Preventie

Toxische stoffen in de spreekkamer van de bedrijfsarts: een praktisch stappenplan

Samenvatting Eén op de zes werknemers wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Wat zijn gevaarlijke stoffen en tot welke beroepsziekten kunnen zij leiden? Aan de hand van twee stappenplannen laten we enerzijds zien hoe de bedrijfsarts dient te handelen in geval van een acute vergiftiging én anderzijds bij vermoeden op klachten door een […]
Preventie

Artrose-preventie staat nog in de kinderschoenen

Voor de behandeling van artrose zijn momenteel geen medicijnen of andere effectieve behandelingen beschikbaar. Daarom zou het volgens het Nivel goed zijn om in te zetten op de preventie van artrose. Uit onderzoek van de organisatie blijkt echter dat dit een lastige opgave is. Er zijn verschillende onbeantwoorde vragen, bijvoorbeeld hoe je mensen kunt motiveren […]
Preventie

Oprichting gemeenschappelijke interne dienst wordt eenvoudiger

Een recent koninklijk besluit vereenvoudigt de regels in België voor de oprichting van gemeenschappelijke interne diensten voor preventie en bescherming op het werk. Dit besluit, gepubliceerd op 2 mei 2024 en effectief vanaf 1 juli 2024, maakt het voor werkgevers eenvoudiger om samen te werken op het gebied van werknemerswelzijn. Edelhart Kempeneers, arbeidsarts en medisch directeur van preventiedienst Attentia, praat ons bij.
Preventie

RIVM geeft overzicht erkende leefstijlinterventies

Van steeds meer leefstijlinterventies weten we dat ze voldoen aan de criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM. 
Preventie

Fors meer arbeidsongevallen

Het aantal arbeidsongevallen is vorig jaar met 4% toegenomen ten opzicht van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit het jaar verslag van de Arbeidsinspectie. Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen te melden wanneer sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of een dodelijke afloop. Afgelopen jaar deden zij dat 3.866 keer.
Preventie

NPO bij expertise-onderzoek

Binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde worden regelmatig verdiepende expertise-onderzoeken ingezet wanneer er behoefte is aan een objectieve medische beoordeling, die buiten het bereik van de reguliere bedrijfs- en verzekeringsartsenpraktijk valt. Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) kan onderdeel zijn van een expertise-onderzoek. Dit NPO heeft dan een cruciale rol bij het beoordelen van de cognitieve en psychische functies van individuen in relatie tot werk- en verzekeringsgerelateerde aangelegenheden.

FCE: maak je werk leuker en doelmatiger

‘Waarom hebben we hier niet eerder van gehoord?' is één van de meestvoorkomende reacties in het onderwijs over het vaststellen van werkvermogen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen bij de NSPOH. Dan gaat het over de inzet van FCE-methoden (functionele capaciteit-evaluatie) of de zogenaamde ‘performance-based tests' om een beter beeld te krijgen van het werkvermogen van een persoon.1-4
Preventie

Slecht imago

Bij veel bedrijven heeft de RI&E geen goed imago. De mogelijke meerwaarde ervan wordt vaak onvoldoende onderkend. Hierdoor krijgt de risico-inventarisatie & -evaluatie, waar RI&E voor staat, niet de aandacht en waardering die ze verdient. Dat is een gemiste kans, want een goede RI&E is juist een prima hulpmiddel om ervoor te zorgen dat medewerkers het beste van zichzelf kunnen en willen geven in het belang van hun bedrijf, door hen veilig, gezond en prettig te laten werken.
Beroepsziekten

Contactdermatitis bij OK-assistenten, anesthesiemedewerkers en anesthesiologen

De prevalentie contactdermatitis onder zorgmedewerkers in Nederland ligt tussen de 12 en 65% (1). Contactdermatitis kan lijden tot productiviteitsverlies, verzuim of arbeidsongeschiktheid. Wat is de situatie in het UMC Amsterdam? Lotte van den Oord bracht het in kaart.

