Home Tags Praktijk

praktijk

Als compenseren niet meer gaat

‘Vermoeidheid is een vrij aspecifieke klacht, die op vele oorzaken kan berusten. Voor bedrijfsarts en verzekeringsarts het startpunt van een zoektocht.’ Deze zin stond in november 2021 op de achterzijde van dit tijdschrift in een wervingstekst voor een congres. Moeheid is een belangrijke belemmerende factor voor duurzaam werkfunctioneren.1
Arbocuratieve zorg

‘Demedicaliseren van overgangsklachten is niet de oplossing’

Bedrijfsarts Sophia Franklin houdt zich al jaren bezig met overgangsklachten bij werkende vrouwen. Ze wil bedrijfsartsen beter informeren over dit fenomeen en meer vrouwen ondersteunen bij deze klachten. 'Er was behoefte aan aandacht voor en richtlijnen over dit onderwerp.'
Re-integratie

Begeleiding bij re-integratie na ziekte loont

Boekbespreking van 'Ik wil gewoon werken' onder redactie van Fons Leroy en Wendy Ranschaert.
Kennis en kwaliteit

Perfectionisme onvoldoende erkend als risicofactor voor burn-out

Perfectionisten, mensen met hoge normen en waarden of controlebehoefte lopen een verhoogde kans om door burn-out uit te vallen. Het risico op uitval wordt echter nog onvoldoende erkend, vindt psychiater dr. Arjan Schröder. Tijdens het aankomende TBV-congres spreekt hij onder meer over de relatie tussen perfectionisme en burn-out.
Kennis en kwaliteit

‘Het is belangrijk om meer rekening te kunnen houden met wat de klant echt nodig heeft.’

Op donderdag 3 februari 2022 om 13.45 uur zal Kristel Weerdesteijn haar promotie getiteld Work-related functioning among long-term sick-listed workers with persistent subjective health complaints verdedigen in de Aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Opleiding en registratie

‘Als gendersensitieve geneeskunde het einddoel is, zijn we nog niet eens halverwege’

Zaterdag 11 december vindt de 15e Domus Dag plaats, ditmaal met het thema De verovering van een mannenbolwerk: de feminisering van medische beroepen. De dag is online en aanmelden kan nog. Emeritus-hoogleraar Toine Lagro-Janssen is een van de sprekers. Zij vertelt over gendersensitieve geneeskunde.
Kennis en kwaliteit

Zijn aios wel ondernemend genoeg?

Dit is een reactie van Joost van der Gulden, hoofd van de SGBO en redacteur van TBV, op de discussie die gaande is over het toetsboek waarmee opleiders en aios moeten werken.
Kennis en kwaliteit

Voor de zorg is er al een groene deal

Van 31 oktober tot 12 november is in Glasgow een internationale klimaattop. Op kleiner niveau is er al de Green Deal Duurzame Zorg, een lijst met afspraken rond de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan het verbeteren van het milieu.
Preventie

Onbekend maakt onbemind

Waarom een bijdrage van twee artsen M&G in TBV? Omdat wij het dringend nodig vinden dat er meer samenwerking komt binnen de sociaalgeneeskundige ‘familie’: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen M&G én hun hoogleraren. Dit is ook een van de conclusies uit de dialogen die de VAV (Vereniging artsen Volksgezondheid) dit voorjaar organiseerde.
Covid-19

Bedrijfsarts: pak je rol als adviseur coronabeleid

Wij stellen dat in voorkomende situaties de bedrijfsarts moet adviseren dat niet-gevaccineerden het werk niet mogen verrichten. Vanaf deze zeepkist geven we enige handvatten voor de bedrijfsarts. Hopelijk wordt de bedrijfsarts hiermee wat assertiever.