Home actueel Pagina 2

actueel

Kwetsbare groepen

Schaamte over psychische problemen leidt tot discriminatie op de arbeidsmarkt

Dit is een blog van Joost van der Gulden, redacteur van TBV en opleidingsdirecteur Eerstelijnsvervolgopleidingen bij het Radboudumc, over het stigma bij werkenden en werkzoekenden met psychische problemen.

Een veiligheidscultuur, wat is dat eigenlijk?

Karolien van Nunen verdedigde op 14 maart haar proefschrift ‘Safety Cultivation. An integrative approach to improve organizational safety culture’ in Antwerpen. Haar promotoren zijn prof. dr. ir. Genserik Reniers (TU Delft, UAntwerpen) en prof. dr. Koen Ponnet (UGent). Een proefschriftbespreking van TBV-redacteur Katrien Mortelmans.

Onderzoek naar thuiswerken in re-integratietrajecten zoekt deelnemers

De coronacrisis heeft ons interessante lessen geleerd over de zin en onzin van thuiswerken. Promovenda Liz Beekman brengt de voor- en nadelen ervan in kaart, om zo een leidraad te creëren voor het implementeren van thuiswerken in re-integratietrajecten bij verzuim. Om die leidraad te kunnen opstellen, heeft ze mensen nodig die willen deelnemen aan haar onderzoek. TBV sprak haar over het onderzoek en over haar oproep.
Kennis en kwaliteit

Pesten op het werk

Een boekbespreking van TBV-redacteur Katrien Mortelmans over het boek Gepest op het werk. Herken, bespreek en voorkom pestgedrag op de werkvloer. 'De wetgever [in België] heeft begrepen dat je niet moet wachten tot mensen elkaar beginnen te pesten: organisaties dienen hun arbeidscultuur proactief aan te pakken.'

Evaluatie pilot-interventie gericht op gezond werken in de nacht voor ziekenhuis-medewerkers

Nachtwerk krijgt de laatste tijd veel aandacht, onder andere KRO Pointer besteedde hier recent aandacht aan. Een groep onderzoekers evalueerde recent een pilot-interventie waarmee ziekenhuismedewerkers gezonder zouden kunnen werken in de nacht. TBV-online publiceert dit onderzoek na review van collega's.

Tips over een duurzaam en positief verzuimbeleid

Redacteur Katrien Mortelmans las het boek 'Verzuim, maak er werk van!' van Dr. Bart Teuwen. 'Dr. Teuwen pleit in essentie voor het duurzaam aanhouden van een warm-zakelijke dialoog. Hoe? Door te investeren in onderling vertrouwen tussen leidinggevende en werknemer.'

Ervaren belemmeringen in het functioneren bij het post-COVID-syndroom

Ellen Roukema, arts in opleiding tot verzekeringsarts, deed onderzoek naar de invloed van het post-COVID-syndroom (PCS) op het functioneren van mensen. Ze deed dit in het kader van haar opleiding, maar haar onderzoek ging ook door de review van collega's en het resultaat is hier te lezen, op TBV-online.
Kennis en kwaliteit

De toekomst van gezond en veilig werken

Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat er in de komende twintig jaar op ons afkomt als het gaat om gezond en veilige werken. In totaal zijn 33 ontwikkelingen in kaart gebracht die naar verwachting een impact op gezond en veilig werken zullen hebben.

Sfeerimpressie 19e TBV congres

Op 15 maart heeft het 19e TBV congres plaatsgevonden. Een 1-daags congres voor bedrijfs- en verzekeringsartsen over hand- en polsklachten. Bekijk de sfeerbeelden.

IN MEMORIAM: Raphael Masschelein (1942 – 2023)

André Weel, bedrijfsarts, schrijft een In Memoriam voor professor Raphael Masschelein, een enthousiaste docent en onvermoeibare ambassadeur.