Psychische aandoeningen

‘En wat doe jij?’

Werk/Gezondheid werd eind mei gepresenteerd in het Belgische Leuven op een studiedag van de Wetenschappelijke Vereniging Verzekeringsgeneeskunde1 over psychische arbeidsongeschiktheid.

Verzuim door psychische beroepsziekte is grote kostenpost

Het verzuim door psychische beroepsziekten is gemiddeld hoger dan door beroepsziekten aan het bewegingsapparaat. M2t €2,58 miljard per jaar vormen psychische beroepsziekten dan ook een veel grotere kostenpost dan bewegingsapparaat-beroepsziekten (€0,83 miljard per jaar).
Beroepsziekten

Werkgever moet brandweerman met PTSS toch schadevergoeding betalen

De gemeente Emmen heeft rondom traumatische incidenten onvoldoende nazorg verleend aan voormalig brandweerman Ruud Lohuis uit Emmen. Lohuis liep mede daardoor PTSS op en heeft dankzij een uitspraak van de hoogste bestuursrechter, na twintig jaar strijd toch recht op schadevergoeding.
Beroepsziekten

Hoge kostenpost: verzuim psychische beroepsziekte

Verzuim door recent begonnen psychische beroepsziekten is gemiddeld hoger (66,5 dagen) dan door bewegingsapparaatberoepsziekten (27,4 dagen). Hierdoor zijn psychische beroepsziekten een grotere kostenpost (€2,58 miljard per jaar) dan bewegingsapparaat-beroepsziekten (€0,83 miljard per jaar). Zo blijkt uit het monitoren van de periode 2014-2020 in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).
Beroepsziekten

Psychische aandoeningen meest gemelde beroepsziekten in 2022 

In 2022 meldden bedrijfsartsen bijna 3000 beroepsziekten. Psychische aandoeningen, aandoeningen van het bewegingsapparaat en luchtwegaandoeningen door (post)covid-19 zijn het meest gemeld. Dit blijkt uit de kerncijfers beroepsziekten 2023 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB).

Hoger suïciderisico bij vrouwen met een medisch beroep

Vrouwen met een medisch beroep zoals (huis)arts, specialist, apotheker, tandarts of dierenarts, hebben een hoger suïciderisico vergeleken met de algemene bevolking. Bij mannen met vergelijkbare beroepen is het suïciderisico juist beduidend lager dan gemiddeld. De cijfers gelden ook voor andere of hooggekwalificeerde beroepen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Center for Public Health van de Medische Universiteit van Wenen. 

Wat als de dokter zelf psychische klachten heeft?

Het aantal mensen met burn-out of andere psychische problemen is de afgelopen decennia fors gestegen. Desondanks rust er nog altijd een groot taboe op. Stigma is een onderschatte factor met grote impact op verzuim, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en kennis hierover mag daarom niet ontbreken in het onderwijs. Daarom is er nu een educatieve film gemaakt voor het lesprogramma van NSPOH en SGBO.

Bedrijfsarts Youri Versloot: ‘pas wanneer je echt bent uitgevallen dringt het besef door’

Het aantal mensen met burn-out of andere psychische problemen is de afgelopen decennia fors gestegen. Desondanks rust er nog altijd een groot taboe op. Om dat taboe te slechten, maakte Tranzo een educatieve film waarin vijf bedrijfsartsen werden geïnterviewd die zelf kamp(t)en met psychische problemen. Een van is Youri Versloot, bedrijfsarts in opleiding en werkzaam bij de Koninklijke Landmacht.

Enquête: Burn-out is vooral aan jezelf te danken

In hoeverre is een medewerker met een burn-out of burn-out gerelateerde klachten de verantwoordelijkheid van de werkgever? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen, deed Panelwizzard onderzoek onder 1.022 Nederlanders werkzaam in loondienst. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst één op de vijf werkende Nederlanders vindt dat collega’s met een burn-out dit vooral aan zichzelf te danken hebben.

Onderzoek naar virtual reality bij herstel van burn-out 

Het Verwey-Jonker Instituut gaat onderzoeken of virtual reality (vr) een rol kan spelen bij het herstel van mensen die langdurig met burnout thuiszitten. Het instituut richt zich daarbij vooral op sectoren sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang, sectoren waar uitval door overbelasting en burn-out al jaren hoog zijn. 

TBV-congres

Psychische aandoeningen