Somatische aandoeningen

Beroepsziekten

Commissie wil tegemoetkoming voor meer beroepsziekten

Op 1 januari 2023 ging de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten in. Vanaf die datum kunnen slachtoffers die een beroepsziekte hebben opgelopen een eenmalige tegemoetkoming krijgen van € 22.839,00. Het gaat om mensen met longkanker door blootstelling aan asbest, met schildersziekte en beroepsastma. Maar volgens de commissie lijst beroepsziekten moeten meer beroepsziekten in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. 
Kennis en kwaliteit

Langdurig vooroverbuigen voorspeller voor langdurig ziekteverzuim

Methoden en resultaten 944 medewerkers (93% handarbeiders) werden uitgenodigd voor accelerometrie-metingen van de rug en het bovenbeen (1-6 werkdagen) om de mate van vooroverbuigen (>30° en >60°) tijdens het werk te meten. Werknemers werden daarna 4 jaar vervolgd in een nationaal register om te screenen op langdurig ziekteverzuim (>6 weken aanhoudend ziekteverzuim). Het risico op […]

Werkende vrouwen in de overgang

Steeds meer vrouwen van 45 jaar en ouder werken. Vanaf deze leeftijd raken zij over het algemeen in de overgang en kunnen zij langdurig klachten ervaren. Deze hebben mogelijk invloed op het functioneren in het werk. Dit onderzoek onderzocht daarom het verband tussen overgangsklachten en werkuitkomsten.
Beroepsziekten

Gehoorschade is nog altijd actueel

Het aantal meldingen van beroepsgebonden gehoorschade bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) neemt af. Het is niet waarschijnlijk dat dit de werkelijkheid representeert. Dit artikel meldt de herziening van de registratierichtlijnen ter ondersteuning van een goede bedrijfsgeneeskundige praktijk voor zowel vaststelling als preventie van gehoorschade en tinnitus als beroepsziekte. Jaarlijks rapporteert het NCvB over […]

Nederland geplaagd door verschillende luchtwegvirussen 

Het zal niemand zijn ontgaan dat er momenteel een griepepidemie in Nederland heerst. In steeds meer keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten wordt het griepvirus gevonden. Dat melden verschillende laboratoria, ziekenhuizen en huisartsen in Nederland via peilstations aan het Nivel. Volgens de organisatie gaan er naast het griepvirus ook nog andere virussen rond die luchtwegklachten veroorzaken, zoals het RS-virus, het coronavirus, het humaan metapneumovirus en het rhinovirus.

Werkende vrouwen in de overgang: klachten en functioneren in het werk

De resultaten laten zien dat vrouwen die veel last hebben van overgangsklachten vaker verzuimen, een hogere herstelbehoefte hebben, vaker ontevreden zijn met hun werk, verwachten korter door te kunnen werken, een verminderd werkvermogen hebben, en minder productief zijn dan vrouwen die geen of weinig last hebben van klachten. Van de werkende vrouwen in de overgang […]
Covid-19

Long covid als beroepsziekte

Het virus SARS-CoV-2 kan de ziekte covid-19 veroorzaken. Zo'n 90 procent van de zorgmedewerkers die in de eerste golf (maart-juni 2020) covid-19 kregen, zegt na één jaar nog steeds klachten te hebben. Dit blijkt uit een FNV-enquête onder ruim 3600 medewerkers uit de sector zorg en welzijn.1
Somatische aandoeningen

Verhalen over onbegrepen lichamelijke klachten

In de nieuwste verhalenbundel van ‘Zie Mij Nu’ vertellen professionals uit diverse sectoren over hun aanpak van onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK) bij jonge mensen en de weg naar herstel. In de bundel komen een hypnotherapeut, huisarts, onderwijsspecialist, biografisch coach, sportpsycholoog, fysiotherapeut en docent aan het woord. 
Arbocuratieve zorg

Hoofdpijn en werk thema op NVVG Najaarsledenvergadering

Op de NVVG Najaarsledenvergadering van 6 oktober 2022 gaat het wetenschappelijke programma over ‘hoofdpijn en werk’. Neuroloog Willem Oerlemans en re-integratiecoach Alex Schonewille verzorgen ieder een presentatie over dit onderwerp, dat een grote impact op het werk kan hebben.
Somatische aandoeningen

12% Nederlanders heeft pijnklachten

Er zijn veel mensen die door pijnklachten worden gehinderd in hun dagelijkse bezigheden. In 2021 gaf 12% van de Nederlanders aan hiervan last te hebben. Dit meldt het CBS op basis van de Gezondheidsenquêtes 2020 en 2021.

TBV-congres

19e TBV Congres

Van der Valk Hotel Veenendaal | Veenendaal