Home Magazine

Magazine

Psychische aandoeningen

Vooroordelen

Vooroordelen hebben we waarschijnlijk allemaal enigszins, maar als deze je belemmeren in het herstel en ook in hulp zoeken als je psychische problemen hebt, is dat extra lastig. In haar onderzoek probeert promovenda Rebecca Iris Bogaers zicht te krijgen op welke stigmatiserende gedachten een rol spelen bij het wel of niet vertellen aan collega's en leidinggevende als er sprake is van psychische problemen en in welke mate deze gedachten verhinderen dat men ook goede hulp zoekt.
Preventie

Ach, die mannen…

Hoewel de toepassing ervan nog achterblijft komt er mondjesmaat meer kennis beschikbaar over sekse- en genderverschillen in ziekte en gezondheid en wordt er gepleit voor een meer gendersensitieve geneeskunde.1 Ook in dit tijdschrift wordt af en toe aandacht besteed aan man-vrouwverschillen met betrekking tot de aard en de beleving van en de omgang met klachten en symptomen van werkgerelateerde aandoeningen zoals burn-out of hart- en vaatziekten.2,3
Preventie

Huisvrouwen hebben verhoogd risico op hart- en vaatziekten

Huisvrouwen hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vergeleken met werkende vrouwen. Er bestaan duidelijke man-vrouwverschillen in het risico voor cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. 
Re-integratie

Rol naasten bij werkenden met chronische ziekte

Dit proefschrift onderzoekt de invloed van naasten op de werkuitkomsten van werkenden met een chronische ziekte.

Maak het verschil!

Genderdiversiteit staat in Nederland volop in de schijnwerpers. Gender wordt vaak neergezet als een binair concept, mannelijk en vrouwelijk, maar er is een grote verscheidenheid in hoe individuele mensen en groepen gender ervaren en uiten. Het symbool van de regenboog is inmiddels bij velen bekend als teken van genderdiversiteit.

Neuro-inclusief

Dit boek geeft medewerkers en leidinggevenden handvatten om samen een neuro-inclusieve werkplek vorm te geven.

Sensitief

Sekse en gender spelen een rol bij het ontstaan van klachten en bij symptoomperceptie, klachtpresentatie en communicatie. Dit boek biedt een overzicht van de meest recente kennis over sekse- en genderverschillen in ziekte en gezondheid.

Slaapprobleem op het spreekuur

Slechte of ontoereikende slaap kan de gezondheid en veiligheid op het werk beïnvloeden. Gevalideerde vragenlijsten helpen de bedrijfsarts om de geschiktheid van de werknemer voor de functie te beoordelen.

Zijn er gender-discrepanties onder sprekers?

Het artikel van Koop et al. biedt een originele invalshoek, waarbij workshops uitgelichte presentaties zijn die worden verzorgd door de onderzoekers zelf. Hebben mannelijke workshoppresentatoren vaker een biomedische focus op pijn?
Beroepsziekten

Beroepsziekten: aandeel vrouwen 55 procent

Ongeveer 55 procent van de 19.890 beroepsziektemeldingen die de afgelopen vijf jaar bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) zijn geregistreerd betreft vrouwen. Ondanks dat 48 procent van de werkende beroepsbevolking vrouw is (CBS-cijfers 2021).1