Preventie

TNO start test met meten van fysiek belastend werk

Volgens TNO vinden werknemers hun werk vaak niet zo zwaar, maar toch kan blootstelling aan risico’s over de jaren heen leiden tot klachten, beroepsziekten en verzuim. De inzet van sensoren kan helpen risico’s voor de werknemer en het bedrijf inzichtelijk te maken. Deze inzichten kunnen weer leiden tot doelgerichte oplossingen. TNO zoekt bedrijven/werknemers die mee […]
Kennis en kwaliteit

‘Bedrijfsartsen komen te weinig toe aan preventieve taken’

‘De Nederlandse zorg is erg op curatie gericht. Preventie - zoals het belang van een gezonde leefstijl - is gewoon echt een ondergeschoven kindje. Ook bedrijfsartsen hebben een preventieve taak, maar komen daar te weinig aan toe’, vindt hoogleraar Cécile Boot.
Preventie

Expertise van de bedrijfsarts; stof tot nadenken voor de longarts

Tussen de één en vijf miljoen werknemers in Nederland maakt kans op blootstelling aan schadelijke stoffen op de werkvloer en het ondervinden van gezondheidsschade daarvan.
Preventie

Leidraad voor hersteltijd op het werk: pleidooi voor pauze

Elke sporter weet het: hersteltijd is essentieel om (top)prestaties te leveren. Gek genoeg nemen we in ons werk steeds minder tijd voor herstel, wat kan leiden tot fysieke en mentale klachten zoals burn-out. De ‘Leidraad voor hersteltijd op het werk’ is een hulpmiddel om het onderwerp bespreekbaar te maken.
Beroepsziekten

Zwavelzuur is niet van gisteren

Mens en milieu blootgesteld aan zwavelzuur. Een Italiaanse rechtszaak uit 1690 en de Nederlandse vitrioolwetgeving rond de negentiende eeuw. Bespiegelingen op een artikel van bedrijfsartsen Jurjen Breedijk en Teus Brand over een vroege casus medische milieukunde.
Covid-19

Hoe pak je vaccinatie-twijfels aan?

Gebrek aan vertrouwen in de vaccinatie tegen Covid-19 is een serieuze directe en indirecte bedreiging voor de gezondheid.
Beroepsziekten

Gewasbeschermingsmiddelen gevaar voor de gezondheid werknemers

In Medisch Contact gaan bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige Herman Bartstra bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde prof. dr. Frederieke Schaafsma nader op deze problematiek in. In het artikel betogen zij onder meer dat bepaalde toxische stoffen ook onder de grenswaarden al gevaarlijk kunnen zijn. Ook wordt een casus beschreven van een werknemer in bollenteelt die duurzaam in […]
Preventie

Vernieuwde richtlijn contacteczeem

Contactczeem is een van de meest voorkomende beroepsgerelateerde aandoeningen. Volgens de NVAB is deze huidaandoening verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de klachten door beroepsziekten. In de vernieuwde richtlijn wordt beschreven hoe een Handeczeemspreekuur kan worden opgezet en uitgevoerd. Ook geeft de richtlijn een overzicht van argumenten naar werkgevers voor het opzetten van een PMO gericht […]
Preventie

Het motto ‘werken is gezond’ loopt op z’n laatste benen

De sluipende erosie van de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidswetten door bezuinigingen, capaciteitsproblemen en alsmaar toenemende werkvoorraden, leidt tot risico’s voor burgers en uitvoerders. Verzekeringsartsen moeten luid en duidelijk de discussie aanzwengelen over fundamentele veranderingen in het stelsel, in plaats van zich zwijgzaam als kikkers in een pan aan de kook laten brengen.

Beroepscontacteczeem: een zorg voor de werknemer, een taak voor ons

Regelmatig handen wassen is één van de bekendste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vaak de handen wassen, maar ook desinfecteren en langdurig gebruik van handschoenen zijn wel een aanslag op de huid. Ook voor de coronacrisis was bij veel werkenden al sprake van deze hoge huidbelasting en daarmee een verhoogd risico op contacteczeem.

