Home Uitgelicht

Uitgelicht

Opleiding en registratie

Veel variatie in onderzoeksonderwerpen aios SGBO

Sinds 2022 organiseert de SGBO vier keer per jaar een minisymposium waar aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde in opleiding bij de SGBO de gelegenheid krijgen hun onderzoek te presenteren aan een publiek van mede-aios, praktijkopleiders en geïnteresseerde collega’s en SGBO-medewerkers. Ook de jongste editie van dit minisymposium omvatte weer veel variatie.
Wet en ethiek

Waarom ik toch maar een expertise aanvraag…

Hieronder een reactie op het artikel ‘De (on)zin van expertises’ van Bas Sorgdrager en Gilbert Wijntjes dat onlangs in TBV verscheen. Ron Gerritsen, zelfstandig bedrijfsarts en supervisor, legt uit waarom hij zich uit vrees voor loonsancties genoodzaakt voelt om bij een vastgelopen re-integratietraject een expertise of deskundigenoordeel aan te vragen. Wijntjes en Sorgdrager krijgen het laatste woord.
Beroepsziekten

Bewustwording, risicocommunicatie en systeembenadering belangrijk bij aanpak beroepsziekten

Henk van der Molen werd begin maart benoemd tot hoogleraar etiologie en preventie van beroepsziekten. Hij was al hoofd van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Zijn ambitie is om risicofactoren in werk verder te ontrafelen en stappen te zetten met preventieve maatregelen, want: ‘voorkomen van beroepsziekten is beter dan behandelen.’
congres Leefstijlgeneeskunde in de spreekkamer - 300x200

Het belang van leefstijlgeneeskunde in de zorg

Nederlanders leven korter in goede gezondheid, hebben vaker chronische aandoeningen en 40 procent van de jongeren beweegt te weinig. Om daar verandering in te brengen moet gezondheid het uitgangspunt worden van al het overheidsbeleid, zeggen 22 gezondheidsfondsen. Een manifest met die strekking is op 17 juni aangeboden aan demissionair minister Dijkstra voor Medische Zorg (© NOS Nieuws).

Enkele kanttekeningen bij het artikel over beoordeling rijgeschiktheid

In het kader van haar opleiding tot bedrijfsarts deed Wanda Plugge onderzoek naar de rol van de bedrijfsarts bij het adviseren over de rijgeschiktheid van beroepschauffeurs met gezondheidsklachten. Haar bevinding is dat er behoefte is aan meer scholing en duidelijke richtlijnen bij dit onderwerp. Bedrijfsarts Jan Kees van Driel schreef een reactie, hij ervaart het adviseren als een ‘fluitje van een cent’. Wanda Plugge reageert kort op zijn visie.

Verslag minisymposium NSPOH: tuchtklachten, teleconsulten en taakondersteuning

Op 22 mei 2024 presenteerden zeven aios bedrijfsgeneeskunde en een aios verzekeringsgeneeskunde de voorlopige resultaten van hun onderzoek op het minisymposium bij de NSPOH. Het was een boeiende dag, waarin diverse onderwerpen aan bod kwamen, waaronder tuchtklachten, werkwaarden, teleconsulten en taakondersteuning kwamen aan bod.

Wilt u meer of minder preventie…?

TBV-blogger Carel Hulshof is bedrijfsarts en emeritus hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Tot 1 juli 2020 was hij bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde en Hoofd Polikliniek Mens en Arbeid bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Amsterdam UMC (locatie AMC). Hij zette zich in voor versterking van de wetenschappelijke basis van de beroepsuitoefening van bedrijfsartsen en verkleining van de kloof tussen wetenschap en de praktijk.
Preventie

Toxische stoffen in de spreekkamer van de bedrijfsarts: een praktisch stappenplan

Een op de zes werknemers loopt het risico ziek te worden door blootstelling aan toxische stoffen op het werk. Denk hierbij aan ziekten zoals contacteczeem, astma, COPD, longkanker of aantasting van het zenuwstelsel. Jaarlijks overlijden ongeveer 3.000 Nederlanders door ziekten die zijn oplopen door onveilig werken met gevaarlijke stoffen. Kanker is verreweg de meest voorkomende oorzaak van overlijden. Dit artikel biedt twee stappenplannen voor de bedrijfsarts: hoe de bedrijfsarts dient te handelen in enerzijds het geval van een acute vergiftiging én anderzijds bij vermoeden op klachten door een (on)bekende giftige stof.  

Beoordeling van rijgeschiktheid bij vrachtwagenchauffeurs met medische klachten

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Wanda Plugge met een kwantitatief onderzoek naar de medische beoordeling van rijgeschiktheid bij vrachtwagenchauffeurs. Hieruit blijkt dat 87% van de artsen aangeeft tijdens spreekuurcontacten ‘meestal’ tot ‘altijd’ uitspraak te doen over de rijgeschiktheid van de vrachtwagenchauffeurs.
Alice Hamilton, bron: wikimedia

Een vrouw maakt het verschil

Het vakgebied Arbeid en Gezondheid kent een lange en rijke geschiedenis. Jurjen Breedijk en André Weel, beide bedrijfsarts en curator bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk, werken aan een Canon waarin deze geschiedenis in enkele tientallen bijdragen wordt samengevat. Deze teksten worden te zijner tijd gebundeld in een boek (de 'Canon voor Arbeid en Gezondheid'), maar verschijnen daarvoor al op TBV-online.
Nieuwsbrief