Arbocuratieve zorg

Beroepsziekten

Zwavelzuur is niet van gisteren

Mens en milieu blootgesteld aan zwavelzuur. Een Italiaanse rechtszaak uit 1690 en de Nederlandse vitrioolwetgeving rond de negentiende eeuw. Bespiegelingen op een artikel van bedrijfsartsen Jurjen Breedijk en Teus Brand over een vroege casus medische milieukunde.
Arbocuratieve zorg

Fysiek zwaar werk en de kans op vroeggeboorte

Werkcondities tijdens de zwangerschap kunnen het risico op vroeggeboorte verhogen. Daarbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen spontane en iatrogene vroeggeboorte.
Arbocuratieve zorg

Bevorderende en belemmerende factoren in de arbocuratieve samenwerking

Gezondheid is meer dan alleen het 'niet ziek'-zijn. Machteld Huber beschreef in dat kader het concept Positieve Gezondheid.1Het hebben van werk heeft invloed op de ervaren gezondheid. Werk zorgt voor inkomen, zingeving, structuur, sociale contacten en ontwikkeling.

Veertig jaar Arbeid en Gezondheid (2)

In het eerste artikel van dit tweeluik hebben we beschreven welke thema's inzake arbeid en gezondheid in de periode 1973-1983 aan de orde waren. Het daartoe gehouden witness seminar heeft negen thema's opgeleverd. In dit tweede artikel gaan we voor elk van die negen thema's na welke ontwikkelingen zich de afgelopen veertig jaar hebben voorgedaan, en wat de consequenties daarvan zijn voor het overheidsbeleid.

Beroepscontacteczeem: een zorg voor de werknemer, een taak voor ons

Regelmatig handen wassen is één van de bekendste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vaak de handen wassen, maar ook desinfecteren en langdurig gebruik van handschoenen zijn wel een aanslag op de huid. Ook voor de coronacrisis was bij veel werkenden al sprake van deze hoge huidbelasting en daarmee een verhoogd risico op contacteczeem.

‘Werk maken van functioneren’

Bedrijfsarts Corné Roelen bekleedt sinds augustus vorig jaar namens de Stichting Arbo Unie Nederland de leerstoel Bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij richt zich in het bijzonder op verzuim en werkfunctioneren. Een gesprek over de loopbaan, drijfveren en ambities van een wetenschapper die absoluut bedrijfsarts wil blijven. "Ik vind het essentieel om mijn spreekuren te blijven doen."

Focus op arbeidsrevalidatie

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde besteedt een themanummer aan arbeidsparticipatie in de revalidatiegeneeskunde. Dit nummer bevat een aantal artikelen met steeds een deelaspect van de arbeidsrevalidatie.
Covid-19

Neurologische morbiditeit bij COVID-19

Ellul en collega’s verzamelden 29 case reports met in totaal 901 patiënten met neurologische verschijnselen die aan COVID-19 worden toegeschreven. Een rapid review in termen van The Lancet. Het aantal patiënten met neurologische aandoeningen door COVID zal nu, in januari 2021, een veelvoud zijn van die 901 van afgelopen juli. Bij COVID-19 staan respiratoire symptomen […]

Aanbevelingen voor adequate zorg gericht op arbeidsparticipatie

Begin 2021 verscheen de vernieuwde, gezamenlijke richtlijn, gebaseerd op de meest recente kennis en inzichten rondom de preventie, beoordeling, begeleiding en behandeling van werkenden met lage rugpijn (LRP) en/of lumbosacraal radiculair syndroom (LRS). De belangrijkste inhoudelijke vernieuwing is het uitgangspunt dat de aanbevelingen gebaseerd zijn op werkgerelateerde uitkomsten. Zo is er voor risico- en prognostische […]

Een psychologische blik op werk en verzuim

Breed van opzet Ieder hoofdstuk vormt een afgerond geheel waarin een deelonderwerp wordt uitgediept. In het eerste deel gaat het om meer algemene onderwerpen zoals Arbeid en mentale inspanning of De psychofysiologie van werkstress. Het laatste deel bevat capita selecta over uiteenlopende onderwerpen zoals Emotionele arbeid, Burn-out en bevlogenheid, Werkverslaving, Succesvol ouder worden en duurzame […]