Inge te Brake

Voorzitter, Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Inge te Brake houdt zich al 45 jaar professioneel bezig met gedrag op de werkvloer, te weten omgangsvormen, integriteit en diversiteit. Binnen dit pallet zijn er drie grote thema’s te noemen:

  • Adviseren van organisaties bij casuïstiek
  • Onderzoek doen over omgangsvormen en integriteit
  • Opleiden van professionals en directies, managementteams en leidinggevenden om hen een bewust te maken van hun taak en handelingsperspectieven aan te reiken