Home Nieuws uit de wetenschap

Nieuws uit de wetenschap

Evaluatie van een pilot-interventie gericht op gezond werken in de nacht voor ziekenhuismedewerkers

Nachtwerk krijgt de laatste tijd veel aandacht, onder andere KRO Pointer besteedde hier recent aandacht aan. Een groep onderzoekers evalueerde recent een pilot-interventie waarmee ziekenhuismedewerkers gezonder zouden kunnen werken in de nacht. TBV-online publiceert dit onderzoek na review van collega's.
Beroepsziekten

‘Met mijn dienstverlening hield ik een verziekt systeem in stand’

Eind februari stopte Ernst Harderwijk als bedrijfsarts voor een grote vracht- en bagage afhandelaar op de luchthaven Schiphol. Hij levert daarmee een flink percentage van zijn omzet in. Zijn vertrek lost de problemen in de sector niet op, beseft hij. Maar aanblijven ook niet. ‘Er verandert niets aan de zware werkomstandigheden van vracht- en bagagemedewerkers. Doorgaan kon ik voor mijzelf niet langer meer verantwoorden.’
Kennis en kwaliteit

Arbeidsarts of bedrijfsarts: wat zijn de verschillen?

Dr. Edelhart Kempeneers is preventieadviseur en arbeidsarts. Hij is medisch directeur bij de externe preventiedienst Attentia, een Belgisch bedrijf op het terrein van preventie en bescherming op het werk. Kempeneers zet zich in voor het ontwikkelen van nieuwe methoden om het welzijn van werkenden te verbeteren. Hij deelt zijn kennis en visie onder andere via blogs. Dat doet hij nu ook via TBV-online, soms in een blog, soms in een grotere analyse. Dit is een tekst van de laatste categorie, over de verschillen tussen het Vlaamse en Nederlandse werkveld.
Kennis en kwaliteit

‘We zijn arts geworden om mensen te helpen’

Deze periode besteedt TBV-online extra aandacht aan collega's die zich naast hun dagelijkse taken inzetten voor het werkveld, in aanvullende functies. Deze keer: Gerda de Groene en Willem Pieter Piebenga, werkzaam bij het NCvB en de PMA van het Amsterdam UMC. Ze werkten onder andere mee aan NVAB-richtlijnen op het gebied van contacteczeem en longziekten en werken aan meer kennis over blootstelling aan chemische stoffen. ‘Alles wat wij weten en kennen uit de literatuur wordt in zo’n richtlijn samengevat.’

Het ‘omgekeerd Kortjakje’-syndroom: ziek tijdens je vakantie

Voor Belgische behandelende artsen is het een dagelijkse zaak: attesten schrijven voor mensen die wegens ziekte niet kunnen gaan werken (zie kadertekst). Maar als het plan van Pierre-Yves Dermagne erdoor komt, komt daar een nieuwe realiteit bij. Want de federaal minister van Werk wil, in navolging van het standpunt van de EU hierover, ziekte tijdens vakantiedagen laten tellen als ziektedagen. Als je kan aantonen dat je X dagen ziek bent geweest tijdens je verlof, dan zal je datzelfde aantal dagen dus als extra ziekteverlof kunnen opnemen. Een analyse van Prof. Dr. Lode Godderis.

Onderzoek AIOS bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

Op 5 juli 2022 werd bij de NSPOH opnieuw een minisymposium gehouden waarbij zes bedrijfs- en verzekeringsartsen in opleiding de kans kregen de (voorlopige) resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek te presenteren. Het was een interessante ochtend met afwisselende inhoud die voor beide vakgebieden relevant was.

Is de voltijdse vierdagenweek wel zo’n goed idee?

Dr. Edelhart Kempeneers is preventieadviseur en arbeidsarts. Hij is medisch directeur bij de externe preventiedienst Attentia, een Belgisch bedrijf op het terrein van preventie en bescherming op het werk. Kempeneers zet zich in voor het ontwikkelen van nieuwe methoden om het welzijn van werkenden te verbeteren. Hij deelt zijn kennis en visie onder andere via blogs. Dat doet hij nu ook via TBV-online, soms in een blog, soms in een grotere analyse. Dit is een tekst van de laatste categorie, over de voltijdse vierdagenweek.

Werkhervatting van transgender en genderdivers personeel; de rol van de arbeidsarts

Bedrijfsarts en onderzoeker Joy Van de Cauter voerde een systematische literatuurstudie werd uitgevoerd over werkhervattingen na stappen binnen transgenderzorg. Er blijken nauwelijks cijfers over transgenderzorg-gerelateerde werkafwezigheid en een duidelijke kenniskloof over return-to-work (RTW) na transgenderzorg ontbreekt.

Plannen van de gezondheidsraad voor 2023

De gezondheidsraad geeft adviezen aan de regering en het parlement over wetenschappelijke inzichten in gezondheid. Dit gebeurt zowel op aanvraag van ministeries als op eigen initiatief en er komen adviezen uit voort die de politiek weer kan gebruiken in beleid. Voor 2023 heeft de raad allerlei plannen, waaronder op het gebied van Arbeid en Gezondheid.

Ervaren mentale, lichamelijke en cognitieve gezondheidseffecten bij de medewerkers die in de kassen werkzaam zijn bij het kweken van Cannabis Sativa

Het belang van onderzoek naar de ervaren fysieke en cognitieve gezondheidseffecten bij het werken in de teelt van Cannabis Sativa groeit, gezien de aanstaande uitbreiding van de gereguleerde teelt in Nederland. Zijn er fysiek of mentale ervaren gezondheidseffecten bij medewerkers in de teelt van Cannabis Sativa in de kas?