Home Uitgelicht

Uitgelicht

Beroepseczeem blijft vaak onder de radar van bedrijfsarts

Op Europees niveau staat eczeem in de top drie van beroepsziekten. ‘In Nederland is echter sprake van een dramatische onderrapportage’, stelt professor Thomas Rustemeyer, dermatoloog in het Amsterdam UMC. Tijdens het aankomende TBV-congres over hand- en polsklachten gaat hij nader in op eczeem en andere huidaandoeningen aan de hand die van invloed zijn op arbeid en levenskwaliteit.

Waarom gaan bedrijfsartsen zo vaak in de fout?

Bedrijfsarts-adviseur Hans Dam schrijft een opiniestuk over bedrijfsartsen die de fout ingaan. Hoe kunnen we voorkomen dat bedrijfsartsen een waarschuwing of berisping krijgen omdat ze bij een conflict in de werksituatie in de fout gaan?

Is de voltijdse vierdagenweek wel zo’n goed idee?

Dr. Edelhart Kempeneers is preventieadviseur en arbeidsarts. Hij is medisch directeur bij de externe preventiedienst Attentia, een Belgisch bedrijf op het terrein van preventie en bescherming op het werk. Kempeneers zet zich in voor het ontwikkelen van nieuwe methoden om het welzijn van werkenden te verbeteren. Hij deelt zijn kennis en visie onder andere via blogs. Dat doet hij nu ook via TBV-online, soms in een blog, soms in een grotere analyse. Dit is een tekst van de laatste categorie, over de voltijdse vierdagenweek.
Opleiding en registratie

Meer extramurale artsen nodig: extramurale opleiding en -praktijk versterken

In het veranderende zorglandschap zijn meer extramurale artsen nodig, voor meer preventie, meer nadruk op functioneren en participeren van mensen in hun eigen leefomgeving, meer zorg in de directe woon- en werkomgeving, en terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Dat vraagt om aanpassing van de basisopleiding geneeskunde, de vervolgopleidingen, en de praktijk.
200X300 - beeld Eelco Vogels

De fijne kneepjes van het handonderzoek

Een klant voelt zich serieus genomen als u daadwerkelijk de hand bekijkt, onderzoekt en test. In een praktische korte cursus tijdens het 19e TBV Congres neemt handtherapeut Eelco Vogels een aantal veel voorkomende klachten en testen door. Dit geeft u handvatten voor in uw alledaagse praktijk.
Psychische aandoeningen

Onderzoek naar virtual reality bij herstel van burn-out 

Het Verwey-Jonker Instituut gaat onderzoeken of virtual reality (vr) een rol kan spelen bij het herstel van mensen die langdurig met burnout thuiszitten. Het instituut richt zich daarbij vooral op sectoren sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang, sectoren waar uitval door overbelasting en burn-out al jaren hoog zijn. 

33% meer ziekmeldingen in 2022

Uit de jaarcijfers van Arbo Unie blijkt dat het aantal verzuimmeldingen in 2022 ruim dertig procent meer was ten opzichte van 2021. De pieken in verzuim zijn in maart en december, maanden waarin er een griepgolf was. De sectoren detailhandel, industrie, onderwijs en dienstverlening laten een wat hogere decemberpiek zien.

Werkgevers moeten arbeidsongeval voortaan zelf onderzoeken 

Werkgevers moeten sinds begin dit jaar een meldingsplichtig arbeidsongeval zelf onderzoeken én op papier zetten hoe ze herhaling denken te kunnen voorkomen. De arbeidsinspectie denkt dat werkgevers hierdoor tijd en geld investeren in de verbetering van veiligheidsmaatregelen en -cultuur in plaats van zich bezig te houden met juridische procedures en het betalen van boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Werkhervatting van transgender en genderdivers personeel; de rol van de arbeidsarts

Bedrijfsarts en onderzoeker Joy Van de Cauter voerde een systematische literatuurstudie werd uitgevoerd over werkhervattingen na stappen binnen transgenderzorg. Er blijken nauwelijks cijfers over transgenderzorg-gerelateerde werkafwezigheid en een duidelijke kenniskloof over return-to-work (RTW) na transgenderzorg ontbreekt.

Boekpresentatie: The Heritage of ICOMH-IFOH

Op donderdag 8 december 2022 vond de presentatie plaats van het boek over de geschiedenis van het International Committee on Occupational Mental Health (ICOMH), in de jaren negentig omgedoopt tot IFOH (International Forum of Organisational Health).