Preventie

Beroepsziekten

Contactdermatitis bij OK-assistenten, anesthesiemedewerkers en anesthesiologen

De prevalentie contactdermatitis onder zorgmedewerkers in Nederland ligt tussen de 12 en 65% (1). Contactdermatitis kan lijden tot productiviteitsverlies, verzuim of arbeidsongeschiktheid. Wat is de situatie in het UMC Amsterdam? Lotte van den Oord bracht het in kaart.

Kanker van neus(bij)holte door werk

Kanker van de neusholte of neusbijholte, ook wel sinonasaalcarcinoom genoemd, is een betrekkelijk zeldzame vorm van kanker in het hoofdhalsgebied die ontstaat in het slijmvlies van een van de neusholten of de neusbijholten. Jaarlijks krijgen ongeveer 150 mensen de diagnose.1, 2
Preventie

Het capability-gedachtegoed

In korte tijd is het capability-denken steeds invloedrijker geworden, ook binnen de bedrijfsgezondheidszorg. Zo is het omarmd door de NVAB, opgenomen in de richtlijn Psychische problemen en biedt de NSPOH scholing over het capability-denken voor bedrijfsartsen en andere professionals. Maar waarom is dit gedachtegoed eigenlijk relevant voor arboprofessionals zoals de bedrijfsarts?
Preventie

Duurzame inzetbaarheid en/of gezond werk?

Er zijn in Nederland nog te veel werknemers die ziek worden door hun werk. In deze Zeepkist pleit ik voor meer samenwerking tussen de bedrijfsarts en de arbeidshygiënist om werknemers beter te beschermen voor ziekte door het werk.
Preventie

Herziene richtlijn Werk-privébalans

De herziene versie van de multidisciplinaire richtlijn Werk-privébalans is beschikbaar. Met nieuwe info over RI&E en PMO/PAGO, een update over preventie en de nieuwe module thuiswerken.
Preventie

Nog PMO’s?

Was het vroeger heel gebruikelijk dat werkgevers hun werknemers een PMO/PAGO aanboden, die vanzelfsprekendheid is er op dit moment zeker niet meer.

Belgische bedrijven worden beboet bij een te hoog verzuim

In 2022 heeft de Belgische regering, onder leiding van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke, een plan ingevoerd gericht op het verminderen van langdurig ziekteverzuim in bedrijven. Dit initiatief, dat vooral focust op bedrijven met een hoog aantal langdurig zieke werknemers, heeft geleid tot het opleggen van boetes aan 173 bedrijven, met een totale waarde van 1,38 miljoen euro.
Preventie

Nieuwe WHO-indicator: Welke ziektelast is toe te schrijven aan risicofactoren op de werkvloer?

De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren dat wordt geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) In 2016 stierven wereldwijd bijna 1,9 miljoen mensen aan werkgerelateerde ziekten (81%) en letsels (19%). Wij […]
Preventie

Huisvrouwen hebben verhoogd risico op hart- en vaatziekten

Huisvrouwen hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vergeleken met werkende vrouwen. Er bestaan duidelijke man-vrouwverschillen in het risico voor cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. 
Preventie

Ach, die mannen…

Hoewel de toepassing ervan nog achterblijft komt er mondjesmaat meer kennis beschikbaar over sekse- en genderverschillen in ziekte en gezondheid en wordt er gepleit voor een meer gendersensitieve geneeskunde.1 Ook in dit tijdschrift wordt af en toe aandacht besteed aan man-vrouwverschillen met betrekking tot de aard en de beleving van en de omgang met klachten en symptomen van werkgerelateerde aandoeningen zoals burn-out of hart- en vaatziekten.2,3

TBV-congres

20e TBV congres

Van der Valk Hotel Utrecht | Utrecht

Preventie

Beroepsziekten

Contactdermatitis bij OK-assistenten, anesthesiemedewerkers en anesthesiologen

De prevalentie contactdermatitis onder zorgmedewerkers in Nederland ligt tussen de 12 en 65% (1). Contactdermatitis kan lijden tot productiviteitsverlies, verzuim of arbeidsongeschiktheid. Wat is de situatie in het UMC Amsterdam? Lotte van den Oord bracht het in kaart.

Kanker van neus(bij)holte door werk

Kanker van de neusholte of neusbijholte, ook wel sinonasaalcarcinoom genoemd, is een betrekkelijk zeldzame vorm van kanker in het hoofdhalsgebied die ontstaat in het slijmvlies van een van de neusholten of de neusbijholten. Jaarlijks krijgen ongeveer 150 mensen de diagnose.1, 2
Preventie

Het capability-gedachtegoed

In korte tijd is het capability-denken steeds invloedrijker geworden, ook binnen de bedrijfsgezondheidszorg. Zo is het omarmd door de NVAB, opgenomen in de richtlijn Psychische problemen en biedt de NSPOH scholing over het capability-denken voor bedrijfsartsen en andere professionals. Maar waarom is dit gedachtegoed eigenlijk relevant voor arboprofessionals zoals de bedrijfsarts?
Preventie

Duurzame inzetbaarheid en/of gezond werk?

Er zijn in Nederland nog te veel werknemers die ziek worden door hun werk. In deze Zeepkist pleit ik voor meer samenwerking tussen de bedrijfsarts en de arbeidshygiënist om werknemers beter te beschermen voor ziekte door het werk.
Preventie

Herziene richtlijn Werk-privébalans

De herziene versie van de multidisciplinaire richtlijn Werk-privébalans is beschikbaar. Met nieuwe info over RI&E en PMO/PAGO, een update over preventie en de nieuwe module thuiswerken.
Preventie

Nog PMO’s?

Was het vroeger heel gebruikelijk dat werkgevers hun werknemers een PMO/PAGO aanboden, die vanzelfsprekendheid is er op dit moment zeker niet meer.

Belgische bedrijven worden beboet bij een te hoog verzuim

In 2022 heeft de Belgische regering, onder leiding van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke, een plan ingevoerd gericht op het verminderen van langdurig ziekteverzuim in bedrijven. Dit initiatief, dat vooral focust op bedrijven met een hoog aantal langdurig zieke werknemers, heeft geleid tot het opleggen van boetes aan 173 bedrijven, met een totale waarde van 1,38 miljoen euro.
Preventie

Nieuwe WHO-indicator: Welke ziektelast is toe te schrijven aan risicofactoren op de werkvloer?

De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren dat wordt geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) In 2016 stierven wereldwijd bijna 1,9 miljoen mensen aan werkgerelateerde ziekten (81%) en letsels (19%). Wij […]
Preventie

Huisvrouwen hebben verhoogd risico op hart- en vaatziekten

Huisvrouwen hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vergeleken met werkende vrouwen. Er bestaan duidelijke man-vrouwverschillen in het risico voor cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. 
Preventie

Ach, die mannen…

Hoewel de toepassing ervan nog achterblijft komt er mondjesmaat meer kennis beschikbaar over sekse- en genderverschillen in ziekte en gezondheid en wordt er gepleit voor een meer gendersensitieve geneeskunde.1 Ook in dit tijdschrift wordt af en toe aandacht besteed aan man-vrouwverschillen met betrekking tot de aard en de beleving van en de omgang met klachten en symptomen van werkgerelateerde aandoeningen zoals burn-out of hart- en vaatziekten.2,3