Wet en ethiek

Belgische bedrijven worden beboet bij een te hoog verzuim

In 2022 heeft de Belgische regering, onder leiding van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke, een plan ingevoerd gericht op het verminderen van langdurig ziekteverzuim in bedrijven. Dit initiatief, dat vooral focust op bedrijven met een hoog aantal langdurig zieke werknemers, heeft geleid tot het opleggen van boetes aan 173 bedrijven, met een totale waarde van 1,38 miljoen euro.

Handboek beroepsethiek voor artsen arbeid en gezondheid: Recht doen aan de ander

Het boek ‘Ethiek voor artsen arbeid en gezondheid’ wil op basis van het zevenstappenmodel ‘morele oordeelsvorming’, bedrijfs- en verzekeringsartsen houvast geven bij het nemen van beslissingen in lastige praktijksituaties. TBV sprak met Kevin De Decker, Ruud Meij en André Weel, de drie auteurs van het boek. 
Wet en ethiek

Werkgever klaagt over e-mail bedrijfsarts

Bedrijfsartsen communiceren veel met werkgevers en werknemers via de e-mail. Hiermee zijn oordelen en adviezen vastgelegd. Bedrijfsartsen moeten zich realiseren dat een e-mail kan worden ingebracht in een gerechtelijke procedure.
Wet en ethiek

Bedrijfsarts mist professionele distantie

Een bedrijfsarts krijgt een berisping voor onprofessioneel gedrag. Het centraal tuchtcollege oordeelde anders dan het regionaal tuchtcollege over de klacht dat de bedrijfsarts zich niet had moeten laten leiden door persoonlijke frustraties en zich in meer neutrale bewoordingen over klager had moeten uitlaten.
Wet en ethiek

Bedrijfsarts biedt onvoldoende supervisie

De feiten De bedrijfsarts en de arts hebben een ‘Samenwerkingsovereenkomst bedrijfsarts en basisarts’ (hierna: de Samenwerkingsovereenkomst) getekend.1 In deze Samenwerkingsovereenkomst van 21 januari 2021 zijn werkafspraken vastgelegd. Daarin is bepaald dat de arts onder bepaalde omstandigheden te allen tijde de bedrijfsarts moet raadplegen, zoals bij vermoeden van werkgerelateerde klachten, bij een onduidelijke medische situatie en […]
Wet en ethiek

Arts voorwaardelijk geschorst

Het centraal tuchtcollege heeft een arts, werkzaam als bedrijfsarts, voorwaardelijk geschorst. Naast het feit dat hij geen supervisie had geregeld, heeft de arts onvoldoende zorg verleend door onzorgvuldig te zijn in de verslaglegging van zijn bevindingen.
Wet en ethiek

Bedrijf bloedt voor niet opvolgen advies bedrijfsarts

De adviezen van een bedrijfsarts niet opvolgen kan grote financiële gevolgen hebben voor de werkgever. Softwareontwikkelaar Chipsoft sloeg het dringende advies in de wind om mediation in te zetten omdat er volgens het bedrijf geen sprake was van een arbeidsconflict. De kantonrechter oordeelde snoeihard en stelde de betrokken werknemer op vrijwel alle fronten in het gelijk. Deze kreeg onder meer een transitievergoeding en een billijke schadevergoeding. 
Preventie

Er zijn nog steeds veel werkplekken waar gerookt wordt

Roken is op heel veel plaatsen verboden. Het mag bijvoorbeeld niet in de horeca, in een openbaar gebouw of op de werkplek. Maar hoe zit het als je thuiszorgmedewerker, kraamverzorgende, schoonmaker, meubelbezorger, kapper of pedicure aan huis bent? Volgens het Trimbos Instituut is het recht op een rookvrije werkplek voor hen vaak niet geregeld.
Wet en ethiek

Wanneer is onderzoek zorgvuldig?

Een vrouw met chronische pijnklachten heeft zich arbeidsongeschikt gemeld voor haar werk in de schoonmaak. De gevraagde expertise naar aanleiding van de WIA-beoordeling is naar oordeel van het regionaal tuchtcollege voldoende zorgvuldig uitgevoerd.
Wet en ethiek

Loonsanctie werkgever niet altijd terecht

In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam oordeelde de rechter dat een werkgever geen loonsanctie hoefde te betalen na het volgen van een advies van de bedrijfsarts. Eerder oordeelde de Centrale Raad van Beroep anders. Die stelde dat dit valt onder het eigen risico van de werkgever.

TBV-congres

20e TBV congres

Van der Valk Hotel Utrecht | Utrecht