Home 2022

Laatste artikelen

Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Een complex concept

Beperkte duurbelastbaarheid – het onvermogen om fulltime te kunnen werken – is een complex concept. Zo blijkt uit onderzoek van Henk-Jan Boersema (Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde, UMCG).
Chronische ziekten

Gewricht sparen

Alexander Hoorntje promoveerde in oktober 2021 aan de UvA op zijn proefschrift over de optimalisatie van de behandeling van jongere, actieve patiënten met artrose in de knie.

Docenten met gehoorverlies

Bij werk waarin mondelinge communicatie een belangrijke rol speelt, kan gehoorverlies een forse belemmering zijn. Denk aan docenten. Intensief communiceren met 25-30 leerlingen – in een qua akoestiek matig lokaal – vraagt van slechter horende docenten een grote luisterinspanning.
Psychische aandoeningen

Bevorderen van mentaliserend vermogen

Het genuanceerd begrijpen en hanteren van eigen en andermans gedachten en gevoelens is een belangrijke (sociale) vaardigheid, die bij sommige werknemers tekortschiet. Centraal staat het begrip mentaliseren. Dit kan structureel kwetsbaar zijn, zoals bij persoonlijkheidsproblematiek, maar ook tijdelijk beperkt door de combinatie van een psychisch klachtenbeeld zoals burn-out en problemen op interpersoonlijk vlak. De bedrijfs- en verzekeringsarts zijn gebaat bij inzichten over hoe het mentaliserend vermogen van de werkende ondersteund kan worden. We lichten dit aan de hand van twee casussen toe.

Gewoon doorgaan(?)

Moet ik in mijn eerste hoofdredactioneel na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne daar nu wel of niet aandacht aan besteden? En hoe dan? Ik heb lang getwijfeld en ben er eigenlijk nog niet uit. N...

Wel doen en niet omzien?

Hij is er! Het is begin november 2021. De bladeren vallen. De nieuwe Missie, Visie & Strategie (MVS) van de beroepsvereniging NVAB ligt uitgeprint op mijn bureau. Drieëntwintig pagina’s gevuld met goede voornemens. Het document ziet er kleurig en fris uit en nodigt uit tot lezen. Het taalgebruik is helder en eenvoudig, met korte zinnen. Daar houd ik van.
Re-integratie

Nieuw zorgpad naar werk

Het gros van de patiënten met een knieprothese keert pas een half jaar na de operatie terug op het werk. En drie op de tien gaan zelfs helemaal niet terug binnen een jaar.1 Voor mensen met knieartrose en een baan, is het hervatten van werk een belangrijk doel na hun knieprotheseoperatie (KP).2 Om dit te bevorderen, is in het Nij Smellinghe Ziekenhuis Drachten – samen met Amsterdam UMC, UMC Groningen, Maastricht UMC en verzekeraar ASR – een zorgpad ontwikkeld om deze werkenden beter te begeleiden.

Aios-onderzoek

In het kader van hun opleiding tot bedrijfs- of verzekeringsarts voeren aios een onderzoek uit dat moet leiden tot een artikel. Publicatie daarvan is geen opleidingseis, maar het is leuk en waardevol wanneer dat toch gebeurt. We zien geregeld bijdragen van (oud-)aios in TBV. Ook op TBV-online is inmiddels het nodige te vinden. Hieronder twee voorbeelden.

Si, señor silencioso

'Niet dichtbij komen hoor. Je weet wat ik heb gezegd.' Glimlachend kijk ik naar de jongen die voor onze haag ongeduldig op en neer springt. Terwijl de buurvrouw haar zoontje vermanend toe blijft sp...
Re-integratie

Positief effect van betaald werk

Arbeidsparticipatie na een levertransplantatie is belangrijk voor de gezondheid van de patiënt. Bij 185 volwassenen die tussen 2006 en 2017 een levertransplantatie ondergingen is de mate van arbeidsparticipatie en geassocieerde factoren onderzocht.