Home Uitgelicht

Uitgelicht

Psychosociale werkfactoren en bloeddruk bij 63.800 werknemers

In welke beroepen is er vaker hypertensie? Onderzoekers Judith Vonk en Ute Bültmann deden onderzoek naar psychosociale werkfactoren en bloeddruk in een grote onderzoekspopulatie.
Opleiding en registratie

Ga als dat kan voor een zesje

Dit is een blog van Joost van der Gulden, redacteur van TBV en opleidingsdirecteur Eerstelijnsvervolgopleidingen bij het Radboudumc, over de goede dingen aan een zesjesmentaliteit.

Verzekeringsartsen zouden wel wat trotser op hun beroep mogen zijn

Begin april trad Kevin De Decker aan als voorzitter van de NVVG. Hij volgt in die functie Rob Kok op, die de voorzittershamer bijna zeven jaar hanteerde. TBV-online sprak met de gaande en komende voorzitter over bereikte resultaten en toekomstige uitdagingen.

Hoe zijn werkgerelateerde ademhalingsklachten door schoonmaakproducten te voorkomen?

In België poetsen duizenden werknemers bij particulieren. Het is een reguliere werkomgeving dus Belgische arbeidsartsen hebben er een rol in preventie van arbeidsgebonden gezondheidsklachten. Hoe kunnen respiratoire klachten door blootstelling aan schoonmaakproducten vermeden worden? Een Belgische studie bij professionele huishoudelijke schoonmakers door Steven Ronsmans.
Preventie

Zes procent meer arbeidsongevallen in 2022

In 2022 ontving de Arbeidsinspectie 3.700 meldingen van arbeidsongevallen, zes procent meer dan in 2021. Evenals vorige jaren waren industrie, bouwnijverheid, handel, vervoer en opslag de meest risicovolle sectoren. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

Hoe kaart u leefstijl aan in de spreekkamer?

Leefstijlgeneeskunde krijgt een steeds belangrijkere rol in de spreekkamer. Waar tot voor kort leefstijl vooral gezien werd als middel ter preventie van aandoeningen, wordt het nu ook in toenemende mate ingezet in de behandeling van chronische ziekten.

Periodieke gezondheidsbeoordelingen zijn toe aan een nieuwe aanpak

Laten we eerlijk zijn: de periodieke gezondheidsbeoordelingen van werknemers zijn toe aan een frisse wind. De tijd van mijnwerkerslongen en loodvergiftigingen is voorbij. Er is nood aan een multidisciplinaire aanpak, met een meer gerichte inzet van de arbeidsarts.
Beroepsziekten

Psychische aandoeningen meest gemelde beroepsziekten in 2022 

In 2022 meldden bedrijfsartsen bijna 3000 beroepsziekten. Psychische aandoeningen, aandoeningen van het bewegingsapparaat en luchtwegaandoeningen door (post)covid-19 zijn het meest gemeld. Dit blijkt uit de kerncijfers beroepsziekten 2023 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB).

Medische beoordeling en rapportage over beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken in het kader van de Wmo

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Kiki Bok, werkzaam als aios bij Argonaut, een organisatie die beoordelingen doet in het kader van de WMO. Het onderzoek richt zich op de beoordeling en rapportage van medische beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken.
Kennis en kwaliteit

Blijf de klant in de ogen kijken

Het tekort aan verzekeringsartsen bij UWV maakt een andere manier van werken noodzakelijk. Dr. Frans Slebus, verzekeringsarts, vindt dat dit niet ten koste moet gaan van het fysieke spreekuur. Hiervoor blijft ruimte bestaan door het voorwerk voor een beoordeling aan anderen toe te vertrouwen. Vervolgens moet een verzekeringsarts ‘de klant in de ogen kijken’.