Wet en ethiek

Wet en ethiek

Bepalen of adviseren?

Deze vragen zijn interessant en van praktisch belang, omdat nog weleens wordt gedacht dat wat de bedrijfsarts aangeeft, zonder meer moet worden opgevolgd. De bedrijfsarts is immers de medisch deskundige. De gedachte dat de bedrijfsarts bepaalt, kan ook worden afgeleid uit jurisprudentie. Zo staat in een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 11 juni 2020 […]
Wet en ethiek

Ramkoers?

TBV bespreekt in principe elke uitgave een tuchtzaak tegen een bedrijfs- of verzekeringsarts. Ook Medisch Contact maakt regelmatig melding van tuchtzaken tegen bedrijfsartsen. Rode draad in recent gepubliceerde uitspraken en de door Mark van de Laar besproken zaken is de onvoldoende geboden zorg door de bedrijfsarts en het gebrek aan reflectief vermogen. Werknemers mogen van […]
Wet en ethiek

Tuchtcolleges: aantal klachten blijft op laag niveau

Alle cijfers en achtergrondinformatie zijn overzichtelijk samengevat in een online magazine. Daarin reflecteren zorgverleners ook op de mogelijkheden om meer te leren van het tuchtrecht. Overigens is de structuur van de tuchtcolleges gewijzigd. Per 1 april zijn er nog maar drie regionale tuchtcolleges (Amsterdam, Den Bosch en Zwolle). Het centraal tuchtcollege behandelt zaken in hoger […]

De bedrijfsarts en het tuchtrecht in 2021; uitspraken van het Centraal…

Bedrijfsartsen moeten zich voor hun handelen regelmatig verantwoorden bij de medisch tuchtrechter. Dat is voor de direct betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. In dit artikel gaat Mark van de Laar, advocaat bij Capra Advocaten Maastricht, verder op dit onderwerp in.
Wet en ethiek

Bedrijfsarts laat na reikwijdte spreekuur te bespreken

Kern van de klacht betreft de vertrouwensrelatie: de wijze van rapporteren en het onvoldoende betrekken van de verkregen medische informatie bij het oordeel en de advisering. De maatregel ‘berisping’ wordt bij het centraal tuchtcollege (zaak C2019-230) omgezet in een waarschuwing. De feiten De bedrijfsarts, verweerster in deze zaak, krijgt een verzoek om een medewerkster voor […]
Wet en ethiek

Het duurzaamheidscriterium: niet uitvoerbaar!     

Het duurzaamheidscriterium is met goed fatsoen niet goed uitvoerbaar, stelt verzekeringsarts en jurist Jim Faas. Daar zijn twee heel belangrijke redenen voor, die op zich al voldoende zijn om acuut met deze beoordelingen te stoppen. Er is namelijk geen enkele oplossing in zicht.
Wet en ethiek

Toename van gegrond verklaarde klachten

Uit de jaarverslagen van de tuchtcolleges blijkt dat het aantal klachten tegen artsen de afgelopen jaren ongeveer gelijk is gebleven. Wel is er echter een duidelijke toename in het aantal klachten tegen bedrijfsartsen. Of de hoeveelheid gegrondverklaarde klachten tegen hen ook toeneemt is niet bekend. Er is onderzocht in hoeverre gegrond- verklaarde tuchtzaken tegen bedrijfsartsen […]
Wet en ethiek

Bedrijfsarts mag verzoek om second opinion niet weigeren

Een traject verzuimbegeleiding verliep niet soepel. De klagende werknemer had weinig vertrouwen in de bedrijfsarts en de beroepsgroep in het algemeen.
Beroepsziekten

Veilig melden van beroepsziekten

In een niet recent maar nog altijd actueel artikel uit TBV gaat nader in op de (juridische) aspecten en de rol van de bedrijfs- en verzekeringsarts bij het melden van beroepsziekten. Download hier het artikel
Wet en ethiek

COVID-19 en verwikkelingen vaccinatie: beroepsziekte, arbeidsongeval?

In België hebben werknemers recht op vergoeding voor schade door arbeidsongeval of beroepsziekte. Er zijn aparte regelingen voor werknemers in de privésector en voor overheidspersoneel, maar de verschillen tussen beide zijn van weinig belang voor wat volgt.

TBV-congres

Wet en ethiek