Anandi van Loon-Felter

Revalidatie arts, Hand en Pols revalidatie Nederland

Anandi van Loon-Felter is sinds 2015 werkzaam als revalidatiearts bij HPC-Amsterdam en HPC-Den Haag. Daarnaast is zij voorzitter van de Werkgroep Hand Pols revalidatie van de VRA (Vereniging voor Revalidatieartsen). Deze Werkgroep houdt zich bezig met volwassenen en kinderen met acute of chronische hand- of polsproblematiek, waarbij de complexiteit van de aandoening of bijkomende persoonlijke- of externe factoren een medisch specialistische aanpak vereisen. Korte visie van de werkgroep: de juiste zorg op de juiste plek in een netwerk met andere medisch specialisten, paramedici en eerstelijns handtherapeuten.