Home Boeken etc.

Boeken etc.

Re-integratie

Boekbespreking: ‘Riet breekt niet’

We zien geregeld mensen die worstelen met stress op ons spreekuur en zijn ook zelf vertrouwd met de gevolgen van stress. Katrien Mortelmans bespreekt een nieuw boek over dit onderwerp. De auteurs geven uitleg over het mechanisme achter stress en vertalen de theorie naar concrete en praktijkgerichte handvatten op individueel, team- en organisatieniveau. Ze gebruiken daarbij onder meer de metafoor van het raampje, waarover hieronder meer.

Systematisch analyseren van werkgebonden risico’s

“Boeken schrijven is uit de mode”, zo opent Eric Van de Plas zijn boek ‘De risicoanalyse met de SARIER-methode’ gevat. “Vluchtige losse informatie vind je zo op internet. Maar nergens vind je een samenhangend en systematische behandeling van het onderwerp Risico Analyse (RA).“
Wet en ethiek

Handboek beroepsethiek voor artsen arbeid en gezondheid: Recht doen aan de ander

Het boek ‘Ethiek voor artsen arbeid en gezondheid’ wil op basis van het zevenstappenmodel ‘morele oordeelsvorming’, bedrijfs- en verzekeringsartsen houvast geven bij het nemen van beslissingen in lastige praktijksituaties. TBV sprak met Kevin De Decker, Ruud Meij en André Weel, de drie auteurs van het boek. 

Gaat de ethiek ons verder helpen?

Op 19 oktober jongstleden was het eindelijk zover. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij uitgever BSL in Houten werd het boek ‘Ethiek voor artsen arbeid en gezondheid’ gepresenteerd. Het was een zware bevalling geweest. Niet negen maanden, maar, op één dag na had het boek negen jaar nodig gehad om tot ontwikkeling te komen en onder het volk te mogen worden verspreid, zoals André Weel het die middag noemde.

Sensitief

Sekse en gender spelen een rol bij het ontstaan van klachten en bij symptoomperceptie, klachtpresentatie en communicatie. Dit boek biedt een overzicht van de meest recente kennis over sekse- en genderverschillen in ziekte en gezondheid.
Re-integratie

Durven

Bewegen na de diagnose kanker? Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als je kanker hebt heb je wel wat anders aan je hoofd dan bewegen. Toch is bewegen belangrijk bij het herstel.
Kennis en kwaliteit

Vele checklists

Dit boek lees je als bedrijfs- of verzekeringsarts in de eerste plaats voor jezelf. De beroepsrelevante info over burn-out en het effect van telewerk op het professionele welzijn is mooi meegenomen.
Psychische aandoeningen

‘En wat doe jij?’

Werk/Gezondheid werd eind mei gepresenteerd in het Belgische Leuven op een studiedag van de Wetenschappelijke Vereniging Verzekeringsgeneeskunde1 over psychische arbeidsongeschiktheid.

Boekpresentatie: The Heritage of ICOMH-IFOH

Op donderdag 8 december 2022 vond de presentatie plaats van het boek over de geschiedenis van het International Committee on Occupational Mental Health (ICOMH), in de jaren negentig omgedoopt tot IFOH (International Forum of Organisational Health).
Preventie

‘Harde’ risico’s

Dit boek van vooraanstaande experts biedt een overzicht van werkgebonden risico's op het gebied van veiligheidskunde, arbeidshygiëne en ergonomie.
Nieuwsbrief