Kanker van neus(bij)holte door werk

Kanker van de neusholte of neusbijholte, ook wel sinonasaalcarcinoom genoemd, is een betrekkelijk zeldzame vorm van kanker in het hoofdhalsgebied die ontstaat in het slijmvlies van een van de neusholten of de neusbijholten. Jaarlijks krijgen ongeveer 150 mensen de diagnose.1, 2

TBV-congres

Preventie

Preventie

Toxische stoffen in de spreekkamer van de bedrijfsarts: een praktisch stappenplan

Samenvatting Eén op de zes werknemers wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Wat zijn gevaarlijke stoffen en tot welke beroepsziekten kunnen zij leiden? Aan de hand van twee stappenplannen laten we enerzijds zien hoe de bedrijfsarts dient te handelen in geval van een acute vergiftiging én anderzijds bij vermoeden op klachten door een […]
Preventie

Artrose-preventie staat nog in de kinderschoenen

Voor de behandeling van artrose zijn momenteel geen medicijnen of andere effectieve behandelingen beschikbaar. Daarom zou het volgens het Nivel goed zijn om in te zetten op de preventie van artrose. Uit onderzoek van de organisatie blijkt echter dat dit een lastige opgave is. Er zijn verschillende onbeantwoorde vragen, bijvoorbeeld hoe je mensen kunt motiveren […]
Preventie

Oprichting gemeenschappelijke interne dienst wordt eenvoudiger

Een recent koninklijk besluit vereenvoudigt de regels in België voor de oprichting van gemeenschappelijke interne diensten voor preventie en bescherming op het werk. Dit besluit, gepubliceerd op 2 mei 2024 en effectief vanaf 1 juli 2024, maakt het voor werkgevers eenvoudiger om samen te werken op het gebied van werknemerswelzijn. Edelhart Kempeneers, arbeidsarts en medisch directeur van preventiedienst Attentia, praat ons bij.
Preventie

RIVM geeft overzicht erkende leefstijlinterventies

Van steeds meer leefstijlinterventies weten we dat ze voldoen aan de criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM. 
Preventie

Fors meer arbeidsongevallen

Het aantal arbeidsongevallen is vorig jaar met 4% toegenomen ten opzicht van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit het jaar verslag van de Arbeidsinspectie. Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen te melden wanneer sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of een dodelijke afloop. Afgelopen jaar deden zij dat 3.866 keer.
Preventie

NPO bij expertise-onderzoek

Binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde worden regelmatig verdiepende expertise-onderzoeken ingezet wanneer er behoefte is aan een objectieve medische beoordeling, die buiten het bereik van de reguliere bedrijfs- en verzekeringsartsenpraktijk valt. Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) kan onderdeel zijn van een expertise-onderzoek. Dit NPO heeft dan een cruciale rol bij het beoordelen van de cognitieve en psychische functies van individuen in relatie tot werk- en verzekeringsgerelateerde aangelegenheden.

FCE: maak je werk leuker en doelmatiger

‘Waarom hebben we hier niet eerder van gehoord?' is één van de meestvoorkomende reacties in het onderwijs over het vaststellen van werkvermogen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen bij de NSPOH. Dan gaat het over de inzet van FCE-methoden (functionele capaciteit-evaluatie) of de zogenaamde ‘performance-based tests' om een beter beeld te krijgen van het werkvermogen van een persoon.1-4
Preventie

Slecht imago

Bij veel bedrijven heeft de RI&E geen goed imago. De mogelijke meerwaarde ervan wordt vaak onvoldoende onderkend. Hierdoor krijgt de risico-inventarisatie & -evaluatie, waar RI&E voor staat, niet de aandacht en waardering die ze verdient. Dat is een gemiste kans, want een goede RI&E is juist een prima hulpmiddel om ervoor te zorgen dat medewerkers het beste van zichzelf kunnen en willen geven in het belang van hun bedrijf, door hen veilig, gezond en prettig te laten werken.
Beroepsziekten

Contactdermatitis bij OK-assistenten, anesthesiemedewerkers en anesthesiologen

De prevalentie contactdermatitis onder zorgmedewerkers in Nederland ligt tussen de 12 en 65% (1). Contactdermatitis kan lijden tot productiviteitsverlies, verzuim of arbeidsongeschiktheid. Wat is de situatie in het UMC Amsterdam? Lotte van den Oord bracht het in kaart.

Kanker van neus(bij)holte door werk

Kanker van de neusholte of neusbijholte, ook wel sinonasaalcarcinoom genoemd, is een betrekkelijk zeldzame vorm van kanker in het hoofdhalsgebied die ontstaat in het slijmvlies van een van de neusholten of de neusbijholten. Jaarlijks krijgen ongeveer 150 mensen de diagnose.1, 2