Home 2023

Laatste artikelen

Kennis en kwaliteit

Werken met een medisch secretaresse

Er is een groot tekort aan verzekeringsartsen (VA's) bij het UWV. 1,2 Als oplossing hiervoor begon het UWV in 2011 met het inzetten van taakondersteuning door medisch secretaresses (MS). 1 Dit houdt in dat de MS door een VA wordt ingezet om administratieve en secretariële taken over te nemen die anders door de VA zelf worden verricht.
Kennis en kwaliteit

Geen panacee, wel een sleutel

Taakdelegatie is binnen ons zorgsysteem niet meer weg te denken. Inzet van praktijkondersteuners, nurse practitioners en verpleegkundig specialisten is breed ingebed in onze huisartsenzorg, ouderenzorg, medisch-specialistische zorg, GGZ-zorg en jeugdgezondheidszorg. Het fenomeen taakdelegatie is dus niet nieuw, maar wel actueler en relevanter dan ooit.
Opleiding en registratie

Gun iedere aios iemand als Cor

Ver voordat het woord taakdelegatie gangbaar werd, deed ik mijn opleiding tot bedrijfsarts bij de interne arbodienst van de Radboud Universiteit. Fijne plek om te werken, leuke collega's en niet alleen onder de artsen. Zo had je Cor die als verpleegkundige een deel van het spreekuur deed in afstemming met enkele artsen. Ook ik had het geluk met hem te kunnen samenwerken.
Kennis en kwaliteit

‘Verzuim is een mooi aanknopingspunt bij preventie’

Werken in de verlengde arm is momenteel een hot item. Voor bedrijfsarts Eveline Knibbeler en arbeidsdeskundige Mieke Rabou is taakdelegatie echter al meer dan vijftien jaar dagelijkse praktijk. Al het verzuim, ongeacht de uitvalgrond, begint bij de arbeidsdeskundige.
Kennis en kwaliteit

Samenwerking en werkplezier met pob

Krapte op de arbeidsmarkt van de bedrijfsgezondheidszorg en een dreigend tekort aan bedrijfsartsen reikt naar een oplossing in de vorm van taakdelegatie. In dit pilotonderzoek werd onderzocht welke aspecten van taakdelegatie en samenwerken met de pob (praktijkondersteuner bedrijfsarts) invloed hebben op het werkplezier van bedrijfsartsen bij Zorg van de Zaak.
Kennis en kwaliteit

Taakdelegatie vanuit juridisch perspectief: ‘Standpunt is toe aan opfrissing’

Het NVAB-standpunt Delegatie van taken door de bedrijfsarts (hierna: NVAB-standpunt) beschrijft de randvoorwaarden van taakdelegatie. De wijze waarop taakdelegatie in de praktijk wordt toegepast is echter divers, mede doordat het standpunt een aantal aspecten van taakdelegatie niet of onvoldoende beschrijft. Ik zal hieronder een aantal van deze aspecten bespreken.
Kwetsbare groepen

Gezond werken en zwangerschap

Dat in een ontwikkeld land als Nederland zoveel zwangere vrouwen doorwerken in risicovolle omstandigheden mag de meest belangrijke conclusie van dit onderzoek worden genoemd. De cijfers spreken voor zich: meer dan de helft van de vrouwen met een laag-risico-zwangerschap werkt door en bij meerlingzwangerschappen zelfs 60 procent.
Beroepsziekten

Beroepsziekte meldingen 2022

De Arbowet schrijft voor dat bedrijfsartsen vermoede en vastgestelde beroepsziekten melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Jaarlijks presenteert het NCvB een overzicht van de meldingen met een duiding (beroepsziekten.nl). Psychische aandoeningen zijn het meest gemeld.
Kennis en kwaliteit

Ervaringen in tandartsenpraktijk

Door het tekort aan bedrijfsartsen worden in toenemende mate andere professionals ingezet onder taakdelegatie. Het is interessant om de ontwikkeling van taakdelegatie in de bedrijfsgeneeskunde te vergelijken met de ontwikkeling daarvan in andere specialismen. De tandartsenpraktijk heeft al langer ervaring met taakdelegatie en taakherschikking.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Advies aan bedrijfsartsen: ‘Brand je niet aan de FML’

De Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) is een instrument voor de verzekeringsarts om de arbeidsbelastbaarheid in kaart te brengen. De bedrijfsarts doet er goed aan de FML niet te gebruiken, maar de arbeidsbelastbaarheid te beschrijven zoals de NVAB adviseert (BAR of inzetbaarheidsprofiel).