Home 2022

Laatste artikelen

Somatische aandoeningen

12% Nederlanders heeft pijnklachten

Er zijn veel mensen die door pijnklachten worden gehinderd in hun dagelijkse bezigheden. In 2021 gaf 12% van de Nederlanders aan hiervan last te hebben. Dit meldt het CBS op basis van de Gezondheidsenquêtes 2020 en 2021.
Kennis en kwaliteit

ZonMw-conferentie over werk, inkomen en gezondheid

​​Op dinsdag 27 september organiseert ZonMW de conferentie ‘Werk, inkomen en gezondheid’. Onder meer gezondheidsbevordering op het werk en de verbetering van het re-integratieproces van zieke werknemers staan op het programma.

Zijn vrouwen vaker burned-out dan mannen?

Iedere maand schrijft Angelique de Rijk op deze plaats een blog over het snijvlak van praktijk en wetenschap. Ze is hoogleraar Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder arbeidsre-integratie en is verbonden aan de vakgroep Sociale Geneeskunde van de universiteit Maastricht. Deze column is op persoonlijke titel geschreven. 'Klagen vrouwen meer over vermoeidheid? Zijn ze echt vermoeider dan hun mannelijke collega’s? Er lijkt meer bewijslast voor dat laatste.'

Europese vakbonden pleiten voor maximale buitenwerktemperatuur

In Spanje zijn de afgelopen weken zeker drie werknemers overleden aan de gevolgen van een hitteberoerte. Het Europees Verbond van Vakbonden (EVV) wil daarom dat er in Europees verband afspraken worden gemaakt over de maximale temperatuur en de omstandigheden waaronder werknemers in de buitenlucht mogen werken.
Preventie

NVAB waarschuwt voor burnout-risico door personeelstekorten

Er moet snel iets gebeuren of anders zitten veel medewerkers nog eind dit jaar overspannen thuis. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) op BNR. Volgens NVAB-voorzitter Boyd Thijssens moet er door personeelstekorten met minder mensen evenveel of soms zelfs meer werk verzet worden.    
Opleiding en registratie

Aandacht voor arbeid en gezondheid

De website ‘De andere dokter’ maakte een rondje langs de velden en interviewt  onderwijscoördinatoren sociale geneeskunde van verschillende medische faculteiten. In hoeverre besteden zij in hun curriculum al aandacht aan arbeid & gezondheid? En wat zijn de plannen voor de toekomst?

Nieuwsgierigheid prikkelt tot leren

Dit is een blog van Joost van der Gulden, plaatsvervangend hoofdredacteur van TBV en opleidingsdirecteur Eerstelijnsvervolgopleidingen bij het Radboudumc, over hoe nieuwsgierigheid wordt geremd door bezorgdheid en gevoelens van onveiligheid. En over zijn schapen.
Re-integratie

Werk en Wijzer voor zorgverleners 

Er is niet altijd even veel aandacht voor werk van patiënten die onder behandeling zijn in het ziekenhuis. Voor de re-integratie is het echter belangrijk om ook tijdens de ziekenhuisopname rekening te houden met werk of de wens om te werken. Daarom is er nu de Werk en Wijzer voor zorgverleners. 
Kwetsbare groepen

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen belicht

Gezondheid is ongelijk verdeeld. Er zijn grote sociale verschillen in levensverwachting, het voorkomen van aandoeningen en beperkingen en ervaren gezondheid. Het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen maakte hierover een themanummer. 

De bedrijfsgeneeskunde als heterotopie; vrij naar Foucault, maar niet vrijblijvend

Vrij naar Foucault, kan de bedrijfsgeneeskunde als een heterotopie gezien worden. Dit is in overdrachtelijke zin een ruimte, waarin het arbeidsleven van de werknemer, de eigen regie van de werkgever en het medisch- en participatiedomein van de bedrijfsarts samenkomen. Onder invloed van de maatschappij is er een paradigmashift gewenst naar een minder individuele benadering. Een analyse en advies van Rob Hoedeman, bedrijfsarts bij Mensely.