TBV-congres

Preventie

Preventie

TNO start test met meten van fysiek belastend werk

Volgens TNO vinden werknemers hun werk vaak niet zo zwaar, maar toch kan blootstelling aan risico’s over de jaren heen leiden tot klachten, beroepsziekten en verzuim. De inzet van sensoren kan helpen risico’s voor de werknemer en het bedrijf inzichtelijk te maken. Deze inzichten kunnen weer leiden tot doelgerichte oplossingen. TNO zoekt bedrijven/werknemers die mee […]
Kennis en kwaliteit

‘Bedrijfsartsen komen te weinig toe aan preventieve taken’

‘De Nederlandse zorg is erg op curatie gericht. Preventie - zoals het belang van een gezonde leefstijl - is gewoon echt een ondergeschoven kindje. Ook bedrijfsartsen hebben een preventieve taak, maar komen daar te weinig aan toe’, vindt hoogleraar Cécile Boot.
Preventie

Expertise van de bedrijfsarts; stof tot nadenken voor de longarts

Tussen de één en vijf miljoen werknemers in Nederland maakt kans op blootstelling aan schadelijke stoffen op de werkvloer en het ondervinden van gezondheidsschade daarvan.
Preventie

Leidraad voor hersteltijd op het werk: pleidooi voor pauze

Elke sporter weet het: hersteltijd is essentieel om (top)prestaties te leveren. Gek genoeg nemen we in ons werk steeds minder tijd voor herstel, wat kan leiden tot fysieke en mentale klachten zoals burn-out. De ‘Leidraad voor hersteltijd op het werk’ is een hulpmiddel om het onderwerp bespreekbaar te maken.
Beroepsziekten

Zwavelzuur is niet van gisteren

Mens en milieu blootgesteld aan zwavelzuur. Een Italiaanse rechtszaak uit 1690 en de Nederlandse vitrioolwetgeving rond de negentiende eeuw. Bespiegelingen op een artikel van bedrijfsartsen Jurjen Breedijk en Teus Brand over een vroege casus medische milieukunde.
Covid-19

Hoe pak je vaccinatie-twijfels aan?

Gebrek aan vertrouwen in de vaccinatie tegen Covid-19 is een serieuze directe en indirecte bedreiging voor de gezondheid.
Beroepsziekten

Gewasbeschermingsmiddelen gevaar voor de gezondheid werknemers

In Medisch Contact gaan bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige Herman Bartstra bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde prof. dr. Frederieke Schaafsma nader op deze problematiek in. In het artikel betogen zij onder meer dat bepaalde toxische stoffen ook onder de grenswaarden al gevaarlijk kunnen zijn. Ook wordt een casus beschreven van een werknemer in bollenteelt die duurzaam in […]
Preventie

Vernieuwde richtlijn contacteczeem

Contactczeem is een van de meest voorkomende beroepsgerelateerde aandoeningen. Volgens de NVAB is deze huidaandoening verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de klachten door beroepsziekten. In de vernieuwde richtlijn wordt beschreven hoe een Handeczeemspreekuur kan worden opgezet en uitgevoerd. Ook geeft de richtlijn een overzicht van argumenten naar werkgevers voor het opzetten van een PMO gericht […]
Preventie

Het motto ‘werken is gezond’ loopt op z’n laatste benen

De sluipende erosie van de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidswetten door bezuinigingen, capaciteitsproblemen en alsmaar toenemende werkvoorraden, leidt tot risico’s voor burgers en uitvoerders. Verzekeringsartsen moeten luid en duidelijk de discussie aanzwengelen over fundamentele veranderingen in het stelsel, in plaats van zich zwijgzaam als kikkers in een pan aan de kook laten brengen.

Beroepscontacteczeem: een zorg voor de werknemer, een taak voor ons

Regelmatig handen wassen is één van de bekendste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vaak de handen wassen, maar ook desinfecteren en langdurig gebruik van handschoenen zijn wel een aanslag op de huid. Ook voor de coronacrisis was bij veel werkenden al sprake van deze hoge huidbelasting en daarmee een verhoogd risico op contacteczeem.