Preventie

Preventie

‘Interesse in stralingsbescherming groeit’

Bedrijven waarin met straling wordt gewerkt kunnen een beroep doen op een stralingsarts: een bedrijfsarts die zich gespecialiseerd heeft in de effecten van straling op de gezondheid van werknemers. Rick van Steenkiste is zo iemand. Hij is 33 en daarmee een ‘jonge klare’ in deze specialisatie, die toch voornamelijk oudere collega’s kent. Tijdens het interview […]
Preventie

Gezonde leefstijl nauwelijks gespreksthema op het werk

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers veronderstellen dat een derde van hun werknemers geen gezonde leefstijl heeft. Een kleine dertig procent van de werkgevers maakt zich daar zorgen over. Meer dan de helft van de werkgevers gaat bovendien het gesprek over een gezonde leefstijl niet aan met hun werknemers. Een kleine tachtig procent van de […]
Preventie

‘Werkgevers en arboprofessionals kunnen werknemer met psychische klachten beter ondersteunen’

Een groep onderzoekers van de HAN ontwikkelde onlangs de handreiking Blijven werken met psychische klachten voor werkgevers en arbo-professionals. De handreiking moet hen helpen om beter te kunnen omgaan met werknemers die psychische klachten hebben, zodat werkbehoud mogelijk blijft. Suzanne van Hees is een van de onderzoekers. ‘Het probleem zit vaak niet op het niveau van de medewerker.’
Preventie

Waarom bezoeken zwangere vrouwen de bedrijfsarts niet (vaker) preventief?

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Anouk Scheepers met haar onderzoek Zwanger en werk. Waarom bezoeken zwangere vrouwen de bedrijfsarts niet (vaker) preventief?
Beroepsziekten

NVIC ziet verdubbeling arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen

Een arbeidsongeval kan leiden tot gezondheidsschade, arbeidsverzuim en zelfs overlijden. Arbeidsongevallen worden in Nederland met name gerapporteerd door de Inspectie van het ministerie van SZW1, het RIVM2, TNO (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden3) en VeiligheidNL (Letsel Informatie Systeem4). Deze instanties analyseren ongevallen die hebben geleid tot letsel, verzuim, ziekenhuisbehandeling en/of opname en overlijden. Opvallend is dat ongevallen […]
Preventie

Omvang van werkstress: in de preventieketen worden veel stations gemist

De ‘week van de werkstress’ deed haar naam eer aan. Dankzij een recordaantal Covid-19 besmettingen, ontstonden extreem hoge niveaus van werkstress bij zorgpersoneel en in het basisonderwijs. Er waren nog andere cijfers. Werkstress kost inmiddels 3,2 miljard. Ik word altijd een beetje cynisch van het praten over de hoge kosten van ziekteverzuim door werkgerelateerde klachten. […]
Beroepsziekten

RIVM pleit voor aanscherping beoordelingseisen gewasbeschermingsmiddelen

Er zijn aanwijzingen dat mensen die in het verleden lang aan gewasbeschermingsmiddelen hebben blootgestaan, zoals land- en glastuinbouwwerkers, een grotere kans hebben om neurodegeneratieve ziekten als parkinson en alzheimer te krijgen. Deze aandoeningen zouden daarmee aangemerkt kunnen worden als beroepsziekten. Maar ook omwonenden lopen waarschijnlijk een hoger risico. In de Volkskrant reageert Bas Bloem (hoogleraar […]
Preventie

VIVO moet leerkrachten duurzaam inzetbaar houden

Het is deze week de Week van de Werkstress. In het kader daarvan interviewde TBV-online Maartje Bakhuys Roozeboom, onderzoeker en adviseur bij TNO. Zij ontwikkelt een interventie voor werkenden in het primair onderwijs: VIVO – Vitaliteit en inzetbaarheid voor het (primair) Onderwijs.
Covid-19

Pak je rol als adviseur coronabeleid

Het coronavirus (SARS-CoV-2) heeft bewezen een ernstige Covid-19-infectie te kunnen veroorzaken. Vaccinatie blijkt de belangrijkste preventieve maatregel. Het weigeren van vaccinatie is echter een grondrecht waardoor in bepaalde werksituaties niet-gevaccineerden zowel risicolopers als risicovormers kunnen zijn. Het gaat hier om taken waarbij nauw contact met een immuunsuppressieve klant, leerling of patiënt onlosmakelijk verbonden is met […]

47 procent werknemers komt in contact met gevaarlijke stoffen

Peilpraktijken zijn een vorm van surveillancesysteem om epidemiologische gegevens met betrekking tot de blootstelling en gezondheid te verzamelen. Het systeem van peilpraktijken heeft zich al meermaals bewezen als een valide methode, bijvoorbeeld in de Belgische huisartsgeneeskunde en de arbeidsgeneeskunde in Nederland (PIM) en Frankrijk (SUMER). Methodologie Voor deze studie werden 47 arbeidsartsen gerekruteerd en ondergebracht […]

