Home actueel Pagina 2

actueel

‘Aios sociale geneeskunde worden wetenschappelijk niet altijd gefaciliteerd’

In een schriftelijk standpunt pleit Het Landelijk Overleg Sociaal Geneeskundigen In Opleiding (LOSGIO) voor toegang tot wetenschappelijke literatuur voor alle aios sociale geneeskunde. Bestuurslid Meertje Hallie: ‘Van ons wordt verwacht dat wij onderzoek doen, maar we hebben geen toegang tot wetenschappelijke literatuur. Daar zit dus een hiaat.’

Blijf ziek als het oorlog is!

André Weel is bedrijfsarts en curator bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk. Hij schrijft een historisch blog voor TBV-online.
Covid-19

Beroepsziekte long-covid vooral bij zorgmedewerkers

Bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten zijn sinds begin dit jaar bijna 120 long-covid meldingen gedaan. Bijna de helft van de aangemelde long-covid patiënten bestaat uit verzorgend personeel.  
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Sociaal Medische Centra: De cliënt voelt zich gehoord en krijgt een completere beoordeling

UWV heeft begin 2022 het aantal plekken uitgebreid waar sociaal-medische beoordelingen worden gedaan in een Sociaal Medisch Centrum (SMC). Naast de SMC’s Heerlen en Tilburg fungeren nu ook Breda en Rijnmond als proeftuin voor het zogeheten regiemodel. Verzekeringsarts Nina Wijnands is blij met deze ontwikkeling. “Ik kan nu veel beter inzoomen en doen waar ik voor opgeleid ben: het inschatten van de belastbaarheid en het maken van de verzekeringsgeneeskundige weging.”  
Kwetsbare groepen

‘Emancipatie in werk wordt afgewenteld op klasse-ongelijkheid’

TBV-online besteedt de eerste maanden van 2022 extra aandacht aan genderspecifieke geneeskunde en werk. Promovenda Saskia Duijs doet onderzoek naar ongelijkheid in gender, racisme en klasse in de ouderenzorg. TBV sprak haar en haar co-promotor Petra Verdonk hierover. ‘Als mensen het hadden over “gedoe binnen teams”, bleek later vaak dat het ging over racisme.’
Kennis en kwaliteit

Duaal leiderschap maakt werkomgeving aantrekkelijker

De dokter die als medisch manager samen met de bedrijfskundig manager een unit of afdeling aanstuurt. In ziekenhuizen is duaal leiderschap al vele jaren ingeburgerd en succesvol. Ook voor verzekeringsartsen, zoals nu gebeurt in Sociaal Medische Centra (SMC), ziet Alexandra van ’t Geloof MBA mogelijkheden, zo bleek tijdens het wetenschappelijk deel van de NVVG-voorjaarsledenvergadering.
Wet en ethiek

Tuchtcolleges: aantal klachten blijft op laag niveau

De tuchtcolleges voor de gezondheidszorg behandelden vorig jaar 1050 klachten van patiënten, ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. Na de scherpe daling in 2020, lijkt het aantal klachten zich dus op dit lagere niveau stabiliseren.  
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Artsen gezocht voor de doorontwikkeling van BAR

Het wetenschappelijk onderbouwde instrument voor Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR) wil de re-integratie van zieke werknemers bevorderen door de samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen te verbeteren. Amsterdam UMC en HAN University of Applied Sciences (HAN) zijn gestart met de doorontwikkeling en onderbouwing van BAR en zoekt nu bedrijfs- en verzekeringsartsen die hieraan mee willen werken.
Beroepsziekten

RIVM-advies: Neem leeftijd mee in risicobepaling asbestkanker

Het duurt gemiddeld ongeveer 40 jaar voordat amfibool-asbest na inademing kan leiden tot borst- en longvlieskanker (mesothelioom). Leeftijd op het moment van blootstelling is dan ook van invloed op de kans dat er (nog) kanker kan ontstaan. Toch wordt leeftijd niet meegewogen in de risicobepaling. Dat moet anders, zo adviseert het RIVM in haar rapport  ‘Risicobepaling van een kortdurende beroepsmatige blootstelling aan asbest‘.

Boyd Thijssens nieuwe voorzitter NVAB

Gisteren koos de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) Boyd Thijssens als nieuwe voorzitter. Hij volgt Gertjan Beens op, die na ruim vier jaar de voorzittershamer overdraagt.