Somatische aandoeningen

Arbocuratieve zorg

‘Demedicaliseren van overgangsklachten is niet de oplossing’

Bedrijfsarts Sophia Franklin houdt zich al jaren bezig met overgangsklachten bij werkende vrouwen. Ze wil bedrijfsartsen beter informeren over dit fenomeen en meer vrouwen ondersteunen bij deze klachten. 'Er was behoefte aan aandacht voor en richtlijnen over dit onderwerp.'
Kennis en kwaliteit

Hartritmevariabiliteit bij overspanning en burn-out

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Boyd Thijssens met zijn onderzoek Kan het meten van de hartritmevariabiliteit (HRV) een objectieve toevoeging zijn aan de bedrijfsgeneeskundige diagnostiek van overspanning en burn-out bij werknemers?
Somatische aandoeningen

Boem, boem

TBV nummer 9 verschijnt deze week en in het tijdschrift staat een serie artikelen over niet-aangeboren hersenletsel. Aanvullend, hier op TBV-online, een column van Tjalling Hon. Een beschrijving van de onzichtbare en subtiele gevolgen voor het dagelijks leven van een val op het hoofd.

Occupational and Environmental Lung Disease

Eind 2020 is het boek Occupational and Environmental Lung Disease verschenen van de European Respiratory Society (ERS). Beroepslongziekten zijn niet zoals andere longziekten alleen het domein van patiënt, huisarts en longarts. Bij beroeps- longziekten moet de bedrijfsarts beslissen over doorwerken of stoppen met werken en samenwerken met andere arboprofessionels en werkgever voor een optimale aanpak.
Covid-19

Neurologische morbiditeit bij COVID-19

Ellul en collega’s verzamelden 29 case reports met in totaal 901 patiënten met neurologische verschijnselen die aan COVID-19 worden toegeschreven. Een rapid review in termen van The Lancet. Het aantal patiënten met neurologische aandoeningen door COVID zal nu, in januari 2021, een veelvoud zijn van die 901 van afgelopen juli. Bij COVID-19 staan respiratoire symptomen […]

Arbeidsdermatologie: alles wat je altijd al had willen weten!

Begin 2020 is de derde editie verschenen van het standaardwerk Arbeidsdermatologie bestaande uit 4 boekdelen met 9 hoofdstukken, 210 onderwerpen en 2868 pagina's. Meer dan 300 deskundigen hebben er aan meegewerkt onder wie verschillende uit Nederland.

Beroepsziekten in cijfers 2020

Anders dan de titel doet vermoeden gaat deze nieuwe editie over de in 2019 gemelde beroepsziekten. Toch staat er een hoofdstukje in over de meldingen van COVID-19. Die zijn uiteraard allemaal van 2020. Vanaf maart 2020 kun je COVID-19 als beroepsziekte melden. Daarover straks meer. Sinds 2015 daalt het aantal meldingen per jaar gestaag. In […]
Covid-19

Helpt Long COVID chronisch vermoeidheidssyndroom te doorgronden? Of omgekeerd?

“Gaat Long COVID ons helpen CVS te doorgronden?”, vroeg iemand mij. Chronisch vermoeidheidssyndroom is een van mijn passies3, dus nee, dat vond ik niet vanzelfsprekend. Maar ik wilde de uitdaging aannemen. Ik bespreek eerst verschillende met COVID-19-geassocieerde langdurige condities. Daarna benoem ik overeenkomsten en verschillen tussen CVS en Long COVID op basis van literatuurstudie. Langdurige […]

Begeleiding door de bedrijfsarts bij hoorproblemen

De NVAB-richtlijn Slechthorendheid en tinnitus geeft de bedrijfsarts aanbevelingen voor de probleemoriëntatie, de diagnostiek en het beleid bij werkenden met slechthorendheid en/of tinnitus. Het doel is de werkende zo goed mogelijk te laten functioneren en participeren op het werk. Het belangrijkste doel daarbij is behoud van werk. De richtlijn sluit aan bij de NHG-Standaard Slechthorendheid […]

Een hoofdpijncongres

Middagvoorzitter van de conferentie en beschermheer van patiëntenvereniging Hoofdpijnnet, Nout Wellink, opent. Wellink is niet alleen oud-directeur van De Nederlandsche Bank, maar ook sinds zijn 6de levensjaar migrainepatiënt. “Mijn carrière is begonnen door mijn migraine”, stelt hij. Minister van Financiën Duisenberg heeft hem daarbij geholpen. Wellink concludeert: “Om te kunnen blijven werken als migrainepatiënt is […]

TBV-congres

Somatische aandoeningen