Home Nieuws uit de wetenschap

Nieuws uit de wetenschap

De werkwijze van arboprofessionals bij de re-integratie na bariatrische chirurgie

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Koen Marijnissen, Ellen van Jaarsveld en Claudia Greijn deden onderzoek om te weten te komen hoe bedrijfsartsen tijdens de re-integratie omgaan met werknemers die deze gewichtsreductie-operaties hebben ondergaan.

Casusbespreking: verzuim door KANS

Deze casusbespreking betreft een verzuimcasus waarop de NVAB richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met klachten aan arm, nek of schouder (KANS) van toepassing is.
Kennis en kwaliteit

Bedrijf- en verzekeringsartsen in opleiding presenteren hun onderzoek bij de NSPOH

Op dinsdag 10 mei 2022 presenteerden zes bedrijfsartsen en twee verzekeringsartsen in opleiding bij de NSPOH hun onderzoek. Het was een boeiende dag. Er was aandacht voor beroepsziekten, gezondheid onder defensiepersoneel en samenwerkingsvraagstukken.

Onderzoek naar werk-georiënteerde fysiotherapie voor patiënten met ontstekingsreuma

Voor mensen met ontstekingsreuma, zoals reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (axSpA), is aan het werk blijven niet vanzelfsprekend. In tegendeel: door pijn, vermoeidheid, gewrichtsklachten en verminderde fitheid verliezen zij vaker hun baan dan gezonde mensen.  Een tijdige en effectieve aanpak die werkverzuim vermindert of voorkomt is dus van groot belang. Het LUMC en de HAN doen daarom onderzoek naar de effectiviteit van werk-georiënteerde fysiotherapie voor deze aandoeningen en is op zoek naar patiënten die daaraan willen deelnemen.

Chroom in implantaten levert geen gezondheidsschade op

In verschillende metalen medische implantaten, zoals voor heupen en knieën, zit chroom verwerkt. Chroom kan in de schadelijke vorm chroom-6 vrijkomen als het implantaat in contact komt met lichaamsvloeistoffen rondom het implantaat. Het RIVM heeft daarom onderzocht of mensen met zulke implantaten worden blootgesteld aan chroom-6 en of dat schadelijk is voor hun gezondheid.
Beroepsziekten

Gespoten PUR schuim: het is niet wat het lijkt

In de laatste 10 jaar zijn de vloeren van 200.000 woningen in Nederland met PUR-schuim geïsoleerd. Volgens het Meldpunt PURslachtoffers hebben in 200 gevallen bewoners en een onbekend aantal isoleerders geklaagd over gezondheidsklachten gedurende maanden tot een jaar na de vloerisolatie met PUR, een getal dat betwist wordt door het Kennis Platform Gespoten PUR-schuim. Toch gloort licht aan de horizon: wellicht kan een andere stof, isocyaanzuur, een belangrijk deel van de klachten verklaren. Ook lijken beide partijen onder politieke druk nader tot elkaar te komen.
Kennis en kwaliteit

5 vragen aan promovendus Mohammed El Mahdiui

Half mei promoveerde Mohammed El Mahdiui (33) op zijn onderzoek naar het belang van multimodale beeldvorming in de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. 5 vragen aan de gepromoveerd arts die een carrièreswitch maakte en nu aios bedrijfsgeneeskunde is.
Communicatie

Persoonsgerichte communicatie…. Ook naar personen in arbeidsongeschiktheid toe een hele uitdaging!

Het Belgische Observatorium voor chronische ziekten is de belangenbehartiger van personen met een chronische ziekte en werkt in dialoog met andere actoren in de gezondheidszorg. In 2020 adviseerde het Observatorium de ziekenfondsen, die personen in arbeidsongeschiktheid controleren, opvolgen en adviseren, om hun schriftelijke communicatie aan te passen.

Aios en onderzoek – koudwatervrees?

Op deze plek verschijnt iedere maand een blog van een jonge bedrijfs- of verzekeringsarts. Deze keer van Moniek van Zitteren, aios verzekeringsgeneeskunde bij UWV Eindhoven. Ze schrijft over hoe aios hun interesse voor onderzoek kunnen vinden én behouden.
Opleiding en registratie

Aios in opleiding presenteren hun onderzoek

Op 14 februari presenteerden elf aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde de voorlopige bevindingen van hun onderzoek in het kader van hun opleiding tot bedrijfs- of verzekeringsarts bij de NSPOH.