TBV-congres

Preventie

Preventie

Preventie

‘Interesse in stralingsbescherming groeit’

Bedrijven waarin met straling wordt gewerkt kunnen een beroep doen op een stralingsarts: een bedrijfsarts die zich gespecialiseerd heeft in de effecten van straling op de gezondheid van werknemers. Rick van Steenkiste is zo iemand. Hij is 33 en daarmee een ‘jonge klare’ in deze specialisatie, die toch voornamelijk oudere collega’s kent. Tijdens het interview […]
Preventie

Gezonde leefstijl nauwelijks gespreksthema op het werk

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers veronderstellen dat een derde van hun werknemers geen gezonde leefstijl heeft. Een kleine dertig procent van de werkgevers maakt zich daar zorgen over. Meer dan de helft van de werkgevers gaat bovendien het gesprek over een gezonde leefstijl niet aan met hun werknemers. Een kleine tachtig procent van de […]
Preventie

‘Werkgevers en arboprofessionals kunnen werknemer met psychische klachten beter ondersteunen’

Een groep onderzoekers van de HAN ontwikkelde onlangs de handreiking Blijven werken met psychische klachten voor werkgevers en arbo-professionals. De handreiking moet hen helpen om beter te kunnen omgaan met werknemers die psychische klachten hebben, zodat werkbehoud mogelijk blijft. Suzanne van Hees is een van de onderzoekers. ‘Het probleem zit vaak niet op het niveau van de medewerker.’
Preventie

Waarom bezoeken zwangere vrouwen de bedrijfsarts niet (vaker) preventief?

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Anouk Scheepers met haar onderzoek Zwanger en werk. Waarom bezoeken zwangere vrouwen de bedrijfsarts niet (vaker) preventief?
Beroepsziekten

NVIC ziet verdubbeling arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen

Een arbeidsongeval kan leiden tot gezondheidsschade, arbeidsverzuim en zelfs overlijden. Arbeidsongevallen worden in Nederland met name gerapporteerd door de Inspectie van het ministerie van SZW1, het RIVM2, TNO (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden3) en VeiligheidNL (Letsel Informatie Systeem4). Deze instanties analyseren ongevallen die hebben geleid tot letsel, verzuim, ziekenhuisbehandeling en/of opname en overlijden. Opvallend is dat ongevallen […]
Preventie

Omvang van werkstress: in de preventieketen worden veel stations gemist

De ‘week van de werkstress’ deed haar naam eer aan. Dankzij een recordaantal Covid-19 besmettingen, ontstonden extreem hoge niveaus van werkstress bij zorgpersoneel en in het basisonderwijs. Er waren nog andere cijfers. Werkstress kost inmiddels 3,2 miljard. Ik word altijd een beetje cynisch van het praten over de hoge kosten van ziekteverzuim door werkgerelateerde klachten. […]
Beroepsziekten

RIVM pleit voor aanscherping beoordelingseisen gewasbeschermingsmiddelen

Er zijn aanwijzingen dat mensen die in het verleden lang aan gewasbeschermingsmiddelen hebben blootgestaan, zoals land- en glastuinbouwwerkers, een grotere kans hebben om neurodegeneratieve ziekten als parkinson en alzheimer te krijgen. Deze aandoeningen zouden daarmee aangemerkt kunnen worden als beroepsziekten. Maar ook omwonenden lopen waarschijnlijk een hoger risico. In de Volkskrant reageert Bas Bloem (hoogleraar […]
Preventie

VIVO moet leerkrachten duurzaam inzetbaar houden

Het is deze week de Week van de Werkstress. In het kader daarvan interviewde TBV-online Maartje Bakhuys Roozeboom, onderzoeker en adviseur bij TNO. Zij ontwikkelt een interventie voor werkenden in het primair onderwijs: VIVO – Vitaliteit en inzetbaarheid voor het (primair) Onderwijs.
Covid-19

Pak je rol als adviseur coronabeleid

Het coronavirus (SARS-CoV-2) heeft bewezen een ernstige Covid-19-infectie te kunnen veroorzaken. Vaccinatie blijkt de belangrijkste preventieve maatregel. Het weigeren van vaccinatie is echter een grondrecht waardoor in bepaalde werksituaties niet-gevaccineerden zowel risicolopers als risicovormers kunnen zijn. Het gaat hier om taken waarbij nauw contact met een immuunsuppressieve klant, leerling of patiënt onlosmakelijk verbonden is met […]

47 procent werknemers komt in contact met gevaarlijke stoffen

Peilpraktijken zijn een vorm van surveillancesysteem om epidemiologische gegevens met betrekking tot de blootstelling en gezondheid te verzamelen. Het systeem van peilpraktijken heeft zich al meermaals bewezen als een valide methode, bijvoorbeeld in de Belgische huisartsgeneeskunde en de arbeidsgeneeskunde in Nederland (PIM) en Frankrijk (SUMER). Methodologie Voor deze studie werden 47 arbeidsartsen gerekruteerd en ondergebracht […]