Beroepsziekten

Covid-19

COVID-19 infectie: naast een beroepsziekte ook een arbeidsongeval?

Is COVID-19 een beroepsziekte? Volgens velen is COVID-19 inderdaad ondubbelzinnig een beroepsziekte, zeker in het geval van (alle?) gezondheidswerkers (2,3). Anderen vinden dat de blootstelling van ‘gezondheidswerkers’ zeer verschillend van karakter kan zijn en dat er onderscheid in blootstellingsgroepen  dient gemaakt te worden met een indeling naar de intensiteit van de blootstelling. Sommige studies toonden […]
Beroepsziekten

Allergisch voor het uniform?

Werkenden wijten hun huidproblemen met regelmaat aan het dragen van verplichte werkkleding. Om interventie- en preventiemaatregelen te kunnen treffen, is het van belang de klachten goed uit te zoeken.
Beroepsziekten

Zwavelzuur is niet van gisteren

Mens en milieu blootgesteld aan zwavelzuur. Een Italiaanse rechtszaak uit 1690 en de Nederlandse vitrioolwetgeving rond de negentiende eeuw. Bespiegelingen op een artikel van bedrijfsartsen Jurjen Breedijk en Teus Brand over een vroege casus medische milieukunde.
Beroepsziekten

Veilig melden van beroepsziekten

In een niet recent maar nog altijd actueel artikel uit TBV gaat nader in op de (juridische) aspecten en de rol van de bedrijfs- en verzekeringsarts bij het melden van beroepsziekten. Download hier het artikel
Beroepsziekten

Gewasbeschermingsmiddelen gevaar voor de gezondheid werknemers

In Medisch Contact gaan bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige Herman Bartstra bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde prof. dr. Frederieke Schaafsma nader op deze problematiek in. In het artikel betogen zij onder meer dat bepaalde toxische stoffen ook onder de grenswaarden al gevaarlijk kunnen zijn. Ook wordt een casus beschreven van een werknemer in bollenteelt die duurzaam in […]
Preventie

Vernieuwde richtlijn contacteczeem

Contactczeem is een van de meest voorkomende beroepsgerelateerde aandoeningen. Volgens de NVAB is deze huidaandoening verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de klachten door beroepsziekten. In de vernieuwde richtlijn wordt beschreven hoe een Handeczeemspreekuur kan worden opgezet en uitgevoerd. Ook geeft de richtlijn een overzicht van argumenten naar werkgevers voor het opzetten van een PMO gericht […]

Meer ambitie nodig voor de preventie van beroepsziekten

De Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt zich zorgen over het gebrek aan aandacht voor de preventie van beroepsziekten in de bedrijven. In de uitgave Beroepsziekten in beeld schetst de Inspectie SZW de betekenis van het optreden van een beroepsziekte voor individu, werkgever en maatschappij en analyseert oorzaken voor het achterblijven van preventieve maatregelen.

Beroepsziekte, en toch behoud van werk

Wanneer een beroepsziekte optreedt, is terugkeer in eigen werk slechts mogelijk als de oorzaak van de aandoening wordt weggenomen. Een beoordeling van de werkplek is essentieel. Goed kijken is het halve werk, zo blijkt uit de hier beschreven casus over een autopoetser met een beroepsziekte van de huid.

Beroepscontacteczeem: een zorg voor de werknemer, een taak voor ons

Regelmatig handen wassen is één van de bekendste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vaak de handen wassen, maar ook desinfecteren en langdurig gebruik van handschoenen zijn wel een aanslag op de huid. Ook voor de coronacrisis was bij veel werkenden al sprake van deze hoge huidbelasting en daarmee een verhoogd risico op contacteczeem.

Occupational and Environmental Lung Disease

Eind 2020 is het boek Occupational and Environmental Lung Disease verschenen van de European Respiratory Society (ERS). Beroepslongziekten zijn niet zoals andere longziekten alleen het domein van patiënt, huisarts en longarts. Bij beroeps- longziekten moet de bedrijfsarts beslissen over doorwerken of stoppen met werken en samenwerken met andere arboprofessionels en werkgever voor een optimale aanpak.

TBV-congres

Beroepsziekten