Home 2022

Laatste artikelen

Psychische aandoeningen

Voorspellers van beroepsmatige burn-out

Burn-out kan nadelige gevolgen hebben, niet alleen op individueel niveau (bijvoorbeeld fysieke en geestelijke gezondheidsproblemen), maar ook op organisatieniveau (bijvoorbeeld verzuim, slechte prestaties op het werk, verkeerde inschattingen en fouten, baanverloop). Voor de bedrijfsarts op de werkvloer is het belangrijk om kennis te hebben van a) een éénduidige definitie en b) de determinanten van burn-out.

Functioneren in werk na kanker

In 2020 registreerde het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) 115.047 nieuwe gevallen van kanker1, iets meer bij mannen (7.0 per 1000) dan bij vrouwen (6.2 per 1000). In de leeftijdsgroep 30-60 jaar zien we kanker als verzuimoorzaak vaker bij vrouwen, omdat borst- en cervixkanker dan relatief vaak voorkomen.
Kennis en kwaliteit

Datagedreven werken

Met datagedreven werken (DW) binnen de geneeskunde kunnen artsen op basis van data ondersteund worden bij het nemen van beslissingen bij de behandeling of het doen van voorspellingen van bijvoorbeeld de prognose. Voor wie deze ontwikkeling angstbeelden oproept dat robots op het punt staan het werk van artsen over te nemen: net als met de opkomst van internet zal DW het werk vooral vereenvoudigen en veraangenamen. Mijn stelling is dat we er dan wel mee aan de slag moeten.

Mentale klachten bij zorgmedewerkers

Werken in de zorg gaat gepaard met stressvolle omstandigheden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist in de zorg psychische beroepsziekten het vaakst voorkomen.1 Naast de gevolgen van mentale klachten voor de individuele medewerker, worden ook werkgevers in de zorg met de consequenties geconfronteerd. Denk aan hoog ziekteverzuim door psychische klachten2, maar ook aan het personeelsverloop.
Opleiding en registratie

‘Dit vak verdient beter’

Vandaag praat ik met Benhai Vuong. Een bijzondere collega, afkomstig uit Vietnam. Zij is als meisje van vijftien in Nederland aangekomen, doorliep een uitzonderlijk leer- en werktraject en heeft haar eigen balans gevonden tussen werk en privé. Met dat laatste zit het wel goed, als ik afga op haar vrolijke stemming.
Arbocuratieve zorg

Is beroepsmatige lichamelijke inspanning gezond?

Het is alom geaccepteerd dat regelmatige lichamelijke activiteit de kans op sterfte door hart- en vaatziekten drastisch vermindert. Het bewijs hiervoor komt voornamelijk uit studies die de relatie tussen cardiovasculaire mortaliteit en lichamelijke inspanning tijdens de vrije tijd bestudeerden.
Kennis en kwaliteit

Dat moet je goed regelen: Taakdelegatie

De komende decennia ontstaat een groeiende disbalans tussen de behoefte aan zorg en het aantal mensen dat in de zorg kan en wil werken. Dat leidt ook tot een blijvend tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen.
Preventie

Gezondheid van tatoeage-artiesten

Tatoeages worden steeds populairder en daardoor werken ook steeds meer mensen als tatoeage-artiest.1,2 In Amsterdam steeg het aantal tattooshops van 60 in 2009 tot 109 in 2019.3 De werkgerelateerde gezondheidsklachten van tatoeage-artiesten zijn eerder onderzocht.4,5 Dit onderzoek gaat na hoe zij gezond aan het werk blijven.
Preventie

Duurzaam werk

Een leven lang inzetbaar? geeft een uitgebreid overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
Covid-19

Eigen belangenvereniging voor long covid patiënten

Mensen met langdurige klachten na corona hebben nu hun eigen patiëntenorganisatie: PostCovid NL. De oprichting is een initiatief van Longfond en vervangt het patiëntenplatform ‘coronaplein.nu’.