Home Auteurs Posts van Sylvia van der Burg-Vermeulen

Laatste artikelen van deze auteur

Plussen en minnen medische expertise

In onze praktijk wegen we als bedrijfs- en verzekeringsarts voortdurend de ‘plussen en minnen' van onze adviezen en beslissingen. Een van de gebieden waar dit evenwicht cruciaal is, is bij het gebruik van medische expertiseonderzoeken. Hoewel de inzet van een dergelijk onderzoek waardevolle inzichten kan bieden, brengt het ook mogelijke nadelen met zich mee.

Agressie raakt ons allen

Agressie op de werkvloer is een complex en ingrijpend fenomeen dat ook ons als bedrijfs- en verzekeringsartsen raakt. Het komt in verschillende vormen voor, variërend van non-verbaal tot verbaal en zelfs fysiek. Collega De Lange deelt in haar column hoe agressie niet alleen haarzelf, maar ook haar zoon heeft getroffen. Het illustreert de diepgaande impact die agressie kan hebben, niet alleen op het professionele leven van artsen maar ook op hun persoonlijke omgeving.

Dichten die ‘GAP’…

De zorg in Nederland staat voor grote uitdagingen. Ook onze zorg voor arbeid en gezondheid loopt vast. Het vakmanschap van bedrijfs- en verzekeringsartsen staat onder druk. Niks nieuws onder zon denkt u misschien. Het klopt dat al jarenlang wordt gevraagd om structurele oplossingen voor het tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen. Maar we hebben denk ik een kritisch punt bereikt. De noodklok is luid afgegaan.

Arbeidsgerichte zorg vanuit patiëntperspectief

Binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde is ‘waardegedreven zorg' een relatief nieuw begrip: hoe en waar kan er binnen de arbeidsgerichte zorg waarde worden toegevoegd voor de patiënt? In Nederland is groeiende aandacht voor ‘waardegedreven zorg', een concept dat zich richt op het realiseren van uitkomsten die ertoe doen voor patiënten. Deze patiëntgerichte uitkomsten worden gebruikt voor leren en verbeteren van de zorg.

Maak het verschil!

Genderdiversiteit staat in Nederland volop in de schijnwerpers. Gender wordt vaak neergezet als een binair concept, mannelijk en vrouwelijk, maar er is een grote verscheidenheid in hoe individuele mensen en groepen gender ervaren en uiten. Het symbool van de regenboog is inmiddels bij velen bekend als teken van genderdiversiteit.

Populaire artikelen