Home actueel Pagina 3

actueel

Samenwerken met de praktijkondersteuner bedrijfsarts, is dat nou leuk?

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Jan Ruurd de Roos, inmiddels bedrijfsarts, die samen met Bianca Schalk en Claudia Greijn onderzoek deed naar de ervaringen van (bedrijfs)artsen werkzaam bij Zorg van de Zaak in de samenwerking met de praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB). De focus lag hierbij op het werkplezier van de arts, welke aspecten het werkplezier vergrootten en welke het werkplezier mogelijk bedreigden.

KRO Pointer besteedt aandacht aan slaapproblemen door nachtwerk

Gisteren was NVAB-voorzitter Boyd Thijssens aan het woord in een radio- en televisie-aflevering van KRO Pointer. Het programma besteedt op de radio en in een televisie-uitzending aandacht aan slaapproblemen door nachtwerk.
Beroepsziekten

‘Met mijn dienstverlening hield ik een verziekt systeem in stand’

Eind februari stopte Ernst Harderwijk als bedrijfsarts voor een grote vracht- en bagage afhandelaar op de luchthaven Schiphol. Hij levert daarmee een flink percentage van zijn omzet in. Zijn vertrek lost de problemen in de sector niet op, beseft hij. Maar aanblijven ook niet. ‘Er verandert niets aan de zware werkomstandigheden van vracht- en bagagemedewerkers. Doorgaan kon ik voor mijzelf niet langer meer verantwoorden.’

Kennisverwerving door (bedrijfs)artsen voor de begeleiding van werknemers met Post-COVID en de rol van werkgever daarbij

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Ilse van de Leemkolk, aios bedrijfsgeneeskunde, die een onderzoek deed met de centrale vraag: 'wat is de ervaring van (bedrijfs)artsen van een grote landelijke arbodienst omtrent kennisverwerving over de begeleiding van werknemers met Post-COVID?'
Kennis en kwaliteit

Arbeidsarts of bedrijfsarts: wat zijn de verschillen?

Dr. Edelhart Kempeneers is preventieadviseur en arbeidsarts. Hij is medisch directeur bij de externe preventiedienst Attentia, een Belgisch bedrijf op het terrein van preventie en bescherming op het werk. Kempeneers zet zich in voor het ontwikkelen van nieuwe methoden om het welzijn van werkenden te verbeteren. Hij deelt zijn kennis en visie onder andere via blogs. Dat doet hij nu ook via TBV-online, soms in een blog, soms in een grotere analyse. Dit is een tekst van de laatste categorie, over de verschillen tussen het Vlaamse en Nederlandse werkveld.
Tinnitus

5 op de 1000 mensen bezocht dokter bij tinnitus

Onlangs publiceerde het Nivel, een publieke kennisorganisatie die onderzoek doet naar de gezondheidszorg, een infographic over tinnitus. Dit deed de organisatie in het kader van de Week van het Oorsuizen. Voor de aandoening, ook wel oorsuizen genoemd, bezochten 5 op de 1000 mensen in 2021 de huisarts. Een kleine meerderheid (52% hiervan) was man en de meesten van hen waren 50-59 jaar.
Wet en ethiek

Loonsanctie werkgever niet altijd terecht

In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam oordeelde de rechter dat een werkgever geen loonsanctie hoefde te betalen na het volgen van een advies van de bedrijfsarts. Eerder oordeelde de Centrale Raad van Beroep anders. Die stelde dat dit valt onder het eigen risico van de werkgever.

De olifant in de spreekkamer?

Bedrijfsarts-adviseur Hans Dam schrijft een opiniestuk over het bespreekbaar maken van leefstijl in de spreekkamer. 'Wat maakt dat het doorsnee elektronische patiëntendossier wel alle toeters en bellen laat rinkelen om de voortgang van de Wet verbetering Poortwachter (WvP) in de gaten te houden, maar over de leefstijl van de werknemer weinig tot niets vastlegt?'
Kennis en kwaliteit

‘We zijn arts geworden om mensen te helpen’

Deze periode besteedt TBV-online extra aandacht aan collega's die zich naast hun dagelijkse taken inzetten voor het werkveld, in aanvullende functies. Deze keer: Gerda de Groene en Willem Pieter Piebenga, werkzaam bij het NCvB en de PMA van het Amsterdam UMC. Ze werkten onder andere mee aan NVAB-richtlijnen op het gebied van contacteczeem en longziekten en werken aan meer kennis over blootstelling aan chemische stoffen. ‘Alles wat wij weten en kennen uit de literatuur wordt in zo’n richtlijn samengevat.’

Het ‘omgekeerd Kortjakje’-syndroom: ziek tijdens je vakantie

Voor Belgische behandelende artsen is het een dagelijkse zaak: attesten schrijven voor mensen die wegens ziekte niet kunnen gaan werken (zie kadertekst). Maar als het plan van Pierre-Yves Dermagne erdoor komt, komt daar een nieuwe realiteit bij. Want de federaal minister van Werk wil, in navolging van het standpunt van de EU hierover, ziekte tijdens vakantiedagen laten tellen als ziektedagen. Als je kan aantonen dat je X dagen ziek bent geweest tijdens je verlof, dan zal je datzelfde aantal dagen dus als extra ziekteverlof kunnen opnemen. Een analyse van Prof. Dr. Lode Godderis.