Home Uitgelicht

Uitgelicht

Het Schouder-café voor werknemers met schouderpijn werkt niet beter dan de controle-interventie

Dit is een bijdrage aan 'Onderzoek in het kort' van onderzoeker Paul Kuijer en zijn Deense collega Jeanette Trøstrup. Zij deden onderzoek naar het Schoudercafé, een interventie voor werknemers met zelfgerapporteerde schouderpijn en werkzaam in een beroepen met een hoge schouderbelasting.
Agressie op de werkvloer 20e TBV congres

Hoe ga je praktisch om met agressie op de werkvloer?

Agressie op de werkvloer komt steeds vaker voor. Ruim 40% van de werkgevers heeft er weet van dat een collega slachtoffer werd van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Verslag minisymposium aios NSPOH: nachtwerk, klachtenprocedures en UV-straling

Op maandag 18 september 2023 presenteerden tien AIOS verzekerings- en bedrijfsgeneeskunde in opleiding bij de NSPOH de voorlopige onderzoeksresultaten van hun onderzoek. Diverse onderwerpen zijn aangestipt, van inzet van ervaringsdeskundigen, nachtelijk werk tot gevolgen van klachtprocedures.
Preventie

Nieuwe WHO-indicator: Welke ziektelast is toe te schrijven aan risicofactoren op de werkvloer?

De World Health Organisation (WHO) en de International Labour Organisation (ILO) maken samen inschattingen van de ‘Work-related Burden of Disease and Injury’. Hiermee kwantificeren ze het aantal sterfgevallen en de hoeveelheid gezondheidsverlies veroorzaakt door beroepsrisicofactoren.

Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek

'Stel: je hebt op het spreekuur ‘de antithese van de ideale cliënt’ voor je zitten, iemand met antisociaal gedrag. Is dat dan gewoon een zeer vervelend individu, of is er meer aan de hand?' Katrien Mortelmans bespreekt het Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek.

Loondoorbetaling bij ziekte. Wat zeggen de politieke partijen?

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen geanalyseerd. Dit geeft inzicht in hun standpunten met betrekking tot loondoorbetaling bij ziekte. Wat zijn de partijen hiermee van plan?

Gaat de ethiek ons verder helpen?

Op 19 oktober jongstleden was het eindelijk zover. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij uitgever BSL in Houten werd het boek ‘Ethiek voor artsen arbeid en gezondheid’ gepresenteerd. Het was een zware bevalling geweest. Niet negen maanden, maar, op één dag na had het boek negen jaar nodig gehad om tot ontwikkeling te komen en onder het volk te mogen worden verspreid, zoals André Weel het die middag noemde.

Het zweet brak me uit

'Aan het begin van deze eeuw werd ik als jonge universitair docent gebeld. 'Met Ciska Dresselhuys, hoofdredactrice van Opzij.' Het zweet brak me uit, en dat had niks met opvliegers te maken maar alles met het beeld dat opdoemde.' Dit is een blog van Angelique de Rijk. Ze is hoogleraar Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder arbeidsre-integratie en is verbonden aan de vakgroep Sociale Geneeskunde van de universiteit Maastricht.

Cannabisgebruik bij uitzendkrachten in België: prevalentie en percepties

In België is de invoer, productie, het bezit, het gebruik en de verkoop van cannabis als illegale drug verboden. Juridisch heeft bezit voor eigen gebruik de laagste vervolgingsprioriteit. Zeen Van Kerkchove bevroeg bijna 200 uitzendkrachten over hun cannabisgebruik. Dit onderzoek vond plaats in het kader van de opleiding tot preventieadviseur-arbeidsarts. Dit is een samenvatting van het eindwerk waarmee de opleiding werd afgesloten, met een link naar het hele onderzoek.

‘Het klimaat brengt onze gezondheid in gevaar’

Op het Prinsjesdagsymposium van de SGBO sprak bedrijfsarts Ernst Jurgens over ‘planetary health’ en de gevolgen van klimaatverandering voor de zorg in het algemeen en de sociale geneeskunde in het bijzonder. In het kader van de klimaatweek spreekt TBV hem over dit onderwerp, waar hij bevlogen over spreekt. ‘Ik knoop graag de losse eindjes aan elkaar.’