Home Nieuws

Nieuws

Verzekeringsartsen zouden wel wat trotser op hun beroep mogen zijn

Begin april trad Kevin De Decker aan als voorzitter van de NVVG. Hij volgt in die functie Rob Kok op, die de voorzittershamer bijna zeven jaar hanteerde. TBV-online sprak met de gaande en komende voorzitter over bereikte resultaten en toekomstige uitdagingen.
Preventie

Zes procent meer arbeidsongevallen in 2022

In 2022 ontving de Arbeidsinspectie 3.700 meldingen van arbeidsongevallen, zes procent meer dan in 2021. Evenals vorige jaren waren industrie, bouwnijverheid, handel, vervoer en opslag de meest risicovolle sectoren. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

De penurie – verslag van het symposium Medische Wereld

Een verslag van Katrien Mortelmans van een gevestigde waarde onder de symposia: het symposium Medische Wereld. Katrien Mortelmans is redacteur van TBV.

Multiproblematiek: kijk verder dan de medische diagnose

Belemmerende factoren voor participatie of re-integratie zijn niet altijd verbonden aan de medische situatie van een cliënt. Bijkomende factoren zitten soms meer in de weg. Verzekeringsartsen zouden daar aandacht voor moeten hebben, vindt Kor Brongers,  die promoveert op “Integrale participatiegerichte dienstverlening voor klanten met multiproblematiek”. Hij vertelt over zijn onderzoek tijdens het Muntendam Symposium, dat op 8 juni in Amsterdam plaatsvindt.
Preventie

Slechte werk-privébalans door nachtwerk

Mensen die in de nacht werken, hebben meer dan 2,5 keer zoveel kans op een slechte werk-privébalans. Zij vinden het lastiger om werk en privé te combineren dan mensen die alleen overdag werken. Dit blijkt uit nieuw onderzoek dat het RIVM en TNO deden naar ervaringen van nachtwerkers.
Beroepsziekten

Beroepsziekteregistratierichtlijn Carpaal Tunnel Syndroom herzien

De beroepsziekteregistratierichtlijn Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) is aangepast. Zodra deze is goedgekeurd door de stuurgroep registratierichtlijnen van het NCvB komt de herziene registratierichtlijn op de website van het NCvB. 
Psychische aandoeningen

Hoger suïciderisico bij vrouwen met een medisch beroep

Vrouwen met een medisch beroep zoals (huis)arts, specialist, apotheker, tandarts of dierenarts, hebben een hoger suïciderisico vergeleken met de algemene bevolking. Bij mannen met vergelijkbare beroepen is het suïciderisico juist beduidend lager dan gemiddeld. De cijfers gelden ook voor andere of hooggekwalificeerde beroepen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Center for Public Health van de Medische Universiteit van Wenen. 

Bijdragen aan beter opgeleide verzekeringsartsen

TBV-online besteedt de komende tijd aandacht aan collega’s die een extra stap zetten voor de sociale geneeskunde. Ze ondernemen naast hun werk als bedrijfs- of verzekeringsarts activiteiten om het werkveld verder te brengen. Deze keer: Marleen Lammers, verzekeringsarts opleider Academie SMZ bij UWV.
Psychische aandoeningen

Wat als de dokter zelf psychische klachten heeft?

Het aantal mensen met burn-out of andere psychische problemen is de afgelopen decennia fors gestegen. Desondanks rust er nog altijd een groot taboe op. Stigma is een onderschatte factor met grote impact op verzuim, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en kennis hierover mag daarom niet ontbreken in het onderwijs. Daarom is er nu een educatieve film gemaakt voor het lesprogramma van NSPOH en SGBO.
Kennis en kwaliteit

De toekomst van gezond en veilig werken

Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat er in de komende twintig jaar op ons afkomt als het gaat om gezond en veilige werken. In totaal zijn 33 ontwikkelingen in kaart gebracht die naar verwachting een impact op gezond en veilig werken zullen hebben.