Home Magazine

Magazine

Preventief onderzoek van werkenden: Je maintiendrai?

In deze bijdrage praat Carel Hulshof, bedrijfsarts en emeritus-hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, ons bij over de gevolgen van een voorgenomen wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo) voor PAGO, PMO en PGO.
Preventie

Verzuim door tenniselleboog

Draaien van de arm: bij hoe vaak per dag spreek je van 'hoge blootstelling op werk' en 'kans op arbeidsgebonden overbelastingsletsel van de laterale epicondylitis of tenniselleboog'? Dr. Paul Kuijer en collega's vatten het uitgebreide artikel hieronder samen.
Kennis en kwaliteit

Taakdelegatie in de dagelijkse praktijk

Een beetje licht brengen, met plezier werken aan goede dienstverlening en je ontwikkelen als mens en professional. Al meer dan vijf jaar werken we, met taakdelegatie, samen om dit bij klanten werkelijkheid te maken. We leerden van de successen en van wat niet goed ging. Graag delen we die inzichten en de werkwijze die daaruit is ontstaan.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Kritische blik op methodisch beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek is de eerste en vaak voornaamste bron van informatie ten behoeve van de beoordeling door de verzekeringsarts. Het is de plek waar de abstracte juridische criteria worden toegepast op de situatie van de individuele cliënt. Die zit in een situatie waarvan de spelregels niet zo duidelijk zijn voor hem of haar en waarvan het resultaat grote financiële en sociale impact heeft.
Opleiding en registratie

‘Het voelt als een vliegwiel, je gaat harder’

Hoe ga je als praktijkopleider en aios om met leren werken met taakdelegatie tijdens de opleiding? Zij-instromer in de opleiding tot verzekeringsarts Metha Maenhout en haar opleider Rokajja Asgarali zien vooral voordelen. 'Het is voor mij een goede les om dit al tijdens de opleiding te doen en het heeft mijn werk alleen maar leuker gemaakt.'
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Advies aan bedrijfsartsen: ‘Brand je niet aan de FML’

De Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) is een instrument voor de verzekeringsarts om de arbeidsbelastbaarheid in kaart te brengen. De bedrijfsarts doet er goed aan de FML niet te gebruiken, maar de arbeidsbelastbaarheid te beschrijven zoals de NVAB adviseert (BAR of inzetbaarheidsprofiel).
Kennis en kwaliteit

Taakdelegatie in het curriculum

Het doel van de medische vervolgopleiding is om een volwaardig en breed ontwikkelde verzekeringsarts te worden. Om dit doel te bereiken zal het ook noodzakelijk zijn om voldoende bekwaam te worden in het delegeren van werktaken. Dit is onvermijdelijk om te ontwikkelen in de veranderende werkmethodiek binnen het UWV
Kennis en kwaliteit

Taakdelegatie vanuit juridisch perspectief: ‘Standpunt is toe aan opfrissing’

Het NVAB-standpunt Delegatie van taken door de bedrijfsarts (hierna: NVAB-standpunt) beschrijft de randvoorwaarden van taakdelegatie. De wijze waarop taakdelegatie in de praktijk wordt toegepast is echter divers, mede doordat het standpunt een aantal aspecten van taakdelegatie niet of onvoldoende beschrijft. Ik zal hieronder een aantal van deze aspecten bespreken.
Kennis en kwaliteit

Werken met een medisch secretaresse

Er is een groot tekort aan verzekeringsartsen (VA's) bij het UWV. 1,2 Als oplossing hiervoor begon het UWV in 2011 met het inzetten van taakondersteuning door medisch secretaresses (MS). 1 Dit houdt in dat de MS door een VA wordt ingezet om administratieve en secretariële taken over te nemen die anders door de VA zelf worden verricht.
Opleiding en registratie

Gun iedere aios iemand als Cor

Ver voordat het woord taakdelegatie gangbaar werd, deed ik mijn opleiding tot bedrijfsarts bij de interne arbodienst van de Radboud Universiteit. Fijne plek om te werken, leuke collega's en niet alleen onder de artsen. Zo had je Cor die als verpleegkundige een deel van het spreekuur deed in afstemming met enkele artsen. Ook ik had het geluk met hem te kunnen samenwerken.