Home Uitgelicht

Uitgelicht

Opleiding en registratie

Verslag minisymposium NSPOH

Tijdens een NSPOH-minisymposium op 21 maart 2024 presenteerden aios bedrijfsgeneeskunde hun onderzoek. Zoals gebruikelijk kwamen er weer uiteenlopende onderwerpen aan bod.

Voeding in combinatie met nachtwerk

In Nederland werken 1,2 miljoen mensen in de nacht (nachtwerkers). Nachtwerk vergroot het risico op ziektes. Omdat veel nachtwerk niet te vermijden is, is het belangrijk te investeren in oplossingen die de negatieve gevolgen van nachtwerk beperken. Verantwoorde voeding kan hierbij een bijdrage leveren. Er is echter beperkte toegang tot gezonde voeding tijdens nachtdiensten. Ondanks de bewezen gezondheidsrisico’s, is er nog beperkt onderzoek gedaan naar de ervaringen van nachtwerkers.
Kennis en kwaliteit

Interprofessioneel Samenwerken centraal op Muntendamsymposium 2024

Op de eerste lentedag voor het begin van de lente vond het Muntendamsymposium 2024 plaats. Het was donderdag 14 maart en veel deelnemers laafden zich aan de zon op de kade voor de Rode Hoed aan de Amsterdamse Keizersgracht.
Kennis en kwaliteit

Hoe ziet de bedrijfsarts van de toekomst eruit?

Vandaag komen de leden van de NVAB bijeen om te stemmen over de nieuwe koers voor het vak van bedrijfsarts. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een visiedocument, zowel door het bestuur als door de leden. Doel is om te formuleren hoe de bedrijfsarts van morgen eruitziet. Bestuursleden Madelijn de Kleine en Boyd Thijssens vertellen erover. ‘Het belangrijkste punt in deze koers is prioritering.’

Hoe hou je werknemers in een kwetsbare arbeidspositie gezond en duurzaam inzetbaar?

Eind januari verdedigde Rosanne Schaap haar proefschrift Sustainable employability of workers in a vulnerable position. Het is een onderzoek naar de rol van werkgevers en arboprofessionals bij het gezond en duurzaam inzetbaar houden van werknemers. Onderdeel van het proefschrift is een onderzoek naar gezondheidsverschillen na het pensioen. ‘Je moet tijdens het werkende leven al gezondheidsverschillen verminderen.’
Psychische aandoeningen

Mentaliserend vermogen en het vermogen om kennis van anderen te vertrouwen; belangrijke interpersoonlijke factoren

Recent onderzoek laat zien dat interpersoonlijke factoren, in de vorm van mentaliserend vermogen en vertrouwen op informatie van anderen een grote rol spelen in welzijn en functioneren. Bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen zijn gebaat bij herkenning en hantering van deze factoren en dit verdient daarom een plek in scholing en intervisie. Rob Hoedeman praat ons bij.

Begeleiding van werknemers tijdens ziekteverzuim gerelateerd aan ASS: wat gaat goed en wat kan beter?

De afgelopen jaren wordt de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) steeds vaker gesteld. De meeste internationale onderzoeken wijzen op een prevalentie van ongeveer 1% en de schattingen in Nederland komen op hetzelfde uit [1,2]. Oorzaken van deze toename zijn een duidelijkere en bredere diagnose en meer bekendheid [3]. Ook krijgen steeds vaker mensen op volwassen leeftijd alsnog de diagnose. In tegenstelling tot mensen die opgroeien met deze diagnose krijgen mensen waarbij de diagnose pas op oudere leeftijd wordt gesteld vaak nauwelijks begeleiding. Zij weten niet goed hoe ze om moeten gaan met hun mogelijkheden en beperkingen en hoe ze het beste kunnen leven met de voor- en nadelen van ASS.
Re-integratie

Pilotstudie van Boost2work2 België: impact evaluatie

Stéphanie Hollebosch sloot de Interuniversitaire opleiding Master in de Arbeidsgeneeskunde af met een masterproef waarin ze de impact onderzocht van Boost2work2, een interventie met een combinatie van individuele en collectieve coaching om arbeidsongeschikten te helpen bij terugkeer naar werk. Deze Signaal bevat een samenvatting van haar onderzoek.
Arbocuratieve zorg

De kloof tussen kliniek en bedrijfsgeneeskunde is nog te groot

Tijdens de algemene ledenvergadering van 5 april neemt de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) officieel afscheid van Leo Elders. Elders was 16 jaar geleden medeoprichter van de NVKA en heeft met de vereniging samen, de klinische arbeidsgeneeskunde op de kaart gezet. 
Re-integratie

Waar leg jij de lat met BAR?

Onlangs is de definitieve versie van het Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR)-instrument en de bijbehorende leidraad verschenen. Het instrument en de leidraad moeten bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen helpen een betere samenwerking en afstemming te vinden in de re-integratie van verzuimende werknemers en hun werkgevers. Het instrument en de leidraad zijn klaar voor gebruik in de praktijk.
Nieuwsbrief