Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘Angst kan oorzaak én gevolg zijn’

Diederik Wieman
Biopsychosociale factoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van long covid én het genezen ervan, blijkt uit onderzoek van verzekeringsarts Colin Cordemans. Zo zijn depressie en angst voorafgaand aan het doormaken van covid-19 goede voorspellers voor het ontwikkelen van langdurige klachten na covid-19. Empathie en geruststelling daarentegen, zijn cruciale componenten om patiënten naar herstel te begeleiden.
*** © DLMcK / Getty Images / iStock

Als hoofd van de afdeling intensieve zorg van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in het Belgische Halle, verzorgde Colin Cordemans1 veel ernstig zieke covid-19 patiënten.

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12498-023-2130-x/MediaObjects/12498_2023_2130_Fig1_HTML.jpg
Verzekeringsarts Colin Cordemans

De pathogenese van long covid was het onderzoeksonderwerp waarmee hij in 2022 master werd in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise. ‘Er zijn wel meer dan 200 verschillende klachten en verschijnselen die met long covid in verband gebracht worden. Dat is opmerkelijk veel. Ik kan geen enkele aandoening bedenken waarbij dat ook het geval is.’

Tuinaannemer (41 jaar) met niet-objectiveerbare klachten

Cordemans is behalve pneumoloog en intensivist ook gerechtsdeskundige en adviseerde onlangs een rechtbank in een inkomensverzekeringskwestie. Het ging om een 41-jarige zelfstandige tuinaannemer (hovenier, red.) die covid-19 doormaakte. Vanwege voortdurende klachten van vermoeidheid en beperkte inspanningscapaciteit met post-exertionele malaise (PEM), had de man zijn werk een jaar later nog niet hervat. Cordemans: ‘Nochtans kon uitgebreid medisch onderzoek geen objectiveerbare cardiopulmonale schade aantonen. Er waren geen afwijkingen op longfunctie of op CT-thorax. Het ECG en de echocardiografie sloten hartfalen, pericarditis en cardiale ischemie uit. Herhaalde uitgebreide bloedonderzoeken waren normaal. De enige objectieve vaststelling was een matig gedaalde inspanningscapaciteit bij een fietsproef.’ In zijn rechtbankadvies was het oordeel van Cordemans duidelijk: ‘Met opvolging en behandeling vanuit een biopsychosociale benadering kan deze man terug aan het werk. De drempel van 25 procent arbeidsongeschiktheid zou niet bereikt mogen worden.’

Slechte correlatie tussen orgaanschade en ‘out-of-proportion-symptomen’

Volgens het onderzoek van Cordemans is het ziekteverloop bij de tuinaannemer compatibel met een – in de literatuur goed beschreven – ziektebeeld waarbij persisterende vermoeidheid en cardiorespiratoire symptomen na (corona)virusinfecties niet volledig verklaard kunnen worden door objectieve orgaanaantasting.
Alle patiënten, zelfs die met een relatief milde acute virale infectie, en dus ook jonge actieve mensen, kunnen aanvallen van kortademigheid met thoracale druk, vermoeidheid, PEM, angst/depressie, cognitieve stoornissen (brain fog), hartkloppingen en spierzwakte ervaren.

‘Hierbij werd goed aangetoond dat orgaanaantasting frequent is, maar ook dat de afwijkingen meestal opklaren binnen drie maanden.’ Blijvende klachten correleren dan niet goed met objectieve onderzoeken en worden ‘out-of-proportion-symptomen’ genoemd. De perceptie van deze symptomen wordt bepaald door psychologische en sociale factoren, meer dan door louter biologische factoren, zoals bij de tuinaannemer (fenotype 3 in figuur 1).

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12498-023-2130-x/MediaObjects/12498_2023_2130_Fig2_HTML.jpg

Figuur 1: Drie fenotypes van klachten na een covid19-infectie op basis van dynamische interacties tussen de drie dimensies van het biopsychosociaal model.

