Home Auteurs Posts van Katrien Mortelmans

Laatste artikelen van deze auteur

De rol van motivatie bij werkhervatting

Motivatie is een ‘hot topic’ in de context van arbeidsongeschiktheid en re-integratie in België. Charlotte Vanovenberghe bestudeerde motivatie vanuit de invalshoek van de arbeidsongeschikte persoon en vanuit de invalshoek van de adviserend arts en zijn team.

De EU-gendergelijkheidsindex en gezondheidsgedrag in België

In België is er, in vergelijking tot de EU-lidstaten, ruimte voor verbetering inzake preventie van nicotine- en ethylabusus bij mannen. Arbeidsartsen kunnen via preventie een rol opnemen.

Ablatio retinae. Hoelang blijft de patiënt arbeidsongeschikt?

Netvliesloslating Het netvlies vormt de binnenbekleding van het oog. Wanneer het netvlies (retina) losraakt van de onderlaag spreken we van een netvliesloslating of ablatio retinae. De meest frequent voorkomende vorm van een netvliesloslating is de rhegmatogene (afbeelding). Bij een rhegmatogene ablatio retinae spreken we van een netvliesloslating ten gevolge...

Nieuwe WHO-indicator: Welke ziektelast is toe te schrijven aan risicofactoren op de werkvloer?

De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren dat wordt geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) In 2016 stierven wereldwijd bijna 1,9 miljoen mensen aan werkgerelateerde ziekten...

Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek

'Stel: je hebt op het spreekuur ‘de antithese van de ideale cliënt’ voor je zitten, iemand met antisociaal gedrag. Is dat dan gewoon een zeer vervelend individu, of is er meer aan de hand?' Katrien Mortelmans bespreekt het Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek.

Populaire artikelen