Somatische aandoeningen

Preventie

Artrose-preventie staat nog in de kinderschoenen

Voor de behandeling van artrose zijn momenteel geen medicijnen of andere effectieve behandelingen beschikbaar. Daarom zou het volgens het Nivel goed zijn om in te zetten op de preventie van artrose. Uit onderzoek van de organisatie blijkt echter dat dit een lastige opgave is. Er zijn verschillende onbeantwoorde vragen, bijvoorbeeld hoe je mensen kunt motiveren […]
Preventie

NPO bij expertise-onderzoek

Binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde worden regelmatig verdiepende expertise-onderzoeken ingezet wanneer er behoefte is aan een objectieve medische beoordeling, die buiten het bereik van de reguliere bedrijfs- en verzekeringsartsenpraktijk valt. Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) kan onderdeel zijn van een expertise-onderzoek. Dit NPO heeft dan een cruciale rol bij het beoordelen van de cognitieve en psychische functies van individuen in relatie tot werk- en verzekeringsgerelateerde aangelegenheden.

NPO en mentale belastbaarheid

Mentale belastbaarheid heeft de afgelopen decennia in toenemende mate de interesse gewekt van bedrijfsartsen en wervings- en selectiecommissies betrokken bij de inzetbaarheid van werknemers. Verschijnselen zoals mentale vermoeidheid, gebrek aan concentratie en een mistig gevoel in het hoofd zijn veelvoorkomend en belemmerend voor het functioneren op het werk. In de dagelijkse praktijk van de neuropsycholoog komt de vraag om deze verschijnselen met een neuropsychologisch onderzoek (NPO) nader te objectiveren veelvuldig voor.
Covid-19

5% van de jongeren houdt langdurig klachten na coronabesmetting

Mensen die een coronabesmetting hebben gehad, kunnen nog lang last hebben van klachten, soms zelfs meerdere jaren. Bij volwassenen van 26 jaar en ouder gaat het hierbij om ruimt 3% en bij jongeren tussen de 12 en 25 jaar is dat ongeveer 5%. Ongeveer een derde van deze groepen mensen krijgt van de huisarts de diagnose post-COVID of Long COVID.

Gezondheidsraad: fibromyalgie verdient erkenning

Fibromyalgie is een belangrijk gezondheidsprobleem dat erkend dient te worden. De klachten en gevolgen ervan moeten serieus worden genomen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat is opgesteld op verzoek van de minister van VWS.

Aantal klachten aan het bewegingsapparaat stijgt

38% van alle werknemers moet fysiek belastend werk doen. Van hen heeft 60% in het afgelopen jaar klachten gehad aan het bewegingsapparaat, een stijging van 4% ten opzicht van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit het nieuwe factsheet Fysieke arbeidsbelasting van TNO.

Preventie van werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen

In België is een advies geformuleerd over hoe meer kan worden ingezet op de preventie van musculoskeletale aandoeningen. Het doel is de werkomstandigheden en het welzijn van werknemers gericht te verbeteren. Edelhart Kempeneers, arbeidsarts en medisch directeur van preventiedienst Attentia in Vlaanderen, geeft uitleg.
Covid-19

Schadelijke misvattingen over long-COVID ontleed: Geen ‘out of proportion’ maar ‘out of box’ denken bij patiënten met Long COVID

Wij hebben ons gestoord aan deze opstelling die wij herkennen als bekende oude dogma’s, die niet langer volgehouden kunnen worden in het licht van de huidige kennis over long-COVID. Door onvoldoende op de hoogte te zijn van dit ziektebeeld en van de actuele stand van de wetenschap doet hij patiënten ernstig tekort in zijn opstelling […]
Re-integratie

Kanker en werk

In dit kwalitatief pilot-onderzoek zijn (bedrijfs)artsen bevraagd naar hun gebruik, ervaren knelpunten en behoefte van de in 2019 geautoriseerde NVAB-richtlijn Kanker en werk.
Re-integratie

Werkhervatting na partiële meniscectomie in Vlaanderen

Studies over sporthervatting na artroscopische partiële meniscectomie zijn beschikbaar, maar over werkhervatting zijn die schaars. Van Doninck is de eerste die hierover publiceert in België.

TBV-congres

Somatische aandoeningen