Ademdrive als basis voor long covid

Cordemans verklaart long covid door een overdreven respons van het autonoom zenuwstelsel. ‘Als gevolg van de lage zuurstofspanning in het bloed tijdens het doormaken van covid-19, wordt het ademcentrum sterk geprikkeld en ontstaat een hoge ademdrive. Hierdoor verandert het ademgedrag naar een patroon van snelle en oppervlakkige of chaotische ademhaling. Dit wordt dysfunctional breathing (DB) genoemd omdat het leidt tot verminderde longrecrutering en veel inspanning kost.’ Typerend aan DB is een gevoel van benauwdheid dat toeneemt bij inspanningen. Bovendien kan door vermoeidheid van de ademspieren thoracale pijn ontstaan. Ook hyperventilatie met duizeligheid, spierkrampen en hoofdpijn kunnen een gevolg zijn. DB leidt op zijn beurt tot een activatie van het autonoom zenuwstelstel, met een verdere toename van de ademdrive.
‘De patiënt zit als het ware gevangen in een positieve feedback loop van een fight-en-flight-modus’, stelt Cordemans. ‘Langdurige overstimulatie van het autonoom zenuwstelsel, oftewel dysautonomie, komt frequent voor bij longcovidpatiënten en beïnvloedt verschillende orgaansystemen, wat resulteert in kortademigheid, hartkloppingen, angst en vermoeidheid.Het normaliseren van het adempatroon kan deze vicieuze cirkel doorbreken, wat bij de meeste patiënten ook spontaan gebeurt.’

Fenotype PICS

‘Let op, er zijn ook patiënten, vooral diegenen die op intensieve zorg behandeld werden met langdurige beademing – vaak de oudere obese patiënt met comorbiditeiten – die wel degelijk persisterende orgaanschade hebben (fenotype 1). De aanslepende klachten en het traag herstel van functionele capaciteit in deze groep van patiënten, is een entiteit die we goed kennen als post intensive care syndroom (PICS) en is dus niet specifiek voor covid-19.’

Eerste twaalf weken zijn leerfase

Samenvattend stelt Cordemans dat er in de eerste twaalf weken na covid-19 een duidelijke biologische basis is voor klachten: orgaanschade, DB en dysautonomie. Bij de meeste mensen klaart dit beeld binnen twaalf weken op (fenotype 2). De orgaanschade herstelt, het adempatroon en de activiteit van het autonoom zenuwstelsel normaliseert geleidelijk – patiënten herwinnen hun functionele capaciteit. Het probleem is echter dat bij patiënten met fenotype 3 de eerste twaalf weken als ‘leerfase’ voor symptomen werkt. Als gevolg van neurocognitieve processen raken symptomen gekoppeld aan bepaalde, niet-pathologische triggers en dus ontkoppeld van hun biologische basis. Het virus is immers bestreden, de longverdichting en diffusiestoornis is verdwenen. ‘Symptomen worden na die twaalf weken vooral bepaald en gekleurd door verwachtingen’, vertelt Cordemans. ‘Symptomen als gevolg van negatieve ziekteverwachtingen worden nocebo-responsen genoemd’. De covid-19-crisis was een goede voedingsbodem voor het ontwikkelen van nocebo-responsen, vindt Cordemans. ‘Alarmerende mediaberichtgeving, isolatie en de zoektocht naar erkenning van onverklaarde klachten lagen aan de basis van sterke nocebo-responsen. Bovendien weten we uit neurocognitief onderzoek dat behalve vrouwen, ook mensen met onderliggend negatief affect, chronische stress en een hoge bodyfocus gevoelig zijn voor nocebo-responsen. Dit zijn precies dezelfde risicofactoren als voor long covid.’
Daarbij komt dat onverklaarde recidiverende ervaringen van benauwdheid en vermoeidheid tot angst en vermijdingsgedrag leiden. En dat is een bron voor dysfore, negatieve gevoelens (depressie/burn out). Cordemans: ‘Uiteindelijk glijdt de betrokkene af in een spiraal van functioneel verval: vermijdingsgedrag, deconditionering, toenemend negatief affect, sociale isolatie, chronische invaliditeit/werkloosheid. Precies zoals de tuinaannemer waarover ik de rechtbank moest adviseren.’
‘Hoopvol te weten dat orgaanschade na een milde covid-19 binnen drie maanden opklaart’

