Home 2022

Laatste artikelen

Aandacht voor professionalisering in een verkorte opleiding – een uitdaging

Dit is een blog van Joost van der Gulden, plaatsvervangend hoofdredacteur van TBV en opleidingsdirecteur Eerstelijnsvervolgopleidingen bij het Radboudumc, over hoe aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde het beste kunnen worden gevormd tot zelfstandige, professionele artsen. Ook als ze een verkort programma volgen.
Opleiding en registratie

Aios in opleiding presenteren hun onderzoek

Op 14 februari presenteerden elf aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde de voorlopige bevindingen van hun onderzoek in het kader van hun opleiding tot bedrijfs- of verzekeringsarts bij de NSPOH.
Covid-19

Long covid verantwoordelijk voor aanzienlijk deel van totale ziekteverzuim

Naar schatting 0,4 tot 0,8 procent van al het ziekteverzuim in 2021 was te wijten aan long covid. Dit stelt BNR nieuwsradio op basis van informatie verstrekt door Oval, de branchevereniging voor arbodiensten. Ook Nivel deed onderzoek, waardoor nu meer inzicht is in het precieze aantal gevallen van postcovidsyndroom (PCS).

NVAB wisselt van voorzitter: ‘De ervaring en de toekomst moeten bij elkaar komen’

Op 7 april koos de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) Boyd Thijssens als nieuwe voorzitter. Hij volgt Gertjan Beens op, die na ruim vier jaar de voorzittershamer neerlegt. Welk advies heeft hij voor zijn opvolger? En wat hoopt Thijssens in zijn periode als voorzitter te bereiken? ‘Ik hoop dat jonge collega’s zich met mij kunnen identificeren.’

Cognities en emoties (II): geen woorden maar daden

Een tijd lang vond ik een blog schrijven wat al te pretentieus: al die meningen terwijl het er nu op aankwam goede daden te verrichten. Inmiddels is mijn thuiswerkplek omgetoverd tot een veilig heenkomen voor gebombardeerde Oekraïners. Ook heb ik met mijn collega’s hard gewerkt aan een Erasmus+-contract om zo Europese uitwisseling en begrip voor elkaar, ondanks verschillen, te vergroten. Nu ben ik dus toch weer in de theorie van emoties gedoken.

Tijd voor MAX

André Weel is bedrijfsarts en curator bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk. Hij schrijft een historisch blog voor TBV-online.
Chronische ziekten

Expertiseplatform parkinson en werk online

ParkinsonNet en de Parkinson Vereniging hebben een nieuw online expertiseplatform ontwikkeld dat in het teken staat van parkinson en werk. De site bevat informatie voor patiënten, zorgverleners, arboprofessionals en werkgevers.
Chronische ziekten

Multidisciplinaire COVID richtlijn met aandacht voor arbeid

Eind maart is de multidisciplinaire richtlijn langdurige klachten na Covid-19 gepubliceerd. Deze richtlijn is bedoeld voor zorgverleners en geeft antwoord op vragen over diagnostiek, begeleiding en behandeling van patiënten met langdurige coronaklachten en patiëntenvoorlichting. Een onderdeel is aan arbeid gewijd.    
Chronische ziekten

Vaker diabetes bij migranten

In Nederland hebben mensen met een Turkse, Surinaamse/Antilliaanse of Marokkaanse migratieachtergrond vaker diabetes dan mensen zonder migratieachtergrond. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het Diabetes Fonds.
Communicatie

Arts en dr. Google

De hoeveelheid medische informatie op internet neemt enorme vormen aan en de kwaliteit begint steeds beter te worden. Patiënten weten steeds meer informatie op internet te vinden en nemen dat ook vaker serieus. Hoe ga je als arts om met patiënten die al bij Dr. Google zijn geweest voordat ze bij jou komen?