Home Nieuws uit de wetenschap

Nieuws uit de wetenschap

Arbocuratieve zorg

Hand- en polsaandoeningen: Starten met niet-chirurgische behandeling zou de standaard moeten zijn

Tijdens het aankomend TBV-congres op 15 maart 2023, zal prof. dr. Ruud Selles onder meer uitgebreid ingaan op de terugkeer naar werk bij pols-hand aandoeningen. Hij kan daarbij putten uit een database met meer dan 150.000 behandeluitkomsten.
Somatische aandoeningen

Werkende vrouwen in de overgang: klachten en functioneren in het werk

Steeds meer vrouwen van 45 jaar en ouder werken. Vanaf deze leeftijd raken zij over het algemeen in de overgang en kunnen zij langdurig klachten ervaren. In dit onderzoek is het verband tussen overgangsklachten en werkuitkomsten onderzocht onder 8425 vrouwen in de peri- en postmenopauze van de Lifelines Cohort Study.
Kennis en kwaliteit

Onderzoek ontmoet praktijk. Verslag van de Academiseringsdag Arbeid en Gezondheid

Na drie jaar van lockdowns vond op woensdagmiddag 2 november de 11e Academiseringsdag Arbeid en Gezondheid plaats op de vertrouwde plek: het Atrium in de Medische Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Kennis en kwaliteit

Congresverslag VG-dagen 2022

Op 2, 3 en 4 november stonden de jaarlijkse Verzekeringsgeneeskundige Dagen (VG)-dagen weer op het programma in Almere. De VG-dagen werden op woensdagavond geopend door congresvoorzitter Harrie Veneman.Veneman benadrukte tijdens de opening dat ‘evidence’ nodig is om ook in de dagelijkse praktijk van de verzekeringsarts een besluit te kunnen nemen. Hij was dan ook verheugd dat het publiek deze avond meegenomen zou worden in de wereld van de wetenschap.
Kennis en kwaliteit

De ontwikkeling van het metaboolsyndroom onder oudere werknemers: beroepsverschillen en de rol van gezondheidsgedrag

Er is sprake van een wereldwijde epidemie van het metaboolsyndroom (MetS). Dit vergroot het risico op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Mensen worden geclassificeerd met het metaboolsyndroom als zij drie of meer van de volgende componenten hebben: hypertensie, abdominale obesitas, verhoogde bloedglucose, verhoogde triglyceriden en verlaagd HDL-cholesterol. Wij onderzochten of de ontwikkeling van het metaboolsyndroom onder oudere werknemers verschilt per beroepsgroep en of gezondheidsgedrag de verschillen kan verklaren.

Verandering in slaapkwaliteit bij deelnemers multidisciplinair behandeltraject gericht op chronische pijn

Slaapstoornissen worden gedefinieerd als ‘stoornis in het slaap-waakpatroon’, zoals slapeloosheid of insomnie, het obstructiefslaapapneusyndroom, het rustelozebenensyndroom (‘restlesslegssyndrome’), nachtelijke kuitkrampen, het vertraagde slaapfasesyndroom en narcolepsie. Karolin Oldenburg, aios bedrijfsgeneeskunde bij Zorg van de Zaak deed een prospectieve cohort-onderzoek naar deelnemers aan een multidisciplinair behandeltraject gericht op chronische pijn en hun slaapkwaliteit.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Communicatie tussen verzekeringsarts en arbeidsdeskundige kan beter

Aios verzekeringsgeneeskunde Arthur Schulte deed onderzoek naar het contact tussen arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen bij de claimbeoordeling. Betere communicatie kan het beoordelingsproces efficiënter maken, is een van de conclusies. Maar dan moeten verzekeringsartsen wel duidelijker aangeven wat ze concreet bedoelen.

Implementatie IPS: ‘Werk is belangrijk voor het herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen’

IPS-trajecten, 'Individuele Plaatsing en Steun', blijken moeilijk te implementeren in de praktijk. Onderzoeker Miljana Vukadin deed hier onderzoek naar voor haar promotietraject. ‘Een gebrek aan adequate financiering en samenwerking tussen organisaties die betrokken zijn bij IPS – dat wil zeggen ggz-instellingen, uitkeringsinstanties en zorgverzekeraars – zijn belangrijke belemmeringen voor de implementatie.’

Ervaringen van werknemers met kanker met de Untire-app en hoe dit zich verhoudt tot hun behoeften tijdens de re-integratie

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Danka Labovic, met haar onderzoek naar ervaringen van werknemers met kanker met de Untire-app.
Kennis en kwaliteit

Verslag Prinsjesdagsymposium – migranten en vluchtelingen in de zorg

‘Migranten en vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt’ was het thema van het jaarlijkse Prinsjesdagsymposium van de opleiding SGBO. Het programma was gevuld met sprekers die allerlei kanten van dit onderwerp belichten. Een verslag van het ochtendprogramma.