Home actueel

actueel

Dit mag u niet missen!

Deze week niet alleen een blog van André Weel, maar ook een uitnodiging voor de boekpresentatie van het boek The Heritage of ICOMH-IFOH: Mental Health at Work 1964-2005! Lees de blog en meld u aan.
Arbocuratieve zorg

Hand- en polsaandoeningen: Starten met niet-chirurgische behandeling zou de standaard moeten zijn

Tijdens het aankomend TBV-congres op 15 maart 2023, zal prof. dr. Ruud Selles onder meer uitgebreid ingaan op de terugkeer naar werk bij pols-hand aandoeningen. Hij kan daarbij putten uit een database met meer dan 150.000 behandeluitkomsten.

Commissiewerk maakt het vak nog breder en leuker

De komende periode besteedt TBV-online extra aandacht aan collega's die zich naast hun dagelijkse taken inzetten voor het werkveld in aanvullende functies. Deze keer: Arthur Schulte, aios verzekeringsgeneeskunde bij UWV Groot Amsterdam. 'Deelname aan de commissie geeft mij de mogelijkheid om al tijdens de opleiding op iets hoger niveau bezig te zijn met het vak.'
Covid-19

Ruim 1.200 Wia-beoordelingen vanwege corona. Merendeel arbeidsongeschikt

In de eerste negen maanden van 2022 heeft UWV in totaal 1239 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met langdurige coronaklachten. In het merendeel van de gevallen zijn zij volledig arbeidsongeschikt verklaard.
Kennis en kwaliteit

Onderzoek ontmoet praktijk. Verslag van de Academiseringsdag Arbeid en Gezondheid

Na drie jaar van lockdowns vond op woensdagmiddag 2 november de 11e Academiseringsdag Arbeid en Gezondheid plaats op de vertrouwde plek: het Atrium in de Medische Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Kennis en kwaliteit

Congresverslag VG-dagen 2022

Op 2, 3 en 4 november stonden de jaarlijkse Verzekeringsgeneeskundige Dagen (VG)-dagen weer op het programma in Almere. De VG-dagen werden op woensdagavond geopend door congresvoorzitter Harrie Veneman.Veneman benadrukte tijdens de opening dat ‘evidence’ nodig is om ook in de dagelijkse praktijk van de verzekeringsarts een besluit te kunnen nemen. Hij was dan ook verheugd dat het publiek deze avond meegenomen zou worden in de wereld van de wetenschap.

Wilt u even een kruisje zetten?

'Het Philipsconcern, groot geworden met gloeilampen, zegde ooit de verlichting vaarwel en ging zich concentreren op electronica voor medische doeleinden. Nu, vele jaren verder, houd ik de adem in. Want er zijn problemen met de CPAP-apparaten. Slaapapneupatiënten zouden schadelijke schuimdeeltjes kunnen inademen. De kosten van de terugroepactie belopen vele miljoenen. Hoe moeten de patiënten nu verder zonder apparaat? Ademloos volg ik de ontwikkelingen. Het laatste nieuws is dat 4000 werknemers hun baan gaan verliezen. Harde tijden voor Philips.'

Verandering in slaapkwaliteit bij deelnemers multidisciplinair behandeltraject gericht op chronische pijn

Slaapstoornissen worden gedefinieerd als ‘stoornis in het slaap-waakpatroon’, zoals slapeloosheid of insomnie, het obstructiefslaapapneusyndroom, het rustelozebenensyndroom (‘restlesslegssyndrome’), nachtelijke kuitkrampen, het vertraagde slaapfasesyndroom en narcolepsie. Karolin Oldenburg, aios bedrijfsgeneeskunde bij Zorg van de Zaak deed een prospectieve cohort-onderzoek naar deelnemers aan een multidisciplinair behandeltraject gericht op chronische pijn en hun slaapkwaliteit.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Communicatie tussen verzekeringsarts en arbeidsdeskundige kan beter

Aios verzekeringsgeneeskunde Arthur Schulte deed onderzoek naar het contact tussen arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen bij de claimbeoordeling. Betere communicatie kan het beoordelingsproces efficiënter maken, is een van de conclusies. Maar dan moeten verzekeringsartsen wel duidelijker aangeven wat ze concreet bedoelen.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Contact gezocht. Waarom, waarover en hoe overleggen arbeidsdeskundigen met verzekeringsartsen bij de claimbeoordeling bij UWV?

Het doel van dit onderzoek is om bij claimbeoordelingen in het kader van de WIA- en eerstejaarsziektewetbeoordeling bij UWV te onderzoeken welke redenen arbeidsdeskundigen hebben om te overleggen met de verzekeringsarts en hoe dit praktisch verloopt. Inzicht hierin kan de communicatie en efficiëntie doen verbeteren. Het betreft een kwalitatief onderzoek via vragenlijsten en interviews met acht arbeidsdeskundigen van een afdeling Sociaal Medisch Zaken van UWV.