Home 2023

Tijdschriften

Vroege opsporing van T2DM bij ploegendienst medewerkers | Nachtwerk: Evaluatie van pilot-interventie in ziekenhuis | Werken met gehoorverlies? | ‘Oude’versus ‘nieuwe’ middenklasse | Invoering regeling TSB
Special Taakdelegatie | Het voelt als een vliegwiel, je gaat harder | Ervaringen met taakdelegatie in de tandartsprakijk | Optimale inzet van pob'ers
Themanummer Hand- en Polsklachten | Blijvende invaliditeit na handletsel |Prof. Ruud Selles: starten met niet-chirurgische behandeling moet de norm zijn | Werkhervatting na een CVA

TBV magazine nr. 1, 2023

Werkende vrouwen in de overgang | Vangnetters met psychische klachten | Gehoorschade blijft actueel | Dubbelinterview Chantal Gielen en Herman Kroneman

TBV magazine nr. 7-8, 2022

Special Arbeidsrisico's  | Vermoeidheid in de luchtvaart | Arbeidsrisico's tijdens re-integratie | Preventieve taken voor de bedrijfsarts

TBV magazine nr. 6, 2022

Ongezond nachtwerk | Mediprudentie voor en door bedrijfsarts | Kritische blik op huidige RIV-toets | Tuchtcollege: Rapporteren kun je leren
Datagedreven werken | Verminderd vaardig binnen sociale zekerheid | Dat moet je goed regelen: Taakdelegatie | Re-integreren en werken met een stoma | Mentale klachten bij zorgmedewerkers | Gezondheid van tatoeage-artiesten

TBV nr. 4, 2022

Groeiende interesse in stralingsbescherming | Nieuw zorgpad naar werk na knieprothese | Arbeidsparticipatie na levertransplantatie | Technostress  

TBV nr. 3, 2022

Special over vermoeidheid: Te moe om te werken | Moeheid: belemmerende factor in duurzaam werkfunctioneren | Oververmoeid door hinderlijk geluid | Interview met Karen Nieuwenhuijzen

TBV nr. 1-2, 2022

Special BAR | Van ICF naar BAR | Meer arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen | Werk, gender en gezondheid |Verstoring circadiaan ritme