Psychische aandoeningen

Bevorderen van mentaliserend vermogen

Het begrip mentaliseren komt voort uit de kennis over en behandeling van borderlinepatiënten. Het is het vermogen om gevoelens en gedachten van anderen en jezelf te begrijpen. Bij borderlinepatiënten is de ontwikkeling van de mentaliserende vermogens verstoord. Fonagy en Bateman1,2 hebben dit uitgebreid bestudeerd en een effectieve behandeling uitgevonden, de zogenaamde ‘mentalisatiebevorderende therapie’ (MBT). Uit […]
Beroepsziekten

E-learning beroepsziekte burn-out geüpdatet

Eerst wordt de diagnose toegelicht aan de hand van het NCvB 6-stappenplan en vervolgens wordt geoefend met casuïstiek. De e-learning is voor 1 punt geaccrediteerd en start en eindigt met een toets die aan het einde voldoende moet worden gemaakt. Deelname is gratis. Naar de vernieuwde e-learning

Kunnen is nog geen doen – let zowel op performance als…

In een reactie op het proefschrift van Kristel Weerdesteijn, over arbeidsongeschiktheid en subjectieve gezondheidsklachten, schrijft adjunct-hoofdredacteur Joost van der Gulden een blog over performance en capacity.
Psychische aandoeningen

Wat doet de rattenbestrijder beter dan het Kamerlid?

Meestal betrof dat het kantoorpersoneel en de ingenieurs. Soms door werkdruk, soms door privéomstandigheden, soms door een combinatie daarvan. Maar wat ook opviel… Op een grote afdeling met muskusrattenbestrijders kwam wel veel verzuim voor, maar nooit burn-out. Men had op deze afdeling vaak wel fysieke klachten, bijvoorbeeld door de ziekte van Lyme, ziekte van Weil […]

Geen volksziekte

Om het alvast weg te geven; bovengenoemde verwachting wordt volledig waargemaakt. Het boek start met de geschiedenis van burn-out. In 1974 schreef klinisch psycholoog Herbert Freudenberger een baanbrekend artikel over fysieke en mentale uitputting. Christina Maslach deed vervolgens wetenschappelijk pionierswerk door kernsymptomen te objectiveren met de vragenlijst Maslach Burnout Inventory (MBI). Burn-out is nooit een […]

Het verschil maken met BAT en 4DKL

Ter relativering moet daarbij wel worden opgemerkt dat burn-outklachten in de NEA tot werkgerelateerde vermoeidheidsklachten worden gereduceerd en dat er een nogal mild criterium wordt gehanteerd.3 Kijken we naar het ziekteverzuim dan worden psychische klachten met ruim 7 procent na griep of verkoudheid (44%) en buik-, maag- of darmklachten (8%) het vaakst genoemd.4 Voorts is […]

‘We weten genoeg over burn-out: aan de slag met preventie’

Je doet al lange tijd onderzoek naar de relatie tussen psychische klachten en arbeid. Waar komt deze specifieke interesse vandaan? ‘Ik ben destijds na mijn studie geestelijke gezondheidskunde begonnen in de verslavingszorg. Daar bleek de factor arbeid onderbelicht. Ook was er weinig ‘evidence’ in ons handelen in de dagelijkse praktijk. Toen kwam er een vacature […]
Psychische aandoeningen

Onderzoek naar oorzaken werkstress bij 30-minners

Steinhoff studeerde sociale- en organisatie psychologie in Leiden en werkt nu als onderzoeker arbeidsmarktvraagstukken bij TNO. Sinds maart vorig jaar doet hij daarnaast promotieonderzoek aan het Amsterdam Public Health Instituut APH van het Amsterdam UMC naar werkgerelateerde mentale gezondheidsproblemen. Een onderwerp waarnaar de afgelopen jaren enorm veel onderzoek is gedaan, maar waarbij – volgens Steinhoff […]

Essentie over criteria en behandeling van ASD

ASD, acute stressstoornis (ASS), werd in 1994 voor het eerst opgenomen binnen de DSM-IV als diagnose. Enerzijds zodat betaalbare gezondheidszorg kan worden voorzien voor patiënten met een acuut trauma in een vroeg stadium. Anderzijds met het oog op het kunnen voorspellen van posttraumatische stressstoornis (PTSS), waarbij zo vroegtijdige interventies kunnen worden opgezet. ASS werd gedefinieerd […]
Kwetsbare groepen

Congres Sterk door Werk 

Te gast zijn onder meer de enkele bestuurders uit het convenant Sterk door Werk, waaronder UWV-directeur Guus van Weelden, Erik Dannenberg (Divosa), Dirk Jan van den Berg (Zorgverzekeraars Nederland) en Titia Feldmann (MIND). In het tweede deel van de talkshow komen staatssecretarissen Paul Blokhuis (VWS) en Dennis Wiersma (SZW) aan het woord. Ook Evelien Brouwers, […]

TBV-congres

Psychische aandoeningen