Wilmar Schaufeli

Hoogleraar, Universiteit Utrecht & KU Leuven

Wilmar Schaufeli is hoogleraar Arbeids en Organisatiepsychologie en behoort wereldwijd tot de 1% meest geciteerde wetenschappers op zijn terrein. In 2019 ontving hij de Distinguished Research Award van de European Association of Work and Organizational Psychology. Ook adviseert hij als (mede) oprichter van Triple i Human Capital organisaties over duurzame inzetbaarheid. Hij is auteur van het boek De burn-out bubbel. Voor meer info: www.wilmarschaufeli.nl.