Home Nieuws Pagina 3

Nieuws

Arbocuratieve zorg

Prevalentie van fasciitis plantaris bij staande beroepen.

Nadia Nijs, arbeidsarts bij Mensura (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) in België, deed haar scriptieonderzoek over Fasciitis plantaris (FP) of plantaire hielpijn (joggershiel). Nijs was, met een poster over haar eindwerk, de winnaar van de Posterprijs op de Nationale dagen BBvAg[1] eind 2023.
Re-integratie

Boekbespreking: ‘Riet breekt niet’

We zien geregeld mensen die worstelen met stress op ons spreekuur en zijn ook zelf vertrouwd met de gevolgen van stress. Katrien Mortelmans bespreekt een nieuw boek over dit onderwerp. De auteurs geven uitleg over het mechanisme achter stress en vertalen de theorie naar concrete en praktijkgerichte handvatten op individueel, team- en organisatieniveau. Ze gebruiken daarbij onder meer de metafoor van het raampje, waarover hieronder meer.
Re-integratie

Langetermijneffecten van kanker(behandeling) op werk

Veel mensen ondervinden ook op langere termijn de gevolgen van kanker en kankerbehandelingen. Uit een peiling van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK) blijkt dat 61% van de respondenten hierdoor beperkingen in werk of school ervaart. 
Beroepsziekten

PTSS bij de politie

Bedrijfsarts Teus Brand is sinds 2000 (parttime) verbonden aan Polikliniek Mens en Arbeid in het Amsterdam UMC. Hij is daar niet alleen coördinator onderwijs, maar ook betrokken bij de afdeling beroepsrisico van de Nationale Politie, waar ook de meldingen over PTSS worden gedaan. Brand spreekt op het TBV-congres over de NVAB-richtlijn ‘Agressie en geweld in de werksituatie’ en hoe die in de praktijk toe te passen.
Beroepsziekten

Contactdermatitis bij OK-assistenten, anesthesiemedewerkers en anesthesiologen

De prevalentie contactdermatitis onder zorgmedewerkers in Nederland ligt tussen de 12 en 65% (1). Contactdermatitis kan lijden tot productiviteitsverlies, verzuim of arbeidsongeschiktheid. Wat is de situatie in het UMC Amsterdam? Lotte van den Oord bracht het in kaart.
Kennis en kwaliteit

Bedrijfsartsen moeten signaalvaardiger zijn als het op agressie aankomt

Het is opvallend hoeveel bedrijfsartsen hun grenzen hebben verlegd, waardoor ze agressie niet meer op tijd herkennen. ‘Ze komen pas in actie bij code rood gedrag van patiënten’, stelt agressie- en conflictexpert Caroline Koetsenruijter, auteur van het boek Jij moet je bek houden. Koetsenruijter is een van de sprekers tijdens het TBV-congres van 13 maart.

Systematisch analyseren van werkgebonden risico’s

“Boeken schrijven is uit de mode”, zo opent Eric Van de Plas zijn boek ‘De risicoanalyse met de SARIER-methode’ gevat. “Vluchtige losse informatie vind je zo op internet. Maar nergens vind je een samenhangend en systematische behandeling van het onderwerp Risico Analyse (RA).“
Kennis en kwaliteit

De zoektocht van de bedrijfsarts

De NVAB heeft haar leden uitgenodigd om stil te staan bij de vraag hoe het verder moet met de rol en taken van de bedrijfsartsen. Directe aanleiding is het groeiend tekort aan bedrijfsartsen. Het is zeker niet de eerste keer dat deze vraag gesteld wordt. Hans Dam geeft een overzicht van de ontwikkelingen sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij eindigt zijn betoog met een schets van drie oplossingsrichtingen: meer aandacht voor beroepsziekte, versterken van de regiefunctie van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding en versterken van diens consultantrol.
Covid-19

Schadelijke misvattingen over long-COVID ontleed: Geen ‘out of proportion’ maar ‘out of box’ denken bij patiënten met Long COVID

Collega Cordemans neemt zijn ervaringen als longarts-intensivist mee in zijn werk als gerechtsarts wanneer hij adviseert rondom long-COVID casuïstiek. Hij heeft hierover een masterproef geschreven, wat aanleiding was voor een interview met TBV ‘Angst kan oorzaak én gevolg zijn’ – TBV-Online. Cordemans is van mening dat long-COVID geen reële aandoening is vanwege het ontbreken van aantoonbare orgaanschade en verwacht dat patiënten zullen herstellen met begeleiding en behandeling vanuit een biopsychosociale benadering. Niets is echter minder waar.
Wet en ethiek

Belgische werkgever beboet wegens indirecte discriminatie

Voor het eerst is een Belgische werkgever door het arbeidshof van Brussel veroordeeld wegens indirecte discriminatie, vanwege het niet voeren van een effectief beleid tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze uitspraak benadrukt het belang van beschermende maatregelen voor werknemers, met name vrouwelijke, tegen dergelijk gedrag op de werkplek.
Nieuwsbrief