TBV magazine nr. 4, 2024

  SPECIAL: Deskundig onderzoek gevraagd

  De (on)zin van expertises | Beoordeling rijgeschiktheid chauffeurs | NPO bij expertise-onderzoek | Stigma en discriminatie grote belemmering | Update richtlijn depressie

  Verwijzen doe je in afstemming

  Het regionaal tuchtcollege heeft een klacht tegen een bedrijfsarts ongegrond verklaard. In beroep heeft het centraal tuchtcollege dit oordeel bevestigd. De klagende werknemer verwijt de bedrijfsarts dat hij in een e-mailbericht aan de werkgever zijn beroepsgeheim heeft geschonden. Een aanvullende klacht over een verwijzing is onvoldoende geformuleerd.

  Complex concept

  Verzekeringsarts Henk-Jan Boersema verdedigde 29 november 2023 zijn proefschrift1 waarin zijn onderzoek naar het concept ‘beperkte duurbelastbaarheid' centraal stond.

  Plussen en minnen medische expertise

  In onze praktijk wegen we als bedrijfs- en verzekeringsarts voortdurend de ‘plussen en minnen' van onze adviezen en beslissingen. Een van de gebieden waar dit evenwicht cruciaal is, is bij het gebruik van medische expertiseonderzoeken. Hoewel de inzet van een dergelijk onderzoek waardevolle inzichten kan bieden, brengt het ook mogelijke nadelen met zich mee.

  Ankercasus

  Tijdens de casuïstiekbespreking was het weer eens zo ver. Een felle discussie tussen collega's over de beoordeling van een urenbeperking bij een casus van een cliënt met moeilijk objectiveerbare klachten. ‘Niks objectiefs te vinden dus geen urenbeperking' versus ‘er is een heel consistent beeld van ervaren belemmeringen en een zeer beperkt dagverhaal en daarom een urenbeperking'.

  Slecht imago

  Bij veel bedrijven heeft de RI&E geen goed imago. De mogelijke meerwaarde ervan wordt vaak onvoldoende onderkend. Hierdoor krijgt de risico-inventarisatie & -evaluatie, waar RI&E voor staat, niet de aandacht en waardering die ze verdient. Dat is een gemiste kans, want een goede RI&E is juist een prima hulpmiddel om ervoor te zorgen dat medewerkers het beste van zichzelf kunnen en willen geven in het belang van hun bedrijf, door hen veilig, gezond en prettig te laten werken.

  FCE: maak je werk leuker en doelmatiger

  ‘Waarom hebben we hier niet eerder van gehoord?' is één van de meestvoorkomende reacties in het onderwijs over het vaststellen van werkvermogen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen bij de NSPOH. Dan gaat het over de inzet van FCE-methoden (functionele capaciteit-evaluatie) of de zogenaamde ‘performance-based tests' om een beter beeld te krijgen van het werkvermogen van een persoon.1-4

  De (on)zin van expertises

  Medische expertises kunnen door bedrijfsartsen om diverse redenen aangevraagd worden. Het aanvragen van een expertise is echter niet altijd bijdragend aan de (bedrijfsgeneeskundige) zorg voor een werkende. Wij geven argumenten om goed te overwegen wanneer een expertise van toegevoegde waarde is en wanneer niet. Bedrijfsartsen moeten niet onderschatten dat ze zelf deskundigheid hebben om werkgevers van goed advies te kunnen voorzien.

  NPO en mentale belastbaarheid

  Mentale belastbaarheid heeft de afgelopen decennia in toenemende mate de interesse gewekt van bedrijfsartsen en wervings- en selectiecommissies betrokken bij de inzetbaarheid van werknemers. Verschijnselen zoals mentale vermoeidheid, gebrek aan concentratie en een mistig gevoel in het hoofd zijn veelvoorkomend en belemmerend voor het functioneren op het werk. In de dagelijkse praktijk van de neuropsycholoog komt de vraag om deze verschijnselen met een neuropsychologisch onderzoek (NPO) nader te objectiveren veelvuldig voor.

  Type vangnet-situatie sterkste voorspeller

  Bijna de helft van de ziekmeldingen in de vangnetpopulatie bij het UWV is vanwege psychische klachten. Vaak blijven deze cliënten langdurig ziekgemeld en stromen zij door naar de WIA, terwijl bekend is dat passende werkhervatting kan bijdragen aan het welbevinden. Het is daarom belangrijk om cliënten met een verhoogd risico op langdurig verzuim vroegtijdig te herkennen. Vervolgens kunnen Ziektewet-professionals begeleiding inzetten om functioneel herstel en werkhervatting te bevorderen.

  Beoordeling rijgeschiktheid

  Veilig treinen rijden met hartaandoening

  Sinds er treinen rijden is er aandacht voor de medische gezondheidseisen voor de beroepsuitoefening van machinisten in het kader van de spoorwegveiligheid. De veiligheid op het spoor is afhankelijk van de adequate bediening van technische veiligheidsvoorzieningen.

  Update richtlijn Depressie

  Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft de registratierichtlijn Depressie als beroepsziekte geüpdatet.

  Deskundigen in het bestuursrecht

  Tot zo'n 15 jaar geleden zocht de bestuursrechter bij twijfel aan het verzekeringsgeneeskundig oordeel zijn heil bij psychiaters, neurologen en orthopedisch chirurgen. Aan hen werd de ultieme expertise toegedicht bij meningsverschillen over arbeidsongeschiktheid. Bij hoge uitzondering kwam er een verzekeringsarts aan te pas.

  NPO bij expertise-onderzoek

  Binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde worden regelmatig verdiepende expertise-onderzoeken ingezet wanneer er behoefte is aan een objectieve medische beoordeling, die buiten het bereik van de reguliere bedrijfs- en verzekeringsartsenpraktijk valt. Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) kan onderdeel zijn van een expertise-onderzoek. Dit NPO heeft dan een cruciale rol bij het beoordelen van de cognitieve en psychische functies van individuen in relatie tot werk- en verzekeringsgerelateerde aangelegenheden.

  Stigma en discriminatie grote belemmering

  Mensen met psychische aandoeningen zijn drie tot zeven keer vaker werkloos dan mensen zonder deze gezondheidsproblemen.1Dit is problematisch omdat goed werk juist bijdraagt aan gezondheid en herstel2 en omdat werkloosheid op zichzelf samenhangt met een slechtere (mentale) gezondheid3, armoede3 en een hoger risico op suïcide4. Bovendien zijn maatschappelijk gezien alle potentiële arbeidskrachten hard nodig door vergrijzing en personeelstekorten.