Home Nieuws

Nieuws

Opleiding en registratie

Meer extramurale artsen nodig: extramurale opleiding en -praktijk versterken

In het veranderende zorglandschap zijn meer extramurale artsen nodig, voor meer preventie, meer nadruk op functioneren en participeren van mensen in hun eigen leefomgeving, meer zorg in de directe woon- en werkomgeving, en terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Dat vraagt om aanpassing van de basisopleiding geneeskunde, de vervolgopleidingen, en de praktijk.
Psychische aandoeningen

Enquête: Burn-out is vooral aan jezelf te danken

In hoeverre is een medewerker met een burn-out of burn-out gerelateerde klachten de verantwoordelijkheid van de werkgever? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen, deed Panelwizzard onderzoek onder 1.022 Nederlanders werkzaam in loondienst. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst één op de vijf werkende Nederlanders vindt dat collega’s met een burn-out dit vooral aan zichzelf te danken hebben.
Beroepsziekten

Commissie wil tegemoetkoming voor meer beroepsziekten

Op 1 januari 2023 ging de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten in. Vanaf die datum kunnen slachtoffers die een beroepsziekte hebben opgelopen een eenmalige tegemoetkoming krijgen van € 22.839,00. Het gaat om mensen met longkanker door blootstelling aan asbest, met schildersziekte en beroepsastma. Maar volgens de commissie lijst beroepsziekten moeten meer beroepsziekten in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. 
Psychische aandoeningen

Onderzoek naar virtual reality bij herstel van burn-out 

Het Verwey-Jonker Instituut gaat onderzoeken of virtual reality (vr) een rol kan spelen bij het herstel van mensen die langdurig met burnout thuiszitten. Het instituut richt zich daarbij vooral op sectoren sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang, sectoren waar uitval door overbelasting en burn-out al jaren hoog zijn. 
Opleiding en registratie

‘Private financiering bedrijfsartsenopleiding is recept voor rampspoed’

‘Een recept voor rampspoed’, zo noemt NVAB-voorzitter Boyd Thijssens de huidige, private financiering van de opleiding tot bedrijfsarts. Hij deed deze uitspraak naar aanleiding van de nieuwste rapportage van het Capaciteitsorgaan, dat de komende jaren een afnemend aanbod van bedrijfsartsen voorziet. ‘Het evenwicht is nu al niet meer binnen 10 jaar te herstellen’, stelt Thijssens. ‘Blijven wachten op een wonder is gewoonweg niet te verantwoorden.’ 

33% meer ziekmeldingen in 2022

Uit de jaarcijfers van Arbo Unie blijkt dat het aantal verzuimmeldingen in 2022 ruim dertig procent meer was ten opzichte van 2021. De pieken in verzuim zijn in maart en december, maanden waarin er een griepgolf was. De sectoren detailhandel, industrie, onderwijs en dienstverlening laten een wat hogere decemberpiek zien.
Kennis en kwaliteit

Langdurig vooroverbuigen voorspeller voor langdurig ziekteverzuim

Vooroverbuigen is een bewezen risicofactor voor langdurig ziekteverzuim. De wetenschappelijke basis hiervan is echter gebouwd op subjectieve zelf-rapportages, werkplekbezoeken en ‘expert opinions’, elk met hun eigen tekortkomingen. Gupta en collega’s onderzochten in een prospectieve cohort studie de dosis-respons relatie tussen vooroverbuigen op het werk, geobjectiveerd met accelerometrie-metingen, en het risico op langdurig ziekteverzuim.

Werkgevers moeten arbeidsongeval voortaan zelf onderzoeken 

Werkgevers moeten sinds begin dit jaar een meldingsplichtig arbeidsongeval zelf onderzoeken én op papier zetten hoe ze herhaling denken te kunnen voorkomen. De arbeidsinspectie denkt dat werkgevers hierdoor tijd en geld investeren in de verbetering van veiligheidsmaatregelen en -cultuur in plaats van zich bezig te houden met juridische procedures en het betalen van boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Boekpresentatie: The Heritage of ICOMH-IFOH

Op donderdag 8 december 2022 vond de presentatie plaats van het boek over de geschiedenis van het International Committee on Occupational Mental Health (ICOMH), in de jaren negentig omgedoopt tot IFOH (International Forum of Organisational Health).

De bedrijfsarts die de P.C. Hooftprijs won

Wist je dat er ooit een bedrijfsarts was die de P.C. Hooftprijs heeft gewonnen? André Weel schrijft in zijn nieuwe blog over Willem Brakman, schrijver en geneeskundige. Weel is bedrijfsarts niet praktiserend en curator bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk. Hij schrijft een historisch blog voor TBV-online.