Home actueel

actueel

Kennis en kwaliteit

Pesten op het werk

Een boekbespreking van TBV-redacteur Katrien Mortelmans over het boek Gepest op het werk. Herken, bespreek en voorkom pestgedrag op de werkvloer. 'De wetgever [in België] heeft begrepen dat je niet moet wachten tot mensen elkaar beginnen te pesten: organisaties dienen hun arbeidscultuur proactief aan te pakken.'

Evaluatie pilot-interventie gericht op gezond werken in de nacht voor ziekenhuis-medewerkers

Nachtwerk krijgt de laatste tijd veel aandacht, onder andere KRO Pointer besteedde hier recent aandacht aan. Een groep onderzoekers evalueerde recent een pilot-interventie waarmee ziekenhuismedewerkers gezonder zouden kunnen werken in de nacht. TBV-online publiceert dit onderzoek na review van collega's.

Tips over een duurzaam en positief verzuimbeleid

Redacteur Katrien Mortelmans las het boek 'Verzuim, maak er werk van!' van Dr. Bart Teuwen. 'Dr. Teuwen pleit in essentie voor het duurzaam aanhouden van een warm-zakelijke dialoog. Hoe? Door te investeren in onderling vertrouwen tussen leidinggevende en werknemer.'

Ervaren belemmeringen in het functioneren bij het post-COVID-syndroom

Ellen Roukema, arts in opleiding tot verzekeringsarts, deed onderzoek naar de invloed van het post-COVID-syndroom (PCS) op het functioneren van mensen. Ze deed dit in het kader van haar opleiding, maar haar onderzoek ging ook door de review van collega's en het resultaat is hier te lezen, op TBV-online.
Kennis en kwaliteit

De toekomst van gezond en veilig werken

Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat er in de komende twintig jaar op ons afkomt als het gaat om gezond en veilige werken. In totaal zijn 33 ontwikkelingen in kaart gebracht die naar verwachting een impact op gezond en veilig werken zullen hebben.

Sfeerimpressie 19e TBV congres

Op 15 maart heeft het 19e TBV congres plaatsgevonden. Een 1-daags congres voor bedrijfs- en verzekeringsartsen over hand- en polsklachten. Bekijk de sfeerbeelden.

IN MEMORIAM: Raphael Masschelein (1942 – 2023)

André Weel, bedrijfsarts, schrijft een In Memoriam voor professor Raphael Masschelein, een enthousiaste docent en onvermoeibare ambassadeur.

Samenwerken met de praktijkondersteuner bedrijfsarts, is dat nou leuk?

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Jan Ruurd de Roos, inmiddels bedrijfsarts, die samen met Bianca Schalk en Claudia Greijn onderzoek deed naar de ervaringen van (bedrijfs)artsen werkzaam bij Zorg van de Zaak in de samenwerking met de praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB). De focus lag hierbij op het werkplezier van de arts, welke aspecten het werkplezier vergrootten en welke het werkplezier mogelijk bedreigden.

KRO Pointer besteedt aandacht aan slaapproblemen door nachtwerk

Gisteren was NVAB-voorzitter Boyd Thijssens aan het woord in een radio- en televisie-aflevering van KRO Pointer. Het programma besteedt op de radio en in een televisie-uitzending aandacht aan slaapproblemen door nachtwerk.
Beroepsziekten

‘Met mijn dienstverlening hield ik een verziekt systeem in stand’

Eind februari stopte Ernst Harderwijk als bedrijfsarts voor een grote vracht- en bagage afhandelaar op de luchthaven Schiphol. Hij levert daarmee een flink percentage van zijn omzet in. Zijn vertrek lost de problemen in de sector niet op, beseft hij. Maar aanblijven ook niet. ‘Er verandert niets aan de zware werkomstandigheden van vracht- en bagagemedewerkers. Doorgaan kon ik voor mijzelf niet langer meer verantwoorden.’