Home 2022

Laatste artikelen

Kennis en kwaliteit

Academisering op lokaal niveau: AIOS in the lead

Op deze plek verschijnt iedere maand een blog van een jonge bedrijfs- of verzekeringsarts. Deze keer van Jantine Cruijsen en Moniek van Zitteren, beiden aios verzekeringsgeneeskunde bij UWV Eindhoven.

UWV breidt proef met Sociaal Medische Centra uit

UWV breidt het aantal plekken uit waar sociaal-medische beoordelingen worden gedaan in een Sociaal Medisch Centrum (SMC). Naast de SMC’s Heerlen en Tilburg fungeren nu ook Breda en Rijnmond als proeftuin voor het zogeheten regiemodel.

Uitkomsten van de chirurgische behandeling voor een radiculair syndroom

Een op de vier patiënten die geopereerd worden aan een lumbale hernia (hernia nuclei pulposi, HNP) krijgt op langere termijn te maken met ongewenste uitkomsten die werkhervatting en re-integratie kunnen hinderen. Dit blijkt uit retrospectief onderzoek op basis van declaratiegegevens van Nederlandse zorgverzekeraars. De studie werd uitgevoerd door Maike Schepens MBA, dr. Johannes Kuijpens, Judith van Erkelens Msc, dr. Miranda van Hooff, Margot Smits, dr. Ronald Bartels, Eric Hoebink, dr. Jacques van Limbeek.
Re-integratie

Minister Vandenbroucke over het Belgische Terug Naar Werk-plan:  “Het is een win voor iedereen”

Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in België, kondigde bij zijn aantreden een vernieuwde aanpak aan voor de re-integratie van arbeidsongeschikten. TBV vroeg de minister naar het Terug Naar Werk beleidsplan.

Bedrijfsarts gezocht voor generieke module Arbeidsparticipatie

De Commissie Wet- en Regelgeving (CWR) van de NVAB zoekt enthousiaste NVAB-leden die geïnteresseerd zijn in de wet- en regelgeving die bepalend is voor de vorm, inhoud en het kader waarbinnen bedrijfsartsen hun vak uitoefenen.

Bedrijfsarts kraakt eeuwenoude code

Bedrijfarts Jurjen Breedijk heeft hoogleraar Ramazzini’s Italiaanse brieven uit de periode 1683 tot 1692 onder de loep gelegd. Hij is erin geslaagd de codes in die brieven te ontcijferen. André Weel is curator bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk en beschrijft de ontdekking.
Kennis en kwaliteit

Hartritmevariabiliteit bij overspanning en burn-out

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Boyd Thijssens met zijn onderzoek Kan het meten van de hartritmevariabiliteit (HRV) een objectieve toevoeging zijn aan de bedrijfsgeneeskundige diagnostiek van overspanning en burn-out bij werknemers?
Beroepsziekten

Ziektelijst blijft ongewijzigd na vervolgonderzoek naar chroom-6 en HDI

De lijst van ziekten die door werken met chroom-6 of HDI (hexamethyleen di-isocyanaat) kunnen worden veroorzaakt, blijft ongewijzigd. Nieuwe wetenschappelijke literatuur heeft volgens het RIVM geen nieuwe inzichten opgeleverd.    

Late gezondheidsklachten na borstkanker

Veel vrouwen ervaren – soms tot jaren later – gezondheidsklachten nadat ze zijn behandeld tegen borstkanker. Het Nivel en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben onderzocht welke klachten vrouwen ervaren tot 14 jaar na de diagnose borstkanker en op basis daarvan het instrument ALERT! ontwikkeld.
Kennis en kwaliteit

Perfectionisme onvoldoende erkend als risicofactor voor burn-out

Perfectionisten, mensen met hoge normen en waarden of controlebehoefte lopen een verhoogde kans om door burn-out uit te vallen. Het risico op uitval wordt echter nog onvoldoende erkend, vindt psychiater dr. Arjan Schröder. Tijdens het aankomende TBV-congres spreekt hij onder meer over de relatie tussen perfectionisme en burn-out.