Home actueel Pagina 2

actueel

Opleiding en registratie

Schieten we niet door in onze manier van toetsen?

Dit is een reactie van Joost van der Gulden, hoofd van de SGBO en redacteur van TBV, op de open brief van praktijkopleiders over toetsingeisen en de werkdruk die daaruit voortkomt.
Opleiding en registratie

Toetsboek is bedoeld als hulpmiddel voor opleiders en aios

Dit is een reactie van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) op de open brief van praktijkopleiders over toetsingeisen en de werkdruk die daaruit voortkomt.
Opleiding en registratie

Opleidingseisen leiden tot te veel controle en bureaucratie

Open brief aan de SGBO, NSPOH, RGS, NVAB en NVVG, namens een groep praktijkopleiders
Beroepsziekten

Beroepsziekten in beeld

Aan het begin van dit jaar publiceerde de Inspectie SWZ (dat vanaf volgend jaar weer gewoon De Nederlandse Arbeidsinspectie heet) het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’. Het rapport moet de Inspectie SZW beter zicht geven op waar beroepsziekten ontstaan. Ook biedt het waardevolle input voor beleidsontwikkeling op het terrein van gezond en veilig werken.    
Beroepsziekten

Veilig melden van beroepsziekten

Jaarlijks treden naar schatting minstens 35.000 beroepsziekten op in ons land. Een klein gedeelte daarvan wordt daadwerkelijk gemeld bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Mogelijke juridische consequenties is één van de gehoorde belemmeringen om een beroepsziekte te melden.     
Beroepsziekten

Gewasbeschermingsmiddelen gevaar voor de gezondheid werknemers

De Gezondheidsraad heeft vorig jaar zomer een advies uitgebracht over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Volgens de raad is voldoende aangetoond dat gewasbeschermingsmiddelen verband houden met de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. 
Kwetsbare groepen

Herken laaggeletterdheid

De gezondheidssituatie van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven is minder goed. Dat komt omdat zij vaak de vaardigheden missen om  goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. De gevolgen hiervan voor hun gezondheid zijn groot.  Daarom is het voor bedrijfsartsen belangrijk om laaggeletterdheid te signaleren. De Stichting Lezen en Schrijven biedt verschillende handvatten.
Somatische aandoeningen

Onderzoek naar Cognitive Fx bij aanhoudende klachten na hersenschudding

De Hersenstichting financiert het onderzoek naar de werking van de veelbesproken Cognitive FX-behandeling uit Amerika. Het doel is om te bepalen of de behandeling voor langdurige klachten na een hersenschudding mogelijk werkt. In totaal wordt er 200.000 euro toegekend aan het onderzoek dat het Amsterdam UMC in samenwerking met het UMC Groningen gaat uitvoeren.
Kennis en kwaliteit

Samen werken aan persoonsgerichte zorg

Op dinsdag 21 september 2021 organiseert de SGBO met praktische steun van de Radboudumc Health Academy het jaarlijkse Prinsjesdagsymposium. Het symposium heeft dit keer als thema ‘Samen werken aan persoonsgerichte zorg’ en is te volgen als webinar.
Covid-19

Gezamenlijk grootschalig long-Covid onderzoek

Vanaf oktober 2021 gaat het Nivel samen met drie vakgroepen Huisartsgeneeskunde (UMCG, Radboud UMC, Maastricht UMC+) en DHD (Dutch Hospital Data) onderzoek doen naar aanhoudende klachten na een Covid-19-besmetting, ook wel long-Covid genoemd. Extra aandacht gaat uit naar diverse kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met meerdere chronische aandoeningen, mensen met een migratieachtergrond en zwangeren.