Home Magazine

Magazine

Agressie raakt ons allen

Agressie op de werkvloer is een complex en ingrijpend fenomeen dat ook ons als bedrijfs- en verzekeringsartsen raakt. Het komt in verschillende vormen voor, variërend van non-verbaal tot verbaal en zelfs fysiek. Collega De Lange deelt in haar column hoe agressie niet alleen haarzelf, maar ook haar zoon heeft getroffen. Het illustreert de diepgaande impact die agressie kan hebben, niet alleen op het professionele leven van artsen maar ook op hun persoonlijke omgeving.

Agressie tegen artsen wereldwijd probleem

Uit de vele en gevarieerde bijdragen in dit themanummer blijkt dat er veel bekend is over agressie. Het komt ook voor op de werkvloer van artsen, maar grootschalige onderzoeken op dit gebied blijven achter.

Impact van agressie

Mam, heb je weer zo'n rare man op je spreekuur gehad? Deze vraagt wordt me de afgelopen vijf jaar regelmatig gesteld door mijn nu 11-jarige zoon Floris. De impact die de doorgemaakte agressie in de spreekkamer op hem heeft, doet me het meeste.
Kennis en kwaliteit

Veiligheid?

Veiligheidsrisico's onderbelicht in dit handboek over medische zorg aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

Ook voor agressie en geweld geldt: ‘Meten is weten’

Regelmatig verschijnen in de media berichten over agressie en geweld tegen werknemers (externe agressie). Een werkgever heeft de taak dit te voorkomen. Maatwerk is daarbij geboden, omdat iedere situatie uniek is.

Agressie preventief aanpakken

Onacceptabel is agressie door cliënten in de spreekkamer van zorgprofessionals, op straat tegen hulpverleners en de confrontaties in andere contactuele beroepen. Onacceptabel is ook agressie binnen organisaties. Trauma's zijn het gevolg, zowel fysiek als mentaal. Als we willen moet een preventieve aanpak mogelijk zijn.

‘Waar ligt jouw grens?’

De kracht van het boek is dat het zo praktisch is. Iedere arts die meer grip wil krijgen op agressie en grensoverschrijdend gedrag in de dagelijkse praktijk, vindt er zijn gading in. Dat verwondert niet want de leidraad is geschreven door twee Belgische agressie-experts: Dupont en Taghon.
Wet en ethiek

Fysiek geweld tegen de bedrijfsarts: ontslag op staande voet?

Tijdens een (verzuim)spreekuur kunnen de emoties soms hoog oplopen, bijvoorbeeld als de beoordeling of een advies van een bedrijfsarts de medewerker niet bevalt. Is fysiek geweld tegen een bedrijfsarts reden voor ontslag op staande voet?

Kort lontje: explosief of niet?

Een frequent genoemde verandering na niet-aangeboren hersenletsel (NAH) betreft het zogenaamde ‘korte lontje'. Soms kunnen patiënten zelf gevoelens van irritatie, kortaf reageren of boosheid beschrijven. Veelal is het een naaste die daarnaast ook nog (grensoverschrijdende) woede-uitbarstingen rapporteert.

Interactie tussen arts en boze patiënt

In het onderwijs over communicatie is ‘luisteren, samenvatten, doorvragen' een techniek die veelvuldig toegepast wordt. Echter, er zijn, zoals iedereen wel weet, situaties waarin deze techniek niet geschikt is. Wat kun je wel doen wanneer je iemand tegenover je hebt die zich verbaal agressief gedraagt? Wat werkt en hoe pak je dit aan? En wat is het verschil tussen boos en agressief?