Home actueel

actueel

Meer over cultuursensitieve zorg

Verkeerd begrepen worden, patiënten die niet meer terugkeren naar de zorginstelling of andere ideeën hebben over de behandeling. Verschillen in cultuur kunnen voor wrijving en onbegrip zorgen tussen zorgverlener en patiënt. Het aantal mensen met een migratie-achtergrond zal de komende jaren alleen maar toenemen. Hoe werk je als zorgverlener cultuursensitief?
Beroepsziekten

Meer aandacht voor contactdermititis als beroepsziekte op de OK

Bijna 8% van de operatieassistenten en leden van het anasthesieteam hebben last van contactdermatitis, zo blijkt uit Amsterdams onderzoek, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NVtg). Dat is een fors percentage en de onderzoekers vinden daarom dat er meer aandacht moet komen voor de beroepsziekte contactdermatitis.
Kennis en kwaliteit

De veranderende rol van de arts door AI

Over artificial intelligence (AI) is veel te doen. ChatGPT bijvoorbeeld, wordt steeds vaker gebruikt als informatiebron. Ook beroepsmatig. De KNMG houdt daarom op 9 november een webinar over de veranderende rol van de arts door AI.

Verslag minisymposia NSPOH januari en april 2023

In de eerste helft van 2023 presenteerden 12 bedrijfsartsen in opleiding en verzekeringsartsen in opleiding de bevindingen van hun onderzoek. Hieronder een inkijk in de gepresenteerde resultaten.

Steeds meer jongeren hebben mentale klachten door werkstress

Jongeren ervaren steeds meer beginnende mentale klachten door werkstress. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van TNO in opdracht van het ministerie van SZW. 

Hoe gaan we in de sociale zekerheid om met onze angst voor de free rider?

Dit is een opiniebijdrage van bedrijfsarts Rob Hoedeman, over de gevaren en kansen van de 'free rider'-theorie. 'In dit artikel is de hypothese uitgewerkt dat in ons stelsel en uitvoeringspraktijk voor sociale zekerheid, evolutionair bepaalde patronen meespelen om de kans op [dit] gedrag te minimaliseren. In de praktijk gaat dit ten koste van werknemers die zich als ‘samenwerkers’ opstellen maar in genoemde situaties ervaren dat ze als free riders benaderd worden. '

‘Als artsen moeten we vaker aan mensen zelf vragen wat ze denken en ervaren’

Onlangs ging hoogleraar Maria van den Muijsenbergh met pensioen. Ze was hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het RadboudUMC, een leerstoel die in het leven geroepen werd door Pharos. Ze nam afscheid met een symposium op donderdag 29 juni. Haar hele carrière zette ze zich in voor mensen met een moeilijke sociaaleconomische positie. ‘We hebben allemaal zorg nodig die aansluit bij onze persoonlijke omstandigheden.’
Kennis en kwaliteit

Onderzoek naar inzet PA en VS in bedrijfsgezondheidszorg 

De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) publiceerde onlangs een onderzoek naar de inzet van physician assistent (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) in de bedrijfsgezondheidszorg. 
Wet en ethiek

Bedrijf bloedt voor niet opvolgen advies bedrijfsarts

De adviezen van een bedrijfsarts niet opvolgen kan grote financiële gevolgen hebben voor de werkgever. Softwareontwikkelaar Chipsoft sloeg het dringende advies in de wind om mediation in te zetten omdat er volgens het bedrijf geen sprake was van een arbeidsconflict. De kantonrechter oordeelde snoeihard en stelde de betrokken werknemer op vrijwel alle fronten in het gelijk. Deze kreeg onder meer een transitievergoeding en een billijke schadevergoeding. 
Kennis en kwaliteit

Regionale netwerkbijeenkomst over nachtwerk

Na ruim vijf jaar pauze heeft UWV Eindhoven onlangs weer een regionale netwerkbijeenkomst georganiseerd voor UWV-bedrijfsartsen, -verzekeringsartsen en -arbeidsdeskundigen uit de regio. Ruim 70 deelnemers kwamen op de netwerkbijeenkomst af die als thema nachtwerk had.