Home 2022

Laatste artikelen

Arbeidsconflict draait vaak om onderlinge omgang

Dit boek beschrijft het fenomeen arbeidsconflict vanuit verschillende perspectieven. De auteurs Jan Plevier en Frank Emmelot doen dit op basis van hun jarenlange ervaring als jurist en mediator. Zij geven hierover tevens les aan bedrijfsartsen.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Hoe blijft bijna afgestudeerde VA geboeid?

UWV kampt al jaren met een tekort aan verzekeringsartsen.1 In 2020 zijn zelfs meer artsen weggegaan dan er bijgekomen zijn.2 Dit is een ongewenste situatie. De hoofdredenen om UWV te verlaten als (verzekerings)arts (VA) zijn pensionering en een andere baan.3 Als redenen voor het kiezen van ander werk worden het gemis aan persoonlijke aandacht, werkdruk, administratieve last en ICT genoemd.
Beroepsziekten

Nadenken over noodzaak van ongezond nachtwerk

De Zeepkist van dit nummer roept op tot meer debat over de noodzaak van nachtarbeid. Nachtarbeid is ongezond en er zijn diverse aanwijzingen dat circadiane ontregeling een risicofactor is voor het ontwikkelen van ziekten zoals een slaapstoornis of cardiovasculaire aandoening.
Beroepsziekten

Beperk de nachtarbeid!

Nachtwerk veroorzaakt gezondheidsproblemen zowel op korte als lange termijn. Bekende voorbeelden zijn slaapproblemen en cardiovasculaire risico's. Nachtarbeid beperken is uiteraard mogelijk zoals in distributiecentra. Voor werkenden met afgenomen belastbaarheid moet een bedrijfs- en verzekeringsarts een oordeel geven over het inrichten van passende werktijden.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Ziekte of gedrag? Wat zijn de polisvoorwaarden?

Al in 1998 werd duidelijk dat het 'medisch arbeidsongeschiktheidscriterium' (MAOC) op twee manieren kan worden geïnterpreteerd.1 De 'causale benadering' benadrukt de vraag of arbeidsongeschiktheid...
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Inzet van symptoom- validiteitstesten

Bij claimbeoordelingen in het kader van de sociale verzekering kunnen bedrijfs- en verzekeringsartsen geconfronteerd worden met uitkomsten van symptoomvaliditeitstesten (SVT-en) die wijzen op simuleren van de geclaimde klachten en beperkingen in het functioneren. Een goed begrip van de mogelijkheden en beperkingen van deze instrumenten is belangrijk, omdat overdrijven van klachten en onderpresteren kunnen voortkomen uit een (onbewust) intrapsychisch proces in plaats van vanuit simuleren.

‘Het kan alleen samen’

Het is zover. Mijn eerste hoofdredactioneel voor TBV. Ik heb het stokje overgenomen van Wim Otto, zoals u in het vorige nummer heeft gelezen. Voor velen van u ben ik, denk ik, geen onbekende.

Braam & brandnetel

'Een boek!' Het was op het eind van een zaterdagochtend, een ochtend die nog steeds niet echt in de middag wilde overgaan. Verveling, ik zag niks om me heen waar ik me eens mee bezig zou kunnen houden, niks om voor in beweging te komen. En toen ging dus de bel.
Wet en ethiek

Rapporteren kun je leren

Wie de feiten van deze zaak beschouwt kan niet anders dan concluderen dat betreffende bedrijfsarts niet heeft gehandeld zoals van een bedrijfsarts mag worden verwacht. Druk zetten om de cliënt zich te laten opereren bijvoorbeeld. En ook de wijze van rapporteren is bijzonder. Het regionaal tuchtcollege had aanvankelijk de maatregel van een tijdelijke schorsing opgelegd. In beroep bij het centraal tuchtcollege is die teruggebracht naar een berisping.
Opleiding en registratie

‘We zijn misschien niet zichtbaar genoeg’

Dr. Lutgart Braeckman, professor aan de Universiteit van Gent, is sinds kort programmadirecteur van de interuniversitaire opleiding tot arbeidsarts in Vlaanderen. Aan het begin van het nieuwe academisch jaar vroegen we haar naar de laatste ontwikkelingen.