TBV magazine nr. 1, 2024

  Kanker van neus(bij)holte door werk | Het capability-gedachtegoed | Ankylostomiase in Waalse steenkoolmijnen | Richtlijn Werk-privébalans herzien

  Kanker en werk

  In dit kwalitatief pilot-onderzoek zijn (bedrijfs)artsen bevraagd naar hun gebruik, ervaren knelpunten en behoefte van de in 2019 geautoriseerde NVAB-richtlijn Kanker en werk.

  Nog PMO’s?

  Was het vroeger heel gebruikelijk dat werkgevers hun werknemers een PMO/PAGO aanboden, die vanzelfsprekendheid is er op dit moment zeker niet meer.

  Cannabisgebruik bij Belgische uitzendkrachten

  In België is cannabis als illegale drug verboden. Juridisch heeft bezit voor eigen gebruik de laagste vervolgingsprioriteit. Van Kerckhove bevroeg uitzendkrachten over hun cannabisgebruik.

  Dichten die ‘GAP’…

  De zorg in Nederland staat voor grote uitdagingen. Ook onze zorg voor arbeid en gezondheid loopt vast. Het vakmanschap van bedrijfs- en verzekeringsartsen staat onder druk. Niks nieuws onder zon denkt u misschien. Het klopt dat al jarenlang wordt gevraagd om structurele oplossingen voor het tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen. Maar we hebben denk ik een kritisch punt bereikt. De noodklok is luid afgegaan.

  Nu of nooit…

  Bij nascholingen maakt deze opmerking me nooit populair: de hoge uurtarieven van bedrijfsartsen staan niet in verhouding tot de waarde die we leveren. En vervolgens krijg ik dezelfde drie tegenargumenten te horen. Schaarste betekent hogere prijzen. Onze bodemprijs is voor advocaten het juniortarief. Het wordt betaald, dus waarom niet.

  Arbeidsgerichte zorg vanuit patiëntperspectief

  Binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde is ‘waardegedreven zorg' een relatief nieuw begrip: hoe en waar kan er binnen de arbeidsgerichte zorg waarde worden toegevoegd voor de patiënt? In Nederland is groeiende aandacht voor ‘waardegedreven zorg', een concept dat zich richt op het realiseren van uitkomsten die ertoe doen voor patiënten. Deze patiëntgerichte uitkomsten worden gebruikt voor leren en verbeteren van de zorg.

  Huisarts is geen bedrijfsarts

  De klacht in deze tuchtzaak gaat over een huisarts die als arboarts werkzaam is bij een gecertificeerde arbodienst. Klaagster verwijt de arts onder meer dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld door diagnoses te stellen en medicatiebeleid voor te stellen in plaats van klaagsters belastbaarheid te beoordelen. Tevens zou de supervisie niet op orde zijn.

  Herziene richtlijn Werk-privébalans

  De herziene versie van de multidisciplinaire richtlijn Werk-privébalans is beschikbaar. Met nieuwe info over RI&E en PMO/PAGO, een update over preventie en de nieuwe module thuiswerken.

  Duurzame inzetbaarheid en/of gezond werk?

  Er zijn in Nederland nog te veel werknemers die ziek worden door hun werk. In deze Zeepkist pleit ik voor meer samenwerking tussen de bedrijfsarts en de arbeidshygiënist om werknemers beter te beschermen voor ziekte door het werk.

  Het capability-gedachtegoed

  In korte tijd is het capability-denken steeds invloedrijker geworden, ook binnen de bedrijfsgezondheidszorg. Zo is het omarmd door de NVAB, opgenomen in de richtlijn Psychische problemen en biedt de NSPOH scholing over het capability-denken voor bedrijfsartsen en andere professionals. Maar waarom is dit gedachtegoed eigenlijk relevant voor arboprofessionals zoals de bedrijfsarts?

  ‘Risicogroepen beter in kaart brengen’

  Birgit Gielen heeft als directeur de dagelijkse leiding over het in Brussel gevestigde InterMutualistisch Agentschap (IMA). Dit instituut telt 22 medewerkers en kan qua werkzaamheden omschreven worden als een ‘lightversie' van het Nederlandse Nivel. Bij het IMA werken met name dataspecialisten en -analisten. Birgit zelf promoveerde in de biologie en heeft een researchachtergrond.

  Morele vragen vereisen speciale aanpak

  De sociale geneeskunde van arbeid en gezondheid (arbeidsgeneeskunde) is een uitdagend werkveld. De problemen die zich hier voordoen zijn complex. Er zijn meer partijen - belanghebbenden - op het speelveld dan alleen de dokter en de patiënt. De leef- en arbeidssituatie spelen mee. Dat vraagt om een speciale aanpak.

  Regeling TSB

  Vanaf de start van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) hebben ruim 400 mensen een aanvraag voor de tegemoetkoming ingediend. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden geeft het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) aan hoe de procedure verloopt en wat bedrijfs- en verzekeringsartsen kunnen doen.

  Het regent nieuwe winden

  Tijdens de VG-dagen van 8 t/m 10 november 2023 regende het nieuwe winden in het herfstige Almere. We lieten ons graag even meevoeren, want het weer buiten kon niet verhinderen dat we ons binnen konden laven aan een veelheid van actuele thema's.

  Kanker van neus(bij)holte door werk

  Kanker van de neusholte of neusbijholte, ook wel sinonasaalcarcinoom genoemd, is een betrekkelijk zeldzame vorm van kanker in het hoofdhalsgebied die ontstaat in het slijmvlies van een van de neusholten of de neusbijholten. Jaarlijks krijgen ongeveer 150 mensen de diagnose.1, 2

  Ankylostomiase in de Waalse steenkoolmijnen

  België hanteert een officiële lijst van erkende beroepsziekten waarvan de ankylostomiase, die veroorzaakt wordt door een besmetting met de nematode Ancylostoma duodenale, deel van uitmaakt.1, 2 Werknemers met die ziekte komen onder voorwaarden in aanmerking voor compensatie.

  Criteria voor arbeidsongeschiktheid

  Minister Van Gennip stelde 9 november 2022 de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) in met als opdracht om alternatieven aan te dragen voor het huidige stelsel, gezien de problemen die er zijn. In de opdracht wordt ook gewezen op zaken die specifiek de verzekeringsartsen betreffen, namelijk de achterstanden in de beoordelingen en het criterium voor arbeidsongeschiktheid. In dit artikel gaan we in op het criterium voor arbeidsongeschiktheid.