Home Nieuws

Nieuws

Re-integratie

Ablatio retinae. Hoelang blijft de patiënt arbeidsongeschikt?

Op 9 november 2023 werden Vlaamse verzekeringsartsen ingewijd in recent wetenschappelijk onderzoek uit eindwerken en doctoraten in de verzekeringsgeneeskunde in België. TBV-redacteur Katrien Mortelmans selecteerde uit de studiedag de bijdrage over netvliesloslating van Liesbeth Wellens (1), winnaar van de Wetenschappelijke Benevermedexprijs 2022-2023.
Preventie

Nieuwe WHO-indicator: Welke ziektelast is toe te schrijven aan risicofactoren op de werkvloer?

De World Health Organisation (WHO) en de International Labour Organisation (ILO) maken samen inschattingen van de ‘Work-related Burden of Disease and Injury’. Hiermee kwantificeren ze het aantal sterfgevallen en de hoeveelheid gezondheidsverlies veroorzaakt door beroepsrisicofactoren.

Loondoorbetaling bij ziekte. Wat zeggen de politieke partijen?

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen geanalyseerd. Dit geeft inzicht in hun standpunten met betrekking tot loondoorbetaling bij ziekte. Wat zijn de partijen hiermee van plan?
Wet en ethiek

Handboek beroepsethiek voor artsen arbeid en gezondheid: Recht doen aan de ander

Het boek ‘Ethiek voor artsen arbeid en gezondheid’ wil op basis van het zevenstappenmodel ‘morele oordeelsvorming’, bedrijfs- en verzekeringsartsen houvast geven bij het nemen van beslissingen in lastige praktijksituaties. TBV sprak met Kevin De Decker, Ruud Meij en André Weel, de drie auteurs van het boek. 

Gaat de ethiek ons verder helpen?

Op 19 oktober jongstleden was het eindelijk zover. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij uitgever BSL in Houten werd het boek ‘Ethiek voor artsen arbeid en gezondheid’ gepresenteerd. Het was een zware bevalling geweest. Niet negen maanden, maar, op één dag na had het boek negen jaar nodig gehad om tot ontwikkeling te komen en onder het volk te mogen worden verspreid, zoals André Weel het die middag noemde.
Psychische aandoeningen

Verzuim door stress steeg in een jaar met ruim 8% 

In het afgelopen jaar (juli 2022 tot en met juni 2023) steeg het langdurig verzuim door stressgerelateerde klachten met 8,4%. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare die gezamenlijk werkzaam zijb voor circa 1 miljoen werknemers.
Psychische aandoeningen

Veel jongeren hebben last van klimaatstress 

Een op de vijf jonge mensen zegt regelmatig tot vaak stress te voelen als ze aan de klimaatcrisis denken. Ze voelen zich moedeloos, machteloos, piekeren erover of slapen slecht. Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos. 
Arbocuratieve zorg

Patiëntenfederatie: maak werk onderwerp van gesprek in de spreekkamer

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat werk veel vaker onderwerp van gesprek moet zijn in de spreekkamer van huisarts en medisch specialist. ‘Het levert heel veel op als mensen met een ziekte of beperking in staat worden gesteld om te kunnen blijven werken, niet in de laatste plaats voor henzelf.’
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Zelfverwachte verzuimduur en ervaren gezondheid zijn belangrijke herstel-voorspellers 

De zelf verwachte verzuimduur en ervaren gezondheidstoestand blijken de belangrijkste voorspellers voor herstel binnen 13 weken onder zieke werklozen. Dit blijkt uit onderzoek onder 9.720 UWV-cliënten.
Kennis en kwaliteit

Prinsjesdagsymposium 2023: ‘de aarde heeft ons niet nodig, maar wij de aarde wel’

Gisteren vond het Prinsjesdagsymposium plaats, het jaarlijkse symposium voor aios en hun praktijkopleiders. Het thema dit jaar was 'Planetary Health en duurzame zorg: welke rol kunnen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen spelen?'. Het werd een serieuze, maar inspirerende dag. ‘We kunnen zoeken naar oplossingen die goed zijn voor de medewerkers én voor het milieu.’