Wet en ethiek

Wet en ethiek

Waarom ik toch maar een expertise aanvraag…

Hieronder een reactie op het artikel ‘De (on)zin van expertises’ van Bas Sorgdrager en Gilbert Wijntjes dat onlangs in TBV verscheen. Ron Gerritsen, zelfstandig bedrijfsarts en supervisor, legt uit waarom hij zich uit vrees voor loonsancties genoodzaakt voelt om bij een vastgelopen re-integratietraject een expertise of deskundigenoordeel aan te vragen. Wijntjes en Sorgdrager krijgen het laatste woord.
Wet en ethiek

UWV mag experimenteren met sollicitatieplicht

Het demissionair kabinet geeft UWV de ruimte om te gaan experimenteren met de sollicitatieplicht van WW-gerechtigden. Voor een aanzienlijke groep mensen met een WW-uitkering komt die plicht te vervallen. Het experiment heeft een doorlooptijd van vier jaar. 

Toetsingskader digitale zorg uitgebreid

De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) heeft recent een uitgebreide versie van het Toetsingskader digitale zorg gepresenteerd. In het document kun je als zorgverlener precies terugzien aan welke voorwaarden en eisen je moet voldoen als het gaat om digitale zorg en communicatie met patiënten. 
Wet en ethiek

Deskundigen in het bestuursrecht

Tot zo'n 15 jaar geleden zocht de bestuursrechter bij twijfel aan het verzekeringsgeneeskundig oordeel zijn heil bij psychiaters, neurologen en orthopedisch chirurgen. Aan hen werd de ultieme expertise toegedicht bij meningsverschillen over arbeidsongeschiktheid. Bij hoge uitzondering kwam er een verzekeringsarts aan te pas.
Wet en ethiek

Verwijzen doe je in afstemming

Het regionaal tuchtcollege heeft een klacht tegen een bedrijfsarts ongegrond verklaard. In beroep heeft het centraal tuchtcollege dit oordeel bevestigd. De klagende werknemer verwijt de bedrijfsarts dat hij in een e-mailbericht aan de werkgever zijn beroepsgeheim heeft geschonden. Een aanvullende klacht over een verwijzing is onvoldoende geformuleerd.

OCTAS komt met drie varianten voor vereenvoudigd arbeidsongeschiktheidsstel

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstel (OCTAS) heeft haar advies uitgebracht aan minister Van Gennip (SZW). In dat advies presenteert OCTAS drie varianten waardoor het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid vereenvoudigd kan worden. Ook doet de OCTAS een aantal voorstellen om knelpunten voor mensen zonder (recent) arbeidsverleden aan te pakken.
Wet en ethiek

Agressief gedrag melden?

Agressie is in het kader van de arbeidsongeschiktheid een regelmatig voorkomend onderwerp bij de bedrijfs- en verzekeringsarts. Agressie van een werknemer jegens de bedrijfs- of verzekeringsarts ook. Dit leidde het afgelopen decennium ook enkele keren tot een tuchtklacht bij de tuchtcolleges voor de gezondheidszorg. Uit deze uitspraken kunnen lessen getrokken worden voor met name de bedrijfsgeneeskundige. Grootste leerpunt hierbij is dat de arts uiterst terughoudend moet zijn met het melden van agressief gedrag van een werknemer naar diens werkgever. Dit is slechts in zeer uitzonderlijke situaties toegestaan en dient ook als laatste redmiddel te worden gezien.
Wet en ethiek

Fysiek geweld tegen de bedrijfsarts: ontslag op staande voet?

Tijdens een (verzuim)spreekuur kunnen de emoties soms hoog oplopen, bijvoorbeeld als de beoordeling of een advies van een bedrijfsarts de medewerker niet bevalt. Is fysiek geweld tegen een bedrijfsarts reden voor ontslag op staande voet?

Morele vragen vereisen speciale aanpak

De sociale geneeskunde van arbeid en gezondheid (arbeidsgeneeskunde) is een uitdagend werkveld. De problemen die zich hier voordoen zijn complex. Er zijn meer partijen - belanghebbenden - op het speelveld dan alleen de dokter en de patiënt. De leef- en arbeidssituatie spelen mee. Dat vraagt om een speciale aanpak.
Wet en ethiek

Huisarts is geen bedrijfsarts

De klacht in deze tuchtzaak gaat over een huisarts die als arboarts werkzaam is bij een gecertificeerde arbodienst. Klaagster verwijt de arts onder meer dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld door diagnoses te stellen en medicatiebeleid voor te stellen in plaats van klaagsters belastbaarheid te beoordelen. Tevens zou de supervisie niet op orde zijn.

TBV-congres

Wet en ethiek