Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Kennis en kwaliteit

Onderzoek in het kort: De ontwikkeling van Prognosable

De prognosebeoordeling is een lastige taak voor verzekeringsartsen, waar hoge eisen aan gesteld worden. Eerder onderzoek toonde aan dat verzekeringsartsen meerdere aspecten relevant vinden voor de prognosebeoordeling: ziekte, behandeling, beloop, informatie en patiënt- en arts-gerelateerde aspecten. Verder vermeldden verzekeringsartsen behoefte te hebben aan een tool met evidence-based prognostische informatie [1].

Criteria voor arbeidsongeschiktheid

Minister Van Gennip stelde 9 november 2022 de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) in met als opdracht om alternatieven aan te dragen voor het huidige stelsel, gezien de problemen die er zijn. In de opdracht wordt ook gewezen op zaken die specifiek de verzekeringsartsen betreffen, namelijk de achterstanden in de beoordelingen en het criterium voor arbeidsongeschiktheid. In dit artikel gaan we in op het criterium voor arbeidsongeschiktheid.

Verzekeringsartsen willen zich losmaken van UWV

De Nieuwe Orde van Verzekeringsartsen Arbeid & Gezondheid (NOVAG) wil dat verzekeringsartsen die nu voor UWV werken in dienst kunnen komen bij een nieuw op te richten medische dienst die onder meer de medische keuringen voor de WIA op zich gaat nemen. De verzekeringsartsen zijn ontevreden over UWV als werkgever en willen zich afsplitsen, zo blijkt uit een bericht op de site van de belangenvereniging.

Contact gezocht met verzekeringsarts

Doel van dit onderzoek was om te achterhalen welke redenen arbeidsdeskundigen hebben om wel of niet te overleggen met verzekeringsartsen bij claimbeoordelingen. En welke aanbevelingen hebben zij voor dit overleg met de verzekeringsarts? Hiermee kunnen verzekeringsartsen hun communicatie naar arbeidsdeskundigen aanpassen waardoor het beoordelingsproces efficiënter verloopt en de werktijd van verzekeringsartsen optimaal wordt benut.

Zelfverwachte verzuimduur en ervaren gezondheid zijn belangrijke herstel-voorspellers 

De zelf verwachte verzuimduur en ervaren gezondheidstoestand blijken de belangrijkste voorspellers voor herstel binnen 13 weken onder zieke werklozen. Dit blijkt uit onderzoek onder 9.720 UWV-cliënten.

FML en inzetbaarheidsprofiel

De FML (functionele mogelijkhedenlijst) is geen instrument voor de bedrijfsarts. De FML is een methodiek van het UWV behorend bij het CBBS (claimbeoordelings- en borgingssysteem). Bedrijfsartsen kunnen de arbeidsbelastbaarheid voor re-integratie beter beschrijven aan de hand van een inzetbaarheidsprofiel. Er zijn bedrijfsartsen die dit niet weten. Daarom dit korte artikel voor de dagelijkse praktijk.

WIA-aanvragers met kanker

Henk-Jan Boersema schrijft in TBV 9-10 van november 2021 over zijn studie, die aan het licht brengt dat 39,4 procent van de WIA-aanvragers een beperkte duurbelastbaarheid heeft. Zijn huidige onderzoek is hierop een vervolg, maar nu vanuit patiënten met kanker.
Preventie

NEN publiceert kwaliteitsstandaard voor PGO 

Recent heeft NEN de Kwaliteitsstandaard Preventief Gezondheidsonderzoek gepubliceerd. De NEN 8051 vervangt de huidige Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (MR-PMO, KNMG, 2013). 

Objectief vaststellen urenbeperking

Het vaststellen van beperking in duurbelastbaarheid is steeds een discussiepunt onder verzekeringsartsen geweest. Draagt de vernieuwde standaard Duurbelastbaarheid in arbeid bij aan meer duidelijkheid en overeenstemming? En is hierin verschil naar werkervaring (≤ 3 jaar versus > 3 jaar) in de verzekeringsgeneeskunde?

Hoe beoordeelt de arbeidsdeskundige het RIV?

Er is weinig bekend over het arbeidsdeskundig handelen bij toetsing van het re-integratieverslag (RIV). Wel is duidelijk dat werkgevers in ruim 40 procent van de opgelegde loonsancties ontevreden zijn over de RIV-beoordeling. Daarom dit onderzoek om inzicht te krijgen in de overwegingen van arbeidsdeskundigen bij de beoordeling van het RIV.

TBV-congres

20e TBV congres

Van der Valk Hotel Utrecht | Utrecht