Home 2022

Laatste artikelen

Chronische ziekten

Helft nieuwe diabetespatiënten zonder medicatie door leefstijlverandering 

De helft van de mensen met diabetes type 2 krijgt in het eerste jaar na de diagnose geen diabetesmedicatie voorgeschreven. Zorgverleners starten eerst met leefstijlbegeleiding als dat mogelijk is. Dit blijkt uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
Kennis en kwaliteit

Gedragwetenschappelijke expertise essentieel voor effectief leefstijlbeleid

Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor de gedragswetenschappelijke expertise bij een van de grootste maatschappelijke uitdagingen: mensen aanzetten tot een gezonde leefstijl en preventie. Immers, verandering in leefstijl is gedragsverandering. Daarom roepen twaalf gerenommeerde gedragsexperts op tot actie: zet primair gedragsexpertise in bij de ontwikkeling en implementatie van interventies en beleid op het gebied van leefstijl. Alleen dan halen we ons doel van een duurzaam gezonder Nederland.

Een proactief herstelprogramma vermindert somatische klachten bij beginnende verpleegkundigen

Beginnende verpleegkundigen worden blootgesteld aan een hoge werkdruk en emotionele overbelasting. Daarnaast starten ze met werken in ploegendiensten wat leidt tot verstoorde slaap en inadequaat herstel. Deze verpleegkundigen hebben daarom een verhoogd risico op burn-out of het ontwikkelen van somatische klachten. Dahlgren en collega’s ontwikkelden een proactief herstelprogramma en onderzochten of dit programma slaapstoornissen, burn-out, vermoeidheid en somatische klachten kan voorkomen in een groep met beginnende verpleegkundigen.
Kennis en kwaliteit

Handreiking Taakdelegatie Publiek Domein

Bij de NVVG verscheen onlangs de Handreiking Taakdelegatie Publiek Domein. De handreiking werd gepresenteerd op de voorjaarsledenvergadering.
Preventie

Duurzaam werk

Een leven lang inzetbaar? geeft een uitgebreid overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
Opleiding en registratie

‘Dit vak verdient beter’

Vandaag praat ik met Benhai Vuong. Een bijzondere collega, afkomstig uit Vietnam. Zij is als meisje van vijftien in Nederland aangekomen, doorliep een uitzonderlijk leer- en werktraject en heeft haar eigen balans gevonden tussen werk en privé. Met dat laatste zit het wel goed, als ik afga op haar vrolijke stemming.
Beroepsziekten

Claimbeoordeling bij werkgebonden aandoeningen

Een werknemer kan zijn werkgever op grond van art. 7:658 BW aansprakelijk stellen voor schade ontstaan door een bedrijfsongeval of werkgebonden aandoening. Als werkhervatting niet meer mogelijk is en arbeidsongeschiktheid dreigt, geeft dit de werknemer aanleiding voor een claim op financiële compensatie. Het doel van dit artikel is de adviesrol van de bedrijfsarts te verduidelijken. Die is vooral gericht op diagnostiek en preventie; voor claimbeoordeling verwijst de bedrijfsarts naar daarvoor bestemde instituten.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Argumenten voor blijvende arbeidsongeschiktheid

Een Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) wordt toegekend als een werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Dat wil zeggen dat er op medische of arbeidsdeskundige gronden sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid én er in of na het eerstkomende jaar niet of nauwelijks verbetering te verwachten is.1
Preventie

Gezondheid van tatoeage-artiesten

Tatoeages worden steeds populairder en daardoor werken ook steeds meer mensen als tatoeage-artiest.1,2 In Amsterdam steeg het aantal tattooshops van 60 in 2009 tot 109 in 2019.3 De werkgerelateerde gezondheidsklachten van tatoeage-artiesten zijn eerder onderzocht.4,5 Dit onderzoek gaat na hoe zij gezond aan het werk blijven.
Wet en ethiek

Onzorgvuldig handelen

Een arts die heeft verzuimd aan te geven dat hij geen bedrijfsarts is, krijgt van het regionaal tuchtcollege een berisping wegens onzorgvuldig handelen. De probleemanalyse en functionele mogelijkheden zijn telefonisch geïnventariseerd en naar oordeel van klager is hij vervolgens onzorgvuldig begeleid. Een onzorgvuldig opgestelde beoordeling met uiteindelijk nadelige gevolgen. Dat weegt zwaar voor het tuchtcollege.