Wet en ethiek

OCTAS komt met drie varianten voor vereenvoudigd arbeidsongeschiktheidsstel

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstel (OCTAS) heeft haar advies uitgebracht aan minister Van Gennip (SZW). In dat advies presenteert OCTAS drie varianten waardoor het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid vereenvoudigd kan worden. Ook doet de OCTAS een aantal voorstellen om knelpunten voor mensen zonder (recent) arbeidsverleden aan te pakken.
Wet en ethiek

Agressief gedrag melden?

Agressie is in het kader van de arbeidsongeschiktheid een regelmatig voorkomend onderwerp bij de bedrijfs- en verzekeringsarts. Agressie van een werknemer jegens de bedrijfs- of verzekeringsarts ook. Dit leidde het afgelopen decennium ook enkele keren tot een tuchtklacht bij de tuchtcolleges voor de gezondheidszorg. Uit deze uitspraken kunnen lessen getrokken worden voor met name de bedrijfsgeneeskundige. Grootste leerpunt hierbij is dat de arts uiterst terughoudend moet zijn met het melden van agressief gedrag van een werknemer naar diens werkgever. Dit is slechts in zeer uitzonderlijke situaties toegestaan en dient ook als laatste redmiddel te worden gezien.
Wet en ethiek

Fysiek geweld tegen de bedrijfsarts: ontslag op staande voet?

Tijdens een (verzuim)spreekuur kunnen de emoties soms hoog oplopen, bijvoorbeeld als de beoordeling of een advies van een bedrijfsarts de medewerker niet bevalt. Is fysiek geweld tegen een bedrijfsarts reden voor ontslag op staande voet?

Morele vragen vereisen speciale aanpak

De sociale geneeskunde van arbeid en gezondheid (arbeidsgeneeskunde) is een uitdagend werkveld. De problemen die zich hier voordoen zijn complex. Er zijn meer partijen - belanghebbenden - op het speelveld dan alleen de dokter en de patiënt. De leef- en arbeidssituatie spelen mee. Dat vraagt om een speciale aanpak.
Wet en ethiek

Huisarts is geen bedrijfsarts

De klacht in deze tuchtzaak gaat over een huisarts die als arboarts werkzaam is bij een gecertificeerde arbodienst. Klaagster verwijt de arts onder meer dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld door diagnoses te stellen en medicatiebeleid voor te stellen in plaats van klaagsters belastbaarheid te beoordelen. Tevens zou de supervisie niet op orde zijn.
Wet en ethiek

Cannabisgebruik bij Belgische uitzendkrachten

In België is cannabis als illegale drug verboden. Juridisch heeft bezit voor eigen gebruik de laagste vervolgingsprioriteit. Van Kerckhove bevroeg uitzendkrachten over hun cannabisgebruik.
Wet en ethiek

Belgische werkgever beboet wegens indirecte discriminatie

Voor het eerst is een Belgische werkgever door het arbeidshof van Brussel veroordeeld wegens indirecte discriminatie, vanwege het niet voeren van een effectief beleid tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze uitspraak benadrukt het belang van beschermende maatregelen voor werknemers, met name vrouwelijke, tegen dergelijk gedrag op de werkplek.

Belgische bedrijven worden beboet bij een te hoog verzuim

In 2022 heeft de Belgische regering, onder leiding van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke, een plan ingevoerd gericht op het verminderen van langdurig ziekteverzuim in bedrijven. Dit initiatief, dat vooral focust op bedrijven met een hoog aantal langdurig zieke werknemers, heeft geleid tot het opleggen van boetes aan 173 bedrijven, met een totale waarde van 1,38 miljoen euro.

Handboek beroepsethiek voor artsen arbeid en gezondheid: Recht doen aan de ander

Het boek ‘Ethiek voor artsen arbeid en gezondheid’ wil op basis van het zevenstappenmodel ‘morele oordeelsvorming’, bedrijfs- en verzekeringsartsen houvast geven bij het nemen van beslissingen in lastige praktijksituaties. TBV sprak met Kevin De Decker, Ruud Meij en André Weel, de drie auteurs van het boek. 
Wet en ethiek

Werkgever klaagt over e-mail bedrijfsarts

Bedrijfsartsen communiceren veel met werkgevers en werknemers via de e-mail. Hiermee zijn oordelen en adviezen vastgelegd. Bedrijfsartsen moeten zich realiseren dat een e-mail kan worden ingebracht in een gerechtelijke procedure.

TBV-congres

Congres Gezond, vitaal en duurzaam werk

Van der Valk hotel Tiel | Tiel