Home Nieuws uit de wetenschap

Nieuws uit de wetenschap

Niet-westerse migranten hebben al kort na aankomst een verhoogd risico op psychose

Epidemiologische studies laten zien dat het risico op psychose verhoogd is onder diverse groepen van niet-Westerse migranten. Dit wordt doorgaans toegeschreven aan sociale stress en sociaal-economische achterstand in het gastland. Te verwachten valt dat het relatieve risico op psychose onder migranten ten opzichte van autochtone personen laag is kort na aankomst en daarna stijgt.
Kwetsbare groepen

IVT en IT maken het dagelijks leven van mensen met een handicap makkelijker

In België kunnen mensen met een beperking in aanmerking komen voor een aantal financiële regelingen, zoals een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een Integratietegemoetkoming (IT). De Directie-generaal Personen met een handicap moet de handicap dan wel eerst erkennen. Dit werk gebeurt onder meer door (verzekerings)artsen, blijkt uit de woorden van coördinerend arts en centrumdirecteur Paul Jenet.

‘Soms voel ik mij meer psycholoog dan arts’

De Belgische gevangenissen zitten overvol. Sinds april wordt in verschillende Belgische gevangenissen nog maar eens gestaakt tegen deze overbevolking en het nijpend personeelstekort. TBV vroeg arbeidsarts Robby Beekwee hoe het is om als arbeidsarts te werken in deze bijzondere setting.

Voeding in combinatie met nachtwerk

In Nederland werken 1,2 miljoen mensen in de nacht (nachtwerkers). Nachtwerk vergroot het risico op ziektes. Omdat veel nachtwerk niet te vermijden is, is het belangrijk te investeren in oplossingen die de negatieve gevolgen van nachtwerk beperken. Verantwoorde voeding kan hierbij een bijdrage leveren. Er is echter beperkte toegang tot gezonde voeding tijdens nachtdiensten. Ondanks de bewezen gezondheidsrisico’s, is er nog beperkt onderzoek gedaan naar de ervaringen van nachtwerkers.
Kennis en kwaliteit

Hoe ziet de bedrijfsarts van de toekomst eruit?

Vandaag komen de leden van de NVAB bijeen om te stemmen over de nieuwe koers voor het vak van bedrijfsarts. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een visiedocument, zowel door het bestuur als door de leden. Doel is om te formuleren hoe de bedrijfsarts van morgen eruitziet. Bestuursleden Madelijn de Kleine en Boyd Thijssens vertellen erover. ‘Het belangrijkste punt in deze koers is prioritering.’
Kennis en kwaliteit

Duurzame inzetbaarheid van kwetsbare werkenden

Onlangs promoveerde Rosanne Schaap, onderzoeker op het gebied van Werk, Participatie en Sociale Zekerheid. Rulanda van Kruysbergen, bedrijfsarts, bespreekt haar proefschrift ‘Sustainable employability of workers in a vulnerable position’. Schaap ontwikkelde een interventie om kwetsbare werknemers meer grip op hun gezondheid te geven en ze evalueerde het gebruik ervan.

Hoe hou je werknemers in een kwetsbare arbeidspositie gezond en duurzaam inzetbaar?

Eind januari verdedigde Rosanne Schaap haar proefschrift Sustainable employability of workers in a vulnerable position. Het is een onderzoek naar de rol van werkgevers en arboprofessionals bij het gezond en duurzaam inzetbaar houden van werknemers. Onderdeel van het proefschrift is een onderzoek naar gezondheidsverschillen na het pensioen. ‘Je moet tijdens het werkende leven al gezondheidsverschillen verminderen.’

Begeleiding van werknemers tijdens ziekteverzuim gerelateerd aan ASS: wat gaat goed en wat kan beter?

De afgelopen jaren wordt de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) steeds vaker gesteld. De meeste internationale onderzoeken wijzen op een prevalentie van ongeveer 1% en de schattingen in Nederland komen op hetzelfde uit [1,2]. Oorzaken van deze toename zijn een duidelijkere en bredere diagnose en meer bekendheid [3]. Ook krijgen steeds vaker mensen op volwassen leeftijd alsnog de diagnose. In tegenstelling tot mensen die opgroeien met deze diagnose krijgen mensen waarbij de diagnose pas op oudere leeftijd wordt gesteld vaak nauwelijks begeleiding. Zij weten niet goed hoe ze om moeten gaan met hun mogelijkheden en beperkingen en hoe ze het beste kunnen leven met de voor- en nadelen van ASS.

Verslag: tips en ervaringen rondom agressie tijdens twintigste TBV-congres

Op 13 maart vond in het Van der Valk in Utrecht het twintigste TBV-congres plaats, met het thema ‘Is agressie de baas?’. Gedurende de dag spraken experts uit allerlei hoeken over het onderwerp agressie. Ook de bezoekers deden vaak een duit in het zakje.

Gezondheidsvaardigheden leer je op je werk – of niet?

Dit is een opinie-bijdrage van Joost van der Gulden, bedrijfsarts en redacteur van TBV. Hij schrijft over nieuw onderzoek van promovenda Rosanne Schaap, rondom gezondheidswinst na pensioen. Die blijkt namelijk groter te zijn voor mensen die theoretisch geschoold zijn, dan voor mensen die praktisch geschoold zijn.
Nieuwsbrief