Beroepsziekten

Multidisciplinaire COVID richtlijn met aandacht voor arbeid

De richtlijn is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap, Federatie Medisch Specialisten en Long Alliantie Nederland (LAN) in samenwerking met Longfonds, C-support en andere (beroeps)organisaties. De richtlijn kun je hier downloaden.  
Beroepsziekten

Signaleren en melden van beroepsziekten

De NVAB heeft hierover onlangs een standpunt1 geformuleerd (zie ook het kader Stappen bedrijfsarts). Dit zien wij als een pleidooi voor de missie van het NCvB: het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek van werkgebonden aandoeningen en het vaststellen en melden van beroepsziekten. Inspectie SZW doet eveneens een oproep om beroepsziekten beter in beeld […]
Beroepsziekten

RIVM-advies: Neem leeftijd mee in risicobepaling asbestkanker

De belangrijkste vormen van asbestkanker zijn mesothelioom en longkanker. De twee meest toegepaste soorten asbest in Nederland zijn chrysotiel (80-90%) en amfibool (10-20%). Inademing van amfibool-asbest geeft het hoogste risico op het krijgen van mesothelioom. Deze vorm van kanker ontstaat pas gemiddeld ongeveer 40 jaar na de blootstelling. Longkanker door asbest kan al vanaf 10 […]
Beroepsziekten

E-learning beroepsziekte burn-out geüpdatet

Eerst wordt de diagnose toegelicht aan de hand van het NCvB 6-stappenplan en vervolgens wordt geoefend met casuïstiek. De e-learning is voor 1 punt geaccrediteerd en start en eindigt met een toets die aan het einde voldoende moet worden gemaakt. Deelname is gratis. Naar de vernieuwde e-learning
Covid-19

Werkgevers aansprakelijk gesteld voor gevolgen covid-besmetting

TBV-online besteedde recent al aandacht aan het feit dat covid en long covid ook als beroepsziekte en zelfs als bedrijfsongeval kunnen worden aangemerkt. Het gaat dan met name om verpleegkundigen, ambulancemedewerkers, politie- en brandweermensen die door en tijdens hun beroepsuitoefening met het virus werden geïnfecteerd. Het feit dat covid infectie ook een beroepsziekte of bedrijfsongeval […]
Beroepsziekten

Oververmoeid door hinderlijk geluid

Blijkbaar is er een drempel om hinderlijk geluid bespreekbaar te maken of wordt er onvoldoende urgentie aan toegekend. De urgentie valt echter niet te overschatten. Zo vertelt Sophia Kramer, neuropsycholoog en hoogleraar auditief functioneren aan het Amsterdam UMC, in een interview in Trouw: ‘Hoewel we luisteren met onze oren, is het brein essentieel bij de […]
Beroepsziekten

Ziektelijst blijft ongewijzigd na vervolgonderzoek naar chroom-6 en HDI

Chroom-6 is een metaal dat gebruikt wordt in onder meer verf, coatings of geïmpregneerd hout. Het element is daardoor in veel producten terug te vinden zoals auto’s, treinen, boten, militaire voertuigen, verwarmingsinstallaties, leidingen en machines. Verwerkt in de producten kan het geen kwaad, maar bij aanbrengen of bewerken (schuren, zagen, lassen, gritstralen etc.) kan chroom-6 […]
Beroepsziekten

NVIC ziet verdubbeling arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen

Een arbeidsongeval kan leiden tot gezondheidsschade, arbeidsverzuim en zelfs overlijden. Arbeidsongevallen worden in Nederland met name gerapporteerd door de Inspectie van het ministerie van SZW1, het RIVM2, TNO (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden3) en VeiligheidNL (Letsel Informatie Systeem4). Deze instanties analyseren ongevallen die hebben geleid tot letsel, verzuim, ziekenhuisbehandeling en/of opname en overlijden. Opvallend is dat ongevallen […]
Beroepsziekten

Start Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Rob van Lint, consultant bij ABDTOPConsult en voormalig inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, is door het ministerie van SZW aangesteld als kwartiermaker. ABDTOPConsult is een kleine adviesgroep van ervaren topambtenaren binnen de Rijksoverheid, die snel inzetbaar is bij complexe of urgente vraagstukken. Kennisbundeling In het LEC-SB werken verschillende organisaties samen en wordt de […]
Beroepsziekten

RIVM pleit voor aanscherping beoordelingseisen gewasbeschermingsmiddelen

Er zijn aanwijzingen dat mensen die in het verleden lang aan gewasbeschermingsmiddelen hebben blootgestaan, zoals land- en glastuinbouwwerkers, een grotere kans hebben om neurodegeneratieve ziekten als parkinson en alzheimer te krijgen. Deze aandoeningen zouden daarmee aangemerkt kunnen worden als beroepsziekten. Maar ook omwonenden lopen waarschijnlijk een hoger risico. In de Volkskrant reageert Bas Bloem (hoogleraar […]

TBV-congres

Beroepsziekten