Somatische aandoeningen

Covid-19

Schadelijke misvattingen over long-COVID ontleed: Geen ‘out of proportion’ maar ‘out of box’ denken bij patiënten met Long COVID

Wij hebben ons gestoord aan deze opstelling die wij herkennen als bekende oude dogma’s, die niet langer volgehouden kunnen worden in het licht van de huidige kennis over long-COVID. Door onvoldoende op de hoogte te zijn van dit ziektebeeld en van de actuele stand van de wetenschap doet hij patiënten ernstig tekort in zijn opstelling […]
Re-integratie

Kanker en werk

In dit kwalitatief pilot-onderzoek zijn (bedrijfs)artsen bevraagd naar hun gebruik, ervaren knelpunten en behoefte van de in 2019 geautoriseerde NVAB-richtlijn Kanker en werk.
Re-integratie

Werkhervatting na partiële meniscectomie in Vlaanderen

Studies over sporthervatting na artroscopische partiële meniscectomie zijn beschikbaar, maar over werkhervatting zijn die schaars. Van Doninck is de eerste die hierover publiceert in België.

Ablatio retinae. Hoelang blijft de patiënt arbeidsongeschikt?

Netvliesloslating Het netvlies vormt de binnenbekleding van het oog. Wanneer het netvlies (retina) losraakt van de onderlaag spreken we van een netvliesloslating of ablatio retinae. De meest frequent voorkomende vorm van een netvliesloslating is de rhegmatogene (afbeelding). Bij een rhegmatogene ablatio retinae spreken we van een netvliesloslating ten gevolge van een netvliesscheur. Deze treedt meestal […]
Re-integratie

Ongeschikt voor militaire dienst

Bij verzuim van een militair loopt het re-integratietraject op basis van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in tijd parallel aan het militaire geneeskundig onderzoek (MGO). Dit artikel legt bloot dat geschiktheid voor reguliere (civiele) arbeid niet noodzakelijkerwijs betekent dat betrokkene kan terugkeren naar eigen (militaire) werkzaamheden.

Patiënten met spondyloartritis in Vlaanderen

Hoe zit het met de arbeidsparticipatie van spondyloartritis-patiënten in Vlaanderen? De Craemer presenteert cijfers uit een Vlaams ziekenhuis.

Gehoorverlies

Hoe kun je met gehoorverlies aan het werk blijven? Qua onderzoek is dat behoorlijk onontgonnen terrein. Hanneke van der Hoek-Snieders promoveerde erop.
Preventie

Vroege opsporing van T2DM bij ploegendienst medewerkers

Hoe kan de arbeidsarts diabetes mellitus type 2 vroegtijdig opsporen en interveniëren? De Roeck zocht het uit in het kader van onderzoek resulterende in een scriptie arbeidsgeneeskunde begeleid door prof. Lutgart Braeckman (UGent), Sofie Acke (Mensura) en Mathieu Verbrugghe (Mensura).
Beroepsziekten

Psychische aandoeningen meest gemelde beroepsziekten in 2022 

In 2022 meldden bedrijfsartsen bijna 3000 beroepsziekten. Psychische aandoeningen, aandoeningen van het bewegingsapparaat en luchtwegaandoeningen door (post)covid-19 zijn het meest gemeld. Dit blijkt uit de kerncijfers beroepsziekten 2023 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB).
Beroepsziekten

Beroepsziekteregistratierichtlijn Carpaal Tunnel Syndroom herzien

De beroepsziekteregistratierichtlijn Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) is aangepast. Zodra deze is goedgekeurd door de stuurgroep registratierichtlijnen van het NCvB komt de herziene registratierichtlijn op de website van het NCvB. 

TBV-congres

20e TBV congres

Van der Valk Hotel Utrecht | Utrecht