Home actueel

actueel

Preventie

Omvang van werkstress: in de preventieketen worden veel stations gemist

Iedere maand schrijft Angelique de Rijk op deze plaats een blog over het snijvlak van praktijk en wetenschap. Ze is hoogleraar Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder arbeidsre-integratie en is verbonden aan de vakgroep Sociale Geneeskunde van de universiteit Maastricht. Deze column is op persoonlijke titel geschreven.

Vroegtijdig herkennen van signalen helpt langdurig psychisch verzuim voorkomen

Piekeren, lusteloosheid en gespannenheid zijn drie belangrijke voorspellers voor uitval van een werknemer. Aan de hand van deze drie signalen kunnen werkgevers inschatten of een werknemer in de gevarenzone komt, nog voordat die zich ziekmeldt. Dat blijkt uit het promotieonderzoek Stress en ziekteverzuim; voorspellende factoren en oorzakelijke mechanismen van verzuim door psychische klachten van Marieke van Hoffen. Van Hoffen, bedrijfsarts bij HumanCapitalCare en redactielid van TBV, promoveert vrijdag 26 november aan de VU. De bijeenkomst kan hier live worden gevolgd.
Covid-19

Positieve aspecten van de coronacrisis

Bedrijfsarts Henk Hennink ziet ook voordelen van de coronacrisis en hoopt dat we sommige lessen mee kunnen nemen naar de toekomst. Deze column werd geschreven kort voor de recente coronamaatregelen werden afgekondigd. De strekking van dit artikel verandert daardoor niet.

Podcast over gendersensitieve geneeskunde

70 tot 90 procent van de patiënten met onverklaarbare klachten is vrouw. Waarom krijgen vrouwelijke patiënten minder vaak een (juiste) diagnose? Wat is de impact hiervan op hun leven? Hoe kan dit in de toekomst anders en beter? In de podcast Geen kleine man nemen AudioCollectief SCHIK en journalist Sofie Peeters deze problematiek onder de loep.

Allemaal naar kantoor? Ziekteverzuim piekt

Het gemiddelde verzuimpercentage steeg in oktober 2021 naar 4,6%. Dat is de grootste stijging sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020. Dat blijkt uit cijfers van ArboNed en HumanCapitalCare.
Opleiding en registratie

Campagne ‘De andere dokter’ krijgt een vervolg

 ‘De andere dokter’, de campagne om jonge geneeskundestudenten enthouasiast te maken voor het domein arbeid & gezondheid, krijgt een vervolg. Gepassioneerde aios en gevestigde namen kruipen achter de microfoon om onder meer via podcasts hun passie over het vak te delen. Hiermee wil de campagne laten zien dat arbeid & gezondheid een interessante richting is met veel carrièremogelijkheden.  
Beroepsziekten

RIVM pleit voor aanscherping beoordelingseisen gewasbeschermingsmiddelen

Er zijn aanpassingen nodig in de toelatingseisen waarmee gewasbeschermingsmiddelen beoordeeld worden en de richtlijnen die daarvoor gelden. Dit om mogelijke gezondheidseffecten van deze middelen beter te kunnen aantonen. Dat adviseert het RIVM na onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Kennis en kwaliteit

Zijn aios wel ondernemend genoeg?

Dit is een reactie van Joost van der Gulden, hoofd van de SGBO en redacteur van TBV, op de discussie die gaande is over het toetsboek waarmee opleiders en aios moeten werken.
Psychische aandoeningen

Onderzoek naar oorzaken werkstress bij 30-minners

Als het om mentale gezondheid gaat, gelden voor jongere werknemers andere stressoren dan voor oudere werknemers. Dat is althans de hypothese van Malte Steinhoff. Hij doet promotieonderzoek naar werkgerelateerde mentale gezondheidsproblemen bij 30-minners.  
Preventie

VIVO moet leerkrachten duurzaam inzetbaar houden

Het is deze week de Week van de Werkstress. In het kader daarvan interviewde TBV-online Maartje Bakhuys Roozeboom, onderzoeker en adviseur bij TNO. Zij ontwikkelt een interventie voor werkenden in het primair onderwijs: VIVO – Vitaliteit en inzetbaarheid voor het (primair) Onderwijs.