Marco Ritt

Hoogleraar Handchirurgie, Amsterdam UMC en The Hand Clinic

Marco Ritt is Hoogleraar handchirurgie sinds 2001 in Amsterdam UMC en oprichter eerste focuskliniek voor handchirurgie.

‘Mijn werk is mijn hobby en mijn hobby zijn handen. De operaties vergen kennis en nauwkeurigheid en hebben een hoog gehalte aan ‘ambachtschap’. Daarna begint de nabehandeling, een samenspel tussen patiënt, handtherapeut en arts. Dat alles bepaalt het uiteindelijke resultaat.’