Somatische aandoeningen

Somatische aandoeningen

Verhalen over onbegrepen lichamelijke klachten

In de nieuwste verhalenbundel van ‘Zie Mij Nu’ vertellen professionals uit diverse sectoren over hun aanpak van onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK) bij jonge mensen en de weg naar herstel. In de bundel komen een hypnotherapeut, huisarts, onderwijsspecialist, biografisch coach, sportpsycholoog, fysiotherapeut en docent aan het woord. 
Arbocuratieve zorg

Hoofdpijn en werk thema op NVVG Najaarsledenvergadering

Op de NVVG Najaarsledenvergadering van 6 oktober 2022 gaat het wetenschappelijke programma over ‘hoofdpijn en werk’. Neuroloog Willem Oerlemans en re-integratiecoach Alex Schonewille verzorgen ieder een presentatie over dit onderwerp, dat een grote impact op het werk kan hebben.
Somatische aandoeningen

12% Nederlanders heeft pijnklachten

Er zijn veel mensen die door pijnklachten worden gehinderd in hun dagelijkse bezigheden. In 2021 gaf 12% van de Nederlanders aan hiervan last te hebben. Dit meldt het CBS op basis van de Gezondheidsenquêtes 2020 en 2021.
Chronische ziekten

Helft nieuwe diabetespatiënten zonder medicatie door leefstijlverandering 

De helft van de mensen met diabetes type 2 krijgt in het eerste jaar na de diagnose geen diabetesmedicatie voorgeschreven. Zorgverleners starten eerst met leefstijlbegeleiding als dat mogelijk is. Dit blijkt uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
Arbocuratieve zorg

‘Demedicaliseren van overgangsklachten is niet de oplossing’

Bedrijfsarts Sophia Franklin houdt zich al jaren bezig met overgangsklachten bij werkende vrouwen. Ze wil bedrijfsartsen beter informeren over dit fenomeen en meer vrouwen ondersteunen bij deze klachten. 'Er was behoefte aan aandacht voor en richtlijnen over dit onderwerp.'
Kennis en kwaliteit

Hartritmevariabiliteit bij overspanning en burn-out

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Boyd Thijssens met zijn onderzoek Kan het meten van de hartritmevariabiliteit (HRV) een objectieve toevoeging zijn aan de bedrijfsgeneeskundige diagnostiek van overspanning en burn-out bij werknemers?
Somatische aandoeningen

Boem, boem

TBV nummer 9 verschijnt deze week en in het tijdschrift staat een serie artikelen over niet-aangeboren hersenletsel. Aanvullend, hier op TBV-online, een column van Tjalling Hon. Een beschrijving van de onzichtbare en subtiele gevolgen voor het dagelijks leven van een val op het hoofd.

Occupational and Environmental Lung Disease

Eind 2020 is het boek Occupational and Environmental Lung Disease verschenen van de European Respiratory Society (ERS). Beroepslongziekten zijn niet zoals andere longziekten alleen het domein van patiënt, huisarts en longarts. Bij beroeps- longziekten moet de bedrijfsarts beslissen over doorwerken of stoppen met werken en samenwerken met andere arboprofessionels en werkgever voor een optimale aanpak.
Covid-19

Neurologische morbiditeit bij COVID-19

Ellul en collega’s verzamelden 29 case reports met in totaal 901 patiënten met neurologische verschijnselen die aan COVID-19 worden toegeschreven. Een rapid review in termen van The Lancet. Het aantal patiënten met neurologische aandoeningen door COVID zal nu, in januari 2021, een veelvoud zijn van die 901 van afgelopen juli. Bij COVID-19 staan respiratoire symptomen […]

Arbeidsdermatologie: alles wat je altijd al had willen weten!

Begin 2020 is de derde editie verschenen van het standaardwerk Arbeidsdermatologie bestaande uit 4 boekdelen met 9 hoofdstukken, 210 onderwerpen en 2868 pagina's. Meer dan 300 deskundigen hebben er aan meegewerkt onder wie verschillende uit Nederland.

TBV-congres

19e TBV Congres

Hotel Veenendaal | Veenendaal