Home Magazine

Magazine

Chronische ziekten

Gewricht sparen

Alexander Hoorntje promoveerde in oktober 2021 aan de UvA op zijn proefschrift over de optimalisatie van de behandeling van jongere, actieve patiënten met artrose in de knie.
Preventie

‘Interesse in stralingsbescherming groeit’

Een kleine groep bedrijfsartsen is gespecialiseerd in straling en de effecten daarvan op werknemers die ermee te maken krijgen. Er is behoefte aan meer mensen die dit werk doen, want straling blijft ook in de toekomst een belangrijke risicofactor in werk. TBV interviewt Rick van Steenkiste, bedrijfs- en stralingsarts. ‘Veel van mijn collega’s buiten de bedrijfsgeneeskunde, maar ook vrienden en kennissen, hebben geen flauw idee wat een stralingsarts doet.’ Jozien Wijkhuijs, Joost van der Gulden
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Een complex concept

Beperkte duurbelastbaarheid – het onvermogen om fulltime te kunnen werken – is een complex concept. Zo blijkt uit onderzoek van Henk-Jan Boersema (Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde, UMCG).

Si, señor silencioso

'Niet dichtbij komen hoor. Je weet wat ik heb gezegd.' Glimlachend kijk ik naar de jongen die voor onze haag ongeduldig op en neer springt. Terwijl de buurvrouw haar zoontje vermanend toe blijft sp...
Re-integratie

Nieuw zorgpad naar werk

Het gros van de patiënten met een knieprothese keert pas een half jaar na de operatie terug op het werk. En drie op de tien gaan zelfs helemaal niet terug binnen een jaar.1 Voor mensen met knieartrose en een baan, is het hervatten van werk een belangrijk doel na hun knieprotheseoperatie (KP).2 Om dit te bevorderen, is in het Nij Smellinghe Ziekenhuis Drachten – samen met Amsterdam UMC, UMC Groningen, Maastricht UMC en verzekeraar ASR – een zorgpad ontwikkeld om deze werkenden beter te begeleiden.

Wel doen en niet omzien?

Hij is er! Het is begin november 2021. De bladeren vallen. De nieuwe Missie, Visie & Strategie (MVS) van de beroepsvereniging NVAB ligt uitgeprint op mijn bureau. Drieëntwintig pagina’s gevuld met goede voornemens. Het document ziet er kleurig en fris uit en nodigt uit tot lezen. Het taalgebruik is helder en eenvoudig, met korte zinnen. Daar houd ik van.
Wet en ethiek

Bepalen of adviseren?

Bij ziekmelding van een werknemer, schakelt de werkgever de bedrijfsarts in. Dat is verplicht. Maar wat is de status van het oordeel van de bedrijfsarts. Is het een advies? Mag ervan worden afgeweken? Is het bindend?
Beroepsziekten

Signaleren en melden van beroepsziekten

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) presenteert jaarlijks een overzicht van beroepsziektemeldingen door bedrijfsartsen. Beroepsziektespecialisten van het NCvB duiden deze meldingen en beschrijven in de verschillende hoofdstukken wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen (zie beroepsziekten.nl/cijfers). Overheid en brancheorganisaties benutten deze informatie voor het arbeidsomstandighedenbeleid. Veel bedrijfsartsen blijken echter een integrale aanpak van beroepsziekten – inclusief het melden – niet in hun werksysteem te hebben opgenomen.

Verband met siliconen borstimplantaten

De siliconenpoli van het Amsterdam UMC (locatie VUmc) evalueert patiënten met systemische klachten die mogelijk in verband staan met siliconen borstimplantaten. Het klachtenpalet is breed en varieert van vermoeidheid, gewrichts- en spierpijn tot cognitieve klachten. Hoewel een causale relatie nooit met zekerheid is vastgesteld, neemt het aantal verwijzingen naar de poli snel toe. Verzekeringsartsen krijgen hier dus ook vaker mee te maken.

Hersenletsel

Een boek over de gevolgen van traumatisch hersenletsel, dat voortborduurt op eerder werk van prof. dr. Minderhoud uit 1984. Een update op basis van actuele wetenschappelijke literatuur.