Home Interview

Interview

Beroepseczeem blijft vaak onder de radar van bedrijfsarts

Op Europees niveau staat eczeem in de top drie van beroepsziekten. ‘In Nederland is echter sprake van een dramatische onderrapportage’, stelt professor Thomas Rustemeyer, dermatoloog in het Amsterdam UMC. Tijdens het aankomende TBV-congres over hand- en polsklachten gaat hij nader in op eczeem en andere huidaandoeningen aan de hand die van invloed zijn op arbeid en levenskwaliteit.
Kennis en kwaliteit

‘Bestuurswerk is niet alleen voor 50-plussers’

De komende periode besteedt TBV-online extra aandacht aan collega's die zich naast hun dagelijkse taken inzetten voor het werkveld in aanvullende functies. Deze keer: Thijs Wingelaar, militair duikerarts en aios bedrijfsgeneeskunde bij de Sociaal Medische Dienst van de Koninklijke Marine. 'Het is belangrijk om actief te zijn op plaatsen waar belangen worden behartigd en belangrijke beslissingen worden genomen voor de beroepsgroep.'

Hand- en polsklachten: de zin en onzin bij verzuim

Tijdens het komende TBV-congres, met de titel 'Hand- en polsklachten: wat is er aan de hand?', zal chirurg Marco Ritt van Amsterdam UMC spreken over veelvoorkomende hand- en polsklachten en hun relatie tot werk. ‘Mensen willen dat hun probleem gisteren is opgelost, dat kan niet altijd.’

‘We moeten veel nadrukkelijker de vinger aan de pols houden van werkend Nederland’

Pieter Rodenburg nam dit jaar afscheid als voorzitter van SBBV, de stichting die het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) en het platform TBV-online.nl mogelijk maakt. Een mooie aanleiding voor een gesprek met de ervaren bestuurder die in het dagelijks leven bedrijfsarts is bij Arbo Unie.

Commissiewerk maakt het vak nog breder en leuker

De komende periode besteedt TBV-online extra aandacht aan collega's die zich naast hun dagelijkse taken inzetten voor het werkveld in aanvullende functies. Deze keer: Arthur Schulte, aios verzekeringsgeneeskunde bij UWV Groot Amsterdam. 'Deelname aan de commissie geeft mij de mogelijkheid om al tijdens de opleiding op iets hoger niveau bezig te zijn met het vak.'

‘De kwaliteit van mijn rapportages wordt er beter door en het leidt tot meer uniformiteit’

De komende periode besteedt TBV-online extra aandacht aan collega's die zich naast hun dagelijkse taken inzetten voor het werkveld in aanvullende functies. Deze keer: verzekeringsarts Bart van Schendel.

‘Routine is een doodsteek, je wilt plezier in je werk houden’

TBV-online besteedt de komende tijd extra aandacht aan collega’s die een extra stap zetten voor de sociale geneeskunde. Ze ondernemen naast hun werk als bedrijfs- of verzekeringsarts extra activiteiten om het werkveld verder te brengen. Deze keer: Karien van Roessel, gepensioneerd bedrijfsarts bij Encare Arbozorg en voorzitter van de Commissie Wet- en Regelgeving van de NVAB.

‘Ik vind het vanzelfsprekend om een bijdrage leveren aan het vak’

De komende periode besteedt TBV-online extra aandacht aan collega's die zich naast hun dagelijkse taken inzetten voor het werkveld in aanvullende functies. Deze keer: Jurriaan Blekemolen.
Opleiding en registratie

‘We zijn misschien niet zichtbaar genoeg’

Dr. Lutgart Braeckman, professor aan de Universiteit van Gent, is sinds kort programmadirecteur van de interuniversitaire opleiding tot arbeidsarts in Vlaanderen. Aan het begin van het nieuwe academisch jaar vroegen we haar naar de laatste ontwikkelingen. 
Preventie

‘De bedrijfsarts is de aangewezen persoon voor leefstijladvies’

Leefstijl is steeds vaker onderwerp van gesprek in de spreekkamer van de bedrijfsarts. En dat is een goede zaak, vindt Giny Norder, bedrijfsarts bij Arbounie. ‘Bij oudere werknemers schat ik dat zeker zeventig procent van het langdurig verzuim leefstijl gerelateerd is. Leefstijladvies kan enorm bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.’