Prof. dr. Larissa Hoogsteder

Directeur behandelzaken van de Waag en bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling (UVA)

Prof. dr. Larissa Hoogsteder is Directeur Behandelzaken de Waag en bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling bij de Universiteit van Amsterdam. De Waag biedt (hoog)gespecialiseerde zorg aan jongeren en volwassenen met grensoverschrijdend en/of strafbaar gedrag. Larissa is specialist op het gebied van agressief gedrag en de daaraan gerelateerde verklarings- en veranderingsmodellen over het ontstaan en behandelen van agressieproblematiek. Zij is hierdoor goed op de hoogte van verschillende vormen van agressief gedrag, het toepassen van de-escalatietechnieken en het behandelen van verschillende vormen van agressief gedrag. Verder is ze deskundig op het gebied van de forensische psychopathologie, het disfunctioneren van executieve functies, het behandelen van cliënten met sterke trekken van psychopathie, gewelddadige radicalisering, problematisch middelengebruik, de impact van chronische stress, en hechtingsgericht behandelen.
Larissa heeft jarenlange ervaring opgedaan in het aanbieden van forensische behandelingen, het doen van wetenschappelijk onderzoek (valideren van vragenlijsten, interventieonderzoek, procesevaluaties en meta-analyses), deskundigheidsbevordering, het doen van diagnostisch onderzoek, en zorginnovatie. Zij heeft in verschillende settingen met de forensische doelgroep gewerkt, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, justitiële jeugdinrichtingen en de forensische ambulante GGZ. Zij heeft elf verschillende behandelprogramma’s ontwikkeld voor jeugdigen en/of volwassenen met forensische problematiek, waaronder ernstige cliënten met ernstige agressieproblematiek. Een deel van deze interventies wordt in Nederland door diverse (jeugd)zorginstellingen aangeboden. Ook wordt zij regelmatig betrokken bij interne en externe complexe casuïstiek met betrekking tot forensische diagnostiek en behandeling en het (on)mogelijk gedwongen (justitieel) ingrijpen in opvoedings- en gezinssituaties en de daaruit voortkomende morele, ethische, maatschappelijke en juridische vraagstukken.