Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Verslag minisymposium NSPOH 3-7-2023

Deniz Altindag
Elisabeth Kool
Pim Knuiman
Op maandag 3 juli 2023 presenteerden dertien aios verzekerings- en bedrijfsgeneeskunde in opleiding bij de NSPOH hun onderzoek. Diverse onderwerpen passeerden de revue. Zo was er aandacht voor Long Covid, de samenwerking tussen bedrijfsarts en revalidatiearts en werd de kennis van niet-westerse kleine ondernemers over de Wet verbetering poortwachter in kaart gebracht.

Samenwerking bedrijfsarts en revalidatiearts

Er zijn veel raakvlakken tussen bedrijfsartsen en revalidatieartsen. De samenwerking tussen deze specialismen is echter nog onvoldoende vormgegeven. Een aios heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met als doel het optimaliseren van de samenwerking tussen bedrijfsartsen en revalidatieartsen tijdens revalidatietrajecten. Het onderzoek omvatte focusgroepen en semi-gestructureerde interviews met bedrijfs- en revalidatieartsen. De resultaten toonden aan dat er aanzienlijke voordelen zijn bij het samenwerken van deze specialisten. Het is belangrijk om meer bewustzijn te creëren over de cruciale rol van arbeid in revalidatietrajecten.

Moeilijkheden rondom het PMO

Bedrijfsartsen worden weinig betrokken bij preventief medisch onderzoek (PMO), zo blijkt uit kwalitatief onderzoek onder werkgevers. Het PMO richt zich voornamelijk op algemene gezondheidsverbetering van werknemers, in plaats van het verminderen van arbeidsgebonden aandoeningen. Werkgevers zijn onbekend met de waarde van PMO en zien de bedrijfsarts niet als geschikte uitvoerder. Dit gebrek aan bekendheid lijkt de waardering voor PMO te beïnvloeden.

MS en cognitieve klachten

Een kwalitatief onderzoek onder bedrijfsartsen toont aan dat cognitieve klachten bij werknemers met MS vaak over het hoofd worden gezien. Dit onderzoek leidde tot aanbevelingen zoals het implementeren van een screeningstool voor het detecteren van cognitieve klachten, onder de aandacht brengen van specifieke interventies en het bieden van een overzicht over MS en werk via de NVAB.

De niet-Westerse kleine ondernemer en de WVP

De vierde aios onderzocht de kennis over en ervaring van niet-Westerse kleine ondernemers met de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Het onderzoek liet zien dat de kennis van en ervaring met de WVP bij de zeven geïnterviewde ondernemers summier is. Doordat er weinig ervaring met langdurig verzuim, maar wel veel vertrouwen in de werknemer is, lijkt er ook weinig noodzaak te zijn om zich in deze wet te verdiepen.

Covid

Meerdere aios presenteerden hun onderzoek over Covid. Een aios verzekeringsgeneeskunde onderzocht de bezwaren van cliënten met post-Covid-syndroom tegen hun WIA-beoordeling. In 73% van de gevallen werd afgeweken van het oordeel van de primaire verzekeringsarts. Aanbevelingen werden gedaan voor de bedrijfs- en verzekeringsartsen om meer psychische beperkingen en verdergaande urenbeperking aan te nemen. Tevens werd aanbevolen om in de scholing rond het invullen van de FML meer aandacht te besteden aan beperkingen op het gebied van prikkelgevoeligheid en concentratie.

Van vier aios is het onderzoek onderdeel van lopend onderzoek via AKAG-ZON. De resultaten van deze onderzoeken zullen op een later moment worden gepubliceerd. Eén van deze aios deed onderzoek naar arbeidsongeschiktheid na Covid-19-besmetting in de eerste golf van de coronapandemie. Een ander onderzocht welke beperkingen aan de orde zijn geacht bij de eerste WIA-beoordelingen met Covid en Long Covid. De terugkeer in (eigen) werk na totale knie- of heupprothese werd onderzocht door twee aios samen.

Het capabilitymodel en verzuim

Een kwantitatief onderzoek richtte zich op dat het verband tussen het aantal positieve capabilities of discrepanties en het ontstaan van verzuim. Uit deze studie bleek dat er een (zwak) positieve samenhang is tussen het aantal positieve capabilities en het aantal dagen verzuim en een (zwak) negatieve samenhang tussen het aantal discrepanties en het aantal dagen verzuim, gedurende een periode van 90 dagen.

Preventie- en verzuimbegeleiding bij autisme

Hoe ervaren artsen de (eigen) kennis en begeleiding van werknemers met een (vermoedelijke) Autisme Spectrum Stoornis (ASS)? Dat onderzocht een bedrijfsarts in opleiding middels een kwantitatief onderzoek. In het algemeen vonden de respondenten hun eigen kennis en ervaring voldoende, net als die van collega’s. Tegelijkertijd vond men de aandacht voor ASS in het onderwijs onvoldoende. Het gevoel van handelingsverlegenheid werd niet vaak ervaren. De kennis bij de werkgevers en werknemers werd over het algemeen als onvoldoende of matig ervaren.

Menstruatie-gerelateerd ziekteverzuim

Menstruatie-gerelateerd ziekteverzuim is door een aios bedrijfsgeneeskunde onderzocht. Het onderzoek was kwalitatief van opzet met zeven semigestructureerde interviews. Het leidde tot aanbevelingen voor de bedrijfsarts, leidinggevende en werknemer om ziekteverzuim te voorkomen zoals het aanbieden van regelmogelijkheden om werk rondom menstruatiecyclus heen te organiseren.

De arbeidsdeskundige ‘op kop’ in de ziektewet

In een pilot bij UWV werden cliënten uit de ziektewet uitgenodigd voor een re-integratiegericht gesprek met de arbeidsdeskundige, zonder voorafgaande verzekeringsgeneeskundige beoordeling voor het vaststellen van belastbaarheid. Afzonderlijk van deze pilot heeft een aios verzekeringsgeneeskunde in kaart gebracht wat de eerste ervaringen waren met deze manier van beoordelen onder zeven arbeidsdeskundigen. Over het algemeen werd beoordelingsmethode positief ervaren, met name vanuit het perspectief van de client (het gevoel gehoord te worden), de resultaten (demedicalisatie, uitstroom uit de ziektewet) en artsencapaciteit.

Auteurs

Deniz Altindag, aios verzekeringsgeneeskunde
Elisabeth Kool, aios bedrijfsgeneeskunde
Pim Knuiman, coördinator en opleider Onderzoeksscholing NSPOH
Contact: Pim Knuiman, p.knuiman@NSPOH.nl

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen
account, maak dan hieronder een account aan.
Lees ook de spelregels.