Beroepsziekten

Beroepsziekten

Promotieonderzoek naar preventie beroepsgerelateerde huidkanker

Mensen die in de buitenlucht werken hebben een twee tot drie keer hoger risico om huidkanker te ontwikkelen.Anne Keurentjes promoveerde onlangs aan de UvA op haar onderzoek naar vroege signalering en preventie van beroepsgerelateerde huidkanker.
Beroepsziekten

Beperk de nachtarbeid!

Nachtwerk veroorzaakt gezondheidsproblemen zowel op korte als lange termijn. Bekende voorbeelden zijn slaapproblemen en cardiovasculaire risico's. Nachtarbeid beperken is uiteraard mogelijk zoals in distributiecentra. Voor werkenden met afgenomen belastbaarheid moet een bedrijfs- en verzekeringsarts een oordeel geven over het inrichten van passende werktijden.
Beroepsziekten

Nadenken over noodzaak van ongezond nachtwerk

De Zeepkist van dit nummer roept op tot meer debat over de noodzaak van nachtarbeid. Nachtarbeid is ongezond en er zijn diverse aanwijzingen dat circadiane ontregeling een risicofactor is voor het ontwikkelen van ziekten zoals een slaapstoornis of cardiovasculaire aandoening.
Arbocuratieve zorg

26% meer verzuim onder jongere zorgmedewerkers 

Het ziekteverzuim onder jonge werknemers in de zorgsector is in een jaar tijd sterk gestegen. Vanaf het derde kwartaal 2021 tot en met het tweede kwartaal van dit jaar, steeg het verzuim met meer dan een kwart. Dit meldt pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM.
Arbocuratieve zorg

Expertisecentrum gevaarlijke stoffen van start

Afgelopen zomer is Lexces, expertisecentrum voor de preventie en beoordeling van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, officieel van start gegaan. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is één van de vijf kennispartners. Het Lexces speelt ook een rol bij de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Deze regeling gaat in op 1 januari 2023.
Beroepsziekten

Ongezonde arbeidsomstandigheden bagagepersoneel Schiphol

De afgelopen dagen is er veel te doen geweest over de arbeidsomstandigheden van bagagemedewerkers op de luchthaven Schiphol. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat bagage- en vrachtbedrijven hun personeel te zwaar werk laten uitvoeren, terwijl de inspectie had geëist dat dat na 2009 niet meer zou gebeuren.

Is beroepsmatige lichamelijke inspanning gezond?

Voor een groot deel van de beroepsbevolking is werk echter de primaire bron van lichamelijke inspanning. De relatie tussen beroepsmatige lichamelijke inspanning en cardiovasculaire mortaliteit is minder uitgebreid onderzocht en de uitkomsten zijn niet consistent. Cillekens en collega’s voerden een systematische review uit van de literatuur die de relatie tussen beroepsmatige lichamelijke inspanning en cardiovasculaire […]
Beroepsziekten

Claimbeoordeling bij werkgebonden aandoeningen

Het Standpunt van de NVAB neemt de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) als uitgangspunt.1 Voor het optreden van een bedrijfsongeval of werkgebonden aandoening is de werkgever in beginsel aansprakelijk, tenzij deze aantoont dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. De zorgplicht heeft als basis de RI&E, waarin de aanpak van arbeidsrisico’s is vastgelegd. Bedrijfsongevallen en werkgebonden […]

Voorspellers van beroepsmatige burn-out

Methodologie: in een literatuuroverzicht1 van longitudinale onderzoeken, gepubliceerd in Engels en vrij beschikbaar, werden voorspellers voor burn-out gepresenteerd naar schadelijk en beschermend effect. MEDLINE, PsychINFO en Embase werden doorzocht van januari 1990 tot augustus 2018, resulterend in 85 studies die 261 voorspellers onderzochten. Resultaten De voorspellers werden gerangschikt in vier hoofd- en dertien subcategorieën (zie […]
Preventie

Gezondheid van tatoeage-artiesten

Genoemde twee onderzoeken tonen aan dat werken als tatoeage-artiest gepaard kan gaan met werkgerelateerde gezondheidsklachten. Keester4 heeft het over klachten aan rug (94%), nek (85%) en schouder (74%). In het onderzoek van Kluger5 gaat het om rugpijn (65%), vingerpijn (41,5%) en spierpijn (28,8%). Volgens Keester4 vertonen tandartsen een vergelijkbaar klachtenbeeld, wat wordt bevestigd door Weisman.6 […]

TBV-congres

19e TBV Congres

Hotel Veenendaal | Veenendaal