Home Boeken etc.

Boeken etc.

Preventie

Slecht imago

Bij veel bedrijven heeft de RI&E geen goed imago. De mogelijke meerwaarde ervan wordt vaak onvoldoende onderkend. Hierdoor krijgt de risico-inventarisatie & -evaluatie, waar RI&E voor staat, niet de aandacht en waardering die ze verdient. Dat is een gemiste kans, want een goede RI&E is juist een prima hulpmiddel om ervoor te zorgen dat medewerkers het beste van zichzelf kunnen en willen geven in het belang van hun bedrijf, door hen veilig, gezond en prettig te laten werken.
Kennis en kwaliteit

Veiligheid?

Veiligheidsrisico's onderbelicht in dit handboek over medische zorg aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

‘Waar ligt jouw grens?’

De kracht van het boek is dat het zo praktisch is. Iedere arts die meer grip wil krijgen op agressie en grensoverschrijdend gedrag in de dagelijkse praktijk, vindt er zijn gading in. Dat verwondert niet want de leidraad is geschreven door twee Belgische agressie-experts: Dupont en Taghon.
Re-integratie

Boekbespreking: ‘Riet breekt niet’

We zien geregeld mensen die worstelen met stress op ons spreekuur en zijn ook zelf vertrouwd met de gevolgen van stress. Katrien Mortelmans bespreekt een nieuw boek over dit onderwerp. De auteurs geven uitleg over het mechanisme achter stress en vertalen de theorie naar concrete en praktijkgerichte handvatten op individueel, team- en organisatieniveau. Ze gebruiken daarbij onder meer de metafoor van het raampje, waarover hieronder meer.

Systematisch analyseren van werkgebonden risico’s

“Boeken schrijven is uit de mode”, zo opent Eric Van de Plas zijn boek ‘De risicoanalyse met de SARIER-methode’ gevat. “Vluchtige losse informatie vind je zo op internet. Maar nergens vind je een samenhangend en systematische behandeling van het onderwerp Risico Analyse (RA).“
Wet en ethiek

Handboek beroepsethiek voor artsen arbeid en gezondheid: Recht doen aan de ander

Het boek ‘Ethiek voor artsen arbeid en gezondheid’ wil op basis van het zevenstappenmodel ‘morele oordeelsvorming’, bedrijfs- en verzekeringsartsen houvast geven bij het nemen van beslissingen in lastige praktijksituaties. TBV sprak met Kevin De Decker, Ruud Meij en André Weel, de drie auteurs van het boek. 

Gaat de ethiek ons verder helpen?

Op 19 oktober jongstleden was het eindelijk zover. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij uitgever BSL in Houten werd het boek ‘Ethiek voor artsen arbeid en gezondheid’ gepresenteerd. Het was een zware bevalling geweest. Niet negen maanden, maar, op één dag na had het boek negen jaar nodig gehad om tot ontwikkeling te komen en onder het volk te mogen worden verspreid, zoals André Weel het die middag noemde.

Sensitief

Sekse en gender spelen een rol bij het ontstaan van klachten en bij symptoomperceptie, klachtpresentatie en communicatie. Dit boek biedt een overzicht van de meest recente kennis over sekse- en genderverschillen in ziekte en gezondheid.
Re-integratie

Durven

Bewegen na de diagnose kanker? Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als je kanker hebt heb je wel wat anders aan je hoofd dan bewegen. Toch is bewegen belangrijk bij het herstel.
Kennis en kwaliteit

Vele checklists

Dit boek lees je als bedrijfs- of verzekeringsarts in de eerste plaats voor jezelf. De beroepsrelevante info over burn-out en het effect van telewerk op het professionele welzijn is mooi meegenomen.