Long covid is geen mysterieuze ziekte

Uit dit alles blijkt volgens Cordemans dat medisch onverklaarbare klachten in het geval van long covid dus wel te verklaren zijn. ‘In de moderne neuropsychologie, zoals in het werk van de copromotor van mijn masterproef prof. Van den Bergh, wordt goed beschreven hoe symptomen gradueel losgekoppeld raken van hun biologische basis en aanleiding kunnen geven tot nocebo-responsen. De beleving van symptomen is een actief construct van de hersenen, op basis van verwachtingen. Die verwachtingen evolueren continu op basis van levenservaringen en door de integratie van cognitie en affect. Symptomen als dyspneu en fatigue zijn dan ook multidimensionale ervaringen en niet te reduceren tot louter biomedische pathologie. Daarom kunnen symptomen bij eenzelfde pathologie ook sterk verschillen tussen personen en bovendien evolueren in de tijd bij eenzelfde persoon. Dit verklaart wellicht ook waarom long covid geassocieerd wordt met 200 verschillende symptomen: de verwachtingen die opgebouwd werden tijdens de leerfase bepalen de symptomen.’ Cordemans benadrukt daarbij dat symptomen op basis van nocebo-responsen dezelfde hersengebieden activeren als ‘objectiveerbare’ symptomen. ‘De patiënt ervaart de symptomen echt. In het licht van deze wetenschap wordt het onderscheid dat verzekeringsartsen frequent moeten maken tussen organisch (‘echt’) en psychologisch erg artificieel.’

Diagnose van long covid hoopvolle boodschap?

‘Het is hoopvol te weten dat orgaanschade na een milde covid-19 in principe binnen drie maanden opklaart. Er is geen permanente schade. De diagnose long covid kan dus niet alleen de aanslepende klachten verklaren en legitimeren op basis van een lang bestaand biopsychosociaal model, maar biedt ook een houvast om hiermee aan de slag te gaan met het oog op volledig herstel.’
Adviezen die bijdragen aan herstel van long covid
Behandel patiënten via het brein. De zorgverlener kan medische informatie ‘ontwerpen’ om verwachtingen van patiënten over de ziekte en de prognose te sturen. Er wordt daarmee een placeborespons uitgelokt, als tegenpool voor de bestaande noceboresponsen, met als doel het maximaliseren van het effect van (biomedische) behandelingen, functioneel herstel en werkhervatting.
Empathie en geruststelling zijn cruciale componenten om patiënten naar herstel te begeleiden. Catastroferende gedachten worden hierbij actief aangepakt en tevens worden copingmechanismen aangeboden voor de omgang met psychosociale stressfactoren. Educatie over long covid, bijvoorbeeld met de hoopvolle boodschap dat orgaanschade herstelt, kan verwachtingen rond de aandoening normaliseren.
Gradueel toenemende lichaamsbeweging en/of werkhervatting zijn hoekstenen van de behandeling. Houd patiënten functioneel actief waardoor vermijdingsgedrag en sociale isolatie beperkt worden. Bovendien ontkracht dit negatieve ziekteverwachtingen.
Multidisciplinaire revalidatie waarbij lichaamsbeweging geïntegreerd wordt met psychosociale ondersteuning is bewezen werkzaam bij verschillende chronische aandoeningen – zoals chronische lagerugpijn – en ook bij long covid.

Prijswinnend proefschrift

Met het eindwerk The pathogenesis of long covid from a biopsychosocial perspective: a narrative review, behaalde Colin Cordemans afgelopen jaar zijn master in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise. Cordemans won daarmee tevens de (benevermedex.be). Benevermedex is de Belgische Nederlandstalige Vereniging van Verzekeringsraadsartsen en Medische Experten. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een origineel wetenschappelijk werk in de private verzekeringsgeneeskunde.

Het proefschrift lezen? Scan dan de QR-code.

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12498-023-2130-x/MediaObjects/12498_2023_2130_Fig3_HTML.jpg

Referentie

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen
account, maak dan hieronder een account aan.
Lees ook de spelregels.