Home 2022

Laatste artikelen

Kennis en kwaliteit

Werk, gender en gezondheid

Dit artikel* gaat in op genderspecifieke aspecten in de relatie tussen werk en gezondheid. Dit illustreren we bij twee veelvoorkomende gezondheidsproblemen. Wat betekent het rekening houden met verschillen tussen mannen en vrouwen bij begeleiding ter voorkoming van uitval uit het werk of bij terugkeer naar werk? Kennis hierover verdiept het inzicht in gezondheidsproblemen. Bewustwording van bestaande man-vrouwverschillen en meer kennis bij bedrijfs- en verzekeringsartsen over genderspecifieke aspecten kunnen leiden tot een meer proactieve begeleiding van werkgerelateerde gezondheidsproblemen.

De invloed van verwachtingen

We komen het dagelijks tegen in de spreekkamer. De wil of de wens om te werken maakt het verschil. Maar op welke manier kom je daar dan achter? Recent had ik een gesprek met een huismeester op een grote school die bijna aan zijn pensioen toe was en een zeer gecompliceerde beenbreuk had. Ik verwachtte niet dat hij nog zou kunnen terugkeren. Zijn reactie: ‘Dat beslis jij niet, maar ik ga terug, al is het maar op therapeutische basis’. Zo expliciet als hier zijn medewerkers meestal niet.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Vragen en antwoorden over BAR

Afgelopen jaar is de eerste versie gepresenteerd van de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR). In de komende editie van TBV wordt een special aan dit nieuwe instrument gewijd. Handig in dit kader is om alvast de vragen en antwoorden over BAR te bekijken op de site van de NVAB. Je vindt er antwoord op vragen als: wat is BAR, waarom een nieuw instrument, wie gaan het gebruiken en wat kun je er als bedrijfs- of verzekeringsarts mee?
Preventie

Arbeidsinspectie focust op voorkomen beroepsziekten

Met ingang van het nieuwe jaar heeft de Inspectie SZW een nieuwe naam gekregen: Nederlandse Arbeidsinspectie. De organisatie heeft daarom ook een nieuw website adres: www.nlarbeidsinspectie.nl. Op de site is onder meer het jaarplan 2022 in te zien. Daaruit blijkt dat de arbeidsinspectie dit jaar extra aandacht heeft voor contact met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten en psychosociale arbeidsbelasting.
Covid-19

Nieuwe CAS-code voor melding long-COVID als beroepsziekte

Voor het kunnen doen van beroepsziektemeldingen van long-COVID heeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCB) in overeenstemming met het UWV een nieuwe CAS-code en definitie voor de beroepsziekte long-COVID vastgesteld.    
18e TBV congres

Krijg grip op het bepalen van de mate van moeheid bij uw cliënt

Hoe herkent, begeleidt en beoordeelt u als bedrijfs- en verzekeringsarts stress en vermoeidheid? Deze vraag wordt door experts uit de praktijk beantwoord bij het 18e TBV congres op 16 maart 2022.