Dr. Willem Pieters

Medisch adviseur en longarts, C support

Willem Pieters is medisch adviseur bij C support, een Nationale organisatie die eind 2020 door VWS in het leven werd geroepen voor nazorg van post Corona patiënten. Hij is ruim 31 jaar werkzaam als perifeer werkend longarts. Zijn visie is dat netwerkzorg, verbindende zorg beter op de kaart zou moeten staan bij complexe ziektebeelden. Hij heeft met huisartsen zorggroepen zorgvernieuwing projecten opgezet op gebied van astma en COPD. Daarnaast is hij langere tijd CMIO (Chief Medical Information Officer) geweest om ICT binnen een ziekenhuis organisatie verder vorm te geven. Netwerkzorg en data gedreven zorg zijn voor hem mooie en uitdagende toekomst perspectieven om met elkaar aan te werken in het kader van “goede zorg” en “toekomst bestendige zorg”.