Home Tags Praktijk

praktijk

Kennis en kwaliteit

Voor de zorg is er al een groene deal

Van 31 oktober tot 12 november is in Glasgow een internationale klimaattop. Op kleiner niveau is er al de Green Deal Duurzame Zorg, een lijst met afspraken rond de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan het verbeteren van het milieu.
Preventie

Onbekend maakt onbemind

Waarom een bijdrage van twee artsen M&G in TBV? Omdat wij het dringend nodig vinden dat er meer samenwerking komt binnen de sociaalgeneeskundige ‘familie’: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen M&G én hun hoogleraren. Dit is ook een van de conclusies uit de dialogen die de VAV (Vereniging artsen Volksgezondheid) dit voorjaar organiseerde.
Covid-19

Bedrijfsarts: pak je rol als adviseur coronabeleid

Wij stellen dat in voorkomende situaties de bedrijfsarts moet adviseren dat niet-gevaccineerden het werk niet mogen verrichten. Vanaf deze zeepkist geven we enige handvatten voor de bedrijfsarts. Hopelijk wordt de bedrijfsarts hiermee wat assertiever.
Covid-19

“Werkgevers en werknemers hebben iets heel groots laten liggen”

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong gaf onlangs een interview aan Trouw, waarin ze stelt dat ze tegen de wens van sommige werkgevers is om medewerkers zonder test- of vaccinbewijs niet toe te laten op de werkvloer. Bedrijfsarts Jaap Maas reageert hierop in dit interview met TBV-online. Hij stelt dat het belangrijk is dat werkgevers eerst naar hun RI&E gaan kijken.
Re-integratie

Training voor bedrijfsartsen omtrent ziekte bij praktisch geschoolden

De afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG heeft een nieuwe interventie ontwikkeld waarmee bedrijfsartsen praktisch geschoolde werkenden met een chronische ziekte (en hun naasten) beter kunnen ondersteunen bij werkbehoud en terugkeer naar werk.
Kennis en kwaliteit

Hoe zit het met onze professionele identiteit?

Dit is een reactie van Joost van der Gulden, hoofd van de SGBO en redacteur van TBV, op het artikel ‘Stel je op als zorgprofessional’ van Frans Slebus, uit TBV 8.
Preventie

Leidraad voor hersteltijd op het werk: pleidooi voor pauze

Elke sporter weet het: hersteltijd is essentieel om (top)prestaties te leveren. Gek genoeg nemen we in ons werk steeds minder tijd voor herstel, wat kan leiden tot fysieke en mentale klachten zoals burn-out. De ‘Leidraad voor hersteltijd op het werk’ is een hulpmiddel om het onderwerp bespreekbaar te maken.
Re-integratie

Eerste versie Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie gereed

Onlangs werd de eerste versie beschikbaar van de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie (BAR). Het uniforme begrippen- en referentie kader moet de communicatie en samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen verbeteren om zo tot effectievere re-integratieadviezen aan werkgevers en werknemers te komen. TBV-redactielid Shirley Oomens (HAN University of Applied Sciences) zat in het kernteam dat BAR ontwikkelde.

NVAB zoekt nieuwe voorzitter

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de beroepsvereniging van en voor bedrijfsartsen, zoekt een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, Gertjan Beens, draagt het voorzitterschap op per 4 november 2021. Lees hier over de functie.
Wet en ethiek

Bedrijfsarts mag verzoek om second opinion niet weigeren

Een traject verzuimbegeleiding verliep niet soepel. De klagende werknemer had weinig vertrouwen in de bedrijfsarts en de beroepsgroep in het algemeen.