Beroepsziekten

Beroepsziekten

Psychische aandoeningen meest gemelde beroepsziekten in 2022 

In 2022 meldden bedrijfsartsen bijna 3000 beroepsziekten. Psychische aandoeningen, aandoeningen van het bewegingsapparaat en luchtwegaandoeningen door (post)covid-19 zijn het meest gemeld. Dit blijkt uit de kerncijfers beroepsziekten 2023 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB).
Beroepsziekten

Beroepsziekteregistratierichtlijn Carpaal Tunnel Syndroom herzien

De beroepsziekteregistratierichtlijn Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) is aangepast. Zodra deze is goedgekeurd door de stuurgroep registratierichtlijnen van het NCvB komt de herziene registratierichtlijn op de website van het NCvB. 
Beroepsziekten

Beroepsziekte meldingen 2022

De Arbowet schrijft voor dat bedrijfsartsen vermoede en vastgestelde beroepsziekten melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Jaarlijks presenteert het NCvB een overzicht van de meldingen met een duiding (beroepsziekten.nl). Psychische aandoeningen zijn het meest gemeld.
Beroepsziekten

Ziekte van Dupuytren vermoedelijk werkgerelateerd

De Ziekte van Dupuytren, een bindweefselaandoening die kromstand van de vingers kan veroorzaken, is naar alle waarschijnlijkheid werkgerelateerd. Tot die conclusie komen onderzoekers van het UMCG en de universiteit van Oxford.
Beroepsziekten

‘Met mijn dienstverlening hield ik een verziekt systeem in stand’

Eind februari stopte Ernst Harderwijk als bedrijfsarts voor een grote vracht- en bagage afhandelaar op de luchthaven Schiphol. Hij levert daarmee een flink percentage van zijn omzet in. Zijn vertrek lost de problemen in de sector niet op, beseft hij. Maar aanblijven ook niet. ‘Er verandert niets aan de zware werkomstandigheden van vracht- en bagagemedewerkers. Doorgaan kon ik voor mijzelf niet langer meer verantwoorden.’
Beroepsziekten

Commissie wil tegemoetkoming voor meer beroepsziekten

Op 1 januari 2023 ging de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten in. Vanaf die datum kunnen slachtoffers die een beroepsziekte hebben opgelopen een eenmalige tegemoetkoming krijgen van € 22.839,00. Het gaat om mensen met longkanker door blootstelling aan asbest, met schildersziekte en beroepsastma. Maar volgens de commissie lijst beroepsziekten moeten meer beroepsziekten in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. 
Chronische ziekten

Driekwart long covid patiënten werkt niet of minder

De gevolgen van long covid (post-covid syndroom) op de gezondheid, sociale participatie en werk zijn groot. Patiënten hebben gemiddeld 18 gezondheidsklachten. Het merendeel is ernstig vermoeid, driekwart werkt niet (of minder) en kan sociale rollen minder vervullen. De vraag naar zorg is groot: gemiddeld raadpleegden patiënten zes zorgverleners.
Beroepsziekten

Gehoorschade is nog altijd actueel

Het aantal meldingen van beroepsgebonden gehoorschade bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) neemt af. Het is niet waarschijnlijk dat dit de werkelijkheid representeert. Dit artikel meldt de herziening van de registratierichtlijnen ter ondersteuning van een goede bedrijfsgeneeskundige praktijk voor zowel vaststelling als preventie van gehoorschade en tinnitus als beroepsziekte. Jaarlijks rapporteert het NCvB over […]
Chronische ziekten

 Online inzetbaarheidstraining voor patiënten met infectieziekten

Op werkwijzer.nu kunnen patiënten met infectieziekten een online training volgen die hen ondersteunt bij werken en aan het werk blijven. Het gaat dan met name om mensen die kampen met bijvoorbeeld Q-koorts, corona of de ziekte van Lyme. De training is ontwikkeld door C-support en Q-support in samenwerking met de HAN en het Centrum Werk Gezondheid.
Arbocuratieve zorg

Hand- en polsaandoeningen: Starten met niet-chirurgische behandeling zou de standaard moeten zijn

Tijdens het aankomend TBV-congres op 15 maart 2023, zal prof. dr. Ruud Selles onder meer uitgebreid ingaan op de terugkeer naar werk bij pols-hand aandoeningen. Hij kan daarbij putten uit een database met meer dan 150.000 behandeluitkomsten.

TBV-congres

Beroepsziekten