Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Gewricht sparen

Belangrijkste reden voor deze studie is het toenemend aantal jonge mensen met knieartrose door onder meer sportbeoefening en ook werk en obesitas. Deze artrose geeft op jonge leeftijd duidelijke functionele beperkingen in sport en werk. Ze kunnen goed gemitigeerd worden door een chirurgische benadering, overigens na doorlopen van het shared-decisionmaking-principe. Daar waar voorheen veelal gekozen […]

Een complex concept

Beperkte duurbelastbaarheid is een belangrijk aspect van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in veel Europese landen, met duidelijke consequenties voor inzetbaarheid in werk en voor het verdienvermogen. Desondanks is er weinig onderzoek verricht en tonen studies die wel zijn gedaan geen eenduidigheid over het concept en de wijze waarop het beoordeeld wordt. Henk-Jan Boersema deed in het kader […]

Sociaal Medische Centra: De cliënt voelt zich gehoord en krijgt…

Door een voortdurend tekort aan verzekeringsartsen is de vraag naar sociaal-medische beoordelingen – die ook toenemen – al jaren groter dan UWV aankan. Een van de mogelijke oplossingen voor dit probleem is het inzetten van Sociaal Medisch Centra, waar per SMC en multidisciplinair team onder regie en verantwoordelijkheid van een verzekeringsarts en een bedrijfskundige manager […]

Artsen gezocht voor de doorontwikkeling van BAR

Voor het project zijn de wetenschappers op zoek naar professionals die willen deelnemen aan vijf focusgroepen om het BAR-instrument en de BAR-leidraad door te ontwikkelen. Het gaat specifiek om professionals die werkzaam zijn binnen het poortwachtersproces en die: – creatief kunnen denken (in mogelijkheden) – zich kunnen inleven in het perspectief van werknemers, werkgevers en […]
Covid-19

‘Als alle long-COVID-patiënten arbeidsongeschikt worden is dat een complete ramp voor…

De Gezondheidsraad heeft long-COVID onlangs erkend als post-covidsyndroom. De erkenning op zich is winst, maar door het ontbreken van goede definities, oorzaken en zorgpaden is de diagnose niet altijd evident. Verzekeringsartsen hebben het hier lastig mee, want de stroom long-COVID-patiënten voor een WIA-beoordeling neemt toe en de medisch dossiers van bedrijfsartsen zijn niet altijd compleet.

Kunnen is nog geen doen – let zowel op performance als…

In een reactie op het proefschrift van Kristel Weerdesteijn, over arbeidsongeschiktheid en subjectieve gezondheidsklachten, schrijft adjunct-hoofdredacteur Joost van der Gulden een blog over performance en capacity.

Beoordelen van belastbaarheid bij CVS

Het beoordelen van de belastbaarheid voor arbeid is met name een uitdaging bij pijn- en vermoeidheidsklachten, waarbij geen duidelijke bevindingen zijn te objectiveren. In dit artikel wordt onderzocht wat in de Nederlandse literatuur over dit onderwerp met betrekking tot het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) is beschreven. In het Tijdschrift voor Bedrijfs en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) werd onder de […]

Duurbeperking bij chronische moeheid

Bestaande wetgeving5 en richtlijnen6-8 bieden hiervoor onvoldoende concrete handvatten en bij eerder onderzoek2,4 bleek het niet mogelijk door discussie over dit punt overeenstemming te bereiken. In de praktijk bestaat er dan ook een aanzienlijke interdoktervariatie in de verzekeringsgeneeskundige beoordeling van dit soort klachten.2,3 Hierdoor ontstaat de vraag welke afwegingen de verzekeringsarts maakt om wel of […]

Adequate beoordeling van long covid

Voorlopig zal men terug moeten vallen op bekende informatie van gelijksoortige medische aandoeningen en de nu geldende protocollen. Samenwerking tussen bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde lijkt hierin essentieel, evenals het bereiken van consensus in de beoordeling van dergelijke klachten. Nieuwe aandoening Ruim een jaar geleden werden onze collegae in de curatieve sector en bedrijfsartsen geconfronteerd met de […]
Kennis en kwaliteit

‘Het is belangrijk om meer rekening te kunnen houden met wat…

Op donderdag 3 februari 2022 om 13.45 uur zal Kristel Weerdesteijn haar promotie getiteld Work-related functioning among long-term sick-listed workers with persistent subjective health complaints verdedigen in de Aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

TBV-congres