkzaamheden op 2 mei 2012 en viert in 2022 haar 10 jarig bestaan. Het Observatorium bevindt zich in het hart van de sociale zekerheidsinstellingen in België en is één van de organen van het RIZIV. Het Observatorium heeft een Raadgevende Afdeling die op eigen […]

TBV-congres

19e TBV Congres

Hotel Veenendaal | Veenendaal