Home Nieuws Pagina 4

Nieuws

Systematisch analyseren van werkgebonden risico’s

“Boeken schrijven is uit de mode”, zo opent Eric Van de Plas zijn boek ‘De risicoanalyse met de SARIER-methode’ gevat. “Vluchtige losse informatie vind je zo op internet. Maar nergens vind je een samenhangend en systematische behandeling van het onderwerp Risico Analyse (RA).“
Kennis en kwaliteit

De zoektocht van de bedrijfsarts

De NVAB heeft haar leden uitgenodigd om stil te staan bij de vraag hoe het verder moet met de rol en taken van de bedrijfsartsen. Directe aanleiding is het groeiend tekort aan bedrijfsartsen. Het is zeker niet de eerste keer dat deze vraag gesteld wordt. Hans Dam geeft een overzicht van de ontwikkelingen sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij eindigt zijn betoog met een schets van drie oplossingsrichtingen: meer aandacht voor beroepsziekte, versterken van de regiefunctie van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding en versterken van diens consultantrol.
Covid-19

Schadelijke misvattingen over long-COVID ontleed: Geen ‘out of proportion’ maar ‘out of box’ denken bij patiënten met Long COVID

Collega Cordemans neemt zijn ervaringen als longarts-intensivist mee in zijn werk als gerechtsarts wanneer hij adviseert rondom long-COVID casuïstiek. Hij heeft hierover een masterproef geschreven, wat aanleiding was voor een interview met TBV ‘Angst kan oorzaak én gevolg zijn’ – TBV-Online. Cordemans is van mening dat long-COVID geen reële aandoening is vanwege het ontbreken van aantoonbare orgaanschade en verwacht dat patiënten zullen herstellen met begeleiding en behandeling vanuit een biopsychosociale benadering. Niets is echter minder waar.
Wet en ethiek

Belgische werkgever beboet wegens indirecte discriminatie

Voor het eerst is een Belgische werkgever door het arbeidshof van Brussel veroordeeld wegens indirecte discriminatie, vanwege het niet voeren van een effectief beleid tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze uitspraak benadrukt het belang van beschermende maatregelen voor werknemers, met name vrouwelijke, tegen dergelijk gedrag op de werkplek.
Communicatie

Agressie moet je altijd begrenzen

Agressie in de spreekkamer kent veel verschijningsvormen. Van non-verbaal, verbaal en fysiek tot het geven van ‘een ongemakkelijk gevoel’, waardoor je als professional misschien wel aan je eigen houding gaat twijfelen. Tijdens het TBV-congres spreekt prof. dr. Larissa Hoogsteder over de verschillende perspectieven van agressief gedrag en hoe je daar als professional het beste mee kunt omgaan.
Re-integratie

Participatie van mensen met een beperking blijft achter

Ook afgelopen jaar is de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking achtergebleven bij die van de algemene bevolking. Dit geldt met name voor mensen met een verstandelijke beperking, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel. Ook hebben mensen met een beperking minder vaak betaald werk, terwijl ze vaak wel graag willen en kunnen werken.
Re-integratie

Werkhervatting na partiële meniscectomie in Vlaanderen

Studies over sporthervatting na artroscopische partiële meniscectomie zijn beschikbaar, maar over werkhervatting zijn die schaars. Van Doninck is de eerste die hierover publiceert in België.
Communicatie

Spreken in plaats van zwijgen

Het Belgische symposium 'Agressie in de zorg' op 20 oktober 2023, georganiseerd door de nationale raad van de Orde der Artsen, lokte 200 deelnemers naar Brussel en had ook 1.500 online participanten. Een verslag van Katrien Mortelmans.
Communicatie

Motiverende gespreksvoering bij re-integratie in België

Motiverende gespreksvoering is een cliëntgerichte gespreksstijl die gedragsverandering promoot. Een gerandomiseerde pilootstudie bij Vlaamse arbeidsongeschikten toonde aan dat het een snellere en duurzamere werkhervatting kan faciliteren. Dit vervolgonderzoek ging na hoe, voor wie, en onder welke omstandigheden motiverende gespreksvoering werkt in deze context.
Kennis en kwaliteit

Een ander licht op neurodiversiteit

De Radboudumc Health Academy organiseerde onlangs samen met de SGBO een bijscholingsdag voor bedrijfs- en verzekeringsartsen met neurodiversiteit als thema. Er was veel belangstelling voor de dag, die ruim 120 geïnteresseerden trok.
Nieuwsbrief